Vytv en a prosazov n esk ch z jm v evropsk unii
Download
1 / 12

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii. Členství ČR v EU, 18. ledna 2011. Úvodní poznámky. vstup znamená zásadní proměnu prosazování zájmů v mezinárodní politice dopady přenosu pravomocí na „nadnárodní“ úroveň nadnárodní instituce ponejvíce iniciativní funkce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii' - lamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vytv en a prosazov n esk ch z jm v evropsk unii

Vytváření a prosazování českých zájmů v Evropské unii

Členství ČR v EU, 18. ledna 2011


Vodn pozn mky
Úvodní poznámky

 • vstup znamená zásadní proměnu prosazování zájmů v mezinárodní politice

 • dopady přenosu pravomocí na „nadnárodní“ úroveň

  • nadnárodní instituce ponejvíce iniciativní funkce

  • ústřední role členských států

 • síla středně velkého státu

  • oslabování vs přežití s ohledem na velmoci

 • přenos pouze normativních pravomocí

  • adaptace a implementace zůstává národní


Z kladn koncepce
Základní koncepce

 • klíčová role exekutiv

  • vychází z pravomocí v zahraniční politice

  • součinnost exekutivy a legislativy

 • specifika unijní politiky

  • široký záběr zasahuje do všech oblastí

  • potřeba koordinace národních orgánů

 • model A: koordinaci vede MZV

  • hlavně menší státy

 • model B: koordinaci vede speciální orgán, obvykle při úřadech vlády

 • Spojené království

  • Evropský sekretariát při Cabinet Office

  • MZV, nosná ministerstva


Pr vn r mec pro r
Právní rámec pro ČR

 • řešeno už před vstupem

  • potřeba koordinace při jednání

  • příprava adaptace na vstup

 • ústavní rovina- tzv. euronovela (395/2001 Sb.)

  • neřeší provádění politiky- zůstává, že „vláda je vrcholným orgánem výkonné moci“

  • čl. 10b: informační povinnost vlády vůči Parlamentu, právo vyjádření obou komor k připravovaným rozhodnutím

 • zákonná rovina

  • novely jednacích řádů obou komor (v roce 2004)

  • stykový zákon?

 • podzákonná rovina

  • Usnesení vlády ze dne 28. dubna 2001 č. 427 o návrhu na institucionální zajištění členství ČR v EU a na koordinaci procesu rozhodování

  • široká řada dalších usnesení a metodických pokynů

 • obecný rámec

  • dominantní pozice vlády

  • Úřad vlády a zde působící Sekce pro evropské záležitosti (dříve Útvar ministra pro evropské záležitosti, ještě předtím MZV)

  • ale: klíčová role jednotlivých (resortních) ministerstev


Jedn n v instituc ch
Jednání v institucích

 • zejména v Radě

  • pracovní skupiny

   • instrukce pro jednaní pracovní skupiny Rady EU

   • připravuje expert gestora

   • sám obyčejně i na jednání jezdí

  • Coreper

   • také instrukce pro jednání

   • připravuje expert gestora

   • postoupeno na stálé zastoupení

  • Rada

   • mandát pro jednání Rady

   • obsahuje pozici ČR ke všem bodům programu, obsahově ale hlavní pozornost na problematické oblasti

 • Komise (komitologie)

  • instrukce pro jednání výboru Komise

  • stejné jako u pracovních skupin Rady

 • Evropská rada

  • mandát pro Evropskou radu

  • jde mimo klasický rozhodovací rámec


P prava postoje r
Příprava postoje ČR

 • návrh Komise

  • poslán členských státům (distribuce prostřednictvím Extranetu EU)

 • Usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 680 (v něm uvedené směrnice)

 • určení gestora

  • určuje Odbor kompatibility Úřadu vlády

  • přiděleno konkrétnímu ministerstvu

   • odpovědnost za přípravu postoje, prosazení i následnou implementaci

   • možnost spolugestorů

 • rámcová pozice ČR (pro Parlament)

  • předpokladem analýza návrhu gestorem

  • výchozí podklad pro všechny další kroky

  • postoj ČR, dopady na národní legislativu, rozpočet

  • lhůta 10 dnů od přijetí


Koalice v rad
Koalice v Radě

http://www.smocr.cz/cinnost/doprava/vyhrali-jsme-prvni-bitvu--smernice-o-ekologicky-cistych-vozidlech.aspx


Koalice v rad1
Koalice v Radě

http://www.mpo.cz/dokument45579.html


Projedn n a schv len postoj
Projednání a schválení postojů

 • tři stupně, jejich cíle

  • propojit zájmy všech příslušných subjektů od nejnižší úrovně

  • propojení důležitosti ČR-EU

 • resortní koordinační skupina

  • zřizuje každé ministerstvo, členy zaměstnanci resortu, účastní se ale i jiné osoby

  • projednává a schvaluje

   • instrukce pro výbory Komise a prac. skup. Rady

   • rámcové pozice ČR

   • návrhy mandátů pro Coreper a Radu

  • má spolupracovat s veřejností


Projedn n a schv len postoj1
Projednání a schválení postojů

 • Výbor pro EU na pracovní úrovni

  • zabezpečuje Úřad vlády, kdo je předsedou?

  • členy vysocí úředníci ministerstev

  • projednává a schvaluje

   • instrukce pro Coreper, mandáty pro Radu

   • materiály, kde se nedohodnou RKS

   • rámcové situační dokumenty

  • zasedání jednou týdně (úterý 14h)

  • cílem dosáhnout konsenzu

 • Výbor pro EU na úrovni členů (národní)

  • členy ministři

  • projednává a schvaluje

   • strategické otázky projednávané v EU

   • mandáty pro Evropskou radu

   • co nedohodne Výbor na pracovní úrovni


Datab ze isap
Databáze ISAP

 • Informační systém pro aproximaci práva

 • http://isap.vlada.cz/

 • spravuje Odbor kompatibility, vyvíjen od konce 90. let

 • informační systém s několika hlavními databázemi

  • monitoring rozhodovacího procesu EU (včetně přípravné fáze)

  • monitoring a koordinace národního rozhodovacího procesu

  • monitoring následné implementace již přijatých aktů

 • většina informací vyhrazena pro státní správu, vybrané zdroje ale veřejné


Kontrola innosti vl dy parlamentem
Kontrola činnosti vlády Parlamentem

 • již zmiňovaný ústavní rámec

 • předpokládán společný postup obou komor, ale není příliš pravděpodobné

 • Poslanecká sněmovna

  • Výbor pro evropské záležitosti

  • projednává alespoň rámcově veškerou legislativu, jedná i o dalších záležitostech

  • možnosti: sám dá stanovisko, do odborných výborů, nebo na plénum

 • Senát

  • Výbor pro záležitosti EU (bývalý 1. pilíř), Výbor pro zahraniční věcí, obranu a bezpečnost (hlavně SZBP a EBOP)

  • vybírá si dokumenty, možnost odkázat odborným výborům, někdy diskuze na plénu

  • výsledkem přezkumu stanovisko pléna!

 • vláda „zohledňuje“ stanoviska komor, nemusí se podřídit

 • spolupráce parl. v EU

  • skrz síť COSAC

  • databáze IPEX http://www.ipex.eu/ipex/cms/home)


ad