Omdat uw expertise verder reikt
Download
1 / 49

Steunmaatregelen voor tandartsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Steunmaatregelen voor tandartsen. Aarschot 2 maart 2012. Greep uit de steunmaatregelen via Overheid. Om te starten – uit te breiden – te investeren Winwin-lening Waarborglening Notionele interestaftrek M.b.t. personeel Plus één Plan Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Steunmaatregelen voor tandartsen' - landon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Steunmaatregelen voor tandartsen

Steunmaatregelen voor tandartsen

Aarschot

2 maart 2012


Greep uit de steunmaatregelen via overheid
Greep uit de steunmaatregelen via Overheid

 • Om te starten – uit te breiden – te investeren

  • Winwin-lening

  • Waarborglening

  • Notionele interestaftrek

 • M.b.t. personeel

  • Plus één Plan

  • Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen

 • M.b.t. opleiding

  • KMO PortefeuilleWinwinlening1
Winwinlening

 • Achtergestelde lening

 • Van vrienden, familie, kennissen => jaarlijkse belastingskorting van 2,5% op ontleend bedrag

 • Aan startende ondernemers => gunstige lening

 • Cumuleerbaar met lening bank

 • Doel :

  • Particulieren fiscaal stimuleren geld ter beschikking te stellen

  • En te bouwen aan een gunstig ondernemingsklimaat

 • Kan de ondernemer niet terugbetalen => 30% van geleend bedrag terug via 1-malige belastingsvermindering


Winwinlening wat
Winwinlening : Wat ?

 • Bedrag:

  • Kredietgever mag max. 50,000 euro ontlenen

  • Kredietnemer mag max. 100.000 euro lenen uit ≠ leningen

 • Vaste looptijd : 8 jaar => vervroegde terugbetaling is mogelijk

 • Terugbetalen interest op afgesproken vervaldagen: bedrag X afgesproken rentevoet

 • Afgesproken rentevoet (ARV) waarbij

  • ARV = ≤ wettelijke RV en ≥1/2 wettelijke RV

  • Wettelijke RV sinds 01.01.2012: 4,25%

 • Vervroegd terugvorderen is mogelijk (bv. stoppen)


Winwinlening voorwaarden kn kg
Winwinlening : voorwaarden KN - KG

 • Kredietnemer :

  • KMO met minder dan 250 werknemers

  • jaaromzet ≤50 miljo euro // balanstotaal ≤43 miljo euro

  • Ondernemer in Vlaanderen

 • Kredietgever

  • Natuurlijk persoon – wonend Vl Gewest – lening valt buiten handels- of beroepsactiviteiten

  • ≠ werknemer KN

  • ≠ echtgenoot of wettelijk samenw partner kredietnemer

  • Indien KN = vennootschap, dan KG :

   • Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder

   • Niet echtgenoot/wettelijk samenw partner van één van zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders

  • ≠ KN andere winwinlening in zelfde periode


Winwinlening voordelen
Winwinlening: voordelen

 • Kredietnemer :

  • op eenvoudige en goedkope wijze kapitaal

  • Cumuleerbaar met lening bank

 • Kredietgever :

  • Fiscaal voordeel

  • Meewerken aan ondernemingsklimaat


Winwinlening aanvragen
Winwinlening: aanvragen

 • Vaststellen in een onderhandse of notariële akte

 • Hiervoor aanvraag indienen via www.winwinlening.be

 • Akte + aflossingstabel in 3 exemplaren

 • Ten laatste 3m na ondertekening bezorgen aan PMV

 • Binnen de maand:

  • PMV controleert registratie (voldaan aan alle voorwaarden?)

  • Registratie akte + toekennen nummer lening

  • !: enkel communicatie met kredietgever


Winwinlening2
Winwinlening

Meer info :

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

www.pmvlaanderen.be of www.winwinlening.beWaarborgregeling wat
Waarborgregeling: wat ?

