St edov k literatura orient ln literatury
Download
1 / 14

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY. CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE. období od přelomu 5. a 6. stol. (476 – pád západořímské říše) do objevení Ameriky (1492)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STŘEDOVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURY' - laddie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St edov k literatura orient ln literatury

STŘEDOVĚKÁ LITERATURAORIENTÁLNÍ LITERATURY

CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ

Mgr. Michal Oblouk


Spole ensko historick situace
SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE

 • období od přelomu 5. a 6. stol. (476 – pád západořímské říše) do objevení Ameriky (1492)

 • po pádu západořímské říše posun centra dějin ze Středomoří do západní a střední Evropy

 • 3 centra: latinská západní kultura (latina), byzantsko-slovanská kultura (řečtina nebo staroslověnština), islámská arabská kultura (arabština)

 • vznik samostatných středověkých států, formování feudální společnosti, vliv křesťanství, vznik a rozvoj měst


K es anstv
KŘESŤANSTVÍ

 • r. 313 povoleno císařem Konstantinem

 • víra v jednoho boha

 • zakladatelem je podle Bible Ježíš Kristus

 • symbol – kříž (Kristovo ukřižování)

 • přísné morální zásady (Desatero)

 • 2 oblasti křesťanského světa: východní (byzantská) a západní (římská) – rozdílné písmo: řecká abeceda (hlaholice, cyrilice) a latinka


Vzd lanost
VZDĚLANOST

 • první psané texty k náboženským účelům

 • nositel vzdělanosti – příslušníci církve

 • centra vzdělanosti – kláštery

 • původně literatura spjata s bohoslužebnými jazyky (latina, řečtina, staroslověnština)

 • od 11. stol. tvorba v národních jazycích

 • v době vrcholného středověku vznikají vedle univerzit i městské školy


Znaky st edov k literatury
ZNAKY STŘEDOVĚKÉ LITERATURY

 • převaha verše

 • nezájem o původnost tématu, důležitost formy

 • cíl – poučovat, vychovávat

 • zlomkovitost

 • obtížná datace

 • anonymita autora

 • záliba v alegoriích, symbolech, kontrastech

 • 2 proudy – literatura duchovní a světskáRom nsk um n1
ROMÁNSKÉ UMĚNÍ

 • 11. – 13. století

 • převaha církevních staveb – rotundy a baziliky

 • masivní kamenné stavby, malá okna

 • silné zdi a sloupy, portály, kopule

 • kostely, kláštery, hrady a tvrze

 • nástěnné malby

 • gregoriánský chorálGotick um n1
GOTICKÉ UMĚNÍ

 • 12. – poč. 16. stol.

 • vnější opěrný systém pilířů a oblouků

 • slabé zdi, lomený oblouk

 • vysoké stavby – cesta k Bohu

 • hrázděné zdivo, opevnění

 • stavby církevní (katedrály, kláštery) i světské (hrady, radnice, měšťanské domy)

 • sochařství – madona, pieta

 • knižní malba, tabulové obrazy

 • v hudbě vícehlasný zpěv


Literatura indick
LITERATURA INDICKÁ

Paňčatantra

 • soubor bajek

 • kniha o 5 oddílech

 • 3. – 5. stol.

 • pohádky a mravoučné příběhy

KÁLIDÁSA (asi 4. – 5. stol.)

 • indický básník a dramatik

 • dílo:

  Oblak poslem lásky – lyrická báseň

  Šakuntala – lyrické drama o věrné lásce krále Dušjanty a jeho dívky Šakuntaly


Literatura persk
LITERATURA PERSKÁ

RÚDAKÍ (10. stol.)

 • básník a překladatel indických bajek

 • Kniha Sindbábova (příběh prince a 7 vezírů)

  FIRDÁUSÍ (10. – 11. stol.)

 • perský básník

 • Kniha králů (50 zpěvů o historii lidstva)

  NIZÁMÍ (11. – 12. stol.)

 • perský básník

 • Sedm obrazů (milostné příběhy

  vyprávěné 7 princeznami perskému

  králi Gúrovi)


Literatura arabsk
LITERATURA ARABSKÁ

KORÁN (7. stol.)

 • posvátná kniha muslimů

 • obsahuje 114 súr

 • víra v jediného boha – Alláha

 • prorok Muhammad

  TISÍC A JEDNA NOC (10. stol.)

  - rámcová próza o králi Šahrijárovi, který se za nevěru své manželky mstí dalším novomanželkám popravou po svatební noci (vypravěčské umění a chytrost vezírovy dcery Šahrazád)


Literatura nsk
LITERATURA ČÍNSKÁ

LI PO (701 – 762)

 • čínský básník a bohém

 • Básně

  TU FU (712 – 770)

 • čínský básník a humanista

 • Kam spěchají ty květy


Zdroje
ZDROJE

 • http://ao-institut.cz/texty/krestanstvi/01-palestina-v-roce-nula.html

 • http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/romanske-umeni

 • http://classic-histori.webnode.cz/stavebni-slohy/

 • http://www.histories-humanities.tcd.ie/amhc/freshman.php

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A9_mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD

 • http://scena.cz/index.php?d=1&o=4&c=10237&r=2

 • http://www.wayfaring.info/2006/09/25/awesome-roman-aqueduct-pont-du-gard/

 • http://www.historyforkids.org/learn/medieval/architecture/gothic.htm

 • http://www.1adventure.com/archives/000205.html

 • http://www.zamky-hrady.cz/2/bezdez.htm

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_gotick%C3%A9_mal%C3%AD%C5%99stv%C3%AD

 • http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_sochar.xml

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAdak%C3%AD

 • http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/26425

 • http://blogs.privet.ru/community/azerbaycan/78681642

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1n

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADc_a_jedna_noc

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Li_Po

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu_Fu


ad