institucion ln r mec transatlantick ch vztah
Download
Skip this Video
Download Presentation
Institucionální rámec transatlantických vztahů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Institucionální rámec transatlantických vztahů - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Institucionální rámec transatlantických vztahů. Transatlantické vztahy EU. Institucionální rámec vztahů. Do 90. let vztahy probíhaly především na úrovni bilaterální. Hlavní společnou platformou jednání mezi USA a zeměmi ES bylo NATO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Institucionální rámec transatlantických vztahů' - lajos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
institucion ln r mec vztah
Institucionální rámec vztahů
 • Do 90. let vztahy probíhaly především na úrovni bilaterální.
 • Hlavní společnou platformou jednání mezi USA a zeměmi ES bylo NATO
 • Jednání mezi zástupci institucí ES a USA se uskutečňovala pouze ad hoc.
institucion ln r mec vztah1
Institucionální rámec vztahů
 • Změna s Transatlantickou deklarací, která institucionalizovala vzájemné vztahy
  • Setkávání zástupců ES/EU (Komise) a americké administrativy
 • Institucionalizace byla prohloubena Novou transatlantickou agendou (NTA).
  • Především v oblasti hospodářské
institucion ln r mec vztah2
Institucionální rámec vztahů
 • Mark Pollack a Greg Shaffer identifikovali tři úrovně vládnutí v transatlantických vztazích:
  • Úroveň mezivládní (intergovernmental)
  • Úroveň transvládní (transgovernmental)
  • Úroveň transnacionální (transnational)
mezivl dn rove
Mezivládní úroveň
 • Setkávání nejvyšších představitelů vlád a EU
 • Na nejvyšší úrovni se jedná o:
  • summity EU-USA
  • summity NATO
mezivl dn rove1
Mezivládní úroveň
 • Summit EU-USA:
  • Slouží k tomu, aby se zde činila zásadní rozhodnutí, a stanovil rozsah spolupráce
  • Funguje jako stabilizační prvek ve vzájemných vztazích
  • Platforma komunikace, agenda-setting, socializace
  • Vysoká publicita → tlak na účastníky, aby se dohody plnily
  • od r. 2000 probíhají jednou ročně
  • Účastníci: Prezident USA, předseda Komise a předseda Evropské rady – hlavní představitelé Unie jako celku
  • Součástí jsou i dialogy na ministerské úrovni (především ministři zahraničí a hospodářství, zástupci Komise)
mezivl dn rove2
Mezivládní úroveň
 • Témata:
  • Bezpečnost (soft security): terorismus, organizovaný zločin, spolupráce policie a tajných služeb, koordinace diplomatických aktivit
  • Hodnocení NTA
  • Hospodářské otázky: řešení obchodních sporů, spolupráce na půdě WTO
 • Problémy:
  • EU dlouhodobě nebyla reprezentovaná jedním zástupcem (rotační předsednictví v Radě EU) → tendence ze strany USA vidět EU jako komplikované a nejednotné těleso
  • Lisabonská smlouva částečně sjednocuje „hlas“ Unie, ale i přesto má americký prezident mnohem širší mantinely pro vyjednávání než zástupci EU (omezeni mandátem a kompetencemi)
  • Některé členské státy stále preferují bilaterální vztahy s USA
mezivl dn rove3
Mezivládní úroveň
 • Srovnání přístupu Clintonovy a Bushovy ml. administrativy k EU
  • Clinton – preference jednání se zástupci Unie jako celku, summity
  • Bush – preference jednání s Unií jako celkem zejména v otázkách mezinárodního obchodu (obchodní jednání, WTO), též v některých politických a bezpečnostních otázkách (Balkán, Írán, izraelsko-palestinský konflikt)
