Zdrav za 5
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

ZDRAV ZA 5 PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZDRAV ZA 5. Osvrt na aktivnosti u projektu „Zdrav za 5“. IVANA MODRIĆ policijska službenica za prevenciju Službe prevencije Ravnateljstvo policije Ministarstvo unutarnjih poslova. CILJANA SKUPINA : (ovisno o razini, izravno ili posredno) su: razina učenika:

Download Presentation

ZDRAV ZA 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zdrav za 5

ZDRAV ZA 5

Osvrt na aktivnosti u projektu „Zdrav za 5“

IVANA MODRIĆ

policijska službenica za prevenciju Službe prevencije Ravnateljstvo policije

Ministarstvo unutarnjih poslova


Zdrav za 5

CILJANA SKUPINA:

(ovisno o razini, izravno ili posredno) su:

 • razina učenika:

  • učenici 8. razreda osnovnih škola,

  • učenici I. razreda srednje škole

  • učenici II. razreda srednjih škola

  • razina nastavnika/ razrednika

  • razina stručnih suradnika po školama

  • razina međusektorskih timova

  • razina roditelja


Zdrav za 5

SVRHA PROJEKTA:

 • prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;

 • podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline;

 • podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti;

 • jačanje međusektorske suradnje na nacionalnoj i regionalnoj razini.


Zdrav za 5

OSNOVNI CILJEVI PROJEKTA:

 • aktivno mijenjanja stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti;

 • aktivno mijenjanja stavova o nužnosti zaštiti okoliša i prirode;

 • podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja;

 • usvajanje zdravih stilova života.


Zdrav za 5

KOMPONENTE PROJEKTA

 • Komponenta 1. Prevencija ovisnosti:

  (edukacija /interaktivne radionice u školama)

 • Komponenta 2. Zaštita okoliša i prirode

  (eko radionice, manifestacije javnog karaktera)

 • Komponenta 3. Međusektorska suradnja u provedbi projekata primarne prevencije


Zdrav za 5

Komponenta 1. Prevencija ovisnosti:

 • podkomponenta 1- učenici 8. razreda OŠ- 1školski sat (45 min) „Štetne posljedice i zlouporaba alkohola s policijskog aspekta”- policijski službenici za prevenciju

 • podkomponenta 2- učenici I. razreda SŠ- 1 školski sat (45 min) „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe psihoaktivnih droga“- policijski službenici za prevenciju


Zdrav za 5

Komponenta 1. Prevencija ovisnosti:


Zdrav za 5

Komponenta 2. Zaštita okoliša i prirode:

 • izvannastavne aktivnosti na temu „Čist okoliš, zdrava budućnost“

 • jednodnevna događanja odnosno manifestacije javnog karaktera (od 15. travnja do 15. svibnja u svim Županijama u RH)

 • Poruke :

  „NE drogi, NE alkoholu i NE igrama na sreću“

  “Živi zdravo, budi zdrav jer čist okoliš je zdrava budućnost”


Zelena istka

ZELENA ČISTKA

PU OSJEČKO BARANJSKA ODJEL PREVENCIJE


Dan planeta zemlje

DAN PLANETA ZEMLJE

PU OSJEČKO BARANJSKA ODJEL PREVENCIJE


Zdrav za 5

PU OSJEČKO BARANJSKA ODJEL PREVENCIJE


Zdrav za 5

PU OSJEČKO BARANJSKA ODJEL PREVENCIJE


Zdrav za 5

Komponenta 2. Zaštita okoliša i prirode:


Zdrav za 5

Komponenta 3. Međusektorska suradnja u provedbi projekata primarne prevencije

 • podkomponenta 1. edukacija edukatora (edukacije provoditelja projekta na lokalnoj razini)

 • podkomponenta 2. međuresorni koordinacijski sastanci


To smo do sada u inili

ŠTO SMO DO SADA UČINILI !?

 • 2012/2013:

 •  Sporazum o suradnji u provedbi preventivnog projekta:

  • MUP,

  • Ministarstvo zdravlja i

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 • Podrška Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Suglasnosti Agencija za odgoj i obrazovanje i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

 • 2013./2014.  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • Sporazum o suradnji četiri ministarstva (veljača 2014)


To smo do sada u inili1

ŠTO SMO DO SADA UČINILI !?

 • šk.god.2012/2013:

  • proveden u svim županijama

  • obuhvaćeno: 124 osnovne i 75 srednjih škola

  • Komponentom 1 – gotovo 5 000 učenika (osmi razredi osnovnih škola i I. i II. razredi srednjih škola)


Zdrav za 5

 • Izrađeni su edukativni materijali:

  (roditelji kao ciljana skupina)


To smo do sada u inili2

ŠTO SMO DO SADA UČINILI !?

 • II. komponenta projekta

  (različite aktivnosti u cilju promoviranja čistog okoliša i zdravih životnih navika)

   sve županije u RH  obuhvaćeno više od 200 000 građana


To smo do sada u inili3

ŠTO SMO DO SADA UČINILI !?

 • Održane su :

 • 3 edukacije za provoditelje projekta iz policijskih uprava i županijskih zavoda za javno zdravstvo

 • 4 regionalna koordinativna sastanka

 • Novi koncept provedbe projekta uz angažman novih partnera u projektu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)


To smo do sada u inili4

ŠTO SMO DO SADA UČINILI !?

 • Provedena je anketna evaluacija rizičnih stavova i ponašanja uključenih učenika

 • Izvršena je analiza ulaznih rezultata (blizu 1 5 000 anketa)

 • U tijeku je analiza izlaznih rezultata ( blizu 15 000 anketa)


To nas o ekuje u nastavku provedbe projekta

ŠTO NAS OČEKUJE U NASTAVKU PROVEDBE PROJEKTA ???

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  ravnopravni partner

 • Projekt je uključen u kurikulume osnovnih i srednjih škola odnosno Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja, modul Prevencija ovisnosti

 • Edukacija provoditelja projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta


To nas o ekuje u nastavku provedbe projekta1

ŠTO NAS OČEKUJE U NASTAVKU PROVEDBE PROJEKTA ???

 • procesna evaluacija HZJZ

 • Provedba II. komponente projekta- u planu

 • Istraživanje u maloljetničkim zatvorima i odgojnim zavodima - utvrđivanje povezanosti rizičnog ponašanja djece i mladih sa činjenjem kažnjivih radnji- Ministarstvo pravosuđa

 • Očekuje se osnaživanje mreže suradnje stručnjaka na nacionalnoj i regionalnoj razini.


Zdrav za 5

HVALA NA PAŽNJI


 • Login