Agresja w szkole
Download
1 / 47

Agresja w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Agresja w szkole. Stop!!!!!!!!. Definicja agresji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Agresja w szkole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript
Definicja agresji
Definicja agresji

 • Zdefiniowanie pojcia agresji nie jest atwe. Nie ma zgodnoci w pogldach, ani co do jej definicji, ani te do rde. S teorie traktujce agresj jako instynkt bd zachowanie nabyte poprzez uczenie si .Wedug innych traktowana jest jako nabyty popd lub odpowied na frustracj. Teorie powysze zakadaj istnienie w czowieku okrelonej tendencji o rnie rozumianej etiologii. W praktyce wychowawczej przydatne jest przyjcie rozumienia tego terminu jako zachowania.


Agresja w szkole

 • Przez agresj wic rozumie si wiadome i celowe zachowanie zwrcone przeciw innym osobom /take przeciw sobie/ i przedmiotom zmierzajce do wyrzdzenia szkody. Naley rozrnia midzy agresj, a przemoc. Dla zachowa agresywnych charakterystyczna jest rwnowaga si psychologicznych bd fizycznych osb uczestniczcych w agresywnym zdarzeniu. O przemocy mwimy, gdy tej rwnowagi brak.


Agresja w szkole


Agresja w szkole

 • Coraz czciej mwi si w szkoach o narastaniu problemu agresji i przemocy wrd dzieci i modziey. Nastpuje wyrany wzrost liczby agresywnych zachowa uczniw na terenie szkoy. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktw przemocy. Jeszcze kilkanacie lat temu nie notowano tylu przypadkw agresji. W szkoach byo o wiele bezpieczniej.


Agresja w szkole


Agresja w szkole

 • Agresja przedstawiana jest jako wzr zachowania, przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.


Dlaczego
Dlaczego????? przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.

 • Co jest przyczyn tak nagego wzrostu brutalizacji ycia w szkole ?

 • Dlaczego zdarzaj si na terenie szkoy pobicia, kradziee i wymuszenia ?


Jakie s przyczyny zaistnia ych zjawisk
Jakie s przyczyny zaistniaych zjawisk? przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.

 • duy wpyw stanowi rodzina i osabienie jej roli wychowawczej,

 • nieodpowiednie rodowisko rwienicze,

 • transformacja ustrojowa, ktra stwarza szereg nowych oczekiwa, moliwoci, norm postpowania i zagroe spoecznych

 • rodki masowego przekazu telewizja, ukazujca w filmach sceny okruciestwa, agresji i zabijania.


Rodzaje przemocy
Rodzaje przemocy przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.

 • Fizyczna bicie, kopanie, plucie, wymuszanie pienidzy, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie wasnoci.

 • Sowna przezywanie, wymiewanie, obraanie, plotkowanie, obgadywanie, namawianie, groenie, szantaowanie.

 • Bez uycia sw i kontaktu fizycznego - wrogie gesty, miny, manipulowanie zwizkami przyjani


Agresja w szkole

 • Przemoc w szkoach wystpuje w relacji: przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.

  dziecko dziecko

  dziecko nauczyciel

  nauczyciel dziecko

 • Przyczyny tego stanu rzeczy le po stronie nauczycieli i po stronie dzieci.


Przyczynami przemocy ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz doros ych s
Przyczynami przemocy ze strony przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.dzieci wobec innych dzieci oraz dorosych s:

 • Destruktywne grupy rwieniczeAlkoholizm w rodzinieBezrobocieTrudnoci materialne Telewizja, wideo, kinoGry komputerowePisma modzieoweNarkomaniaRozbicie rodziny, brak kontaktu ze szko, niewydolno wychowawcza rodzinyAgresja w rodzinie, zncanie si nad dziemi, brak akceptacji, patologiaZaburzenia emocjonalne, wady rozwojoweZemsta za zbyt niskie oceny, poczucie skrzywdzenia.


