suppleringsfoderets sammens tning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Suppleringsfoderets sammensætning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Suppleringsfoderets sammensætning - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

DJF. Suppleringsfoderets sammensætning. - indhold af kvælstof og synkronisering af protein og kulhydrat nedbrydning. Peter Lund & Martin Weisbjerg. Omsætning af kvælstof. NH 3. PBV er en vigtig værdi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Suppleringsfoderets sammensætning' - lani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suppleringsfoderets sammens tning

DJF

Suppleringsfoderetssammensætning

- indhold af kvælstof og synkronisering af protein og kulhydrat nedbrydning

Peter Lund & Martin Weisbjerg

pbv er en vigtig v rdi
PBV er en vigtig værdi

Protein Balancen i Vommen (PBV) = Nedbrudt foderprotein - Behov til mikrobiel proteinsyntese

PBV/FE > 0 for rationen

Madsen et al. (2003)

tidligere danske pbv fors g
Tidligere danske PBV-forsøg
 • Nielsen et al. (2003) fandt at negativ PBV for rationen sænkede mælkeydelsen
 • Søegaard et al. (2001) fandt at reduktion i PBV sænkede ydelsen, men PBV niveau kunne ikke adskilles fra stivelsesniveau
 • Dette forsøg:
  • PBVration>0
  • PBV justeret med urea
afgr sningsfors g
Afgræsningsforsøg
 • Periode 1: Forsommer (19/5-17/6)
 • Periode 2: Sensommer (4/8-2/9)
 • 64 malkekøer (50% 1.kalvs, 91/142 DIM)
 • 2x2 behandlinger i marken
  • Græstype (diploid vs. tetraploid ~ -/+ sukker)
  • Græshøjde (lav vs. høj ~ 6 vs.10 cm)
  • 3 gentagelser
afgr sningsfors g1
Afgræsningsforsøg
 • 2x2 behandlinger i stalden
  • PBV niveau (lav vs. høj ~ 0 vs. 145 g urea)
  • Kraftfoderstrategi (synkron vs. asynkron)
   • Morgen:Sojaskaller, Aften:Byg (synkron strategi)
   • Morgen:Byg, Aften:Sojaskaller (asynkron strategi)
  • Sojaskaller (fibre, langsom)
  • Byg (stivelse, hurtig)
  • Alle køer tilbudt samme mængde FE på stald !
afgr sningsfors g2
Afgræsningsforsøg
 • Morgenfodring (-30 min) (3,6 kg byg eller sojaskaller)
 • Afgræsning (7.5 t)
 • Aftenfodring (3,6 kg byg eller sojaskaller)
 • Aftenfodring (mixed ration)
  • Majsensilage, restriktivt (3.2 kg TS)
  • Mineraler, Type 2 (250 g)
  • Vitaminer (30 g)
  • Fodersalt(50 g)
  • Natriumsulfat(50 g)
  • (Urea (145 g))
foderoptagelse fe
Foderoptagelse (FE)

†Beregnet som (FEmælk+FEvedligehold)/0.87 – FEstald

T = Tendens

*, **, *** = Signifikans

pbv niveau
PBV niveau

Danske anbefalinger: min. -200 g PBV i staldfoderet

m lkeydelse
Mælkeydelse

Effekt af strategi eller

græsoptagelse (PBV)

Effekt af PBV

kv lstof kredsl b
Kvælstof-kredsløb

†Udskilt på marken ved 7.5 t afgræsning (antaget jævn fordeling af udskillelsen over døgnet)

konklusion pbv
Konklusion - PBV
 • I modsætning til tidligere forsøg havde en sænkning af suppleringsfoderets indhold af PBV udover de nuværende anbefalinger ikke en negativ effekt på mælkeydelsen
 • Lavere PBV sænkede køernes udskillelse af kvælstof på marken betydeligt og forbedrede koens N-udnyttelsen i begge afgræsningsperioder
konklusion synkronisering
Konklusion - Synkronisering
 • Pga. højere græsoptagelse (eller bedre foderudnyttelse) var mælkeydelsen 0,5 kg og 0,7 kg højere på den synkrone ration i de to perioder
 • Under forudsætning af højere græs-optagelse havde synkronisering af nedbrydningen af kulhydrat og protein ingen effekt på koens N-udnyttelse
ad