Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming
Download
1 / 29

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming. Rektor Prof. Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 2009 [email protected] http://tilsett.hivolda.no/ja/. Jørgen Amdam. Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunale planprosessar Kommunikasjon Forankring av universell utforming' - lanai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunale planprosessar kommunikasjon forankring av universell utforming

Kommunale planprosessar KommunikasjonForankring av universell utforming

Rektor Prof. Jørgen Amdam

Høgskulen i Volda

2009

[email protected]

http://tilsett.hivolda.no/ja/


J rgen amdam
Jørgen Amdam

 • Professor i samfunnsplanlegging – kommunal og regional planlegging og utvikling HVO – Rektor frå 1.8.2007

 • Forsking og utviklingsarbeid – forsøk – evaluering – opplæring, kommune, fylke, stat – endringsleiing og –planlegging.

 • Undervisning: Masterutdanning i samfunnsplanlegging og leiing

 • Lærebøker

  www.hivolda.no


Prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen
Prosjektet si forankring i fylkesorganisasjonen

 • Forankring – hos kven?

 • Forholdet prosjekt - linje


Planlegging strategi
Planlegging - strategi

 • Kvar står vi? Sterke og svake sider - behov

 • Kvar bør vi gå? (Visjon) Kva er det behov for å gjere for å nå visjonen (Strategi) – substans, prosess?

 • FORTID, NOTID, FRAMTID


Universell utforming kva er det
UNIVERSELL UTFORMING – KVA ER DET?

Sosial - institusjonell

Økonomi

Fysisk


Forankring i fylket av universell utforming kva krev det
Forankring i fylket av Universell Utforming –Kva krev det?

Fylkesnivået som:

 • Utviklingsaktør – fylkeskommunen

 • Kontrollør – fylkesmannen

 • Rettleiar – begge – i forhold til kven?

 • Eigar – fylkeskommunen VGS – kommunikasjon

 • Kven og når forankring – kvifor – korleis?


PROBLEMLØYSING

PROSESSLEIING

SAMTALE

KALKYLE


Tiln rming
Tilnærming

 • Skrive først og snakke etterpå (kalkyle): Reaksjon – Sams motvilje -Motmobilisering

 • Snakke først og skrive etterpå (samtale): Aksjon – Sams vilje - Mobilisering
INSTRUMENTELL fragmentering

KOMMUNIKATIV


Interessentanalyse er finne fram til kven som har
Interessentanalyse fragmentering er å finne fram til kven som har:

 • Interesse – interesse, makt, posisjon….

 • Ressursar – penger, kapasitet, maskiner, tid

 • Kompetanse – fag-/lokal-/prosesskompetanse

I

R

K

Interessentar (stakeholders) = Alle dei som har interesser i saka:


Interessentanalyse
Interessentanalyse: fragmentering

Opne:

Idedugnad – kven er interessentane?

Få fram flest moglege som kan vere aktuelle

Lukke:

Sorter/prioriter desse etter (matrise):

- Behov for at dei deltek

- Lett å få tak i


Må bidra aktivt - trengs som bidragsyter fragmentering

Informerast – må sjølv vurdere aktivitet

Vil bli sterkt påvirka av resultatet

Har ansvar for å drive fram prosessen

Blir ikkje direkte/særlig berørtGap global action plan for la21
GAP = Global action plan (for LA21) fragmentering

Bak-streverne

Sein majoritet

Tidlig majoritet

Pilotene


Figur 6.1 – Tradisjonell arealplanlegging og prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)


Healey 1997 prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)


Innelukking prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)

Aktiv motstand

Fragmentert

Lokal tilpassing/

Omdanning av

Eksternt

Press


Korleis f til god fellesstyring
Korleis få til god fellesstyring? prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)

 • Aktørar – roller

 • Arenaer – møteplassar

 • Prosessar

 • Relasjonar

 • Reglar

  MAKT


Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet urealistiske ideal

Klare og eintydige mål er formulert prosjektplanlegging. (Basert på Zoete, 2002, s 12.)

Finne alle alternativ som oppfyller måla

Finne alle konsekvensar av alle alternativ

Velge det alternativ som har konsekvensar som best oppfyller måla

At aktørane er interessert i å kome til sams forståing og semje med kvarandre

at alle er frie og likeverdige og potensielt like kompetente

at alle må innrømme feil og skifte oppfatning i dei tilfella dei vert møtt med betre argument

at alle opptrer autentisk og sannferdig overfor kvarandre (ikkje rollespel)

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet (Urealistiske ideal?)


ad