Przyczynami przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci s
Przyczynami przemocy ze strony przenoszona z porachunkw midzy grupami na kadego, kto si rni. Szacunek naley si tylko silniejszemu. Na pograniczu modzieowych i szkolnych rde agresji wrd modziey mieci si zjawisko fali w szkoach bdce przejawem i przyczyn zachowa agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybieraj modszych i sabszych fizycznie kolegw. Gro pobiciem, cigaj od kotw haracze, przestrzegajc jednoczenie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie maj odwagi szuka pomocy.nauczycieli wobec dzieci s:

 • 1.Stres zawodowy2.Agresja ze strony dzieci3.Przepracowanie4.Niewykonywanie polece5.Niedocenianie zawodu6.Trudnoci materialne7.Niepewno pracy8.Manipulowanie uczniami, przedmiotowy stosunek do ucznia.


Agresja w szkole

 • Wan rol w ksztatowaniu postaw w ogle, postaw nieagresywnych w szczeglnoci, speniaj rodzice. Przekazywane przez nich wzory zachowa, a przede wszystkim stosowany system kar i nagrd zdaj si jednak nie sprzyja w wyrabianiu pozytywnych nawykw. Wikszo rodzicw wymierza kar za agresywne zachowanie gdy tylko je dostrzee. Sprawia to, i dziecko bardzo szybko uczy si hamowa agresj, ale tylko w obecnoci rodzicw i w domu. Dzieci karane za przejaw agresji przez rodzicw zachowuj si bardzo brutalnie poza domem i w szkole, wrd rwienikw. Kompensuj sobie w ten sposb domow ascez, wstrzemiliwo w agresji. Wielu rodzicw z niedowierzaniem przyjmuje skargi nauczycieli na ze zachowanie ich grzecznego dziecka


Czynniki sprzyjaj ce agresji w szkole
Czynniki sprzyjajce agresji nieagresywnych w szczeglnoci, speniaj rodzice. Przekazywane przez nich wzory zachowa, a przede wszystkim stosowany system kar i nagrd zdaj si jednak nie sprzyja w wyrabianiu pozytywnych nawykw. Wikszo rodzicw wymierza kar za agresywne zachowanie gdy tylko je dostrzee. Sprawia to, i dziecko bardzo szybko uczy si hamowa agresj, ale tylko w obecnoci rodzicw i w domu. Dzieci karane za przejaw agresji przez rodzicw zachowuj si bardzo brutalnie poza domem i w szkole, wrd rwienikw. Kompensuj sobie w ten sposb domow ascez, wstrzemiliwo w agresji. Wielu rodzicw z niedowierzaniem przyjmuje skargi nauczycieli na ze zachowanie ich grzecznego dziecka w szkole.

 • Trzeba pamita, e adresatami agresji w szkole s uczniowie, nauczyciele i rodzice. Czsto zdarza si, e wystpuj w roli ofiar, sprawcw i wiatkw przemocy. W zarzdzaniu szko wane jest stworzenie takich warunkw dla spoecznoci, ktre bd utrudniay agresorom [maym i duym] stosowania przemocy. Naley pamita, e stosowanie przemocy w szkole uatwia utrzymywanie tabu wobec tego problemu .


Agresja w szkole


Agresja w szkole


Dlaczego dzieci s agresywne
Dlaczego dzieci s agresywne? miejscach, w ktrych przemoc najczciej zachodzi [ubikacje, szatnie, wnki], rwnie sprzyja rozwojowi rnych form agresji.

 • Dziecko zachowuje si agresywnie, bo takie zachowanie przynosi mu korzy. Ucze dostaje nagrod, najczciej w postaci akceptacji grupy podobnych sobie. Na drodze tzw. wzmocnie zachowania te s utrwalane.

 • Drug przyczyn takich zachowa jest naladownictwo. Dziecko, ktre yje w wiecie przemocy, widzi j co dzie w domu, w szkole, w telewizji bdzie te zachowania naladowa jako zachowania wzorowe. W tym przypadku brak umiejtnoci prospoecznych jest powodem zachowa agresywnych .


