Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 - PowerPoint PPT Presentation

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)
Download
1 / 23

 • 203 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF). Aktuelle saker FSF - Bodø 20.Februar 2014. Geir Anda. Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS). Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983. FSF vil påvirke. FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold Pensjoner

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

Aktuelle saker

FSF - Bodø

20.Februar 2014

Geir Anda

Rådhusgata 2, Oslo(Samlokalisert med FPVS)

Forsvarets Pensjonistforbund

Stiftet 15.februar 1983


Fsf vil p virke

FSF vil påvirke

 • FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold

  • Pensjoner

  • Skatt og avgifter

  • Helse og omsorg

 • Involvering gir eierskap

 • Gjelder også våre barn og barnebarn

  • Alderdom er ungdommens fremtid


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

 • Det er i hovedsak tre begrunnelser bak pensjonsreformen.

  • Reformen skal begrense veksten i pensjonsutgiftene som vil følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer.

  • Målsetning nummer to for reformen har vært at det nye systemet skal gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering.

  • Forenkling og mer gjennomsiktig pensjonssystem


Et b rekraftig velferdssamfunn livets 30 rs faser

Et bærekraftig velferdssamfunnLivets 30 års- faser

PRIORITERE

?

?

0

30

60

90

KRAV OG FORVENTNINGER

KRAV OG FORVENTNINGER

BESLUTNINGER

?

?


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

 • Indeksering av de løpende pensjonsutbetalinger

  • I Stortingsvedtaket fra mai 2003 slås det fast at opparbeidede pensjonsrettigheter skal justeres minst på linje med den gjennomsnittlige lønnsvekst.

  • Innebærer at pensjonene opprettholder sin verdi i forhold til lønnsnivået.

  • Lavere indeksering av pensjonene enn lønnsveksten innebærer at pensjonsytelsen i påfølgende år etter pensjonering blir lavere.


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

 • Lovbestemt regulering av pensjoner under utbetaling

  • Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75%


Regulering av pensjoner

Regulering av pensjoner


To av tre vet ikke hvordan egen privat konomi blir den dagen de blir pensjonister

To av tre vet ikke hvordan egen privatøkonomi blir den dagen de blir pensjonister.

2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Alderspensjon fra folketrygden

ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %)(Kronebeløpene er 2012 – kroner)

9


Alderspensjon fra folketrygden1

ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %)

Pensjon ved 72 år: kr 255 414 (63, 85 %)(Kronebeløpene er 2012 – kroner)

10


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

Forsvarets seniorforbunds syn;

 • Levealderjustering

  • Fleksibel pensjonsalder fra 62 år

  • Tidligpensjonering gir lavere årlig ytelse

  • Økt levealder gir lavere årlig ytelse

  • Den enkelte kan motvirke dette ved å utsette pensjoneringen

  • For å motvirke bortfall av pensjon på grunn av levealderjustering skal pensjonssystemet gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

Forsvarets seniorforbunds syn;

 • aldersgrenser oppheves, sekundært heves til 75 år

 • Ingen begrensing for yrkesaktive i retten til sykepenger knyttet til alder før 75 år, jf folketrygdloven


Forsvarets pensjonistforbund stiftet 15 februar 1983

Forsvarets seniorforbunds syn;

Pensjonister skal gjennom pensjon gis samme relative andel av velferdsutviklingen som de yrkesaktive tar ut i lønn, dvsPensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønnsveksten


M te med arbeidsminister robert eriksson 19 des 201

Møte med ArbeidsministerRobert Eriksson 19.des 201

Arbeidslinjen

Underregulering av de løpende pensjoner

Evaluering av pensjonsordningen

Tjenestepensjonsordningen i staten

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


M te med stsekr astrid n klebye heiberg 24 januar 2014

Møte med stsekr Astrid Nøklebye Heiberg 24. januar 2014

 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Spesialhelsetjenesten og den eldste del av befolkningen

 • Medlemmer i Statens Seniorråd 2014-2017

 • Kommunale- og fylkeskommunale eldreråd

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


M te med finmin siv jensen 25 mars 2014

Møte med Finmin Siv Jensen 25. mars 2014

 • Vil ta opp økonomiske forhold, skatt og avgifter som angår pensjonister.

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Rekruttering

Rekruttering

 • Rekruttering ved avdeling

 • Nyinnmelding i januar 2014: 37

 • Medlemsfordeler

 • Nyetableringer


Eldrer d

Eldreråd

 • Våre medlemmer sitter i kommunale – og fylkeskommunale eldreråd

 • FSFs medlemmer deltar i politisk arbeid

 • FSF arrangerer kurs for å ha kompetente/motiverte kandidater

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983


Hvem arbeider for oss forsvarspensjonister

Hvem arbeider for oss Forsvarspensjonister ?

 • Forsvarets arbeidstakere som fortsatt er i arbeid ?

 • Befalets fellesorganisasjon ? – Norges offisersforbund ?

  – Krigsskoleutdannede offiserers landsforening ?

  – Norsk Tjenestemannlag ? – Personellforbundet ?

 • Forsvarsdepartementet ? – Forsvaret ?

 • Sivile pensjonistorganisasjoner ?

 • Forsvarets seniorforbund ?


Forsvarets seniorforbund arbeider for

Forsvarets seniorforbund arbeider for:

 • Ivaretakelse av pensjonistenes rettigheter

 • Bedre pensjonistenes levekår

 • Fjerning av sær-aldersgrensene

 • Fjerning av begrensningene i retten til

  sykepenger før 75 år


Hva er lokalavdelingenes utfordringer og oppgaver

Hva er lokalavdelingenes utfordringer og oppgaver

 • Stor aldersmessig spredning i medlemsmassen

 • Generasjonskløft - Far og sønn i samme organisasjon

 • Programmet bør fenge de flestes interesse

 • Organisasjonen må favne om alle medlemmene

 • Det oppfordres til samarbeid mellom avdelingene, f.eks. om program og reiser

 • Møtested bør være akseptabelt og tilgjengelig for alle


Hva er fordelene ved v re medlem i forsvarets seniorforbund

Hva er fordelene ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund

 • FSF påvirker myndighetene for å ivareta seniorenes levevilkår

 • FSF får direkte og indirekte støtte fra Forsvaret både lokalt og sentralt

 • FSF er en integrert del av Forsvarets personellpolitikk

 • FSF gir grunnlag for et kollegialt nettverk

 • FSF gir faglig informasjon om pensjonsforhold

 • FSF gir individuell støtte til medlemmene ved behov

 • FSF gir mulighet for personlig engasjement

 • FSF tilbyr organisert aktivitet av felles interesse

 • FSF tilbyr foredrag om ”faglig” interessante temaer


Orientering slutt

ORIENTERING SLUTT

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


 • Login