Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma
Download
1 / 52

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma. Frits Boer AMC – de Bascule IGSR Masterclass 14 november 2011. Moeder Natuur. heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.: Bloedstolling Wondgenezing Schrikreactie. Bloedstolling. Wondgenezing. Schrikreactie. Schrikreactie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neurobiologische en psychologische aspecten van trauma

Frits Boer

AMC – de Bascule

IGSR Masterclass

14 november 2011


Moeder Natuur

heeft ons een survival kit meegegeven, met o.a.:

 • Bloedstolling

 • Wondgenezing

 • Schrikreactie


Bloedstolling


Wondgenezing


Schrikreactie


Schrikreactie


Schrikreactie


Schrikreactie


Het vreessysteem


Het vreessysteem


Het vreessysteem

80 ms


Het vreessysteem

150 ms

80 ms


Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

80 ms


Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Het vreessysteem

150 ms

Bij 60 km/uur:

70 ms = 116 cm

80 ms


Gevaar

Gevaar, of de dreiging daarvan,

activeert het vreessysteem


Het vreessysteem

Amygdala stimuleert:

 • Schrikreflex

 • ‘Bevriezen’

 • Bijniermerg: adrenaline

 • Bijnierschors: cortisol

  Samen: de vrees-reactie


Het vreessysteem

Bijniermerg: adrenaline

 • Lichaam wordt in optimale toestand gebracht op gevaar te reageren

  Bijnierschors: cortisol

 • Lichaam wordt in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan


Het vreessysteem

Lichaam wordt door cortisol in staat gesteld stress-volle situatie langer te doorstaan – o.a. door:

 • Eiwit in spierenafbrekenom glucose (energie) televeren

 • Onderdrukkenimmuunsysteem

 • Remmingbotvorming

 • Onderdrukkenvoortplanting


Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fight or flight

  Wanneer dit niet helpt:

 • Freeze or surrender [immobilized response]


Het vreessysteem

Op gevaar reageren:

 • Arousal: fightorflight

  Cognitieveverandering:

  • kokervormigblikveld, alleenaandacht voor:

   • brongevaar

   • ontsnappingsmogelijkheden

 • De rest wordtnietmeerwaargenomen


Het vreessysteem

Wanneer dit niet helpt:

 • Freezeorsurrender[immobilized response]

  Cognitieveverandering:

  • Verlaagdbewustzijn of dissociatie

 • Verminderdewaarnemingomgeving


Maar kinderen?

Kinderen kunnen het nog niet zelf

Vreesreactie:

 • Bescherming zoeken (gehechtheidssysteem)

 • Risico-taxatie door kijken naar gezicht beschermer (social referencing)


Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen?

Bescherming zoeken


Maar kinderen?

Social referencing


Visual cliff


Social referencing


Social referencing


Alleen kinderen?

Bescherming zoeken:

 • Vakantie vreemd land, gids weg

  Social referencing:

 • Stewardess bij turbulentie


Alleen kinderen?

Maar ook:

 • Angst van een ander kun je niet negeren: ziet hij iets dat ook voor jou belangrijk is?


Even de tussenstand opmaken:

 • Vrees treedt automatisch op

 • We veranderen erdoor om beter te kunnen reageren

 • Wij betalen ook een prijs:

  • Minder aandacht voor andere dingen

  • Lichamelijke functies onderdrukt

 • Prima, zolang stress niet te lang duurt


Even de tussenstand opmaken:

 • Primaire reactie kinderen: bescherming zoeken

 • Maar wat als de beschermer zelf de vrees teweegbrengt?

 • Dus bij kindermishandeling door ouder faalt primaire reactie


Even de tussenstand opmaken:

 • Risicotaxatie van kinderen: ouder is informatiebron

 • Dus angst van de ouder kan angst bij kind vergroten

 • Maar ook volwassene wordt beïnvloed door angst van mensen rondom


Van gevaar moet je leren

Normaal (‘adaptief’)

 • Posttraumatische groei

  Pathologisch (‘maladaptief’)

 • Posttraumatische stoornissen


Van gevaar moet je leren

Posttraumatische groei:

 • Wanneerverwerkingmogelijk is

  Posttraumatische stoornissen

 • Wanneerverwerkingstagneert


PTSS

‘Het systeem blijft hangen’:

 • Er wordt teveel tegelijk gevraagd van de verwerkingscapaciteit van de hersenen

 • Onderdelen van verwerking gaan los van elkaar eigen leven leiden


Maar kinderen?