Sposoby redukowania agresji
. Sposoby redukowania agresji miejscach, w ktrych przemoc najczciej zachodzi [ubikacje, szatnie, wnki], rwnie sprzyja rozwojowi rnych form agresji.

 • Najczstszym sposobem eliminowania agresji jest karanie dziecka za agresywne zachowania, karanie fizyczne. Tymczasem badania psychologiczne udowodniy, e karzc za agresj moemy uzyska rezultat odwrotny od zamierzonego nie likwidacj, lecz utrwalenie, wzmocnienie zachowa agresywnych w myl zasady agresja rodzi agresj.


Agresja w szkole

 • Moe rwnie doj do tzw. przemieszczenia agresji. Dziecko bdzie si zachowywa grzecznie w obecnoci osoby karzcej, ale wyaduje nagromadzone napicie emocjonalne na innych obiektach, sytuacjach, gdzie nie czuje si zagroony ukaraniem [niszczenie sprztw, napa na sabszego koleg, dewastacja przyrody to przykady przemieszczania agresji].


Czy wobec tego w og le stosowa kary
Czy wobec tego w ogle stosowa kary? Dziecko bdzie si zachowywa grzecznie w obecnoci osoby karzcej, ale wyaduje nagromadzone napicie emocjonalne na innych obiektach, sytuacjach, gdzie nie czuje si zagroony ukaraniem [niszczenie sprztw, napa na sabszego koleg, dewastacja przyrody to przykady przemieszczania agresji].

 • Zdecydowanie tak, ale trzeba pamita, e skutecznie przeciwdziaa nie kara fizyczna, lecz kara psychologiczna, tzn. manifestowanie przykroci, jak sprawio nam naganne zachowanie. Mona np. powiedzie: Pobie go bo si zdenerwowae. Rozumiem. Przykro mi z tego powodu, ale wiesz, e bi nie wolno. Musisz ponie kar. Unika natomiast naley ocen obniajcych poczucie wasnej wartoci dziecka w postaci sw: Jeste zym chopcem. Za kar.


Agresja w szkole

 • Kary sowne powinny by poczone ze spokojnym tumaczeniem i wyjanieniami. O ile kara fizyczna, jak te zastosowana w uniesieniu kara sowa, budzi u karanego poczucie niechci, gniewu, o tyle kara psychologiczna prowadzi u karanego do poczucia winy, ktra moe sta si motywem zmiany dotychczasowego zachowania.


Agresja w szkole


Agresja w szkole


Agresja w szkole

 • Unika natomiast trzeba wyrzutw, pouczania, dawania tzw. dobrych przykadw. Jeeli nauczyciel powie, np. Patrz, Kasia tak adnie pisze a ty., wzbudzi w ten sposb w dziecku naturalny sprzeciw. Nikt nie chce by gorszym, gupszym i chocia raz chce przyoy temu najlepszemu, std wanie czste ataki na prymusw, niech skierowana w ich stron.


Czynniki chroni ce
Czynniki chronice dobrych przykadw. Jeeli nauczyciel powie, np. Patrz, Kasia tak adnie pisze a ty., wzbudzi w ten sposb w dziecku naturalny sprzeciw. Nikt nie chce by gorszym, gupszym i chocia raz chce przyoy temu najlepszemu, std wanie czste ataki na prymusw, niech skierowana w ich stron.

 • Eliminowanie zachowa agresywnych moe by skuteczne jedynie wtedy, jeli wzmocni si czynniki chronice, powstrzymujce rozwj przemocy. Omwmy krtko te najwaniejsze


Agresja w szkole

 • Silna wi z rodzicami. Dzieci otoczone mioci, zainteresowaniem, maj mao powodw do agresji wrogoci. Uciekaj si do agresji , gdy si boj, s osamotnione lub gdy maj siln potrzeb akceptacji czy zwrcenia na siebie uwagi.