   • V jiných podstatných otázkách preference bilaterálních vztahů – např. vojenské akce (Irák)
   • Mimo summity stály tehdy i otázky klimatických změn a ICC
   • Typické zejména pro první administrativu, druhá již více nakloněna jednat v rámci transatlantických institucí
mezivl dn rove4
Mezivládní úroveň
 • Summity NATO
  • Hlavní témata z vojenské oblasti = hard security
  • Hlavy států a předsedové vlád všech členů Aliance
  • Nemají přesný rozvrh → většinou jednou za dva roky
  • Předznamenávají posuny v politice a strategiích NATO, sílu závazku členských zemí k akcím NATO
mezivl dn rove5
Mezivládní úroveň
 • Ministerská úroveň
  • Hl. zahraničně politická oblast
  • setkávání amerického ministra zahraničí s ministry zahraničí členských zemí EU a Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
   • obvykle se konají po summitech
  • Může dojít k setkávání ad hoc i jiných ministrů
transvl dn rove
Transvládní úroveň
 • Kontakty mezi úředníky vládních útvarů → ministerstva USA a DG Komise
 • Charakterizována jako síť vztahů, která má polopermanentní charakter a ve které se aktéři ne vždy chovají jako zástupci či vyslanci svých vlád
 • Tyto kontakty ovlivňují celkový charakter vztahů mezi EU-USA → označováno jako „transatlantické vládnutí“ (transatlanticgovernance)
 • Hlavním cílem je implementace NTA. Na této úrovni se činí každodenní politická rozhodnutí a zároveň zde dochází ke stanovování nových témat, která jsou následně předložena na summitu.
transvl dn rove1
Transvládní úroveň
 • Na úrovni státních úředníků:
  • Senior Level Group (SLG): nejvyšší státní úředníci
   • Za USA náměstci pro obchod a hospodářství a politické záležitosti v rámci ministerstva zahraničí, zástupci Komise a zástupci předsednické země (obchod a zahraničí)
   • Příprava summitů a diskuze významných otázek
   • Obvykle dvakrát za půl roku
transvl dn rove2
Transvládní úroveň
 • Task Force
  • Vysocí státní úředníci z USA, zástupci Komise a předsednické země
  • Pomocný orgán SLG, identifikuje otázky, které nemohou být vyřešeny na nižší úrovni a ty postupuje SLG
  • Setkávání cca pětkrát za půl roku
transvl dn rove3
Transvládní úroveň
 • Dialog v oblasti spravedlnosti (Justice Dialogue)
  • Ustaven v rámci NTA
  • setkávání zástupců amerického ministerstva spravedlnosti se zástupci Komise
  • obvykle se koná dvakrát v průběhu předsednictví
  • Témata:
   • Boj proti financování terorismu, pašování lidí, drog, strategie boje proti organizovanému zločinu, výměna osobních dat a ochrana osobních dat
  • Hlavní fórum pro uzavírání dohod o vzájemné právní pomoci a extradici
  • Spojení na Europol a Eurojust
transvl dn rove4
Transvládní úroveň
 • Politický dialog o hranicích a dopravní bezpečnosti
  • vytvořen po 11/9
  • otázky vnitřní bezpečnosti, důležitá instituce v boji proti terorismu
  • zástupci amerického ministerstva vnitra, spravedlnosti a zahraničí a zástupci Komise, Rady a předsednictví
transvl dn rove5
Transvládní úroveň
 • Hospodářská oblast (Transatlantické hospodářské partnerství)
  • Transatlantická hospodářská rada
   • Má dva předsedy: komisaře pro obchod a zástupce prezidenta USA pro mezinárodní hospodářské vztahy
   • Cíl: Redukovat bariéry investování a podpořit vznik otevřených investičních režimů
  • Fórum vysokých představitelů EU a USA o spolupráci v oblasti regulace
transvl dn rove6
