neprofitni marketing prof dr sc mirna leko imi helena timac univ spec oec
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEPROFITNI MARKETING Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Helena Štimac, univ.spec.oec.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

NEPROFITNI MARKETING Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Helena Štimac, univ.spec.oec. - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

NEPROFITNI MARKETING Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Helena Štimac, univ.spec.oec. Literatura: Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Osijek, 2003. Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedija, Zagreb, 2003. UVOD. Neprofitne organizacije i društvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NEPROFITNI MARKETING Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Helena Štimac, univ.spec.oec.' - lam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Literatura:

 • Meler, M.: Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet Osijek, 2003.
 • Pavičić, J.: Strategija marketinga neprofitnih organizacija, Masmedija, Zagreb, 2003.
slide3
UVOD
 • Neprofitne organizacije i društvo
 • Marketing i društvo
 • Neprofitni marketing
  • Marketing neprofitnih organizacija
  • Društveni marketing
neprofitne organizacije i dru tvo
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • Temeljne odrednice svakog društva:

Država Zajednica ljudi Tržište

- prepoznatljivost društva

- (ne)poželjnost za njegove postojeće ili potencijane članove

neprofitne organizacije i dru tvo1
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • Pitanja:
  • Gospodarska situacija
  • Perspektive za zapošljavanje/zaradu
  • Društveno uređenje
  • Političke slobode
  • .....

zadovoljstvo vs. borba za promjene

neprofitne organizacije i dru tvo2
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • Temeljne društvene promjene danas:

- društvena odgovornost

- država/državna uprava

- tržište

neprofitne organizacije i dru tvo3
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • DRUŠTVENA ODGOVORNOST

= briga za funkcioniranje i prosperitet zajednice

-vezano uz osjećaj pripadnosti zajednici

- nastanak i razvoj neprofitnog sektora = pojedinci i organizacije koji pomažu da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentiranih prema osobnom napretku i napretku zajednice kojoj pripadaju

- otklanjanje uzroka i posljedica društvenih problema koji otežavaju ili onemogućavaju poželjno funkcioniranje društva (demokratske slobode, ekološki incidenti, nepismenost, ratne krize, glad, siromaštvo...)

neprofitne organizacije i dru tvo4
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • Povijesni razvoj društvene odgovornosti:
 • Faza maksimiziranja profita

-do 1920-ih u razvijenim zemljama

-moto: djelovanjem u osobnom interesu ostvaruju se i širi društveni interesi

 • Faza višestranih interesa

-do 1970-ih

-nastoji se pronaći ravnoteža svih sudionika razmjene (vlasnici, kupci, zaposlenici, država)

 • Faza kvalitete života

-novi problemi: zagađivanje okolišta, terorizam, kriminal → utjecaj na kvalitetu života, novi ciljevi društva

-značaj društvene kontrole: nagrađivanje vs. kažnjavanje (ne) poštivanja normi

neprofitne organizacije i dru tvo5
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • DRŽAVA/DRŽAVNA UPRAVA

= zajednica koja pojedincima i skupinama koje žive na određenom području omogućuje ili pomaže zajednički suživot usmjeravajući ga djelovanjem ovlaštenih institucija

 • neprofitne aktivnosti koje država ne poduzima, potiču razvoj neprofitnog sektora (RH-rat-humanitarne organizacije)
 • neprofitni sektor kao instrument državne kontrole društva???
neprofitne organizacije i dru tvo6
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • TRŽIŠTE

= povezuje ponudu i potražnju svega što zainteresirane strane mogu i žele razmijenjivati (roba, usluga, novac, informacije..)

- veliki utjecaj neprofitnog sektora na tržište – pomoć u procesu razmjene

neprofitne organizacije i dru tvo7
KLASIFIKACIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA:

Umjetnost i kultura

Obrazovanje

Zaštita i unaprijeđivanje okoliša

Zaštita životinja

Zaštita zdravlja

Zaštita potrošača

Prevencija zločina i delikvencije

Pomoć u zapošljavanju

Socijalna zaštita

Javna sigurnost

Sport i rekreacija

Srkb o mladima

Humanitarne aktivnosti

Međunarodne aktivnosti i suradnja

Ljudska i građanska prava

Međusobna pomoć i solidarnost

Zaklade/fondacije

Istraživanje, planiranje, tehnička pomoć

Milosrđe, filantropske aktivnosti

Vjerske institucije, duhovni razvoj

(Kotler, Andreasen,1996)

NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
neprofitne organizacije i dru tvo8
NEPROFITNE ORGANIZACIJE I DRUŠTVO
 • KLASIFIKACIJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA:
  • Ustanove

(odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, sport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrb o djeci, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima i dr. ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti)

  • Udruge

(zaštita ljudskih prava, ekološke, humanitarne, informacijske, kulturne, nacionalne, pronatalitetne, prosvjetne, socijalne, strukovne, sportske, tehničke, zdravstvene, znanstvene..)

  • Zaklade (imovina kao pravna osoba) i fundacije (sredstva na raspolaganju pojedincima – Nobelova fundacija)

(Meler, 2003)

marketing i dru tvo
MARKETING I DRUŠTVO

= društveni i upravljački proces kojim pojedinci i grupe postižu ono što trebaju i žele kroz kreiranje, ponudu i razmjenu proizvoda od vrijednosti s drugima (Kotler)

 • suvremena koncepcija marketinga: ne samo razmatranje potreba i želja primarnog ciljnog tržišta uz nastojanje ostvarenja profita, nego i vođenje računa o potrebama društva

- zadaća suvremenog marketinga: izgradnja povjerenja i lojalnosti na mikro (pojedinci i organizacije) i makro razini (društveni proces u koji su uključeni svi društveni subjekti)

neprofitni marketing
P-marketing

- primarno usmjerene ostvarivanju dobiti

- ciljne grupe su kupci, dobavljači, posrednici, opća javnost, zaposleni..

- vrijednosti u pravilu standardne i transparentne

NP-marketing

- primarno usmjerene ostvarenju opće društvene koristi

- ciljne grupe: korisnici, donatori,opća javnost, zaposleni/volonteri

- vrijednosti često nestandardne i netransparentne

NEPROFITNI MARKETING
neprofitni marketing1
NEPROFITNI MARKETING

= aktivnosti koje poduzimaju pojedinci i organizacije radi ostvarivanja ciljeva različitih od uobičajenih poput ostvarivanja dobiti, tržišnog udjela i sl.

 • Marketing neprofitnih organizacija (dobrotvorne udruge, političke stranke..)
 • Društveni marketing (razvoj programa radi utjecaja na prihvatljivost društvenih ideja)
ad