 • Zainteresowanie nauk szkoln. Mody czowiek musi wiedzie, e uczy si dla siebie, e nie moe lekceway swojej przyszoci. Praca nie czeka, ale uczc si zwikszamy swoje szanse


Agresja w szkole

 • Jest wane nie tylko, co mwi wychowawca, ale rwnie jak mwi. Naley przy tym pamita, e zgodno sowa i czynu budzi zaufanie, yczliwo, sympati. Drog do budowania porozumie moe by dialog. Dialog to nie spoufalanie, a wzajemne zaufanie. Ucze w obecnoci nauczyciela powinien czu si godnym i wanym partnerem w rozmowie. Nauczyciel przejawiajcy obojtno emocjonaln, egoizm w stosunku do uczniw moe wyzwala sprzeciw, agresj a take niech do obowizkw szkolnych.


Agresja w szkole

 • Jak pisze J. Brgiel, w szkoach powinna by prowadzona jak mwi. Naley przy tym pamita, e zgodno sowa i czynu budzi zaufanie, yczliwo, sympati. Drog do budowania porozumie moe by dialog. Dialog to nie spoufalanie, a wzajemne zaufanie. Ucze w obecnoci nauczyciela powinien czu si godnym i wanym partnerem w rozmowie. Nauczyciel przejawiajcy obojtno emocjonaln, egoizm w stosunku do uczniw moe wyzwala sprzeciw, agresj a take niech do obowizkw szkolnych. w wikszym stopniu profilaktyka pierwotna, dotyczca zapobiegania i naduywania agresji wobec dziecka. Wie si ona z promowaniem zdrowia ucznia, popraw samopoczucia spoecznego oraz eliminowaniem patologii spoecznej w rodzinie, szkole i grupach rwieniczych.

 • W szkoach powinna by rwnie realizowana wtrna profilaktyka, ktra miaaby na celu wczesne wykrycie objaww przemocy i maltretowania dziecka zanim pojawi si trwae zmiany, urazy czy przykre dowiadczenia.


Zdaniem m samui o w celu przeciwdzia ania przemocy i agresji nale y
Zdaniem M. Samuio, w celu przeciwdziaania przemocy i agresji naley:

 • ksztatowa obraz wiata, w ktrym dla osignicia celu nie trzeba ucieka si do agresji, w ktrym gardzi si przemoc,

 • dba o rozwijanie zainteresowa, budzenie pasji, umiejtne organizowanie czasu wolnego,

 • rozwija kompetencje spoeczne, uczy asertywnoci, tolerancji i empatii,

 • tworzy warunki do rozwoju poprzez moliwo aktywnoci, samodzielnoci, rozmowy i aktywnego suchania,

 • okazywa szacunek i zaufanie dziecku

  tworzy atmosfer yczliwoci i przychylnoci,

 • prezentowa wzory prospoecznych zachowa w sytuacjach konfliktowych (modelowanie).


Dzieci agresywne
Dzieci agresywne: agresji naley:

 • maj potrzeb dominacji wobec innych, chc ich podporzdkowa sobie, uywajc groby i siy, broni wasnych praw, lekcewac prawa innych

 • atwo popadaj w gniew, s impulsywni, sfrustrowani

 • nie umiej poradzi sobie z trudnociami i przeciwnociami, trudno jest im stosowa si do oglnie przyjtych regu

 • generalnie s nastawieni "na nie", przyjmuj postawy wrogie

 • s zadowoleni z wasnych zachowa, bez poczucia wstydu i winy

 • maj atwy kontakt z otoczeniem, umiej si wybroni w trudnej sytuacji, maj na wszystko odpowied

 • s biege w udawaniu

 • do wczenie prezentuj zachowanie antyspoeczne tj. kradzie, wandalizm, picie alkoholu


Agresja w szkole


Agresja w szkole

 • Zastpowanie agresji inn form aktywnoci", ktre susznie postuluj pedagodzy, nie odniesie skutku, jeli nie bdzie to aktywno oparta na odmiennych wartociach ni te, ktre weszy w mod. Jeli nie bdzie oparta na altruizmie, yczliwoci dla drugiego czowieka, powiceniu dla wartoci, ktrych nie da si ani kupi, ani sprzeda.


