Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat. HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014 Mari Frostell. tilinpäätös 2013. tilinpäätös 2013. TILINPÄÄTÖS 2013 Jäsenkuntakohtaiset liitteet.

Download Presentation

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat

HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014

Mari Frostell

Kuntatilaisuus


Tilinp t s 2013

tilinpäätös 2013

Kuntatilaisuus


Tilinp t s 20131

tilinpäätös 2013

TILINPÄÄTÖS 2013

Jäsenkuntakohtaiset liitteet

Jäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla

HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös

HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi

Kuntatilaisuus


Vuosi 2013 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut

Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet)

Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 %

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys

Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt

Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa

vuosi 2013 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut

Kuntatilaisuus


Palveluiden kysynt kasvoi

PALVELUIDEN kysyntä kasvoi

Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012

2013 lähetteiden jakauma

TK 61 %

Yksityiset 32 %

Muut 7 %

Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012

Kuntatilaisuus


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat

TP 2013 – sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,1 % (1,3 Milj. euroa) vaikka toimintaa oli määrällisesti suunniteltua enemmän

Määräero + 1,5 %

Hintaero -0,3 %

Kuntatilaisuus


Tp 2013 10 6 milj euron ylij m edellisten tilikausien kertynyt alij m supistui 2 7 milj euroon

TP 2013 – 10,6 milj. euron ylijäämä, edellisten tilikausien kertynyt alijäämä supistui 2,7 milj. euroon

Kuntatilaisuus


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat

Kuntatilaisuus


Investoinnit ja poistot

investoinnit ja poistot

Investoinnit ja poistot

Kuntatilaisuus


Rahoituksen tunnusluvut vuonna 2013 ei nostettu uutta pitk aikaista lainaa ta 2013 60 milj euroa

RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUTvuonna 2013 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa (TA 2013 60 milj. euroa)

HUS:n lainakanta ja

omavaraisuusaste

HUS:n kassan riittävyys

Kuntatilaisuus


Kuntayhtym n tuloslaskelma

kuntayhtymän Tuloslaskelma

Kuntatilaisuus


Tammi helmikuu 2014

tammi – helmikuu 2014

Kuntatilaisuus


Palveluiden kysynt tammi helmikuu

PALVELUIDEN kysyntä tammi-helmikuu

Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 %

vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus

Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013

Kuntatilaisuus


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat

sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs. TA)muiden maksajien laskutus merkittävästi alle tavoitteen ja viime vuoden

Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos

Kuntatilaisuus


Tuloslaskelma 1 2 2014

tuloslaskelma 1-2/2014

Tulot ylittävät talousarvion enemmän kuin kulut.

Jäsenkuntien maksuosuudet + 4,2 % vs.TA

(määräero 3,2 %

hintaero 1,0 %)

Kuntatilaisuus


Talousarvio 2015

Talousarvio 2015

Kuntatilaisuus


Ta 2015 taustaa

TA 2015 taustaa

 • TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016

 • Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa

 • Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut

 • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa

 • Tuottavuustavoite 1,5 %

Kuntatilaisuus


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat

Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 %

(2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %)

Kuntatilaisuus


J senkuntalaskutus 2015

Jäsenkuntalaskutus 2015

 • Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat)

  • Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto

  • Sisältö:

   • DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede

   • Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden 2015 alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella)

 • Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto)

  • Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri

  • Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät

Kuntatilaisuus


J senkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh alueille

Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille

HUS yhtymäjohto

Helmi/maaliskuu

HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti

JYL, talousjohto ja konsernijory

Helmi-syyskuu

Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain

sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset

Hyvinkään sha

Porvoon sha

LUSA

HYKS

Lohjan sha

Jäsenkunta

Sairaanhoito-alueen johto

Toukokuu-syyskuu

Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako)

Kuntatilaisuus


J senkuntien maksuosuuksien 2015 valmistelun peruslinjaukset

Jäsenkuntien maksuosuuksien 2015 valmistelun peruslinjaukset

 • Lähtökohta TA2014

 • Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan

 • Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu)

  • Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti

 • Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos-% (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos

 • Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v. 2015 1,5 %)

  • Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla

 • Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä

  • mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne.

Kuntatilaisuus


J senkuntien maksuosuus euroa asukas

jäsenkuntien maksuosuus euroa / asukas

Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012

0,9 %

Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen

Kuntatilaisuus


J senkuntien yhteenlasketut maksuosuudet erikoissairaanhoidon palvelutuotanto

Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet(erikoissairaanhoidon palvelutuotanto)

+1,6 %

+1,9%

+5,1

+2,8%

+4,7%

Muutos edellisestä vuodesta

Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen

Kuntatilaisuus


Tuloslaskelma tae 2015

Alustava näkemys 21.3.2014

tuloslaskelma TAE 2015

Kuntatilaisuus


Investointien priorisointi ja ohjaus

HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella.

Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon.

Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia.

INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS

HYKS-sha lautakunta 29 10 2013


Mihin ja paljonko hus investoi

MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI


Suuret rakennusprojektit

SUURET RAKENNUSPROJEKTIT


Toiminta ja talous tp 2013 ja alkuvuosi 2014 sek ta 2015 l ht kohdat1

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat

HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014

Mari Frostell

Kuntatilaisuus


 • Login