Volop kansen energieopslag in de bodem! - PowerPoint PPT Presentation

Volop kansen energieopslag in de bodem!
Download
1 / 28

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Volop kansen energieopslag in de bodem!. Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006. Inhoud presentatie. Intro systemen met WKO en warmtepompen Kenmerken en varianten open bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Volop kansen energieopslag in de bodem!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Volop kansen energieopslag in de bodem

Volop kansen energieopslag in de bodem!

Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies

Smart Energy Mix KIVI /NIRIA

12 oktober 2006


Volop kansen energieopslag in de bodem

Inhoud presentatie

 • Intro systemen met WKO en warmtepompen

 • Kenmerken en varianten open bronsystemen

 • Kwaliteitsfactoren bronsystemen

 • Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen

 • Kostenoptimalisatie

 • Marktbenadering

 • Conclusies


Volop kansen energieopslag in de bodem

Duurzaam micro/macro

Minimale emissie

(CO2 reductie etc.)

Comfort

tegen minimale kosten

Elektra

verlichting

Warmte-pomp

Materialen

Windmolens

Afval (water)

Gas

Luchtbe-handeling

Sanitair

Brandbe-strijding

Koude-opslag

Kenmerken:

 • Min. Input

  Max. selfsupporting

 • Minimale emissie &

  afval lokaal

 • Onafhankelijk, flexibel

  bedrijfszeker

 • Lifecycle benadering

Water


Volop kansen energieopslag in de bodem

Voorbeeld bodemopbouw


Volop kansen energieopslag in de bodem

Doubletsysteem opslag

 • Afstand tussen bronnen

 • Grondwaterstroming

 • Positionering


Volop kansen energieopslag in de bodem

Monobron GeoThermic

 • ww in grondwater

 • geen drukhoud

 • minder pompenergie

 • flowkering in grondwater

 • regelbaarheid

 • standaardconcept


Volop kansen energieopslag in de bodem

Kwaliteitsaspecten 1

 • Type en wijze van boren (roterende zuiglift)

 • Goede bemonstering van de bodemopbouw

 • Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping)

 • Goed “ontwikkelen” van de bron


Volop kansen energieopslag in de bodem

Boortechniek: roterend zuiglift


Volop kansen energieopslag in de bodem

Monstername


Volop kansen energieopslag in de bodem

Bodemprofiel


Volop kansen energieopslag in de bodem

Risico bronverstopping

Bronverstopping door roest- en/of permanente slibafzetting


Volop kansen energieopslag in de bodem

Schoonspoelen van de bron


Volop kansen energieopslag in de bodem

Kwaliteitsaspecten 2

 • Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron

  (robuustheid systeem en realistische inschatting

  besparing)

 • Garanties eisen op boring (NVOE-garantie)

  (ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in

 • Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities)

 • Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting)

 • Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten


Volop kansen energieopslag in de bodem

warmtelevering

50-40°C

4

Afstemming bron-wp

400 kW

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

100 kWe

Warmte in verdamper

3

COP warmte = 400/100= 4

300 kW

warmtewisselaar

12°C

6°C

3

Brondebiet = 300/(4,2*6)= 11,9 l/s

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater


Volop kansen energieopslag in de bodem

warmtelevering

35-25°CLagere temperatuur dus betere COP

6

Afstemming bron-wp

480 kWe Er kan meer warmte geleverd worden

Maar waar komt dat dan vandaan?

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

80 kWe

Warmte in verdamper

5

COP warmte = 480/80= 6

400 kW De bron moet extra warmte gaan leveren

Kan dat? Meer debiet of grotere delta T!

warmtewisselaar

Brondebiet = 400/(4,2*6)= 15,9 l/s

12°C

6°C als hoger debiet mogelijk is !

5

4°C bij idem debiet 11,9 l/s

Delta T = 400/(4,2*11,9)= 8 K

12 - 8 = 4°C

Dat is kritisch!

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater


Volop kansen energieopslag in de bodem

Conclusie COP WP en bronontwerp

 • Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur

 • Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig.

 • Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T

 • Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan.

 • Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of

  vermogen van de wp aan condensorkant terug te nemen.

  Voorkom in storing vallen!


Volop kansen energieopslag in de bodem

Kostenoptimalisatie, vergroten haalbaarheid!

 • Proefboring alleen als het echt nodig is

 • Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp)

 • Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen

 • Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek

  (? Monovalent warmtepompsysteem)

 • Extra inzet bron voor andere functies

 • Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring)


Volop kansen energieopslag in de bodem

Brondebiet tegen bronkosten


Volop kansen energieopslag in de bodem

Maximaliseer gebruik “duur”zaam systeem

Conventioneel Duurzaam koelmachine bron/WP als KM cv-ketel warmtepomp sprinklertank voorraad in brongebruik drinkwater water uit bronseparate energiestromen uitwisselen energiestromen


Volop kansen energieopslag in de bodem

Energieopslag visie

Conventionele koelmachine

Vervanging door energieopslag is:

 • Duurzame koeling

 • Duurzame verwarming

 • Sprinklervoeding

 • Bluswaterlevering

 • Bedrijfswaterlevering

Conventionele sprinklervoorraadtank


Inzet bronnen voor sprinkler voorbeeld jaarbeurs utrecht

sprinkler onderstation

Gebouwinstallatiekoeling

sprinkler

gebouwinstallatie

warmteuitwisseling

spuiafsluiter

maaiveld

ca. 1 mtr.

injectieklep

grondwaterstand

ca. 50 mtr.

ca. 15 mtr.

bronpomp

incl. toerengeregelde

motor

SP 3

SP 2

SP 1

Warmebronnen

ca. 16°C

Koudebronnen

ca. 8°C

Inzet bronnen voor sprinklervoorbeeld Jaarbeurs Utrecht

 • energieopslag (doubletsysteem) met sprinkler

 • opslagsysteem max. 750 m3/h water verplaatsing ( 7.000 kW koeling)

  3 koude en 6 warme pompen (bronnen)

 • sprinklerwater 240 m3/h bij 720 kPa op maaiveld

  3 van de 6 warme pompen (bronnen)


Volop kansen energieopslag in de bodem

GeoThermic met sprinkler

GeoThermic met sprinkler bij

Camping Sport de Wit te Schijndel

Project met Unica


Volop kansen energieopslag in de bodem

Status brontechniek voor sprinkler

 • Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje

 • Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler

 • Discussie over betrouwbaarheid

 • Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam)

 • Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen

 • Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO)


Volop kansen energieopslag in de bodem

Marktbenadering

 • Energieopslag (duurzame systemen) als product

 • Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden

 • Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen

 • Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet)

 • Kennisverspreiding


Volop kansen energieopslag in de bodem

Energiedienst met

standaardconcepten

Duurzame energielevering

zonder zorgen

Geïntegreerde

realisatie van

duurzame

verwarming

koeling

en

luchtbehandeling

verse lucht

klimaat- en

procescomfort

koeling

verwarming


Volop kansen energieopslag in de bodem

Financier

(af)betaling

Levering koude/warmte

Energiedienst of installateur

Eindgebruiker

Instandhoudingeis en betaling

Levering c.q. betaling systeem en onderhoud

Levering c.q. betaling elektra

Toeleverancier systeem + onderhoud

Energiebedrijf


Volop kansen energieopslag in de bodem

Conclusies

 • Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE

 • Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron

 • Goede afstemming bron-opwekking-afgifte

 • Warmte en koude nuttig gebruiken

 • Standaardisatie in ontwerp en uitvoering

 • Standaardconcepten voor diverse branches.

 • Committment van een team!


 • Login