FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF). Aktuelle saker FSF - Bodø 20.Februar 2014. Geir Anda. Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS). Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983. FSF vil påvirke. FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold Pensjoner

Download Presentation

Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

Aktuelle saker

FSF - Bodø

20.Februar 2014

Geir Anda

Rådhusgata 2, Oslo(Samlokalisert med FPVS)

Forsvarets Pensjonistforbund

Stiftet 15.februar 1983


FSF vil påvirke

 • FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold

  • Pensjoner

  • Skatt og avgifter

  • Helse og omsorg

 • Involvering gir eierskap

 • Gjelder også våre barn og barnebarn

  • Alderdom er ungdommens fremtid


 • Det er i hovedsak tre begrunnelser bak pensjonsreformen.

  • Reformen skal begrense veksten i pensjonsutgiftene som vil følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer.

  • Målsetning nummer to for reformen har vært at det nye systemet skal gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering.

  • Forenkling og mer gjennomsiktig pensjonssystem


Et bærekraftig velferdssamfunnLivets 30 års- faser

PRIORITERE

?

?

0

30

60

90

KRAV OG FORVENTNINGER

KRAV OG FORVENTNINGER

BESLUTNINGER

?

?


 • Indeksering av de løpende pensjonsutbetalinger

  • I Stortingsvedtaket fra mai 2003 slås det fast at opparbeidede pensjonsrettigheter skal justeres minst på linje med den gjennomsnittlige lønnsvekst.

  • Innebærer at pensjonene opprettholder sin verdi i forhold til lønnsnivået.

  • Lavere indeksering av pensjonene enn lønnsveksten innebærer at pensjonsytelsen i påfølgende år etter pensjonering blir lavere.


 • Lovbestemt regulering av pensjoner under utbetaling

  • Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75%


Regulering av pensjoner


To av tre vet ikke hvordan egen privatøkonomi blir den dagen de blir pensjonister.

2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %)(Kronebeløpene er 2012 – kroner)

9


ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %)

Pensjon ved 72 år: kr 255 414 (63, 85 %)(Kronebeløpene er 2012 – kroner)

10


Forsvarets seniorforbunds syn;

 • Levealderjustering

  • Fleksibel pensjonsalder fra 62 år

  • Tidligpensjonering gir lavere årlig ytelse

  • Økt levealder gir lavere årlig ytelse

  • Den enkelte kan motvirke dette ved å utsette pensjoneringen

  • For å motvirke bortfall av pensjon på grunn av levealderjustering skal pensjonssystemet gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering


Forsvarets seniorforbunds syn;

 • aldersgrenser oppheves, sekundært heves til 75 år

 • Ingen begrensing for yrkesaktive i retten til sykepenger knyttet til alder før 75 år, jf folketrygdloven


Forsvarets seniorforbunds syn;

Pensjonister skal gjennom pensjon gis samme relative andel av velferdsutviklingen som de yrkesaktive tar ut i lønn, dvsPensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønnsveksten


Møte med ArbeidsministerRobert Eriksson 19.des 201

Arbeidslinjen

Underregulering av de løpende pensjoner

Evaluering av pensjonsordningen

Tjenestepensjonsordningen i staten

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Møte med stsekr Astrid Nøklebye Heiberg 24. januar 2014

 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Spesialhelsetjenesten og den eldste del av befolkningen

 • Medlemmer i Statens Seniorråd 2014-2017

 • Kommunale- og fylkeskommunale eldreråd

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Møte med Finmin Siv Jensen 25. mars 2014

 • Vil ta opp økonomiske forhold, skatt og avgifter som angår pensjonister.

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Rekruttering

 • Rekruttering ved avdeling

 • Nyinnmelding i januar 2014: 37

 • Medlemsfordeler

 • Nyetableringer


Eldreråd

 • Våre medlemmer sitter i kommunale – og fylkeskommunale eldreråd

 • FSFs medlemmer deltar i politisk arbeid

 • FSF arrangerer kurs for å ha kompetente/motiverte kandidater

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Hvem arbeider for oss Forsvarspensjonister ?

 • Forsvarets arbeidstakere som fortsatt er i arbeid ?

 • Befalets fellesorganisasjon ? – Norges offisersforbund ?

  – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening ?

  – Norsk Tjenestemannlag ? – Personellforbundet ?

 • Forsvarsdepartementet ? – Forsvaret ?

 • Sivile pensjonistorganisasjoner ?

 • Forsvarets seniorforbund ?


Forsvarets seniorforbund arbeider for:

 • Ivaretakelse av pensjonistenes rettigheter

 • Bedre pensjonistenes levekår

 • Fjerning av sær-aldersgrensene

 • Fjerning av begrensningene i retten til

  sykepenger før 75 år


Hva er lokalavdelingenes utfordringer og oppgaver

 • Stor aldersmessig spredning i medlemsmassen

 • Generasjonskløft - Far og sønn i samme organisasjon

 • Programmet bør fenge de flestes interesse

 • Organisasjonen må favne om alle medlemmene

 • Det oppfordres til samarbeid mellom avdelingene, f.eks. om program og reiser

 • Møtested bør være akseptabelt og tilgjengelig for alle


Hva er fordelene ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund

 • FSF påvirker myndighetene for å ivareta seniorenes levevilkår

 • FSF får direkte og indirekte støtte fra Forsvaret både lokalt og sentralt

 • FSF er en integrert del av Forsvarets personellpolitikk

 • FSF gir grunnlag for et kollegialt nettverk

 • FSF gir faglig informasjon om pensjonsforhold

 • FSF gir individuell støtte til medlemmene ved behov

 • FSF gir mulighet for personlig engasjement

 • FSF tilbyr organisert aktivitet av felles interesse

 • FSF tilbyr foredrag om ”faglig” interessante temaer


ORIENTERING SLUTT

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


 • Login