13. října 2012
Download
1 / 17

HYDROSTATICKÝ TLAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

13. října 2012 VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM. HYDROSTATICKÝ TLAK. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HYDROSTATICKÝ TLAK' - lam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

13. října 2012VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM

HYDROSTATICKÝ TLAK

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.


Hydrostatický tlak

Čím je způsobeno, že kapalina z nádoby vytéká otvory v různé výšce pod jiným úhlem?

Kapalina vytéká z nádoby různě, protože v každé výšce je jiný tlak.

odpověď

dále


Hydrostatický tlak

Z kterého otvoru vytéká voda pod největším tlakem?

Pod největším tlakem bude stříkat voda z nejnižšího otvoru. U nejnižšího otvoru je totiž tlak kapaliny nejvyšší.

odpověď

dále


Hydrostatický tlak

 • V kapalině vyvolává tlak i vlastní tíha kapaliny. Na každou částici kapaliny působí tíhová síla. Výsledkem působení tíhových sil částic je tzv. hydrostatická tlaková síla.

 • Hydrostatická tlaková síla:

 • hydro – původně znamenalo vodu, dnes je chápáno v širším smyslu jako kapalina

 • statická – znamená, že tato síla působí na kapalinu v klidu

 • tlaková síla – síla, která způsobuje tlak

dále


Hydrostatický tlak

Proč je u přehradní hráze vrstva zdiva nejsilnější u dna a směrem ke koruně hráze se zužuje?

Obr. 1

U dna přehrady je tlaková hydrostatická síla nejsilnější, podobně jako tlak.

odpověď

dále


Hydrostatický tlak

 • Hydrostatická tlaková síla

 • značíme Fh

 • působí na dno i stěny nádoby

 • působí na tělesa ponořená v kapalině, její velikost můžeme odvodit ze vztahu pro gravitační sílu

 • a vztahu pro hustotu tělesa

 • → m = ρ . V V = S . h (podstava, výška)

 • h – výška (nebo hloubka)

 • S – plocha dna

 • ρ – hustota kapaliny

dále


Hydrostatický tlak

 • Hydrostatická tlaková síla působící v kapalině závisí přímo úměrně na:

 • hustotě kapaliny

 • ploše dna nádoby

 • výšce kapaliny

 • gravitačním zrychlení

dále


Hydrostatický tlak

Zkuste se pozorně podívat na nádoby se stejnou kapalinou na obrázku a řekněte, ve které nádobě působí u dna největší hydrostatická tlaková síla.

Hydrostatická tlaková síla je u dna všech nádob na obrázku stejná. Pozorováním nádob zjistíme, že všechny nádoby mají kapalinu o stejné hustotě a výšce, dále, že nádoby mají i stejnou plochu dna.

odpověď

dále


Hydrostatický tlak

Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na objemu kapaliny ani na tvaru nádoby. Tomuto překvapivému zjištění se říká „hydrostatické paradoxon“.

dále


Hydrostatický tlak

 • Hydrostatický tlak

 • je vyvolán existencí hydrostatické tlakové síly

 • značíme ph

 • lze odvodit jeho velikost

 • Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na:

 • hustotě kapaliny

 • výšce kapaliny

 • Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku se nazývá volná hladina a je na volném povrchu kapaliny.

dále


Hydrostatický tlak

Spojené nádoby

Pokud jsou nádoby spojené, vyrovná se hladina ve všech nádobách (jejich tvar může být různý) do stejné výšky, neboť v kapalině působí všude stejný tlak. (Pascalův zákon)

dále


Hydrostatický tlak

Napadne vás, kde se v praxi tohoto poznatku využívá?

Obr. 2

 • kropící konev

 • čajník

 • vodotrysk

 • odpadní sifon

 • hadicová váha

Obr. 4

odpověď

Obr. 3

dále


Hydrostatický tlak

Využití spojených nádob

Plavební komory

Staví se v místech, kde je třeba na vodních cestách překonávat výškové rozdíly. Umožňují přejezd lodě např. z vyšší hladiny na nižší. Nádrže jsou odděleny vraty. S řekou je spojuje potrubí, kterým se připouští a odpouští voda.

Obr. 5

dále


Hydrostatický tlak

 • Využití spojených nádob

 • U trubice

 • kapaliny se vzájemně nemísí

 • Hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné:

 • Můžeme použít k určení hustoty neznámé kapaliny např. vzhledem k vodě.

konec


Pou it literatura
POUŽITÁ LITERATURA

ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6


Citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

Obr. 1 MIKANO. File:Hoover Dam Nevada Luftaufnahme.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg

Obr. 2 LEENDERS, Bas. Soubor:MetalwateringcansDec08.jpg: WikimediaCommons [online]. 27 December 2008 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg

Obr. 3 BD. Soubor:Schlauchwaage Schematik.png: WikimediaCommons [online]. 22 September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png

Obr. 4 MALÝ, Lukáš. Soubor:Zápachová uzávěrka.JPG: WikimediaCommons [online]. 8 August 2007 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v%C4%9Brka.JPG

Obr. 5 JOONASL. Soubor:Varistaipaleen kanava.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 December 2005 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg

Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.


Děkuji za pozornost.

Miroslava Víchová


ad