 • Herbelevingen

  • Angsten & dromen meer algemeen (monsters)

  • Posttraumatisch spel

 • Vermijding/afstomping reactiviteit

  • Verarming of staken spel

  • Middelengebruik

  • Riskant gedrag


Maar kinderen?

 • Verhoogde prikkelbaarheid

  • Slaapstoornisen, hyperactief gedrag


Niet alleen PTSS

Acute stress-stoornis:

 • Subjectief gevoel van verdoving,onthechting of afwezigheid van emotionele reacties, vermindering van het bewust zijn (‘in een waas verkeren’)

 • Derealisatie/ depersonalisatie

 • Dissociatieve amnesie (belangrijke aspecten gebeurtenissen niet kunnen herinneren)

 • Duur: twee dagen tot vier weken

 • Risico op PTSS verhoogd (interveniëren!)


Niet alleen PTSS

Bij chronische traumatisering:

Traumaontwikkelings-stoornis:

 • Affect en fysiologische disregulatie

 • Aandacht en gedrag disregulatie

 • Zelf en Relatie disregulatie


Traumagerelateerde problemen kinderen

Door:

 • Dreiging

 • Verlies

 • Verhuizing(en)

 • Kwetsbaarheid

 • Traumasymptomatologie ouders

 • Aantasting sociale steun netwerken


Traumagerelateerde problemenkinderen

Schokkende gebeurtenis:

 • Langdurige psychische stoornissen bij circa 20%

 • PTSS, maar niet alléén – ook:

 • Angststoornissen

 • Stemmingsstoornissen

 • Gedragsstoornissen

 • Leerstoornissen


Verwerking

 • Wereldbeeldbijstellen: ditschokkendekandusookgebeuren

 • Amygdala heeftpatroon van schokkendegebeurtenisopgeslagen (onbewust)

 • Allerleizintuiglijkeindrukken (trauma herinneringen) gevenschrikreactie

 • Door ervaringontdekkendatdezeindrukkennietaltijd met gevaargepaardgaan


Verwerking

 • Verhoogdwaakzaam – beducht voor herhaling

 • Verhoogdreactief – klaaromtereageren

 • Wanneergevaaruitblijftlangzamenormalisering


Verwerking

Verhoogdewaakzaamheid en verhoogdereactiviteitkostveelenergie, daaromook:

 • Verdoving – algemeen minder reactief

 • Gevoelsmatigeafstomping

 • Dissociatie: minder reactief, vooral voor trauma herinneringen


Verwerking

 • Het innerlijkbeeld van de wereldmoetwordenbijgesteld

 • Officieel: aanpassencognitieve schema’s

 • Ditkosttijd – intrusiesdwingen je ermeebezigzijn


Verwerking

Ookrelatie tot medemensmoetwordenbijgesteld

 • Wie kun je nogvertrouwen?

 • Wiekan je beschermingbieden?


Verwerking

Ookrelatie tot zelfmoetwordenbijgesteld

 • Ben ikzoweerloos?

 • Ben ikzo’nslappeling?


Verwerking

Omdatverwerkingveelenergiekost:

 • Meer rust en slaapnodig

 • Somsterugval (regressie) in algemeneniveau van functioneren

 • Emotioneellabieler (tranenzitten los; somsopeensdriftig)


Verwerking

Maaralsverwerkinglukt:

 • Herstelfunctioneren

 • Groeipersoonlijkheid

  • Meer weerbaar

  • Verantwoordelijker

  • Socialer


Dank u voor uw aandacht!f.boer@amc.uva.nl


ad
 • Login