Ankara n vers tes tip fak ltes hastaneler nde ali an hem relerde s gara ba imlili i
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI. Sosyal Hizmet Uzmanı Nesrin Şahin Bulunmaz. CEBECİ HASTANESİNDE 347, İBNİ SİNA HASTANESİNDE 357 OLMAK ÜZERE TOPLAM 704 HEMŞİREDEN ANKET ARACILIĞI İLE BİLGİ TOPLANMIŞTIR. Kampus. Kampus. İ çiyor.

Download Presentation

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE SİGARA BAĞIMLILIĞI

Sosyal Hizmet Uzmanı

Nesrin Şahin Bulunmaz


CEBECİ HASTANESİNDE 347, İBNİ SİNA HASTANESİNDE 357 OLMAK ÜZERE TOPLAM 704 HEMŞİREDEN ANKET ARACILIĞI İLE BİLGİ TOPLANMIŞTIR.


Kampus

Kampus

İçiyor

İçiyor

Bırakmış

Bırakmış

Hiç içmemiş

Hiç içmemiş

Cebeci

Cebeci

211

49.2%

151

43,5%

36

8.4%

42

12,1%

182

42.4%

154

44.4%

İbn-i Sina

İbn-i Sina

144

40.4%

190

47.4%

37

10,4%

30

7.5%

181

45.1%

176

49.3%

Tüm grup

Tüm grup

295

41.9%

401

48.3%

79

11,2%

66

8%

330

46.9%

363

43.7%

İbn-i Sina & Cebeci Hastanelerindeki Hemşirelerin Sigara İçme Durumu

2010

2007


Cebeci Hastanesinde 2007-2010

Sigara içme Durumu

İbni Sina Hastanesinde 2007-2010

Sigara içme Durumu


Cinsiyet

Cinsiyet

Tüm grup

Tüm grup

İçiyor

İçiyor

Hiç içmemiş

Hiç içmemiş

SİGARA & CİNSİYET

Erkek

Erkek

73

69

44

60.3%

44

63.8%

17

23.3%

25

36.2%

Kadın

Kadın

631

688

354

51.5%

251

39.8%

334

48.5%

313

49.6%

Tüm grup

Tüm grup

704

757

398

52.6%

295

41.9%

359

47.4%

330

46.9%

2010

2007

Erkeklerde sigara içme oranı her iki çalışmada da kadınlara gore daha yüksek


SİGARA & YAŞ 2007

SİGARA & YAŞ 2010


SİGARA & YAŞ 2007

SİGARA & YAŞ 2010

2007’YE ORANLA 2010’DA YAŞA GÖRE SİGARA İÇME ORANLARININ AZALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.


Yaş aralığına göre sigara içme durumuna bakıldığında, 25 yaş altında sigara içme oranının 2010 yılında %22,9 oranında azaldığı görülmektedir.


Günlük Sigara Tüketimi 2007

2007 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama 12.90 Adet sigara içiyorlardı.

Günlük Sigara Tüketimi 2010

2010 Yılında hastanemiz hemşireleri günde ortalama 12.35 Adet sigara içiyorlar.


Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2007

sigaraya ayda ortalama 65.5 YTL harcıyorlardı.

Aylık Sigaraya Ödenen Para Miktarı 2010

sigaraya ayda ortalama 101.27TL harcıyorlar.


Sigaraya Başlama Yaşı 2007

2007 de Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.10

Sigaraya Başlama Yaşı 2010

2010 da Ortalama sigaraya başlama yaşı 19.43


2007 yılında

Her iki çalışma da sigaraya genellikle lise (sağlık koleji) yada işe başladıktan sonra başlanıyor (%82.4).

2010 yılında


Sigara İçimini Etkileyen Faktörler

Sigara & Medeni Durum 2007

İki çalışma karşılaştırıldığında;halen sigara içenlerin evli ve diğer grubunda azaldığı, hiç içmemişlerin evli ve bekar grubunda arttığı görülmüştür.