Transvládní úroveň
 • Steering Group v rámci Transatlantického hospodářského partnerství (TEP)
  • Zástupci Komise (ředitelé ekonomických úseků DG), předsednické země a zástupce amerického ministerstva pro obchod a hospodářství
  • Monitoruje realizaci cílů TEP, vypracovává zprávy, identifikuje nové cíle spolupráce, slaďování strategií pro jednání na WTO
  • Zjišťují možné oblasti sporu → systém včasného varování
transvl dn rove7
Transvládní úroveň
 • Pracovní skupiny
  • V oblasti zahraniční politiky→ na úrovni ředitelů sekcí
  • Nejvýznamnější jsou v hospodářské oblasti
  • Setkávání i v oblasti životního prostředí a energetiky, i když jsou technicky mimo rámec NTA
transnacion ln rove
Transnacionální úroveň
 • Síť vztahů mezi nevládními aktéry
 • I když zde není vliv vlád, některé sítě jsou úzce spjaty s aktivitami a zájmy národních vlád nebo institucí EU
 • NTA: cíl vytvořit transatlantickou veřejnou sféru a zároveň získat podporu pro aktivity v rámci transatlantických vztahů
 • Dialogy existují v oblasti obchodu a ochrany spotřebitele, legislativní dialog
transnacion ln rove1
Transnacionální úroveň
 • Transatlantický obchodní dialog (Transatlantic Business Dialogue, TABD)
  • Mezi americkými a evropskými podnikateli
  • Je nejúspěšnějším dialogem
  • Setkání skutečně probíhají a aktéři identifikují klíčové otázky, které jsou řešeny na jiných úrovních
  • Velmi dobré vazby na vládní činitele
transnacion ln rove2
Transnacionální úroveň
 • Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)
  • Zástupci organizací na ochranu spotřebitele
  • Méně úspěšný než TABD
  • Organizace jsou schopné dohodnout se na společných pozicích, ale nemají tak dobré vazby na vládní činitele jako TADB
transnacion ln rove3
Transnacionální úroveň
 • Transatlantický legislativní dialog (TransatlanticLegislativeDialogue, TALD)
  • Od 70. let probíhají ad hoc setkávání europoslanců a amerických zákonodárců, ale TALD je výsledkem NTA
  • Marginální vliv
  • Trpí rozdílným postavením v institucionálním rámci a v pravomocech přijímat legislativu
  • Osoby, které se setkávají, obvykle nemají podíl na vytváření klíčové legislativy pro transatlantické vztahy
transnacion ln rove4
Transnacionální úroveň
 • Transatlantický environmentální dialog Transatlantic Environment Dialogue (TAED)
 • Dialog mezi odbory
  • Oba jsou neaktivní
  • Aktéři preferují globální úroveň
multilater ln vztahy
Multilaterální vztahy
 • přidávají autoři Michael Smith a Steven McGuire
  • Vztahy mezi aktéry v rámci širšího kontextu, především na půdě mezinárodních institucí
  • WTO, MMF a G-8
hodnocen institucion ln ho r mce
Hodnocení institucionálního rámce
 • V r. 2005 Komise udělala kompletní zhodnocení fungování NTA
  • zjištění, že bylo naplněno jen 45 % cílů NTA
  • v dalších 33 % otázkách byl učiněn alespoň nějaký pokrok
 • Výsledky jsou smíšené, institucionální rámec nefunguje zcela efektivně
hodnocen institucion ln ho r mce1
Hodnocení institucionálního rámce
 • Největší pokroky:
  • hospodářská soutěž
  • vzájemné uznávání standardů
  • Obchod
  • Bezpečnost hranic
 • Smíšené:
  • ochrana dat
  • regulace finančních služeb
 • Minimální:
  • biotechnologie
hodnocen institucion ln ho r mce2
Hodnocení institucionálního rámce
 • Nejvíce problematická je hodnocena transnacionální úroveň
  • funguje jen TABD a TCD
