Ukazivanje na barijere kod primjene tehnologija za skladištenje energije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

STORIES - projekt ( storiesproject.eu ) PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ukazivanje na barijere kod primjene tehnologija za skladištenje energije Goran Krajačić Prof. dr.sc Neven Duić. STORIES - projekt ( www.storiesproject.eu ). RADIONICA BIODIZEL KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U HRVATSKOM TURIZMU Mali Lošinj , 2 2 . svibnja 200 9 . . SADRŽAJ. Otoci

Download Presentation

STORIES - projekt ( storiesproject.eu )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ukazivanje na barijere kod primjene tehnologija za skladištenje energije Goran KrajačićProf. dr.sc Neven Duić

STORIES - projekt

(www.storiesproject.eu)

RADIONICA

BIODIZEL KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U HRVATSKOM TURIZMU

Mali Lošinj, 22. svibnja 2009.


SADRŽAJ

 • Otoci

 • STORIES projekt

  • Sažetakprojekta - generalnipodaci

  • Uvod (Zašto STORIES?)

  • Ciljevi

  • Rezultati


OTOCI

EUROPSKA UNIJA

 • više od 500 naseljenih otoka

 • 6% teritorija EU

 • 14 mil. stanovnika

 • HRVATSKA

  • 1 185 otoka (718 otoka, 389 stijena i 78 grebena)

  • 66 naseljenih, 50 tijekom cijele godine

  • 5,8% kopnene površine, 3300 m2

  • ~110 000 stanovnika


PROBLEMI OTOKA

 • izolirani su

 • mala tržišta

 • viši troškovi za energiju, transport, komunikaciju

 • problemi sa sigurnošću dobave

 • zbog turizma, velika opterećenja na elektroenergetski sustav, potrošnju vode, okoliš


RESOURCES

TECHNOLOGIES

COMMODITIES

Sustainable Community

Solar panels

Heat

Hydrogen

Cold

Solar

Hydrogen

Storage

Electricity

Biofuels

Biogas

Water

Fuel cell

Trigeneration

Electrolysis

PV panels

Wind turbines

Desalination

Reforming

Wave & tidal

Gasification

Reversible hydro p.p.

Esterification

Fermentation

Wind

Sea

Hydro

Fresh water

Geothermal p.p.

Biomass p.p.

Waste

Wastewater treatment

Geothermal

Wastewater

Biomass


PREDNOSTIOTOKA

 • bogati su obnovljivim izvorima energije

 • cijena električne energije konkurentna je cijeni energije iz fosilnih goriva

 • obnovljivi izvori su čišća tehnologija

 • obnovljivi izvori su privlačni visoko kvalitetnim turistima

 • obnovljivi izvori zapošljavaju lokalno stanovništvo


Samsoe;

100% električne energije proizvedeno u vjetroelektranama

75% toplinskih potreba iz OIE

Lolland-Falster:

100% električne energije iz vjetroelektrana na kopnu i moru. 75% toplinskih potreba iz OIE

Izvor: Renewable Energy PotentialofSmall Island States

Global Energy Network Institute (GENI), 2008, [email protected]


SAŽETAK PROJEKTA

Trajanje projekta: Studeni 2007. – Travanj 2010. (30 mjeseci), Ukupni proračun projekta 951.545 €

Glavni cilj:Povećati penetraciju obnovljivih izvora energijena otocima i udaljenim regijama, prilagođavanjem i promocijom tehnologija za skladištenje energije

 • Očekivani rezultati:

 • Osigurati metode za integraciju OIE i skladištenja energije na otocima

 • Procjena ekonomskih, društvenih i ekoloških pogodnosti koje proizlaze iz primjene hibridnih energetskih sustava

 • Tarifne sheme za hibridne energetske sustave instalirane po raznim otocima diljem Europe

 • Plan koji uključuje preporuke regulatornim i zakonodavnim tijelima za prihvaćanje i prilagođavanje hibridnih energetskih sustava

 • Konzorcij:

 • Deset partnera iz europskih zemalja, koje imaju otoke, sudjeluju u STORIES projektu


HEP Vjesnik


OSNOVA PROJEKTA

Problem:

Veću penetraciju intermitentnih izvora energije sprječavaju problemi s mrežom, pogotovo u udaljenim ili međusobno nepovezanim područjima uključujući otokePrilike koje se ukazuju:Penetracija OIEu slabijim mrežama mogla bi se povećati primjenom uređaja za skladištenje energije

Svrha akcije i važnost za prioritete programa:

Cilj STORIES-a su konkretni prijedlozi kako izmijeniti zakonodavne i regulatorne okvire koji se tiču sustava OIE na otočnim mrežama, radi promocije skladištenja energije i povećanja penetracije OIE

Glavni cilj projekta je smisliti prijedloge za regulatorne okvire koji će razviti tržište OIE u udaljenim i zabačenim dijelovima Europe


Zašto STORIES?