 • Borgstelling van 75% lening door overheid

 • Stimulans financiële instellingen tot verstrekken leningen

  • Blijft beslissing van de bank

  • Bank regelt ook alles om in werking te zetten

 • Voor investeringen (ook overname aandelen) en overbruggingskredieten

 • Meer soepele voorwaarden voor KMO’s die hinder ondervinden van openbare werken

 • Cumuleerbaar onder voorwaarden


Waarborgregeling voorwaarden
Waarborgregeling: voorwaarden

 • Erkende financiële instelling => lijst via www.waarborgregeling.be

 • Waarborghouder (=bank) bepaalt duurtijd waarborg

 • Waarborg : Max 75% kredietbedrag

 • Bedrag :

  • max. 750.000 euro

  • 1.500.000 na onderzoek Waarborgbeheer NV en goedkeuring minister

 • Betalen éénmalige premie :

  • bedrag waarborg x duur waarborg (max 10j) x 0.5%

 • Doel : investeringen:

  • Investeringsplaats of maatschappelijke zetel op grondgebied Vlaams Gewest (ook overname aandelen)

  • Normaal niet voor achterstallige of bestaande schulden

 • Waarborgregeling : aanvullend karakter (zelf nog waarborg kunnen bieden)

 • Cumulatie met andere steun mogelijk onder voorwaarden (bv. PPF, groeipremie…)


 • Waarborgregeling voorbeeld
  Waarborgregeling: Voorbeeld

  Zelfstandig medewerker A in architectenbureau X wil vennoot worden van praktijkhouder B.

  Voor deze intrede moet hij aandelen verwerven. Deze investering kost A 200.000 euro.

  A heeft niet het nodige kapitaal, dus moet A gaan lenen bij bank Y.

  Zelf kan hij borg staan voor 50.000 euro, maar niet voor het volledige bedrag van 200.000 euro.
  Waarborgregeling
  Waarborgregeling

  Meer info :

  Participatiemaatschappij Vlaanderen

  Oude Graanmarkt 63

  1000 Brussel

  www.pmvlaanderen.be of www.waarborgregeling.be  Notionele interestaftrek
  Notionele interestaftrek

  • Sinds 2007

  • Bedoeling: Opheffen discriminatie tussen eigen en vreemd vermogen.

  • versterking eigen vermogen vennootschappen

  • behoud coördinatiecentra en aantrekken buitenlandse investeringen


  Wat is notionele interestaftrek
  Wat is notionele interestaftrek ?

  • Voor vennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting (= met rechtspersoonlijkheid)

  • Fictieve intrest op gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen (“risicokapitaal”) in aftrek brengen van belastbaar resultaat

  • Die interestvoet wordt elk jaar bekendgemaakt :

   • Bv. aanslagjaar 2012 : 3,425%

   • KMO’s : met 0,5% verhoogd : 4,281


  Voorbeeld
  Voorbeeld

  • Stel:

   • eigen vermogen = 13.000 euro

   • Belastbare winst = 1.000 euro

  • Vennootschapsbelastingen :

   • Zonder notionele intrestaftrek: 1000 x 33,99% = 339,9 euro

   • Met notionele intrestaftrek :

    • Berekenen n.i. : 13.000 x 3,425% = 445,25 euro

    • Aftrekken v belastbare winst: 1.000 – 445,25 = 554,75 euro

    • Belastingen : 554,75 x 33,99% = 188,56 euro

  • Voordeel : 151,34 euro


  Meer info
  Meer info

  Kenniscentrum voor Financiering van de KMO (Kefik)

  De Lignestraat 1

  1000 Brussel

  02 209 08 35

  www.kefik.be


  Steunmaatregelen m b t personeel

  Steunmaatregelen m.b.t. personeel


  Steunmaatregelen m b t personeel1
  Steunmaatregelen m.b.t. personeel

  • Plus-één-plan : aanwerving 1e, 2e, 3e wkn

  • Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : bestaande wkn’s  Plus n plan1
  Plus-één-Plan

  • Wat ?

  • Voor wie ?