  • Práce a životní prostředí nefungují vůbec
  • Dialog mezi zákonodárci má marginální vliv
hodnocen institucion ln ho r mce3
Hodnocení institucionálního rámce
 • Problémy:
  • Stále slabé povědomí o NTA v členských státech EU i v americké administrativě
  • NTA není přikládána dostatečná politická váha
  • Je příliš byrokratizovaná
  • Delegace jsou předimenzované a některé schůzky se redukují na výměnu informací
u s mission to the eu useu
U.S. Mission to the EU (USEU)
 • Významná role v realizaci Nové transatlantické agendy
 • Historické kořeny spadají do pol. 50. let = ustaveno Stálé zastoupení USA u ESUO (1956)
 • V r. 1961 se Stálé zastoupení přestěhovalo do Bruselu a stalo se z něj Stálé zastoupení USA u Evropských společenství
 • USA vždy vysílá zkušené diplomaty vystudované v evropských záležitostech
 • Na fungování zastoupení měly vliv jednotlivé administrativy a jejich přístup k ES
st l zastoupen eu v usa
Stálé zastoupení EU v USA
 • Historické kořeny spadají do roku 1954, kdy byla ustavena informační kancelář ESUO ve Washingtonu (řízena Američany)
 • Od pol. 50. let Američané vyzývali evropské instituce, aby vyslaly do USA skutečného diplomata
  • proti Francie
  • v ES neexistoval konsensus na koordinaci zahraniční politiky
 • Haagský summit (1969) → dohoda na EPS
 • Plus ne příliš dobré vztahy s tehdejší americkou administrativou pod vedením Nixona a Kissingera → V ES pociťována nutnost reprezentovat a prosazovat své zájmy v USA
 • V r. 1971 vznik Stálého zastoupení
tvorba zahrani n politiky v usa
Tvorba zahraniční politiky v USA
 • Prezident a Kongres:
  • Prezident: vrchní velitel ozbrojených sil, hlavní vyjednavač na mezinárodní scéně
  • Kongres: legislativní pravomoci (např. mezinárodní smlouvy dojednané prezidentem musí být schváleny 2/3 Senátu) a rozpočtové pravomoci, vyhlašování války
 • Podobu zahraniční politiky ovlivňují vztahy mezi exekutivou a legislativou
  • Do 60. let 20. století bezpodmínečná podpora Kongresu – změna především v důsledku války ve Vietnamu
  • Od 60. let do současnosti Kongres aktivněji vstupuje do formulace ZP
tvorba zahrani n politiky v usa1
Tvorba zahraniční politiky v USA
 • WarPowersAct (1973):
  • zákon o omezení pravomocí prezidenta ve vedení ozbrojených konfliktů (reakce na válku ve Vietnamu)
  • Prezident, pokud vstoupí do války, musí o tom do 48 hodin informovat předsedu Sněmovny a Senátu
  • Kongres musí použití síly schválit do 60 dnů, pokud to neschválí, musí se vojáci stáhnout → pouze pokud by se nemohl Kongres sejít, může prezident pokračovat ve vedení konfliktu
  • Pokud Kongres nesouhlasí s setrváním armády, tato má 30 dnů na stažení (celkem 90 dnů)
tvorba zahrani n politiky v usa2
Tvorba zahraniční politiky v USA
 • Na formulování americké zahraniční politiky mají významný vliv lobby
  • Nejvýznamnější: ropné společnosti (AmericanPetroleumInstitute), zbrojařské společnosti, oceláři, zemědělci
  • Etnická lobby:
   • Projevují se především v americké blízkovýchodní politice
    • Izraelská lobby (židé, protestanté) → American-Israel Public AffairsComittee (AIPAC) → Izrael je největší příjemce americké vojenské pomoci
   • Kubánské politice
    • Kubánsko-americké lobby → jiné latinskoamerické nebo karibské lobby nemají významný vliv na formulování americké zahraniční politiky
    • Sídlo v Miami, Cuban-AmericanNationalFoundation (CANF)
ad