Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Szinkrón neveléstörténet és problématörténet PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szinkrón neveléstörténet és problématörténet. előadás: Európai világképek és emberképek I. Archaikus és mitikus világképek, antropológiák. Világ

Download Presentation

Szinkrón neveléstörténet és problématörténet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

Szinkrón neveléstörténet és problématörténet

előadás:

Európai világképek és emberképek I.

Archaikus és mitikus világképek, antropológiák


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

Világ

Mindazt az ismeretet, amely a világra vonatkozik, azaz a világnézetet, arra használja a kor embere, hogy a maga, a környezete, a világbeli tevékenységét minősítse, önmaga sikerességéhez muníciót találjon, s arra reflektáljon.

Világnézetek főbb fajtái

 • Tudományos/filozófiai

 • Vallásos

 • Művészi

 • Köznapi


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

 • Történeti formák

 • Archaikus világkép – mitológia kialakulása

 • Mitológiai világkép

 • Filozófiai világkép (esetleg: teológiai)

 • Tudományos világkép

 • Európa kulturális megosztásai

 • római civis – barbár

 • keresztény – iszlám

 • keleti – nyugati kereszténység

 • katolikus -protestáns


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

Egy algériai barlangfestmény (Taszil), i. e. 6-1. évezred


A archaikus vil gk p form i

A archaikus világkép formái

A vallás kialakulása, ősi formái (antropomorfizmus megjelenése!)

animizmus

mana

totemizmus

tabu


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

A tudás átörökítésének a típusai

 • mezopotámiai-egyiptomi

 • zsidó

 • görög


A m tikus vil gk p

A mítikus világkép

Teogónia

Teológia

Kozmogónia

Kozmológia

Antropológia

 • A mágia gyakorlata

 • A gyakorlati mesterségek

 • A naptár

 • Általános mitoszjegyek

  • özönvíz

  • Meghaló-feltámadó istenek (=növényi alapú táplálkozás)

  • Írás szerepe


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

 • e. 2. évezredtől: kétféle írnokképzés van

 • alapképzés: írás, olvasás, számolás, elemi tudományok = tábla háza

 • köznép számára is nyitott

 • tandíjas

 • kisgyerekkortól a férfikorig tart

 • egész napos képzés, szigorú bánás

 • tanítói utasítás szerint cselekszenek, szöveget másolnak

 • sumérról akkádra fordítanak

 • memorizálnak

 • kérdésekre felelnek és kérdezhetnek

 • a tanítót az idősebb diákok (nagy testvérek) segítik

 • a testi fenyítés megengedett

 • életkor szerinti csoportok

 • differenciált képzés: énekes, zenész, ráolvasó, pap, írnok, jegyző

 • magasabb képzés = bölcsesség háza

 • kultúrális tradíciók átadása (a sumért holt nyelvként is tanítják pl.)naptárkészítés

 • matematikai kultúrájuk kb. megfelel az európai reneszánsz tudósaiénak

 • kialakul a független értelmiségi réteg - csak tanítással foglalkozik

 • szabad emberek

 • a hatalmi vezető réteg a gyerekeit "apród"-nevelésben részesíti


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

 • [ A KAPA TEREMTÉSE ]

 • „Az úr tökéletes dolgot ...”

 • Az úr tökéletes dolgot csinált.

 • Az úr, kinek sorsot szabó parancsa másíthatatlan,

 • Enlil, hogy az Ország magját a földből kisarjassza,

 • eget a földtől eltávolított, önként támadt akarata,

 • földet az égtől eltávolított, önként támadt akarata;

 • hogy a test-termő földből fej növekedhessék,

 • ég s föld köldökévé kötötte el a vágást.

 • Midőn a Nap felragyogott, csinált egy kapát,

 • megszabta a teendőket, a kapálás rendjét,

 • karjával a kapa, a kosár felé nyúlt,

 • Enlil a kapájáról dicsérő dalt énekelt.

 • Kapája színarany, színezüst; feje lazúrkő;

 • kapálja erős kötésű; pántja finom ezüst,

 • a kapa foka lazúrkő,

 • feje öklelő bika, nagy falat rontó.

 • Az úr a kapa nevét kimondta: sorsát megszabta;

 • a földbe mélyedőt, fénylő koronáját,

 • fejét reá illesztette:

 • kapájával mélyen a test-termő földbe vágott.