Sigara & Medeni Durum 2010


Sigara & Çocuk Sayısı 2007

2007 Yılında çocuk sayısı arttıkça sigara içme oranı artıyorken (p=0.028)

Sigara & Çocuk Sayısı 2010

2010 Yılında çocuk sayısı ile sigara içme durumu arasında bir ilişki bulunmamıştır.


İçiyor

İçiyor

Eğitim durumu

Hiç içmemiş

Bırakmış

Eğitim durumu

Hiç içmemiş

Bırakmış

Lise

Lise

138

54.3%

102

40.2%

14

5.5%

92

47.4%

81

41.8%

21

10.8%

Ön lisans

Ön lisans

202

51.5%

148

37.8%

42

10.7%

146

47.9%

116

38.0%

43

14.1%

Lisans

Lisans

55

33.7%

99

60.7%

9

5.5%

51

27.3%

122

65.2%

14

7.5%

Lisans üstü

Lisans üstü

5

25.0%

14

70.0%

1

5.0%

6

33.3%

11

61.1%

1

5.6%

Tüm grup

Tüm grup

400

48.3%

363

43.8%

66

8.0%

295

41.9%

330

46.9%

79

11.2%

Sigara & Eğitim Durumu 2007

Sigara & Eğitim Durumu 2010

Her iki çalışmada da ön lisans ve lise mezunlarında sigara içme oranının yüksek oranda olduğu görülmüştür.

2010

2007


Anne-Babanın Oturduğu Yere Göre Sigara İçme Durumu

İçiyor

İçiyor

Hiç içmemiş

Hiç içmemiş

Bırakmış

Bırakmış

Anne/babanın oturduğu yer

Anne/babanın oturduğu yer

İl

İl

195

42.7%

220

48,1%

42

9,2%

258

48.1%

245

45.7%

33

6.2%

İlçe

İlçe

101

49.5%

76

42%

82

45.3%

82

40.2%

23

12.7%

21

10.3%

Köy

Köy

24

36.4%

37

45.1%

33

40.2%

28

42.4%

14

21.2%

12

14.6%

Tüm grup

Tüm grup

295

41.9%

396

48.2%

360

43.8%

330

46.9%

66

8.0%

79

11.2%

2007

2010

Her iki çalışmada anne-babası il/ilçe merkezlerinde oturanlarda sigara içme oranı köyde oturanlara göre daha fazla

2007

2010


Sigara & Birlikte Yaşanılan Kişiler

2007

Anlamlı olmamakla birlikte arkadaşları ile oturanlarda sigara içme oranı daha yüksek (p:0.109)

2010

Anlamlı olmamakla birlikte

akrabaları ile oturanlarda

sigara içme oranı daha yüksek (p=0.372)


Sigara & Ailenin Ekonomik Durumu

2007

2010

Ailenin gelir düzeyi sigara içme oranını etkilemiyor


Kaç yıldır çalışıyorsunuz?

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?

İçiyor

İçiyor

Hiç içmemiş

Hiç içmemiş

Bırakmış

Bırakmış

Sigara & Çalışma Süresi

<5

<5

38

25.3%

81

38.4%

106

70.7%

119

56.4%

6

4%

11

5.2%

5-9.9

5-9.9

59

48.8%

49

37.1%

68

51.5%

59

48.8%

15

11.4%

3

2.5%

10-19.9

10-19.9

175

53.0%

139

50.9%

126

38.2%

98

35.9%

36

13.2%

29

8.8%

>=20

>=20

86

53.4%

69

46.3%

58

38.9%

54

33.5%

22

14.8%

21

13.0%

2010

2007

Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var,

10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla.


Sigara ve çalışma süresi tablo değerlendirmesi

2010

2007

Çalışma süresi ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var,

10 yıl ve üzerinde çalışanlarda sigara içme oranı en fazla.


Sigara & Çalışma Saatleri

2007

Çalışma saatleri ile sigara içme oranı açısından belirgin bir fark yok. 08:00-16:00 arası çalışanlarda bu oranın biraz daha fazla olduğu görüldü.


Sigara & Ailede Sigara Kullanımı

2007

Sigara içen ailelerin çocuklarında sigara içme oranı yaklaşık olarak iki kat daha yüksek


2007

Annesi sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı her iki çalışmada da % 70 e çıkıyor.

