Natuurdoelen afgelegde weg en toekomst
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Natuurdoelen: afgelegde weg en toekomst PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Natuurdoelen: afgelegde weg en toekomst. Provinciaal infomoment juni 2014. Inhoud. Natura 2000 in Vlaanderen Overlegproces Spreiding natuurdoelen Uitvoering natuurdoelen Middelen Vergunningen PAS Beslissing Vlaamse regering Resultaten inspraak. Europees beschermde natuur. Hoe

Download Presentation

Natuurdoelen: afgelegde weg en toekomst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Natuurdoelen: afgelegde weg en toekomst

Provinciaal infomoment

juni 2014


Inhoud

 • Natura 2000 in Vlaanderen

 • Overlegproces

 • Spreiding natuurdoelen

 • Uitvoering natuurdoelen

  • Middelen

  • Vergunningen

  • PAS

 • Beslissing Vlaamse regering

 • Resultaten inspraak


Europees beschermde natuur

 • Hoe

  • vogelrichtlijn

  • habitatrichtlijn

 • Wat

  • 47 habitats

  • 109 soorten

 • Waar

  • speciale beschermingszones

   = habitat- en vogelrichtlijngebieden

   = Natura 2000-netwerk


Natura 2000 in Vlaanderen

Vogelrichtlijn

Natura 2000

Habitatrichtlijn

VEN


Concrete uitwerking

Gewestelijke doelen (G-IHD)

2009

(heel Vlaanderen)

Lokale doelen (S-IHD)

(per SBZ)

2010-2012

Actie

2010 tot 2015


Specifieke instandhoudingsdoelen

Wat nodig is om Europees beschermde habitats en soorten in een speciale beschermingszone (=SBZ)duurzaam te beschermen

 • oppervlakte/populatie = hoeveel is er nodig?

 • kwaliteit = welke milieu-omstandigheden zijn nodig?


Procedureinspraak

Participatieproces voor SIHD


Resultaat inspraak- Discussiepunten (193)


Resultaat inspraak- aandachtspunten (664)

 • Specifieke aandachtspunten

 • (499)

 • Algemene aandachtspunten

 • (165)

Pad 2020

Natuurdecreet

PAS

Managementplannen


Vijf kwesties

 • Kalibratie

  Hoe zorgen we dat som doelen per SBZ in lijn ligt met gewestelijke doelen en dat spreiding optimaal is?


Vijf kwesties

2. Impact

Wat is de impact van de sectoren op de doelen en welke inspanningen worden van de sectoren verwacht?


Vijf kwesties

3.Passende beoordeling

Kan de passende beoordeling gerichter zodra de doelen duidelijk zijn?


Vijf kwesties

4. Ruimtelijke planning

Hoe worden doelen meegenomen in de ruimtelijke planning?


Vijf kwesties

5. Implementatie

Via welk proces en met welke instrumenten zullen de doelen gerealiseerd worden?


Uitdagingen kalibratie

 • Check of voldaan is aan Habitat- en Vogelrichtlijn

 • Gewestelijke doelen respecteren

 • Socio-economisch optimaal spreiden

  • Socio-economisch: minder last

  • Natuur: meer kans op succes

 • Ecologisch en beleidsmatig consistent

  • Beslist beleid mee

  • Nadruk op terreinen overheid & TBV

  • Ecologisch realistisch

 • Transparantie bij besluitvorming


Ruimtemodel Vlaanderen


Uitvoering

Beheerplan terrein

Allocatie + maatregelen+ planning

Vlaams Natura 2000 programma

Doelen 2020 + prior. insp

SBZ Management Plan

Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart

Actieplan milieudruk

Locatie + maatregelen+ planning


Middelen

 • Focus bestaande instrumenten

  • Natuurinrichting

  • Verwerving

  • Investeringssubsidie natuur

  • ….

 • Nieuw financieringssysteem

  • Natuurbeheerplan

  • Normkosten

  • Betere vergoeding voor wie lat hoger legt


Vergunningen

 • Duidelijkheid door:

  • Omzendbrief

  • Voortoets

  • Praktische wegwijzer

  • Cel passende beoordeling

 • Programmatische aanpak stikstof


PAS: waarom?

 • N-deposities in elke SBZ te hoog

  • Gunstige staat van instandhouding niet haalbaar

  • Elke (her)vergunning met impact problematisch (cf. Nederland: vergunningenstop)

 • Ingewikkelde puzzel

  • Buitenland, landbouw, transport, industrie

  • Brongericht en herstelbeleid

  • Samenhang ander brongericht beleid

  • Gebiedsspecifieke verdeling tussen bedrijven

  • Investerings- en herstructureringsbeleid stikstofdeposities


PAS: wat?

Doel PAS = vermijden vergunningenstop door structurele oplossing milieuprobleem

PAS zet in op:

 • Brongerichte maatregelen

  • Vlaams

  • Gebiedsgericht

 • Effectgerichte maatregelen (herstelbeheer)


PAS: wanneer?

 • Ontwikkeling PAS vergt tijd:

  • Analyses van gebieden

  • Zoeken naar nieuwe BBT-technieken

  • Juridische vraagstukken oplossen

 • 3-fasenbenadering


Beslissing Vlaamse regering

 • Resultaten kalibratie overgenomen

 • Wettelijke verankering

  • Natura 2000 Programma

  • Managementplan Natura 2000

  • geïntegreerd beheerplan

  • focus sterkste schouders

  • vrijwaren regionaal belangrijke biotopen

 • Taakstelling 2020

 • Plan van aanpak stikstofdeposities


Resultaat inspraak

 • Meer open habitat

 • Minder inname landbouwgrond

 • Duidelijkheid vergunningen

 • Sterkste schouders zwaarste lasten

 • Maximaal via vrijwilligheid en overleg


 • Login