Hush llens f rm genhet och skulds ttning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Hushållens förmögenhet och skuldsättning PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hushållens förmögenhet och skuldsättning. Konjunkturseminarium 15 mars 2011 Johanna Ekblom Anders Lindström. Svenska hushålls tillgångar och skulder. Fokus på hushållens skuldsättning Olika nyckeltal ger till viss del olika bild av situationen Nettoförmögenheten Skuldsättningskvot

Download Presentation

Hushållens förmögenhet och skuldsättning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hushållens förmögenhet och skuldsättning

Konjunkturseminarium 15 mars 2011

Johanna Ekblom

Anders Lindström


Svenska hushålls tillgångar och skulder

 • Fokus på hushållens skuldsättning

 • Olika nyckeltal ger till viss del olika bild av situationen

 • Nettoförmögenheten

 • Skuldsättningskvot

 • Skulder i förhållande till disponibel inkomst

 • Räntekvot

 • Bolånetak, effekter?


Hushållens förmögenhet

 • Två tendenser, sparandet i finansiella tillgångar ökar mer än reala och kraftiga värdestegringar påverkar förmögenheten i högre utsträckning

 • Nettoförmögenheten större än någonsin: 7 800 mdkr eller 825 000 kr per invånare i december 2010

 • Men, tillgångar och skulder ojämnt fördelade


Tillgångar och skulder


Skuldsättning

 • Under 2010 ökade hushållens skulder med 160 mdkr

 • Skuldsättningsgraden oförändrad

 • Allt större del av hushållens lån är bostadsrelaterade


Hushållens skulder i förhållande till tillgångar


Hushållens skulder i förhållande till bostadsförmögenheten


Kommentarer skuldsättning

 • Värdet av hushållens övriga tillgångar aktier, fondandelar, försäkringssparande och banksparande mer än skuldökningen.

 • En nedgång i bostads- eller aktiepriser orsakar en ökande skuldandel. Tillgångarna är priskänsliga medan skulderna finns kvar.


Skulder i förhållande till inkomst

 • Hushållens totala skulder mätt som andel av den disponibla inkomsten var 162 procent i december 2010, den högsta nivån någonsin.

 • Situationen i andra europeiska varierar.

 • Eurostatsrubrikär "Gross debt-to-income ratio of households"


Hushållens skulder i relation till disponibel inkomst


Räntekvot

 • Hushållens ränteutgifter efter skatt som andel av disponibel inkomst har minskat sedan 1990


Bolånetak

 • Infördes 1 oktober 2010

 • Effekt efter fyra månader

 • Blancolån har inte ökat


Tack!


 • Login