ECONOMIA DIGITALĂ ŞI ORGANIZAŢIILE VIRTUALE - PowerPoint PPT Presentation

Economia digital i organiza iile virtuale
Download
1 / 34

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ECONOMIA DIGITALĂ ŞI ORGANIZAŢIILE VIRTUALE. Principiile economiei digitale. Este o economie globală Favorizează produsele intangibile: idei informaţii relaţii Este intens interconectată. Trăsături principale. Infrastructura economiei digitale: TIC Pieţe electronice

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ECONOMIA DIGITALĂ ŞI ORGANIZAŢIILE VIRTUALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Economia digital i organiza iile virtuale

ECONOMIA DIGITALĂŞIORGANIZAŢIILE VIRTUALE


Principiile economiei digitale

Principiile economiei digitale

 • Este o economie globală

 • Favorizează produsele intangibile:

  • idei

  • informaţii

  • relaţii

 • Este intens interconectată


 • Tr s turi principale

  Trăsături principale

  • Infrastructura economiei digitale: TIC

  • Pieţe electronice

  • Produse bazate pe informaţii şi cunoştinţe

  • Agenţii prezenţi pe pieţe: consumatori, oameni de afaceri, intermediari

  • Transformări macroeconomice şi procese de globalizare & mondializare


  Caracteristicile vechii economii

  Caracteristicile vechii economii

  • Preponderenţa produselor fizice

  • Muncă foarte puţin (sau deloc) automatizată

  • Tranzacţii în prezenţa cumpărătorului şi vânzătorului

  • Informaţia circula greu şi cu un cost ridicat

  • Economie bazată foarte mult pe control

  • Locaţie geografică determinantă

  • Valoarea produselor se măsura uşor


  Caracteristicile vechii economii1

  Caracteristicile vechii economii

  • Accent pe colectiv (mai puţin pe persoană)

  • Rol important al statisticilor

  • Accent pe definiţii clare şi graniţe determinate

  • Utilizarea frecventă a indicatorilor : nivelul investiţiilor, productivitatea capitalului, rentabilitatea pământului

  • Economie evaluată prin: numărul de firme noi, rata investiţiei, nivelul profitului


  Caracteristicile noii economii

  Caracteristicile noii economii

  • marea majoritate a produselor sunt intangibile

  • munca repetitivă sau determinant fizică este automatizată

  • tranzacţii electronice prin Internet

  • informaţie accesată rapid şi cu un cost redus

  • economie bazată pe colaborare (nu pe control)

  • locaţia geografică nu mai este importantă

  • produsele intangibile sunt mai greu de măsurat

  • accent pe persoană, cunoştinţe, rezultate (mai puţin pe vechimea în firmă)


  Caracteristicile noii economii1

  Caracteristicile noii economii

  • accent pe brevete, rapoarte de cercetare etc.

  • se are în vedere economia globală

  • noi indicatori: ponderea job-urilor de management şi profesionale; nivelul educaţiei; ponderea populaţiei online

  • indicatori statistici privind tehnologia: lăţimea de bandă de Internet; tipurile de telecomunicaţii şi utilizarea lor; folosirea Internetului; folosirea calculatoarelor în şcoli; numărul de domenii de Internet comerciale


  Caracteristicile noii economii2

  Caracteristicile noii economii

  • dezvoltarea economiei măsurată prin: numărul de brevete de invenţii, valoarea obţinută din cercetări academice, fondurile de capital de risc, numărul de tranzacţii online

  • folosirea Internetului conduce la: reducerea costului tranzacţiilor, creşterea performanţei, crearea de pieţe bazate pe TIC


  Economia digital i organiza iile virtuale

  Structura pieţei

  TIC

  FEED-BACK

  STRATEGIC

  PROCES DE ÎNVĂŢARE/ADAPTARE


  Economia digital i organiza iile virtuale

  ORGANIZAŢIA VIRTUALĂ

  Reţea de organizaţii independente legate prin TIC pentru exploatarea oportunităţilor de afaceri, prin partajarea resurselor (abilităţi, costuri şi acces pe piaţă)

