Pravidla
Download
1 / 14

PRAVIDLA - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

PRAVIDLA. Desatero OP LZZ. Fondy Evropské unie. Co znamenají a jak fungují? široká škála nástrojů finanční a technické pomoci především podpora hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti, snižování sociálních nerovností některé nástroje – pomoc kandidátům při přípravě vstupu do EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAVIDLA' - lael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pravidla

PRAVIDLA

Desatero OP LZZ


Fondy evropsk unie
Fondy Evropské unie

 • Co znamenají a jak fungují?

 • široká škála nástrojů finanční a technické pomoci

 • především podpora hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti, snižování sociálních nerovností

 • některé nástroje – pomoc kandidátům při přípravě vstupu do EU


Struktur ln fondy
Strukturální fondy

 • SF - tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU

 • Přímé zaměření na snižování:

  - rozdílů mezi regiony členských států

  - zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů

 • Čerpání v několikaletých cyklech

 • Základ – definování jasných cílů a priorit

 • 2007-2013 – hl.cíl - větší sociální a ekonomický růst, pracovní místa

 • Regionální rozvoj - 3 Cíle


Cíle

 • Konvergence - zlepšování podmínek a podpora aktivit, HDP< 75% průměru EU, celá ČR vyjma hl.m.Prahy; 81,5%

 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - inovační projekty, HDP>75% průměru EU, pouze hl.m.Praha; 16%

 • Evropská územní spolupráce-přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, celá ČR, včetně Prahy; 2,5%


Esf evropsk soci ln fond
ESF - Evropský sociální fond

 • Podpora aktivit v zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání, rekvalifikace

 • Cílů dosahuje - posilování soc. programů, pomoc rizikovým skupinám obyvatel, podpora rovných příležitostí, zlepšování mobility pracovních sil v EU

 • % xxxx prostředků


Opera n program op
Operační program - OP

 • Je základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti, který zpracovávají členské země EU, kde jsou popsány cíle a priority

 • Oblasti podpory

 • Výčet žadatelů

 • 24 OP v ČR pro období 2007-2013


Op lzz
OP LZZ

 • Financován z ESF

 • Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72– donor

 • Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

 • Obsahuje 6 prioritních os - oblasti podpor

 • 1. Adaptabilita - další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.


Pravidla desatero op lzz
Pravidla - Desatero OP LZZ

 • Příručky, manuály, metodické pokyny OP LZZ

 • Příručka pro AP – IPVZ- http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/

 • Informace pro realizátory vzdělávacích aktivit:

  dokumenty do 1 měsíce od podpisu smlouvy,

  pravidelné

 • Publicita - postup při realizaci s ohledem na publicitu

  - monitoring tiskových zpráv

 • Archivace -min. 10 let od ukončení financování projektu


Postup p i realizaci publicita
Postup při realizaci - Publicita

web AP - info o projektu - do 1 měs. od podpisu smlouvy s IPVZ

Povinné minimum – nesplnění = sankce

Učebna/třída/místnost - označena logy, vlaječky

Veškeré dokumenty - označeny logy, hlavičkový papír (černobílý x barevný)!!! rozlišovat při tisku!!!

rozhoduje logo na originálu


Postup p i realizaci publicita1
Postup při realizaci - Publicita

Propagační letáky-dostupné všem účastníkům

Informovat účastníky o hrazení z ESF

7. Pověřená osoba - doporučení


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Šounová

[email protected]

tel: +420 271 019 572

gsm: +420 725 817 414


ad