Lektion 1
Download
1 / 23

Lektion 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Lektion 1. Introduktion till C för enchipsdatorer. Kursinnehåll. Innehåll C föreläsningar Viss del repetition Om användning av C för inbyggda system i allmänhet Använda C för programmering av PIC enchipsdator Plan för de närmaste två veckorna Preliminär, kan anpassas efter önskemål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lektion 1' - landen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lektion 1

Lektion 1

Introduktion till C för enchipsdatorer


Kursinneh ll
Kursinnehåll

 • Innehåll C föreläsningar

  • Viss del repetition

  • Om användning av C för inbyggda system i allmänhet

  • Använda C för programmering av PIC enchipsdator

 • Plan för de närmaste två veckorna

  • Preliminär, kan anpassas efter önskemål


Planering v1
Planering v1

 • v1. Lektion 1: Introduktion till C för enchipsdatorer

  • C kontra assembler

  • Datatyper och variabler

  • Lagringsklasser och kvalificerare

  • Operatorer

 • v1. Lektion 2: Programstruktur och kompileringsprocess (1)

  • Symboliska konstanter

  • Villkorssatser

  • Vektorer

  • Funktioner

  • Kompilering av C program

 • v1. C Lab1: Förstå C och skiftregister för portexpansion

  • Undersök ett C program

  • Utöka programmet till multiplikator med skiftregister och display


Planering v2
Planering v2

 • v2. Lektion 3: Programstruktur och kompileringsprocess (2)

  • Inline assembler

  • Interrupt

  • Kompileringsprocessen

 • v2. Lektion 4: Programmeringstekniker

  • Bit-fält i struct

  • Pekare

  • Programoptimering

 • v2. C Lab 2: PIC Termometer

  • Skiftregister från Lab 1

  • Konstanter i EEPROM


Dagens agenda
Dagens Agenda

 • C kontra assembler

 • Datatyper och variabler

  • Storlek

  • Användning

 • Lagringsklasser och kvalificerare

  • Hur skall en specific variabel lagras, respektive behandlas av kompilatorn?

 • Operationer

  • Aritmetiska

  • Logiska

  • Bitvis logiska


C kontra assembler
C kontra Assembler

 • C

  • Ganska effektivt

  • Högre abstraktionsnivå, portabel kod

  • Lättare att hantera större projekt

 • Assembler

  • Snabbhet, mindre kodstorlek

  • Svårt att hantera större projekt


Ansi c
ANSI C

 • C

  • Första utgåvan av C publicerad 1978

  • ANSI C, American National Standards Institute’s Standard för C (1989)

 • Varför ANSI C?

  • Kompilatorstöd (ex. PICC Lite –gratis!)

  • Utbredd användning (ca.80 % av alla inbyggda system projekt 1999-2000)

  • Bra stöd för hårdvarunära programmering

 • Andra Programmeringsspråk

  • C++ (Objektorienterad efterföljare, ej lika effektivt -producerar mer kod, standard?)

  • Ada (Stöd för parallella processer i språket, används till största delen i försvarsindustri)


Inledande exempel
Inledande Exempel

Ganska lätt att förstå!

Ett tal räknas upp från 0 till 1000 (3E8)

unsigned int j;

for(j = 0 ; j<1000; j++)

continue;

Betydligt svårare! (reg d lägsta byte, reg e högsta byte)

Adress Maskinkod Assembler

0003EC 18D CLRF 0xd ;clear register d

0003ED 18E CLRF 0xe ;clear register e

0003EE A8D INCF 0xd, F ;incr. d put back in d

0003EF 1903 BTFSC 0x3, 0x2 ;run next if reg. 3 bit 2 = 1 (statuz z=1)

0003F0 A8E INCF 0xe, F ;incr. d put back in e

0003F1 3003 MOVLW 0x3 ;load 3 to work

0003F2 20E SUBWF 0xe, W ;sub f-w put in w (1st 253 in w)

0003F3 30E8 MOVLW 0xe8 ;load e8 to work

0003F4 1903 BTFSC 0x3, 0x2 ;run next if reg. 3 bit 2 = 1 (statuz z=1)

0003F5 20D SUBWF 0xd, W ;sub f-w put in w

0003F6 1C03 BTFSS 0x3, 0 ;run next if reg. 3 bit 0 = 0

0003F7 2BEE GOTO 0x3ee ;back to 3ee


Variabler
Variabler

 • En variabel avser ett visst minnesutrymme

  • Variabler deklareras av en viss datatyp

 • Storlek och värde på variabler

  • Viktigt att använda rätt datatyp m.a.p. minneskrav, korrekthet och prestanda

 • I föregående exempel unsigned int

  • 16 bitar (två register krävs)


Datatyper
Datatyper

 • Heltalstyper

  • bit (1 bit, 0 eller 1, ej ANSI C standard men stöds av PICC och kan användas för att spara minne)

  • Mindre heltal

   • char (8 bitar, signed or unsigned)

    • default unsigned, ändras i kompilatorinställningarna)

  • Andra större heltal (little endian, minst värda byten på lägsta adressen)

   • short = int (16 bitar, signed)

   • unsigned short = unsigned int (16 bitar, unsigned)

   • long (32 bitar, signed)

   • unsigned long (32 bitar, unsigned)


Flyttal
Flyttal

 • Flyttal (tal med flytande decimalpunkt),notera att heltalet (alltid =1 för alla tal utom 0) i signifikanden ej lagras – används för ökad precision

  • float (24 bitar)

  • double (32 bitar, välj 24 eller 32 i kompilatorinställningarna)

   • Det som skiljer är noggrannhet


Flyttalsrepresentation picc manual
Flyttalsrepresentation (PICC Manual)

Ex: Pi ≈ 3,14159261 1,00 1001 0000 1111 1110 1101 001

Med double 24 bit-> Pi=3,141602 0 100 0000 0 100 1001 0001 0000

Med double 32 bit-> Pi=3,141593 0 100 0000 0 100 1001 0000 1111 1101 1011

Varför?Blandning av datatyper
Blandning av datatyper

 • Typomvandling sker från ”lägre” till ”högre” typ

 • Vad händer?

