KNJIŽNIČNI KATALOGI - PowerPoint PPT Presentation

Knji ni ni katalogi
Download
1 / 36

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KNJIŽNIČNI KATALOGI. Irena Kavčič Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana. Kaj je katalog?. po abecedi ali po kakem drugem sistemu urejen popis knjižničnega gradiva (Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar) podatki o knjižničnem fondu – kaj hrani knjižnica

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KNJIŽNIČNI KATALOGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Knji ni ni katalogi

KNJIŽNIČNI KATALOGI

Irena Kavčič

Narodna in univerzitetna knjižnica

Ljubljana


Kaj je katalog

Kaj je katalog?

 • po abecedi ali po kakem drugem sistemu urejen popis knjižničnega gradiva

  (Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar)

 • podatki o knjižničnem fondu – kaj hrani knjižnica

 • podatki o lokaciji gradiva – kje v knjižnici se nahaja


Funkcija kataloga

Funkcija kataloga

Katalog omogoča, da ugotovimo:

 • ali knjižnica ima publikacijo z določenim naslovom oz. publikacijo določenega avtorja

 • katera dela nekega avtorja so v knjižnici

 • katere izdaje tega dela so v knjižnici

 • ali knjižnica ima publikacijo z določeno vsebino


Cilji knji ni nega kataloga

Cilji knjižničnega kataloga

 • Charles Ammi Cutter (Rules for a printed dictionary catalog, 1876)

 • Seymour Lubetzky

 • Pariška načela (1961)

 • Osnutek novih katalogizacijskih načel, sprejet na 1. srečanju strokovnjakov za izdelavo mednarodnega katalogizacijske-ga pravilnika v okviru IFLE, Frankfurt, 2003


Pari ka na ela 1

Pariška načela(1)

Katalog omogoča, da ugotovimo:

2.1ali knjižnica ima knjigo, ki jo označuje:

a) avtor in stvarni naslov ali

b) samo stvarni naslov, če avtor na publikaciji ni naveden, ali

c) ustrezno nadomestilo za naslov, če avtor in stvarni naslov nista primerna ali ne zadoščata za identifikacijo


Pari ka na ela 2

Pariška načela(2)

2.2a) katera dela določenega avtorja in

b) katere izdaje določenega dela ima knjižnica

Pariška načela tako omogočajo izpolnitev

dveh funkcij: iskalne (2.1) in zbirne (2.2).


Nova mednarodna katalogizacijska na ela

Nova mednarodna katalogizacijska načela

Funkcije kataloga uporabniku omogočajo:

3.1 najdenje bibliografskih virov v zbirki (dejanski ali virtualni)

3.2 identifikacijo bibliografskega vira

3.3 izbiro bibliografskega vira

3.4 pridobitev dostopa do opisovane enote ali pridobitev normativnega ali bibliografskega zapisa

3.5 preiskovanje kataloga


Knji ni ni katalogi 1

Knjižnični katalogi (1)

Delitev po različnih kriterijih:

 • glede na ureditev

 • glede na namembnost

 • glede na popolnost

 • glede na zvrst zajetega gradiva

 • glede na zunanjo obliko


Knji ni ni katalogi 2

Knjižnični katalogi (2)

 • Glede na ureditev:

  • formalni katalogi

   • abecedni imenski katalog (AIK)

   • naslovni katalog

  • stvarni katalogi

   • abecedni stvarni katalog (ASK)

   • sistematski katalog

   • tematski katalog

  • križni katalogi


Knji ni ni katalogi 3

Knjižnični katalogi (3)

Formalni katalogi (katalogi, urejeni po podatkih, ki ne opisujejo vsebine publikacije, dokumenta):

 • abecedni imenski katalog (AIK)

  • katalog, urejen po abecedi imen avtorjev ali stvarnih naslovov

 • naslovni katalog

  • katalog, urejen po abecedi stvarnih naslovov publikacij


Knji ni ni katalogi 4

Knjižnični katalogi (4)

Stvarni katalogi:

 • abecedni stvarni katalog (ASK)

  • stvarni katalog, urejen po abecedi predmetnih oznak (abecedni geselski/predmetni katalog)

 • sistematski katalog

  • stvarni katalog, urejen po določenem klasifikacijskem sistemu, npr. UDK-katalog

 • tematski katalog

  • abecedni stvarni katalog za leposlovje


Knji ni ni katalogi 5

Knjižnični katalogi (5)

Križni katalog:

- v eno abecedno zaporedje združena

dva ali več abecednih katalogov in sicer

imenski, stvarni in naslovni katalog


Knji ni ni katalogi 6

Knjižnični katalogi (6)

 • Glede na namembnost:

  • javni katalogi

   (namenjeni uporabnikom knjižnice)

  • interni katalogi (matični katalog)

   (namenjeni knjižničarjem)

   Vsaj en katalog (abecedni imenski)

   v dveh izvodih


Knji ni ni katalogi 7

Knjižnični katalogi (7)

 • Glede na popolnost:

  • popolni

   (vključeno vse gradivo, ki ga ima knjižnica)

  • izbirni

   (vključen le del zaloge knjižnice)

   Običajno ima knjižnica en popoln katalog

   (abecedni imenski katalog), drugi so izbirni.


