Fornyelse af k rel rer godkendelse
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Fornyelse af kørelærer godkendelse PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fornyelse af kørelærer godkendelse. Grundlaget for fornyelse. Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys , såfremt indehaveren: i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel,

Download Presentation

Fornyelse af kørelærer godkendelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fornyelse af k rel rer godkendelse

Fornyelse af kørelærer godkendelse


Grundlaget for fornyelse

Grundlaget for fornyelse

Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornys, såfremt indehaveren:

 • i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel,

 • ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2.

  Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.

  og godtgør i den forløbne periode

  1) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og indstillet elever til prøve eller

  2) jævnligt at have drevet teoretisk og praktisk undervisning af kørelæreraspiranter og indstillet aspiranter til prøve eller

  3) jævnligt at have virket som ledende køredommer i forsvaret.


Nuv rende praksis i kredsene

Nuværende praksis i kredsene

 • Hvis kørelæreren er kendt og kommer ofte - ingen problemer

 • Hvis ikke:

  • Fornyelsen gives rutinemæssigt

  • Der stilles (meget) varierende krav, fx

   • mindst 10 til prøver pr år

   • alle kategorier skal udnyttes

   • dokumentation!?


Opl g til vejledning

Oplæg til vejledning

Hvis kørelæreren ikke er kendt på prøvestedet, skal politikredsen tage udgangspunkt i Rigspolitiets kommende vejledning, her vil der blive opstillet rammer for fornyelsen fx i form af:

 • Undervisningsdage og eller lektioner pr. år

 • Fordeling mellem teori og praktisk undervisning

 • Fornyelse af flere kategorier

 • Rammer for pause

 • Indstilling af elever til teori- eller praktisk prøve


Dokumentation

Dokumentation

 • Lektionsplaner evt. som kopi eller pdf

 • Ansættelseskontrakt

 • Fakturaer

 • Regnskaber

 • Andet relevant

 • ______________________

  Det kørelærerens opgave at dokumentere undervisning og indstilling af elever til prøve.


 • Login