TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch - PowerPoint PPT Presentation

TGAU Mathemateg
Download
1 / 4

  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch. Help Llaw. Lluniwch goeden tebygolrywdd neu ddiagram Venn i'ch helpu . Llenwch y gwybodaeth sydd gennych i mewn , yna darganfyddwch y tebygolrwydd o gael llaeth yn unig neu siwgr yn unig .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tgau mathemateg datrys problemau trin data haen uwch

TGAU Mathemateg

Datrys Problemau

Trin Data

Haen Uwch


Tgau mathemateg datrys problemau trin data haen uwch

Help Llaw

Lluniwchgoedentebygolrywddneuddiagram Venn i'chhelpu.

Llenwchy gwybodaethsyddgennychimewn, ynadarganfyddwch y tebygolrwydd o gaelllaethynunigneusiwgrynunig.

Meddyliwchynofalus am y gymharebllaeth:siwgr

Mae Catrin yn hoffi coffi.

Weithiau mae’n ei yfed heb laeth na siwgr,

Weithiau mae’n ei yfed gydag unai llaeth neu siwgr, ond mae’n well gan

Catrin ei yfed gyda llaeth a siwgr.

Y tebygolrwydd y bydd Catrin yn yfed coffi heb laeth na siwgr yw 0·1.

Y tebygolrwydd y bydd Catrin yn cael y ddau yn ei choffi yw 0·6.

Mae Catrin bum gwaith yn fwy tebygol o yfed coffi gyda llaeth yn unig nag

yw hi i yfed coffi gyda siwgr yn unig.

Cyfrifwch y tebygolrwydd y bydd Catrin yn yfed coffi gyda llaeth yn unig?


Tgau mathemateg datrys problemau trin data haen uwch

Ateb

S

Teb( Llaeth & Siwgr) = 0.6

Ll

DS

S

Cofiwch: Cyfanswm tebygolrwydd= 1

Teb( Dim Llaeth & Dim Siwgr) = 0.1

1 – 0.6 – 0.1 = 0.3

Felly Teb (llaeth yn unig NEU siwgr yn unig) = 0.3

DLl

Mae Catrin bum gwaith yn fwy tebygol o yfed coffi gyda llaeth yn unig nag

yw hi i yfed coffi gyda siwgr yn unig Ll : S

h.y. 6 rhan0.3 = 0.05 5 : 1

6

Felly llaeth yn unig – 5 rhan: 5 x 0.05 = 0.25

DS


Tgau mathemateg datrys problemau trin data haen uwch

Cofiwch: Cyfanswm tebygolrwydd = 1

S

Ll

NEU/

Felly 1 – 0.6 – 0.1 = 0.3

Teb(llaeth yn unig NEU siwgr yn unig)

= 0.3

0.6

0.1

Mae Catrin pum gwaith yn fwy tebygol o yfed coffi gyda llaeth yn unig nag

yw hi i yfed coffi gyda siwgr yn unig Ll : S

h.y. 6 rhan0.3 = 0.05 5 : 1

6

Felly llaeth yn unig– 5 rhan: 5 x 0.05 = 0.25


  • Login