  • unsigned int u;

  • if (u >-1)

 • Alltid falskt!

  • -1 omvandlas till unsigned (1111 1111 1111 1111)

 • Antag: int 16 bit och long 32 bit

  • Då är -1L < 1U men -1L > 1UL (L suffix för long, U suffix för unsigned, UL suffix för unsigned long)


Talformat picc manual
Talformat (PICC Manual)

Se upp med att använda 0 före ett tal

Det betyder att det tolkas som oktalt


Lagringsklasser
Lagringsklasser

 • Lagringsklasspecificerare talar om hur en variabel lagras

  • Extern

   • Global, extern behöver inte deklareras om den definieras i samma fil före den används

  • Auto

   • Behöver ej anges, automatisk allokering, i PICC bank 0 (kan ändras med bank kvalificerare)

  • Static

   • Extern blir osynlig utanför källfilen

   • Auto variabels värde kvarstår utanför funktion

  • Register

   • Lagra helst i register, inte aktuellt i vår PIC där vi endast arbetar med register


Kvalificerare
Kvalificerare

 • Datatypkvalificerare talar om hur kompilatorn skall tolka en variabel

  • const

   • Variabler med konstant värde (läggs i programminne, observera att detta inte gäller konstanta pekare)

  • volatile

   • Talar om för kompilatorn att värdet kan ändras emellan successiva accesser

   • Förhindrar att kompilatorn optimerar till synes redundanta avsnitt

   • Viktigt att tänka på vid interrupt och minne som delas av flera processorer

 • Speciella datatypkvalificerare (PICC)

  • absolute

   • Specific adress kan anges för globala och statiska variabler

   • volatile unsigned char @ 0x06;

  • persistent, bank ock eeprom


Exempel
Exempel

 • I filen pic1684.h är SFR deklarerade och mappade till specifika adresser:

  • Lagringsklass kvalificerare datatyp absolut @ adress

  • static volatile unsigned char PORTB @ 0x06;

  • static unsigned char bank1 OPTION @ 0x81;

  • static volatile bit RB7 @ (unsigned)&PORTB*8+7;

  • static bank1 bit RBPU @ (unsigned)&OPTION*8+7;

 • Varför är inte OPTION volatile?


Operatorer
Operatorer

 • Aritmetiska

  • +,-,*,/

  • Modulus %, ger rest vid heltalsdivision

  • Ex: 25%10 = 5

 • Logiska (Förväxla ej med bitvis)

  • &&, ||, !

 • Jämförelse

  • ==, >=, <=,>,<


 • Bitmanipulation
  Bitmanipulation

  • Bitvisa operatorer, används på heltalstyper

   • Varje operand behandlas som en ordnad bitvektor, jämförs bit för bit

  • Ett komplementet ~

   • varje bit inverteras

  • Och &

   • Returnerar 1 om båda bitarna är 1

  • Eller |

   • Returnerar 1 om någon av bitarna är 1

  • Exlusivt eller ^

   • Returnerar 1 om ena biten är 1 och den andra 0

  • Skift operatorn

   • Skifta vänster <<

   • Skifta höger >>

   • a = b << 6 (innehållet i b skiftas 6 steg åt vänster, de 6 bitarna längst till vänster i b förvinner, fylls på med nollor från höger

   • Se upp med högerskift och signed integer

    • Om neg. tal kan det fyllas med ettor från vänster (kompilatorberoende PICC sign extension dvs. med ettor)


  Maskning
  Maskning

  • Ett bitmönster transformeras till ett annat genom en logisk bitvis operation

  • Testa enstaka bit

   • If (bitvar & 0x04) //Alt. 1: test av bit 2

   • If (bitvar & (1 << 2)) //Alt. 2: test av bit 2

  • Sätta enstaka bit

   • Bitvar = Bitvar | (1 << 2); // Sätt bit 2 till 1

   • Bitvar |= (1 << 2); // Sätt bit 2 till 1

  • Nollställa enstaka bit

   • Bitvar &= ~(1 << 2) //Nollställ bit 2

  • Kombinera bitar ur flera register

   • nVolt = 0 | ADRESH;

   • nVolt = (nVolt << 8) | ADRESL;


  Defaultv rden f r konstanter
  Defaultvärden för konstanter

  • Se upp med att masken är lika stor som operanden!

   • unsigned long j

   • j=0xFFFFFFFF;

   • j &= ~(1 << 15); // j kan bli 0x00007FFF!

   • j &= ~(1 << 16); // j kan bli 0xFFFFFFFF!

   • 1 default int 16 bitar, istället 1L (suffix för long)

   • j &= ~(1L << 15); // j blir 0xFFFF7FFF!

   • j &= ~(1L << 16); // j blir 0xFFFEFFFF!

   • char i;

   • i=0x55;

   • if (~i == 0xAA) //Lurigt, heltalsbefordring till int ger: ~0x0055 = 0xFFAA


  Testa flera bitar
  Testa flera bitar

  • Om man vill testa fler bitar

   • Ex. testa om bit 0 och 1 är satta

   • if (bitvar & 0x03)

    • True för bit 0 eller bit 1

   • if ((bitvar & 0x03) == 0x03)

   • if (bitvar & 0x01 && bitvar & 0x02)

    • Båda måste vara true


  ad