2010


2007

Babası sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı babası sigara içmeyenlere göre daha yüksektir.

2010


2007

Kardeşleri sigara içen hemşirelerde sigara içme oranı daha yüksektir.

2010


Sigara & Evde Sigara İçen Bireylerin Varligi

2007

2010

Evde sigara içen kişiler var ise sigara içme oranı belirgin olarak artıyor


SİGARA &ALKOL

2007

2010

Alkol içenlerde sigara içme oranı belirgin olarak daha fazla


Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar2007

Sigara içenler sigaranın yaptığı

hastalıkların farkında.


Sigara & Sigaranın Etken Olduğu Hastalıklar 2010

Bu çalışmamızda sigaranın etken olduğu hastalıklar sorusuna çoğunlukla kanser, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıklarında etkendir cevabı alınmıştır. Yine büyük bir çoğunluk tüm hastalıklarda etkendir cevabını vermiştir.


Sigaranın dış görünümünüzü olumsuz etkilediğine inanıyor

musunuz?

100%

96%

92%

88%

84%

80%

İçiyor

Hiç içmemiş

Bırakmış

2007

Her iki çalışmada da sigara içenler içmeyenlere göre sigaranın dış görünüşü olumsuz

etkilediğinin ve yaşamı kısalttığının hiç içmemiş ve bırakmışlara oranla daha az farkında.

2010

2007


2010

2007

Her iki çalışmada da sigara içenler kapalı yerlerde sigara içmenin içmeyenler için zararlı

olduğunun farkındalar.

2007


!!!önemli bir sorun!!!

2007 Yılında sigara içen hemşirelerin %30’u içmeyenlerin ise %15’i

sigara içen hemşire ve doktorların topluma kötü örnek oluşturduğuna inanmıyordu.

2010 Yılında da bu görüşte anlamlı bir değişiklik olmamıştır…


19.05.2008’de yürürlüğe giren Tütün Kontrol Yasası Fakültemizde sigara içme durumunu etkiledi mi sorusuna %64.5 oranında “ evet azaldı” cevabını vermişlerdir.

Ün. Yasak 2010


TÜTÜN KONTROL YASASININ İŞLEMEYEN YÖNÜ VARMI DİYE SORULDUĞUNDA;

 • ÇOĞUNLUK YASANIN TAM OLARAK UYGULANMADIĞI KANAATİNDE

 • DENETİMLERİN YETERSİZLİĞİ,

 • CEAZİ İŞLEMLERİN UYGULANMAMASI, VERİLEN AĞIRLIKLI CEVAPLAR ARASINDADIR,

 • YAKLAŞIK %15’LİK BİR KISMI DA YASANIN İŞLEMEYEN YÖNÜNÜN OLMADIĞINI BELİRTMİŞTİR,


SİGARA İLE SAVAŞ GRUBUNDAN BEKLENTİLER SORULDUĞUNDA AĞIRLIKLI OLARAK ŞU CEVAPLAR ALINMIŞTIR.

 • SİGARANIN ZARARLARI KONUSUNDA EĞİTİMLERİN ARTIRILMASI

 • SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE PİSİKOLOJİK DESTEĞİN SAĞLANMASI

 • DENETİMLERİN ARTTIRILMASI

 • CEZAİ YAPTIRIMLARIN ARTTIRILMASI

 • SİGARA İÇENLERE AYRI ODALARIN TAHSİS EDİLMESİ

 • SİGARAYI BIRAKMA YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMESİ


 • Sonuç olarak; bu anket çalışması Ankara Üniversitesi Hastanelerinde çalışan hemşirelerde sigara içme oranının düşmekte olduğunu göstermiştir.

 • Sigaranın zararları konusunda duyarlılığın arttığı düşülmektedir.


 • Bu nedenle başta lise dönemi olmak üzere mezuniyet öncesi dönemde ve işe başladıktan sonra sigaraya başlamanın engellenmesi ve beklentiler doğrultusunda eğitim ve destek çalışmaları arttırılmalıdır.


SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


 • Login