Download
1 / 24

John 21:1-3 - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

John 21:1-3. “After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way He showed Himself: Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' John 21:1-3' - lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

“After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way He showed Himself: Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together.


Simon Peter said to them, ‘I am going fishing.’ They said to him, ‘We are going with you also.’ They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing.”

John 21:1-3 NKJV


“Pagkatapos ng mga bagay na ito, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Cana, Galila, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad.


Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, ‘Mangingisda ako.’ ‘Sasama kami,’ wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli nang gabing iyon.”

Juan 21:1-3


Before this incident of Jesus’ 3rd Appearance to His disciples,

John 21:1 says, “After these things – meaning many things happened before Jesus showed Himself again to the disciples.”
Lucas 22:60-61 – “Ngunit sumagot si Pedro, ‘Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo!’ Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala nito ang sinabi ng Panginoon, ‘Bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay makaitlo mo akong itatatwa.’”1. Peter saw how Judas, his co-disciple betrayed the Master. – he may have felt completely worthless and discouraged.

2. He saw how the other disciples flee when Jesus was being scourged – He was discouraged, frustrated and totally drained that he even denied his Lord.


Lessons We Learn From This Message – he may have felt completely worthless and discouraged.


I. Peter was a fisherman by trade. – he may have felt completely worthless and discouraged.


A) In fact, he was fishing when he first met Jesus and was called to be a disciple. So when he decided to go fishing again, he may have been making a conscious decision to get away from everything and everybody, and go back to where he had first met the Lord.


B) That was a good move! Why? Because when you get discouraged (pinanghihinaan ka), confused (nalilito ka), or stressed-out (pagod na pagod ka na) you will either:C) God says in Revelation 2:2-5 (TLB): “I have watched your hard work…you have patiently suffered…without quitting. Yet there is one thing wrong; you don’t love me as at first! Think about…your first love…and turn back to me.”


Pahayag 2:2-5 – “Nalalaman ko ang mga gawa mo…alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap at hindi ka nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo: hindi mo na ako mahal tulad ng dati! Alalahanin mo ang dati mong kalagayan,…at gawin mong muli ang mga ginawa mo nuong una.”


1. When your love for God grows cold, its time to hang out your “Gone Fishing” sign – (isabit mo ang karatula mong “Gone Fishing”) and get back to where you first met Jesus. It’s time to seek Him again, like you did before you had heard so much and seen so much; before life has worn you down.


2. “But I’m busy doing the work of the Lord” you say, that’s the easiest place in the world to crash and burn.Nang sabihin ni Peter “I’m going fishing” at sumama ang mga alagad, hindi ito nangangahulugang sila ay tumatalikod sa pagtatalaga kay Cristo. Hindi natin tinatalikuran ang ating commitment pero kapag drain ka na, stressed out ka na, it’s time na isabit mo “I’ve gone fishing don’t disturbed – I’ll have a re-encounter again with my Lord.”


John 21:1-3 ang mga alagad, hindi ito nangangahulugang sila ay tumatalikod sa pagtatalaga kay Cristo. Hindi natin tinatalikuran ang ating commitment pero kapag drain ka na, stressed out ka na, it’s time na isabit mo “I’ve gone fishing don’t disturbed – I’ll have a re-encounter again with my Lord.”


ad