Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma. Frits Boer AMC – de Bascule IGSR Masterclass 14 november 2011. Moeder Natuur. heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.: Bloedstolling Wondgenezing Schrikreactie. Bloedstolling. Wondgenezing. Schrikreactie. Schrikreactie.

Download Presentation

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

Frits Boer

AMC – de Bascule

IGSR Masterclass

14 november 2011


Moeder natuur

Moeder Natuur

heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.:

 • Bloedstolling

 • Wondgenezing

 • Schrikreactie


Bloedstolling

Bloedstolling


Wondgenezing

Wondgenezing


Schrikreactie

Schrikreactie


Schrikreactie1

Schrikreactie


Schrikreactie2

Schrikreactie


Schrikreactie3

Schrikreactie


Het vreessysteem

Het vreessysteem


Het vreessysteem1

Het vreessysteem


Het vreessysteem2

Het vreessysteem

80 ms


Het vreessysteem3

Het vreessysteem

150 ms

80 ms


Het vreessysteem4

Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

80 ms


Het vreessysteem5

Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Het vreessysteem6

Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Gevaar

Gevaar

Gevaar, of de dreiging daarvan,

activeert het vreessysteem


Het vreessysteem7

Het vreessysteem

Amygdala stimuleert:

 • Schrikreflex

 • ‘Bevriezen’

 • Bijniermerg: adrenaline

 • Bijnierschors: cortisol

  Samen: de vrees-reactie


Het vreessysteem8

Het vreessysteem

Bijniermerg: adrenaline

 • Lichaam wordt in optimale toestand gebracht op gevaar te reageren

  Bijnierschors: cortisol

 • Lichaam wordt in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan


Het vreessysteem9

Het vreessysteem

Lichaam wordt door cortisol in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan – o.a. door:

 • Eiwit in spierenafbrekenom glucose (energie) televeren

 • Onderdrukkenimmuunsysteem

 • Remmingbotvorming

 • Onderdrukkenvoortplanting


Het vreessysteem10

Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fight or flight

  Wanneer dit niet helpt:

 • Freeze or surrender [immobilized response]


Het vreessysteem11

Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fightorflight

  Cognitieveverandering:

  • kokervormigblikveld, alleenaandacht voor:

   • brongevaar

   • ontsnappingsmogelijkheden

 • De rest wordtnietmeerwaargenomen


Het vreessysteem12

Het vreessysteem

Wanneer dit niet helpt:

 • Freezeorsurrender[immobilized response]

  Cognitieveverandering:

  • Verlaagdbewustzijn of dissociatie

 • Verminderdewaarnemingomgeving


Maar kinderen

Maar kinderen?

Kinderen kunnen het nog niet zelf

Vreesreactie:

 • Bescherming zoeken (gehechtheidssysteem)

 • Risico-taxatie door kijken naar gezicht beschermer (social referencing)


Maar kinderen1

Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen2

Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen3

Maar kinderen?

Social referencing


Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

Visual cliff


Social referencing

Social referencing


Social referencing1

Social referencing


Alleen kinderen

Alleen kinderen?

Bescherming zoeken:

 • Vakantie vreemd land, gids weg

  Social referencing:

 • Stewardess bij turbulentie


Alleen kinderen1

Alleen kinderen?

Maar ook:

 • Angst van een ander kun je niet negeren: ziet hij iets dat ook voor jou belangrijk is?


Even de tussenstand opmaken

Even de tussenstand opmaken:

 • Vrees treedt automatisch op

 • We veranderen erdoor om beter te kunnen reageren

 • Wij betalen ook een prijs:

  • Minder aandacht voor andere dingen

  • Lichamelijke functies onderdrukt

 • Prima, zolang stress niet te lang duurt


Even de tussenstand opmaken1

Even de tussenstand opmaken:

 • Primaire reactie kinderen: bescherming zoeken

 • Maar wat als de beschermer zelf de vrees teweegbrengt?

 • Dus bij kindermishandeling door ouder faalt primaire reactie


Even de tussenstand opmaken2

Even de tussenstand opmaken:

 • Risicotaxatie van kinderen: ouder is informatiebron

 • Dus angst van de ouder kan angst bij kind vergroten

 • Maar ook volwassene wordt beïnvloed door angst van mensen rondom


Van gevaar moet je leren

Van gevaar moet je leren

Normaal (‘adaptief’)

 • Posttraumatische groei

  Pathologisch (‘maladaptief’)

 • Posttraumatische stoornissen


Van gevaar moet je leren1

Van gevaar moet je leren

Posttraumatische groei:

 • Wanneerverwerkingmogelijk is

  Posttraumatische stoornissen

 • Wanneerverwerkingstagneert


Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

PTSS

‘Het systeem blijft hangen’:

 • Er wordt teveel tegelijk gevraagd van de verwerkingscapaciteit van de hersenen

 • Onderdelen van verwerking gaan los van elkaar eigen leven leiden


Maar kinderen4

Maar kinderen?