  Plus n plan2
  Plus-één-plan

  • = RSZ-vermindering WG-bijdragen bij aanwerving 1e, 2e of 3e wkn

  • Vast bedrag per kwartaal gedurende een periode van 20 kwartelen


  Plus n plan voorwaarden
  Plus-één-Plan : voorwaarden

  • 1e WN :

   • WG: nog niet aan RSZ-wetgeving onderworpen

   • WG: niet onderworpen aan RSZ-wetg gedurende ≥ 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan indiensttreding

  • 2e of 3e WN

   • WG: niet meer dan resp. 1 of 2 WN in 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan de indiensttreding

  • N.v.t. voor leerlingen, dienstboden, deeltijdse leerplichtigen en gelegenheidswkn’s (tellen niet mee voor aantal werknemers)

  • N.v.t. voor WKN ter vervanging WKN in dienst 4 voorafgaande kwartalen in zelfde functie


  Plus n plan procedure
  Plus-één-plan: procedure

  • RSZ-Vermindering geldt binnen een periode van maximum 20 kwartalen

   • 1e en 2e wkn : normaal 13 kwartalen

   • 3e wkn : normaal 9 kwartalen

  • Begin periode = vanaf kwartaal indiensttreding WKN


  Plus n plan formaliteiten
  Plus-één-plan: Formaliteiten

  • Werkgever : toepassen op kwartaalaangifte RSZ

  • Werknemer: aanvraagprocedure via WG


  Plus n plan meer info
  Plus-één-plan: meer info

  Meer info

  Via portaalsite Sociale Zekerheid

  www.socialezekerheid.be  Niet recurrent resultaatgebonden voordelen1
  Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen

  Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen =

  “Voordelen die gebonden zijn aan collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria.

  Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van het systeem van resultaatsgebonden voordelen.”


  Niet recurrent resultaatgebonden voordelen def
  Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen: DEF

  • Niet-recurrent : beperkte levensduur

  • Collectief : o.b.v. goed presteren collectief >< individuele prestaties

   • Opm. : ondernemingen met 1 wkn niet uitgesloten. Doelstelling mag echter niet individueel geformuleerd worden

  • Voordeel : dus ≠ loon

   • Telt niet mee voor minimumloon. Vanaf 01.01.09 onderworpen aan gezondheidsindex

   • Bonus : max. 2.200 euro per jaar/per wkn/per contract

   • Voordelen voor wkg onderworpen aan bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%

   • Wkg : zowel bonus als heffing aftrekbaar als beroepskost


  Niet recurrent resultaatgebonden voordelen def1
  Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen: DEF

  • Groep van werknemers

   • Begunstigde groep duidelijk afbakenen + criteria

   • Duidelijk wie aanspraak kan maken

   • Bv. bonus alle vrouwen kan NIET

  • Doelstelling

   • Alles is mogelijk mits meetbaar, definieerbaar, transparant…

   • Bv. : behalen x% meer cliënteel

  • Kennelijk zekere realisatie : kans dat doelstelling niet wordt behaald, moet reëel zijn


  Niet recurrente resultaatgebonden vd n werkwijze
  Niet-recurrente resultaatgebonden vd’n : werkwijze

  • Initiatief : werkgever

  • Bonus geldt voor: alle werknemers

   • Ook stagiairs en/of leerlingen

   • Niet: interim

  • Invoering kan op 2 manieren :

   • Met vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad : via ondernemingsCAO

   • Zonder vakbondsafvaardiging :

    • via toetredingsakte

    • Via CAO


  Via ondernemingscao
  Via ondernemingsCAO

  • Met vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad

  • Afsluiten collectieve arbeidsovereenkomst


  Via toetredingsakte of cao
  Via toetredingsakte of CAO

  • Zonder vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad

  • Voor bepaalde of onbepaalde duur

  • CAO >< toetredingsakte

   • CAO : rechtstreeks met vakbond

   • Toetredingsakte (aanbevolen): in te dienen bij bevoegde PC

    • PC330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten

    • PC336 Vrije Beroepen


  Toetredingsakte
  Toetredingsakte

  • Procedure

   • Kan vrij lang duren

   • Bij goede en duidelijke opstelling bonusplan normaal weinig kans op mislukken

   • Ondersteuning via sociaal secretariaat

  • PC

   • Controleert gevolgde procedure

   • Controleert op al dan niet overtreding discriminatieregels

   • Doet in geen geval uitspraak over inhoud

  • Indienen toetredingsakte voor vrije beroepen :