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

 • Az emberiség feje ott volt a kapanyomban.

 • Az Ország népe Enlil felé kibújik a földből,

 • fekete fejű népére ő kegyes szemmel tekint.

 • Az Anunnák mindannyian hozzá sietnek,

 • kezüket szájukhoz emelik:

 • Enlilnek imával hódolnak,

 • fekete fejű népének átadják a kapát.

 • - - -

 • A kapa, a kosár városokat épít.

 • Az igaz házat a kapa építi,

 • az igaz házat a kapa emeli,

 • az igaz házat ékessé teszi;

 • ám a házat, mely a király ellen lázad,

 • a házat, mely a királynak nem engedelmes,

 • a kapa a király előtt a földre dönti.

 • Gyom, gaz fejét a kapa levágja,

 • gyökerét tépi, szárát elmetszi;

 • ám a termesztett növényeket gondozza.

 • A kapa sorsát Enlil atya megszabta:

 • a kapa feje dicsértessék!

 • Ó, Niszaba, dicsértessél!


Sumer matematikai t bl cska i e 1800 k

Sumer matematikai táblácska, i.e. 1800 k.


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

Egyiptom

egyiptomi áthagyományozás jellemzői

csak a szabad ember tanulhat

mert a világ állandó és változtathatatlan: büntetés jár a normasértőknek

az emberi élet szabályai is változtathatatlanok

gyereknevelés célja: örök normák elsajátítása (isten igazságának megismerése)

nem ismerik el a gyerek életszakaszait: minél hamarabb felnőttként kell viselkedni

tiltott a csecsemőgyilkosság (a többi ókori népnél nem)

szövegek vannak a csecsemők ápolásáról, gyógyításáról

újszülöttet nem pólyázzák be

3. életévig szoptatnak az édesanyák (nincs helyettesítőjük)

kisgyermeket meztelenül járatják

játékszereket adnak nekik

az előkelők gyerekeit magánnevelők oktatják

leendő fáraóval együtt

lányok is részesülnek az oktatásban

udvari nevelés

fiúknak: testi nevelés erőteljes


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

 • Antik görög tudásátörökítés(i. e. XIII-IV. sz.)

 • általános jellemzői

 • egyiptomi, babiloni, perzsa, zsidó előzmények asszimilálása, szintézise

 • görög nevelés alapvető kérdése: hogyan lehet a gyerekből harmonikusan fejlett felnőttet formálni?

 • erős, arányos fizikum + szép, jó iránt fogékony

 • kalokagathia eszméje

 • szakmai műveltség + általános műveltség (múzsai és gimnasztikai)

 • az egész egyéniség formázása ("önzetlen műveltség")


A tud s tad s g r g modellje

A tudásátadás görög modellje

az írásos kultúra prototípusa (kialakulása: i.e. 6. századtól)

görög ábécé = beszédhangok

a korábbi írások közül a legegyszerűbb

legdemokratikusabb (nem egy szakmai elit privilégiuma)

a betűírás „diszciplinalizálja” a gondolkodást

- a filozófia lehetőségét veti fel (elvontság)

- a filológia lehetőségét veti fel

(rendszerezés, halmazképzés)

Egyedül a görög betűírás képes az elhangzott beszéd rövidítetlen és teljes visszaadására


Szinkr n nevel st rt net s probl mat rt net

- az értelmi ismétlések száma csökken a korábbi nyelvek írott szövegeihez képest

Gilgames: 23,3 % Homérosz 14 %

azaz: a gondolatrímekre egyre kisebb az igény

A görög írás előmozdítja

absztrakciós képességeket

logika

elvont gondolkodás

Sajátosságai:

a szóbeliséget magába fogadta

a görögöknek nincsenek szent szövegeik (az a szóbeli hagyomány része maradt)

a görögségben az írás használatához nem kell felhatalmazás


A g r g gyarmatos t s i e 8 6 sz

A görög gyarmatosítási. e. 8-6. sz.


Nagy s ndor hadj ratai i e 336 323

Nagy Sándor hadjáratai (i. e. 336-323)


Az els tudom nyos filoz fiai vil gk p arisztotel sz i e 4 sz

Az első tudományos/filozófiai világkép: Arisztotelész, i. e. 4. sz


 • Login