 • Herbelevingen

  • Angsten & dromen meer algemeen (monsters)

  • Posttraumatisch spel

 • Vermijding/afstomping reactiviteit

  • Verarming of staken spel

  • Middelengebruik

  • Riskant gedrag


Maar kinderen5

Maar kinderen?

 • Verhoogde prikkelbaarheid

  • Slaapstoornisen, hyperactief gedrag


Niet alleen ptss

Niet alleen PTSS

Acute stress-stoornis:

 • Subjectief gevoel van verdoving,onthechting of afwezigheid van emotionele reacties, vermindering van het bewust zijn (‘in een waas verkeren’)

 • Derealisatie/ depersonalisatie

 • Dissociatieve amnesie (belangrijke aspecten gebeurtenissen niet kunnen herinneren)

 • Duur: twee dagen tot vier weken

 • Risico op PTSS verhoogd (interveniëren!)


Niet alleen ptss1

Niet alleen PTSS

Bij chronische traumatisering:

Traumaontwikkelings-stoornis:

 • Affect en fysiologische disregulatie

 • Aandacht en gedrag disregulatie

 • Zelf en Relatie disregulatie


Traumagerelateerde problemen kinderen

Traumagerelateerde problemen kinderen

Door:

 • Dreiging

 • Verlies

 • Verhuizing(en)

 • Kwetsbaarheid

 • Traumasymptomatologie ouders

 • Aantasting sociale steun netwerken


Traumagerelateerde problemen kinderen1

Traumagerelateerde problemenkinderen

Schokkende gebeurtenis:

 • Langdurige psychische stoornissen bij circa 20%

 • PTSS, maar niet alléén – ook:

 • Angststoornissen

 • Stemmingsstoornissen

 • Gedragsstoornissen

 • Leerstoornissen


Verwerking

Verwerking

 • Wereldbeeldbijstellen: ditschokkendekandusookgebeuren

 • Amygdala heeftpatroon van schokkendegebeurtenisopgeslagen (onbewust)

 • Allerleizintuiglijkeindrukken (trauma herinneringen) gevenschrikreactie

 • Door ervaringontdekkendatdezeindrukkennietaltijd met gevaargepaardgaan


Verwerking1

Verwerking

 • Verhoogdwaakzaam – beducht voor herhaling

 • Verhoogdreactief – klaaromtereageren

 • Wanneergevaaruitblijftlangzamenormalisering


Verwerking2

Verwerking

Verhoogdewaakzaamheid en verhoogdereactiviteitkostveelenergie, daaromook:

 • Verdoving – algemeen minder reactief

 • Gevoelsmatigeafstomping

 • Dissociatie: minder reactief, vooral voor trauma herinneringen


Verwerking3

Verwerking

 • Het innerlijkbeeld van de wereldmoetwordenbijgesteld

 • Officieel: aanpassencognitieve schema’s

 • Ditkosttijd – intrusiesdwingen je ermeebezigzijn


Verwerking4

Verwerking

Ookrelatie tot medemensmoetwordenbijgesteld

 • Wie kun je nogvertrouwen?

 • Wiekan je beschermingbieden?


Verwerking5

Verwerking

Ookrelatie tot zelfmoetwordenbijgesteld

 • Ben ikzoweerloos?

 • Ben ikzo’nslappeling?


Verwerking6

Verwerking

Omdatverwerkingveelenergiekost:

 • Meer rust en slaapnodig

 • Somsterugval (regressie) in algemeneniveau van functioneren

 • Emotioneellabieler (tranenzitten los; somsopeensdriftig)


Verwerking7

Verwerking

Maaralsverwerkinglukt:

 • Herstelfunctioneren

 • Groeipersoonlijkheid

  • Meer weerbaar

  • Verantwoordelijker

  • Socialer


Dank u voor uw aandacht f boer@amc uva nl

Dank u voor uw aandacht!f.boer@amc.uva.nl


 • Login