   • PC 330

   • PC 336


  Meer info

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  www.meta.fgov.be

  Thema’s – arbeidsreglementering


  Steunmaatregelen m b t opleiding

  Steunmaatregelen m.b.t. opleiding

  O


  Kmo portefeuille
  KMO Portefeuille

  • = geïntegreerde subsidiemaatregel met steun van de Vlaamse overheid voor:

   • Opleiding

   • Advies over ondernemen

   • Innoveren : advies over innoveren

   • Internationaliseren : advies over internationaal ondernemen

  • Waarbij ondernemer overeenkomst (portefeuille) afsluit met dienstverlener

  • Sinds 2009


  Kmo portefeuille voor wie voorwaarden
  KMO Portefeuille : voor wie? - voorwaarden

  • O.m. voor vrije beroepers

  • Vestiging in Vlaams Gewest

  • Voldoen aan regelgeving Vlaams Gewest

  • Vzw’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener)

  • Aanvaardbare hoofdactiviteit

  • Onderneming uit privésector


  Kmo portefeuille periode budget steun
  KMO Portefeuille : periode - budget - steun

  • Jaarlijkse cyclus met extra betaaljaar om lopende projecten af te werken (>< BEA)

  • Maximum 15.000 euro per kalenderjaar (>< BEA)

   • Voorlopig max. 2.500 euro voor pijler opleiding per jaar

  • Steun :

   • 50% voor opleiding


  Kmo portefeuille procedure
  KMO Portefeuille : procedure

  • Overeenkomst/Inschrijving bij erkende dienstverlener

  • Subsidieaanvraag VB’er via www.kmoportefeuille.be

   • ≤ 14 kalenderdagen na aanvang prestatie (bv. begin opleiding)

  • VB’er ontvangt mail met vraag eigen aandeel te storten

  • VB’er stort eigen bijdrage in de elektronische portefeuille d.m.v. storting aan Sodexho

   • Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging dienstverlener

  • Vlaamse Overheid vult elektronische portefeuille aan

  • VB’er kan erkende dienstverlener betalen met elektronische portefeuille via www.kmoportefeuille.be


  Kmo portefeuille pijler opleiding
  KMO Portefeuille : pijler opleiding

  • Definitie :

   • Onderricht gevolgd door werkenden in de onderneming

    • Bv. ook meewerkende echtgenoot, helper zelfstandige onderworpen aan sociaal statuut

   • Gericht op verbeteren huidige/toekomstige bedrijfsfunctioneren

    • Bv. : taaltraining, vakopleidingen, sociale vaardigheden…

    • Ook e-learning

    • Ook verplichte permanente vorming (>< BEA)

  • Steun :

   • 50% subsidie van de opleiding

   • Max. 2.500 euro subsidie per jaar

  • Opmerkingen :

   • Ook beperkte catering toegelaten: €25 pp/opleidingsdag (><BEA)

   • Minimum projectbedrag : 100 euro

   • !!! Geen cumulatie mogelijk met andere OVH-steun (bv. RIZIV)


  Kmo portefeuille pijler opleiding1
  KMO Portefeuille: pijler opleiding

  • Dienstverlener : erkend !

   • Beschikken over kwaliteitscertificaat (ISO; QFor, ESF…)

   • Lijst van publieke dienstverleners en sectorfondsen

   • Erkende peterschapsorganisatoren

    => Sowieso erkende dienstverleners via www.kmoportefeuille.be


  Kmo portefeuille meer info
  KMO Portefeuille : meer info

  Algemene informatie : gratis nummer 1700

  Via www.kmoportefeuille.be


  Fvib partners
  FVIB-Partners

  Nationale partners

  Regionale partners en projectpartners


  ad