WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS
Download
1 / 57

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS. 87-100 Toruń ul. Targowa 12/22 tel. (0-56) 639-25-07 fax (0-56) 639-26-33. Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń. WODOMIERZE METRON TYPU JS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WODOMIERZE METRON TYPU JS i WS

87-100 Toruń

ul. Targowa 12/22

tel. (0-56) 639-25-07

fax (0-56) 639-26-33

Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


WODOMIERZE METRON TYPU JS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Aktualnie produkowane przez METRON wodomierze wirnikowe jednostrumieniowe typu JS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej A i B.

W produkcji znajdują się 4 wielkości wodomierzy typu JS: N0,6; N1; N1,5 i N2,5 z regulacją zewnętrzną.

Każda wielkość posiada wykonanie do wody ciepłej oraz z nadajnikami impulsów.

Rozwiązania konstrukcyjne wodomierza METRON typu JS chronione są zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Dopuszczalne pozycje zabudowy wodomierzy typu JS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wpływ pozycji zabudowy wodomierzy mieszkaniowych na ich parametry metrologiczne

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Nowe wodomierze mieszkaniowe METRON

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


100kPa – maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia dla urządzeń pomiarowych oraz elementów zaworowych

JS 1,5

JS 0,6

JS 1,0

JS 2,5

Wykres spadków ciśnień wodomierzy JS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


WODOMIERZE METRON TYPU WS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Podobnie jak wodomierze METRON typu JS, także wodomierze typu WS są opracowaniami własnymi fabryki w pełni spełniające wymagania norm PN-ISO 4064 oraz przepisów GUM w klasie metrologicznej B. Rozwiązanie konstrukcyjne wodomierza METRON typu WS chronione jest zastrzeżeniami wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP. Na dzień dzisiejszy fabryka produkuje 6 wielkości wodomierzy WS - N1,5; N2,5; N3,5; N6; N10 i N15. Każda wielkość posiada 3 podstawowe odmiany, w tym do wody gorącej oraz z nadajnikami impulsów.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


ZALETY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Unikalne rozwiązania konstrukcyjne łożysk wirnika

W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano unikalne rozwiązania łożysk wirnika, chronione zastrzeżeniami UP RP, w oparciu o zastosowanie stali kwasodpornej oraz kamieni łożyskowych, odpornych na korozję i ścieranie. Powyższe rozwiązania gwarantują:

Fwysoką trwałość eksploatacyjną wodomierzy;

Fwysoką czułość, rejestracją przecieków i małych poborów wody;

Fzwiększoną odporność na twardą wodę, zanieczyszczenia wody drobinami piasku itp.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w wodomierzu

Specjalne odmiany (02 i 42)wodomierzy METRON typu JS i WS posiadają zabezpieczenie ograniczające skutki zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej.

W przypadku zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej, w wodomierzu ulega pęknięciu (zjawisko karbu) specjalny pierścień, oddzielający moduł pomiarowy od zespołu liczydła, dzięki czemu pozostałe zespoły i części wodomierza nie ulegają uszkodzeniu.

Wodomierz, po wymianie pierścienia oraz zalegalizowaniu wg obowiązującej procedury nadaje się do dalszej eksploatacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zabezpieczenie przed zewnętrznym polem magnetycznym

Sprzęgło magnetyczne wodomierzy METRON typu JS i WS zabezpieczone jest przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego specjalnym ekranem umieszczonym w obszarze magnesów sprzęgła magnetycznego w płycie uszczelniającej.

Rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczenia przed zewnętrznym polem magnetycznym chronione jest zastrzeżeniami UP RP.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wzmocnione łożyskowanie wodomierzy do wody gorącej

W wodomierzach METRON typu WS i JS do wody gorącej oraz w przetwornikach przepływu do ciepłomierzy zastosowano wzmocnione łożyskowane oparte na węglikach spiekanych, gwarantując tym samym wysoką trwałość eksploatacyjną, np.: w zastosowaniu wodomierzy w obwodach cyrkulacyjnych wody ciepłej oraz w instalacjach ciepłowniczych.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Możliwość montażu nadajnika impulsów podczas eksploatacji wodomierza

W wodomierzach METRON typu JS i WS odm. 17 do wody zimnej oraz JS odm. 18 do wody ciepłej istnieje możliwość montażu nadajników impulsów podczas ich eksploatacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Odporność na zaparowanie liczydła wodomierza

W wodomierzach METRON typu JS i WS zastosowano rozwiązania konstrukcyjne zapewniające hermetyczność ich liczydeł, gwarantując tym samym ich odporność na zaparowanie.

Pełna zamienność części, łatwość napraw i regulacji

Dzięki zastosowaniu w wodomierzach METRON typu JS i WS budowy modułowej oraz własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym wodomierze charakteryzują się pełną zamiennością części oraz łatwością napraw i regulacji podczas ich legalizacji.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


ARMATURA DO ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Wyposażenie dodatkowe do zabudowy wodomierzy w instalacjach wodociągowych

METRON oferuje dodatkowe wyposażenie, niezbędne do prawidłowej eksploatacji wodomierzy i zalecane do stosowania w ich dokumentacji techniczno-ruchomej. Do tego wyposażenia należy zaliczyć:

 • Fłączniki redukcyjne DN15 ułatwiające montaż wodomierzy w trudno dostępnych miejscach mieszkaniowych instalacji sanitarnych, a także ograniczających wpływ naprężeń od innych elementów rurociągu podczas eksploatacji wodomierza - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fstandardowe elementy złączne: łączniki, przedłużacze standardowe, przedłużacze redukcyjne, uszczelki, nakrętki do wszystkich wielkości produkowanych wodomierzy - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzawory zwrotne kulowe do wodomierzy typu JS- patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzawory zwrotne grzybkowe do wodomierzy typu WS (z możliwością montażu bezpośrednio w króćcu wodomierza) - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fzwory przelotowe kulowe;

 • Fosadniki - patrz Katalog wyrobów METRON;

 • Fkonsole i studzienki wodomierzowe

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY WODOMIERZY METRON TYPU JS i WS

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań.

 • Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień.

 • Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.

 • Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4oC.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.

 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.

 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).

 • W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym.

 • Za wodomierzem po stronie odpływowej zaleca się stosowanie łącznika redukcyjnego,np.: typu ŁR produkcji METRON gwarantującego uproszczenie prac montażowych oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń pochodzących od innych elementów zestawu i rurociągu.

 • W przypadku instalacji trudnodostępnych w mieszkaniach dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu elastycznego.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka ±5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:- przed wodomierzem, odcinek L > 5 Dr ( Dr – średnicaprzewodu);-za wodomierzem, odcinek L > 3 Dr.

 • Dla wodomierzy mieszkaniowych DN15 (JS0,6; 1 i 1,5) warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz zostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika uznaje się za wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem).

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych i domowych

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecane zabezpieczenie przyłącza wodomierzowego

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zalecany sposób zabudowy wodomierzy domowych w specjalnej konsoli

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


ROZRUCH WODOMIERZY

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Po zainstalowaniu wodomierza w danym przyłączu, w celu odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać wodę po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez powolne odkręcenie danego zaworu docinającego przed wodomierzem. Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachować całkowitą szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.

 • W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 • Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony wodą.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Po zakończeniu uruchamiania wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:- dla wodomierzy mieszkaniowych - np.: Administracji Osiedla,- dla wodomierzy domowych - Zakładu Wodociągowegowg ustalonej przez daną instytucję procedury.

 • Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej, np.: Administracji Osiedla.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI WODOMIERZY

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien być całkowicie otwarty.

 • Podczas pracy wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.

 • Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objętości qs, określonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby.

 • Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • W trakcie użytkowania wodomierza zaleca się dokonywać okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych (np.: podczas odczytów inkasenckich) polegających na:

 • sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowegonie ma przecieków,

 • sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnegoobracają się wskazówki liczydła wodomierza,

 • oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,

 • sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i użytkownika.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


ZUŻYCIE EKSPLOATCYJNE WODOMIERZY

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Zawartość niektórych składników takich jak wapno, żelazo, mangan oraz zanieczyszczenia mechaniczne mają decydujący wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierzy w okresie eksploatacji, powodując w czasie pogorszenie błędu pomiarowego przy małych poborach wody.

 • Podczas eksploatacji wodomierzy różnice pomiędzy wskazaniami wodomierzy domowych, na podstawie których następują rozliczenia z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych stale się pogłębia.Znane są przypadki, gdzie po 6 latach eksploatacji wodomierzy mieszkaniowych ww. różnice przekraczając -30%, doprowadzając do ogromnych strat finansowych użytkowników wodomierzy.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


LEGALIZACJA PONOWNA WODOMIERZY

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Jedyną gwarancją zachowania rzetelności rozliczeń zużycia wody jest bezwzględne przestrzeganie wymaganych przepisami GUM terminów legalizacji: - 61 miesięcy– dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp10m3/h- 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości qp 10m3/h

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


 • Dla ciągłości rozliczeń zużycia wody wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną należy wymienić na wodomierz z ważną cechą – nowy lub odnowiony.

 • Wodomierz z wygasłą cechą legalizacyjną jeśli uzasadnione to będzie ekonomicznie można poddać przeglądowi, naprawie oraz na końcu przedstawić do ponownej legalizacji.

 • W celu poprawy bilansu zużycia wody w spółdzielczości mieszkaniowej wydaje się zasadne wymieniać wodomierze z wygasłą cechą legalizacyjną na wodomierze nowe, o większej dokładności pomiaru.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Jakie rozwiązanie proponuje METRON?

Wymiana wodomierzy kwalifikowanych do ponownej legalizacji na wodomierze nowe i/lub zregenerowane.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Recycling wodomierzy

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Specjalna oferta serwisowa

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Jakie korzyści wynikają ze specjalnej oferty serwisowej ?

 • Dokładniejszy pomiar zużycia wody.

 • Montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnych odczytów.

 • Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wskazaniami wodomierzy domowych.

 • Gwarancje serwisowe w okresie międzylegalizacyjnym.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Nasza oferta to także ochrona środowiska

 • Przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja, zgodnie z filozofią ochrony środowiska.

 • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

 • Oszczędność wartościowych surowców.

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Warunkiem sukcesu jest ...

 • Profesjonalne zarządzanie gospodarką wodomierzową poprzez rachunek ekonomiczny w zakresie:- ewidencji i eksploatacji wodomierzy,- organizacji rozliczeń zużycia wody,- przestrzegania okresów legalizacji ponownej wodomierzy

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Ponadto od 2001r. proponujemy szeroki zakres usług w zakresie gospodarki wodomierzowej !!!

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


SYSTEMY ZDALNYCH ODCZYTÓW

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


SYSTEM UZO WM

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


System UZO WM schemat strukturalny

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


Zintegrowany system odczytu danych drogą radiową

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń


ad
 • Login