Knji ni ni katalogi 8

Knjižnični katalogi (8)

 • Glede na zvrst zajetega gradiva:

  • glavni katalog

  • posebni katalogi

   (za posebno gradivo: rokopise, zemljevide, plakate, muzikalije, članke …)


Knji ni ni katalogi 9

Knjižnični katalogi (9)

 • Glede na obliko:

  • klasični (konvencionalni)

   • knjižni

   • listkovni

  • v mikro obliki

   • mikrofiši

   • mikrofilmi

  • računalniški (avtomatizirani)

   • Online

   • CD-ROM


Catalogus

Catalogus

 • katalog Licejske knjižnice

 • avtor: Franz Wilde

 • obsega gradivo, ki ga je knjižnica pridobila do leta 1800

 • izgotovljen leta 1803


Listkovni katalogi v nuk

Listkovni katalogi v NUK

 • katalog za obdobje od ustanovitve knjižnice leta 1774 do 1947

 • katalogi za obdobje 1948-1988 (1992)

  • abecedni imenski, abecedni stvarni in sistematski (UDK) + matični katalog

 • katalogi zbirk

  • katalog serijskih publikacij in posebnih zbirk NUK (rokopisne, kartografske in slikovne ter glasbene zbirke)


Katalog do 1947

Katalog do 1947

 • avtor: Matija Čop

 • začetek izdelave: 1832

 • dokončan 1838 (Kastelic in Kosmač)

 • razvrščen po abecedi

 • namenjen le interni uporabi

 • dopolnjeval se je do leta 1947 in je uporaben še danes


Katalogi za obdobje 1948 88 1992

Katalogi za obdobje 1948-88(1992)


Katalogi za obdobje 1948 88 19921

Katalogi za obdobje 1948-88(1992)


Centralni katalog

Centralni katalog


Centralni katalog1

Centralni katalog

 • katalog, v katerem so v enoten pregled združeni in s siglami knjižnic opremljeni vpisi gradiva več knjižnic z določenega območja ali strokovnega področja

 • v NUK – vpisi predvsem tujih publikacij, ki jih hranijo pomembnejše slovenske knjižnice

  (avtorji, anonima, periodika, kongresi)


Vzajemni katalog

Vzajemni katalog

 • računalniški kooperativni katalog, ki omogoča tudi prevzemanje in uporabo zapisov drugih knjižnic

  (Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar)

 • vzajemna katalogizacija – osnovni moto je “načelo enkratne obdelave” posamezne bibliografske enote

 • slovenski sistem vzajemne katalogizacije COBISS


Cobiss

COBISS

 • COBISS – Cooperative Online Bibliographic System & Services (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi)

 • COBIB – Cooperative Online Bibliographic Base (vzajemna (kooperativna) online bibliografska kataložna baza podatkov)

  • rezultat koordinirane in enotne obdelave knjižničnega gradiva


Ra unalni ki katalog

Računalniški katalog

 • OPAC – Online Public Access Catalog

  (online javno dostopen katalog)

 • “OPAC je podatkovna zbirka bibliografskih zapisov, ki opisujejo gradivo navadno ene določene knjižnice. Omogoča iskanje po imenu, naslovu in temi ter je dostopen online preko javnih terminalov”.

  (International Encyclopedia of Information and Library Science - 1997)


Cobiss opac

COBISS/OPAC

 • aplikacija COBISS/OPAC omogoča online dostop do:

  • bibliografsko-kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS (COBIB in lokalne baze podatkov knjižnic)

  • drugih baz podatkov COBISS (COLIB, CORES, CONOR…)

  • specializiranih baz podatkov na strežniku knjižničnega informacijskega servisa


Osnovno iskanje

Osnovno iskanje


Izbirno iskanje

Izbirno iskanje


Ukazno iskanje

Ukazno iskanje


Retrospektivna konverzija

Retrospektivna konverzija

 • katalog 1774-1947

  • skenirana verzija je nepopolna in ne odraža dejanskega stanja originala – potrebna temeljita redakcija (1996 do 1998)

  • vključitev zapisov v COBIB (1997-1999)

 • matični katalog 1948-1988

  • konverzija v lokalno bazo NUK – marec 2004


 • Login