Skladištenje energije - El Hierro


Hibridni sustavi u HR

 • A hybrid stand alone system at the Peninsula Prevlaka

 • 1.96 kW of solar PV

 • 1.5 kW wind turbine

 • 15 kW of reciprocating LPG/gasoline enginebatteries and LPG storage

 • supplying power to nearby tourist object

Island of Dugi Otok

11 kW solar PV

+ batteries

Island of CRES

1.53 kW solar PV; 1 kW wind turbine

+batteries


CILJEVI

 • Ostali ciljevi projekta su:

 • ukazivanje na pristup električnoj mreži i pitanje pouzdanosti vezanih uz slabu penetraciju OIE na otocima

 • ukazivanje na ekonomske aspekte vezane uz konvencionalne izvore energije u usporedbi sa hibridnim rješenjima za skladištenje energije

 • uključivanje ključnih sudionika tržišta radi implementacije instalacija OIE na otocima

 • ispitivanje učinka prilagodbe povoljnijih okvira za određivanje cijena električne energije za hibridne OIE s integriranim skladištenjem energije

 • slanje i širenje rezultata STORIES projekta ciljanim skupinama

 • razvojplana za prihvaćanje tehnologija za skladištenje energije od strane zakonodavstva


RADNI PAKETI STORIES PROJEKTA


OČEKIVANI REZULTATI

 • Očekivani rezultati projekta su:

 • Procjena i planiranje državnih zakonodavnih i regulatornih okvira koji će se primijeniti na udaljena i izolirana područja Europe

 • Povećanje upotrebe OIE na otocima primjenom sustava za skladištenje energije

 • Određivanje povlastica koje proizlaze iz veće penetracije OIE u udaljenim zajednicama

 • Prijedlog tarifnih shemaza promociju hibridnih sustava OIE s integriranim skladištenjem energije, ugrađenih na otocima

 • Razvoj plana za prihvaćanje hibridnih sustava OIE s integriranim skladištenjem energije od strane državnih zakonodavnih tijela

 • Povećanje informiranosti javnosti o hibridnim OIE sa sustavima za skladištenje energije

 • Otvaranje novih mogućnosti na tržištima za OIE u udaljenim područjima Europe


Otoci za modeliranje EES-a


Ostvareni rezultati


Barriers for RES

OPTIMIZATION STRATEGY FOR

MAXIMUM RES PENETRATION IN LA GRACIOSA


IOS case study


Mljet case study


Financijski poticaji

 • “Feed-in” tarife


www.storiesproject.eu


KONZORCIJ

Ko-ordinator: Centre for Renewable Energy Sources, Greece

Kontakt: Dr. Manos Zoulias, 19th km Marathonos Ave, GR 190 09, Pikermi,

Tel. +30-2106603327, e-mail: [email protected]

Partneri:

National Technical University of Athens, Grčka

Canary Islands Institute of Technology, Španjolska

Instituto de Engenharia Mecanica – Polo IST, Portugal

Regulatory Authority for Energy of the Hellenic Republic, Grčka

Western Isles Council – ISLENET, Ujedinjeno Kraljevstvo

European Renewable Energy Council, Belgija

SOFTECH Energia Tecnologia Ambiente s.r.l., Italija

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,Hrvatska

Cyprus Energy Regulatory Authority, Cipar


Island ofLosinj

graduation thesis - Boris Hemetek

 • it is necessary to install 17520 kWt or 21900 m2 in 2015

 • 59200 kWt or 74000 m2 in 2025


Island ofLosinj

graduation thesis - Boris Hemetek

WindSolar 100%+PTV

Oko60% potrošnje je pokriveno OIE, 53% u 2010 do 58% u 2025


Otok Mljet


Scenarij 12, 2015


5th Dubrovnik SDEWES conference

 • 29.9.-3.10. 2009.

  Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

  2002, 2003, 2005, 2007, … www.sdewes.fsb.hr


HVALA NA PAŽNJI!!!

[email protected]


 • Login