Volop kansen energieopslag in de bodem!
Download
1 / 28

Volop kansen energieopslag in de bodem! - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Volop kansen energieopslag in de bodem!. Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006. Inhoud presentatie. Intro systemen met WKO en warmtepompen Kenmerken en varianten open bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Volop kansen energieopslag in de bodem!' - lalasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Volop kansen energieopslag in de bodem!

Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies

Smart Energy Mix KIVI /NIRIA

12 oktober 2006


Inhoud presentatie

 • Intro systemen met WKO en warmtepompen

 • Kenmerken en varianten open bronsystemen

 • Kwaliteitsfactoren bronsystemen

 • Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen

 • Kostenoptimalisatie

 • Marktbenadering

 • Conclusies


Duurzaam micro/macro

Minimale emissie

(CO2 reductie etc.)

Comfort

tegen minimale kosten

Elektra

verlichting

Warmte-pomp

Materialen

Windmolens

Afval (water)

Gas

Luchtbe-handeling

Sanitair

Brandbe-strijding

Koude-opslag

Kenmerken:

 • Min. Input

  Max. selfsupporting

 • Minimale emissie &

  afval lokaal

 • Onafhankelijk, flexibel

  bedrijfszeker

 • Lifecycle benadering

WaterDoubletsysteem opslag

 • Afstand tussen bronnen

 • Grondwaterstroming

 • Positionering


Monobron GeoThermic

 • ww in grondwater

 • geen drukhoud

 • minder pompenergie

 • flowkering in grondwater

 • regelbaarheid

 • standaardconcept


Kwaliteitsaspecten 1

 • Type en wijze van boren (roterende zuiglift)

 • Goede bemonstering van de bodemopbouw

 • Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping)

 • Goed “ontwikkelen” van de bron

Risico bronverstopping

Bronverstopping door roest- en/of permanente slibafzettingKwaliteitsaspecten 2

 • Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron

  (robuustheid systeem en realistische inschatting

  besparing)

 • Garanties eisen op boring (NVOE-garantie)

  (ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in

 • Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities)

 • Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting)

 • Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten


warmtelevering

50-40°C

4

Afstemming bron-wp

400 kW

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

100 kWe

Warmte in verdamper

3

COP warmte = 400/100= 4

300 kW

warmtewisselaar

12°C

6°C

3

Brondebiet = 300/(4,2*6)= 11,9 l/s

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater


warmtelevering

35-25°CLagere temperatuur dus betere COP

6

Afstemming bron-wp

480 kWe Er kan meer warmte geleverd worden

Maar waar komt dat dan vandaan?

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

80 kWe

Warmte in verdamper

5

COP warmte = 480/80= 6

400 kW De bron moet extra warmte gaan leveren

Kan dat? Meer debiet of grotere delta T!

warmtewisselaar

Brondebiet = 400/(4,2*6)= 15,9 l/s

12°C

6°C als hoger debiet mogelijk is !

5

4°C bij idem debiet 11,9 l/s

Delta T = 400/(4,2*11,9)= 8 K

12 - 8 = 4°C

Dat is kritisch!

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater


Conclusie COP WP en bronontwerp

 • Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur

 • Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig.

 • Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T

 • Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan.

 • Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of

  vermogen van de wp aan condensorkant terug te nemen.

  Voorkom in storing vallen!


Kostenoptimalisatie, vergroten haalbaarheid!

 • Proefboring alleen als het echt nodig is

 • Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp)

 • Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen

 • Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek

  (? Monovalent warmtepompsysteem)

 • Extra inzet bron voor andere functies

 • Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring)Maximaliseer gebruik “duur”zaam systeem

Conventioneel Duurzaam koelmachine bron/WP als KM cv-ketel warmtepomp sprinklertank voorraad in brongebruik drinkwater water uit bronseparate energiestromen uitwisselen energiestromen


Energieopslag visie

Conventionele koelmachine

Vervanging door energieopslag is:

 • Duurzame koeling

 • Duurzame verwarming

 • Sprinklervoeding

 • Bluswaterlevering

 • Bedrijfswaterlevering

Conventionele sprinklervoorraadtank


Inzet bronnen voor sprinkler voorbeeld jaarbeurs utrecht

sprinkler onderstation

Gebouwinstallatiekoeling

sprinkler

gebouwinstallatie

warmteuitwisseling

spuiafsluiter

maaiveld

ca. 1 mtr.

injectieklep

grondwaterstand

ca. 50 mtr.

ca. 15 mtr.

bronpomp

incl. toerengeregelde

motor

SP 3

SP 2

SP 1

Warmebronnen

ca. 16°C

Koudebronnen

ca. 8°C

Inzet bronnen voor sprinklervoorbeeld Jaarbeurs Utrecht

 • energieopslag (doubletsysteem) met sprinkler

 • opslagsysteem max. 750 m3/h water verplaatsing ( 7.000 kW koeling)

  3 koude en 6 warme pompen (bronnen)

 • sprinklerwater 240 m3/h bij 720 kPa op maaiveld

  3 van de 6 warme pompen (bronnen)


GeoThermic met sprinkler

GeoThermic met sprinkler bij

Camping Sport de Wit te Schijndel

Project met Unica


Status brontechniek voor sprinkler

 • Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje

 • Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler

 • Discussie over betrouwbaarheid

 • Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam)

 • Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen

 • Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO)


Marktbenadering

 • Energieopslag (duurzame systemen) als product

 • Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden

 • Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen

 • Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet)

 • Kennisverspreiding


Energiedienst met

standaardconcepten

Duurzame energielevering

zonder zorgen

Geïntegreerde

realisatie van

duurzame

verwarming

koeling

en

luchtbehandeling

verse lucht

klimaat- en

procescomfort

koeling

verwarming


Financier

(af)betaling

Levering koude/warmte

Energiedienst of installateur

Eindgebruiker

Instandhoudingeis en betaling

Levering c.q. betaling systeem en onderhoud

Levering c.q. betaling elektra

Toeleverancier systeem + onderhoud

Energiebedrijf


Conclusies

 • Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE

 • Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron

 • Goede afstemming bron-opwekking-afgifte

 • Warmte en koude nuttig gebruiken

 • Standaardisatie in ontwerp en uitvoering

 • Standaardconcepten voor diverse branches.

 • Committment van een team!


ad