Agresja w szkole
Twarze szkolnej przemocy midzy uczniami susznie postuluj pedagodzy, nie odniesie skutku, jeli nie bdzie to aktywno oparta na odmiennych wartociach ni te, ktre weszy w mod. Jeli nie bdzie oparta na altruizmie, yczliwoci dla drugiego czowieka, powiceniu dla wartoci, ktrych nie da si ani kupi, ani sprzeda. Dominujcymi w szkoach polskich formami przemocy midzy uczniami s:

 • rozpowszechnianie szkodzcych komu kamstw,

 • werbalne obraanie, wymylanie,

 • przymuszanie do zrobienia czego, czego nie chce si zrobi

 • pobicie

 • umylne potrcenie, przewrcenie

 • zniszczenie jakiej rzeczy osobistej (plecaka, zeszytu itp.)

 • zmuszenie do kupienia komu czego (np. papierosw) za wasne pienidze

 • kradzie pienidzy lub przedmiotw

 • werbalne obraanie, wymylanie


Agresja w szkole


Sposoby post powania nauczyciela
Sposoby postpowania nauczyciela: zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Nauczyciele coraz czciej pracuj z modzie kwestionujc zarwno uyteczno przekazywanej im wiedzy jak rwnie role samego nauczyciela.

 • Patrz nie tylko na swoje stosunki z uczniami, ale te uwanie przyjrzyj si, jak z klas radz sobie inni nauczyciele (zwlaszcza jeli jeste wychowawc). Jeli twoi uczniowie mwi np., e " na geografii zawsze s jaja" zrb co z tym, nie bagatelizuj takich sygnaw.

 • Nigdy nie dziaaj wedug zasady: "U mnie nie ma problemw, wic wszystko jest w porzdku". Nie pozwalaj na lamanie regu na innych lekcjach, nawet jesli na twoich s one respektowane.

 • Jeli dowiesz si, e na innej lekcji uczniowie lekcewa nauczyciela, rozmawiaj z uczniami i z tym nauczycielem. Przypominaj o zasadach i obowizku ich przestrzegania. A jeli to nie pomaga, "otwieraj spraw". Mw o tym w pokoju nauczycielskim, zgo j na zespole wychowawczym, na radzie pedagogicznej.


Agresja w szkole

 • Jeli jeste akurat tym nauczycielem, ktory jest poniany przez uczniw, o swoich problemach powiedz w szkole. Poszukaj innych nauczycieli, ktorzy take maj z t klas klopoty. Razem bdzie wam atwiej znale skuteczne sposoby przeciwstawienia si uczniowskiej agresji.

 • Poszukaj takich nauczycieli, ktorzy sobie radz z t klas. Jest dua szansa, e tacy s. Dowiedz si, czym si rnicie, co robisz inaczej. Jeli nic nie pomaga, id do dyrektora, nie wstyd si, powiedz o problemie. Wsplny front uatwi Ci rozwiza problem. Skorzystaj rwnie z porad pedagogw z ppp.


Agresja w szkole

 • Sprbuj ustali, kto na lekcji jest twoim kontrliderem. Najczciej to nie cala klasa zachowuje si skandalicznie - inspiruje j jeden lub kilku uczniw. Zatrzymaj ucznia na rozmow po lekcji. Sprbuj wyjani z nim, co si dzieje. Powiedz o swoich oczekiwaniach co do jego zachowania, wyranie poinformuj go, jaki bdzie twj nastpny krok. Daj mu jeszcze szans: albo zacznie przestrzega przyjte w szkole zasady zachowania, albo sprawa zostanie przedstawiona wychowawcy i dyrekcji. Jeli nic nie pomogo, porozmawiaj z wychowawc i ustal z nim postpowanie wobec ucznia, sprbujcie rwnie znale przyczyn zego zachowania ucznia i pomc mu. Zawsze wycigaj ustalone, ale nie ostrzejsze konsekwencje.