  Definiţie

  Extinderea conceptului de operaţii nelocalizate dincolo de graniţele geografice

  Scop

  Atigerea vitezei maxime de acces şi integrare pe piaţă, în dauna sinergiei organizaţionale

  Efect

  • TIC

  • Navetă virtuală şi telelucru

  • Workgroup şi groupware

  Suport


  Elemente generale

  Elemente generale

  • Organizaţia virtuală –organizaţie în reţea, bazatăpeTIC

  • OV – parteneriat temporar:

   • stabil

   • ad-hoc (în funcţie de oportunităţile de piaţă)

  • Fără delimitare fizică (geografică)

  • Decizia de grup implicăcreşterea necesităţilor de comunicare

  • Integrarea cunoştinţelor


  Tipuri de organiza ii virtuale

  Tipuri de organizaţii virtuale


  Contextul existen ei ov

  Contextul existenţei OV


  C aracteristic i p rincipal e

  Caracteristiciprincipale


  Integrarea competen elor pentru organizarea virtual

  BROKERUL

  Performanţe

  ORGANIZAŢIE

  ORGANIZAŢIEI

  VIRTUALĂ

  VIRTUALE

  Oportunităţi

  ORGANIZARE VIRTUALĂ

  Competenţe

  de afaceri

  CLUSTERUL

  ÎNTREPRINDERI

  RAMURILOR

  VIRTUALE

  Integrarea competenţelor pentru organizarea virtuală


  Implica iile principale ale organiza iei virtuale

  Implicaţiile principaleale organizaţiei virtuale

  • Descentralizare puternică

  • Autonomie

  • Autoresponsabilitate

  • Interdependenţă accentuată

  • Caracter sistemic

  • Ierarhie orizontală


  Obiectivele majore ale ov

  Obiectivele majore ale OV

  • Obţinerea recunoaşterii (excelenţei) în domeniu

  • Utilizarea cu maxim de profit a resurselor

  • Valorificarea oportunităţilor de piaţă


  Ciclul de via a ov

  Ciclul de viaţă a OV


  Modelul n 3 straturi

  Modelul în 3 straturi


  Modelul integrat

  Modelul integrat


  Rela ia sistem subsistem

  Relaţia sistem - subsistem


  Sistem informa ional sistem informatic

  Sistem informaţional – sistem informatic

  Organizaţie tradiţională

  Organizaţie virtuală


  Interdependen a proceselor

  Interdependenţa proceselor


  Procesul de comunicare

  Procesul de comunicare

  • Elemente: emiţător, receptor, mesaj, canale, feed-back, percepţie

  • Bariere

  • Coordonare

  • Concepte manageriale:

   • firma principală

   • comitetul de conducere

   • net-brokerul


  Cerin ele managementului n ov

  Cerinţele managementului în OV

  • Studiul fezabilităţii noilor forme de muncă

  • Managementul strategic al resurselor umane

  • Reproiectarea proceselor de afaceri

  • Dezvoltarea organizaţională

  • Instrumentele manageriale


  Elementele mediului virtual de lucru

  Elementele mediului virtual de lucru

  • Indivizii

  • Grupurile de lucru

  • Echipele virtuale

  • Unităţile organizaţionale flexibile şi dinamice

  • Organizaţia în ansamblu

  • Întreprinderea virtuală


  Economia digital i organiza iile virtuale

  Cadrul conceptual al muncii virtuale


  Tehnologii pentru managementul cuno tin elor

  Tehnologii pentru managementul cunoştinţelor


  Tehnologii pentru managementul muncii

  Tehnologii pentru managementul muncii


  Economia digital i organiza iile virtuale

  FUNCŢIILE WORKGROUP-ULUI

  DINAMICA

  ECHIPEI

  MANAGEMENTUL

  DOCUMENTELOR

  DEZVOLTAREA

  APLICAŢIILOR

  • e-mail, bulletin boards, intranet

  • software specializat pentru întâlniri electronice

  • e-mail, bulletin boards, intranet, white board

  • software specializat pentru întâlniri electronice


  Diagrama timp procese a net brokerului

  Diagrama timp-procesea net-brokerului


  Organizarea virtual a ntreprinderii

  Organizarea virtuală a întreprinderii


 • Login