Agresja w szkole


Agresja w szkole
Jeli pojedyncze uwagi nie daj efektu, ucze wci jest agresywny, stosuje przemoc, mona postpowa wedug pewnych zasad:

 • Trzeba regularnie rozmawia z agresywnym uczniem. Wczy do wsppracy rodzicw. Rozmowy powinny zakoczy si spisaniem wsplnej umowy o oczekiwaniach wobec ucznia i konsekwencjach za ich lamanie. Umowa musi by bardzo precyzyjna i mwi o bardzo konkretnych konsekwencjach dla ucznia.

 • Nauczyciel powinien przestrzega zasady, e pojedynczy ucze odpowiada za swoje agresywne czyny, nie stosujemy odpowiedzialnoci grupowej, klasowej.

 • W trakcie rozwizywania caa szkoa musi czuwa nad zachowaniem ucznia.

 • Konsekwencje powinny mie swoj hierarchi, a ucze powinien wiedzie jaka kara czeka go za przejawianie aktw przemocy.

 • Jeli zostao zamane prawo, naruszono godno nauczyciela, trzeba wezwa policj, stworzy dokumentac zdarzenia, spisa relacj poszkodowanego i wiadkw.


Agresja w szkole

 • Wsplny front caej rady pedagogicznej przy wsppracy rodzicw skutecznie minimalizuje zjawisko uczniowskiej agresji. Nie jest za ta szkoa, ktora zmaga si z przemoc, prbuje stworzy sposoby radzenia sobie z ni. Za jest ta, ktora twierdzi, e w ogle nie ma tego problemu. Wszdzie zdarzaj si choby incydentalne przyklady ponizania godnoci nauczyciela. Wane, czy si co z nimi robi, czy si pozwala je ujawnia.


Bibliografia
Bibliografia rodzicw skutecznie minimalizuje zjawisko uczniowskiej agresji. Nie jest za ta szkoa, ktora zmaga si z przemoc, prbuje stworzy sposoby radzenia sobie z ni. Za jest ta, ktora twierdzi, e w ogle nie ma tego problemu. Wszdzie zdarzaj si choby incydentalne przyklady ponizania godnoci nauczyciela. Wane, czy si co z nimi robi, czy si pozwala je ujawnia.

 • J. Brgiel: Zrozumie dziecko skrzywdzone. Uniwersytet Opolski, Opole 1996, s. 129

 • M. Samujo: Uwarunkowania zachowa agresywnych dzieci i modziey w rodowisku szkolnym. W: Agresja i przemoc we wspczesnym wiecie, t.1. Red.: J. Kuma, B. Kubik, Agresja w szkole, ycie szkoy 2001 nr 4.

 • J. Wgrzynowska, A. Milczarek, Jak zbudowa system przeciwdziaania agresji przemocy w szkole, Nowa szkoa. Skuteczne zarzdzanie w praktyce, czerwiec 2002.

 • J. Danilewska, Agresja u dzieci. Szkoa porozumienia

  WSiP Warszawa.


Zadajmy sobie pytania
Zadajmy sobie pytania: rodzicw skutecznie minimalizuje zjawisko uczniowskiej agresji. Nie jest za ta szkoa, ktora zmaga si z przemoc, prbuje stworzy sposoby radzenia sobie z ni. Za jest ta, ktora twierdzi, e w ogle nie ma tego problemu. Wszdzie zdarzaj si choby incydentalne przyklady ponizania godnoci nauczyciela. Wane, czy si co z nimi robi, czy si pozwala je ujawnia.

 • Jakie konkretne zachowania agresywne dostrzegam u dzieci w swojej klasie lub szkole?

 • Co czuj gdy jestem wiatkiem agresji?

 • Jak reaguj na zachowania agresywne?


ad
 • Login