43 teljesk r min s gbiztos t si rendszerek tqm six sigma
Download
1 / 27

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma. ISO 8402 szabvány szerint:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


43 teljesk r min s gbiztos t si rendszerek tqm six sigma

43. Teljeskörű minőségbiztosítási rendszerek, TQM, Six Sigma

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


Tqm defin ci

ISO 8402 szabvány szerint:

A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) olyan irányítási módszer, amelynek középpontjában a minőség áll, a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul, és hosszú távú sikerekre törekszik a fogyasztó elégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a társadalom hasznának figyelembevételével.

TQM definíció

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


Tqm modell

TQM modell

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


Vev k zpont s g

Vevőközpontúság

 • „A vevő nem zavaró tényezője a munkánknak, hanem éppenséggel annak célja és értelme. Nem mi teszünk neki szívességet, amikor kiszolgáljuk, ő tesz szívességet azzal, hogy nekünk lehetőséget nyújt erre.

  A mi dolgunk nem egyéb, mint úgy bánni a vevővel, hogy az hasznos legyen mind neki, mind pedig saját magunknak.”

 • Feladatok

  • A vevő azonosítása

  • A vevő elvárásainak megértése és meghatározása

  • A vevők elégedettségét elemző módszerek kidolgozása és alkalmazása

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


A vev k azonos t sa ig nyek felm r se

A vevők azonosítása, igények felmérése

 • Csoportosítás:

  • Külső vevő

  • Belső vevő

 • Vevői rangsor, 80/20 szabály

 • Igényfelmérő kérdőívek

 • Adatgyűjtés,elemzés

 • Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Vev i elv r soknak megfelel s

  Vevői elvárásoknak megfelelés

  • 3. szint: kimondott elvárások között nem szereplő (latens) igények (extrák)

  • 2. szint: Jellemzők, melyek alapján a vevő választhat

  • 1. szint: Kötelezően teljesítendő, alapvető elvárások

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Vev i el gedetts g m r se

  Vevői elégedettség mérése

  • Kommunikációt a vevő kezdeményezi – elsősorban panaszok, reklamációk

  • Aktív szint: vevőszolgálat, kérdések megválaszolása, forgalmi elemzések

  • Kétirányú kommunikáció: vevő megkeresése, (személyes és csoportos beszélgetés, levélben, telefonon interjú)

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Folyamatok folyamatos jav t sa

  Folyamatok folyamatos javítása

  • „Ha folyton azt teszed, amit eddig tettél, akkor folyton csak azt kapod, amit eddig is kaptál.”

  • Folyamatok során jelentkező problémák:

   • Struktúrált: teljes információ, rutin jellegű javítási technika

   • Félig struktúrált

   • Gyengén struktúrált: kevés információ, kreatívabb javítási technika

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Probl ma megold s l p sei

  Probléma megoldás lépései

  • Probléma azonosítása, okkeresés

   • Hisztogram, Pareto diagram

   • Folyamatábra

   • Ellenőrző kártyák, lapok

   • Ok-okozati diagramok (Ishakawa diagram)

   • Brain storming

   • Hibalehetőség és hatáselemzés (FMEA)

  • Problémamegoldás (tervezés, bevezetés, ellenőrzés)

  • Szabványosítás, elterjesztés

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  P d c a m dszer

  P-D-C-A módszer

  • Tervezz (Plan): a javítást célzó változás megtervezése

  • Csináld (Do): a változtatás elvégezése (kisebb, kísérleti területen)

  • Ellenőrizd (Chek): a változtatás hatásának ellenőrzése, mérése

  • Cselekdj (Act): Ha sikeres volt, el kell terjeszteni a változtatást

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Teljes elk telezetts g s felhatalmaz s

  Teljes elkötelezettség és felhatalmazás

  • Alkalmazottak bevonása a döntési folyamatokba, megnövekedett felelősség

  • Saját munkaterületen intézkedési lehetőség előzetes jóváhagyás nélkül

  • Lojalitás, bizalom növekedése, aktív részvétel

  • Felső vezetés munkájának könnyítése

  • Team-ek alakítása: közös célért munkálkodás, munkafolyamatok javítása

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  T mogat elemek

  Támogató elemek

  • Vezetőség szerepe

   • Jövőkép megalkotása

   • Példamutatás a TQM eszközeinek és nyelvezetének használatában

   • Elismerés a TQM alapelveit sikeresen alkalmazóknak

  • Oktatás és képzés

   • Minőség javításához

   • A hatékonyság és a teljesítmény növeléséhez

   • A problémák megoldásához szükséges ismeretek

  • Külső támogatás

   • Külső támogató, szakértői kör segíthet a vezetőknek abban, hogy megértsék a TQM lényegét

   • Segítség a szervezeti változtatások bevezetésében

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  T mogat elemek1

  Támogató elemek

  • Kommunikáció

   • Az összes munkatárssal meg kell értetni a TQM iránti őszinte elkötelezettség fontosságát.

   • A vezetőknek személyesen kell találkozniuk a munkatársaikkal

  • Jutalmazás és elismerés

   • A teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a TQM eszközöket és sikeresen fejlesztik a folyamatokat elismerésben kell részesíteni, lehetőleg megjutalmazni.

  • Teljesítmény mérés

   • A szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell lépniük

   • Mérni kell a külső vevők elégedettségének fokát is

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Tqm hat sa a szervezet eredm nyeire

  TQM hatása a szervezet eredményeire

  • Jelentős versenyelőny, piaci helyzet megszilárdulása

  • A folyamatos javítás következtében a hatékonyság és termelékenység állandóan nő

  • Termékjellemzők ingadozásai csökkennek

  • Team munka újfajta, hatékony munkakultúrát hoz létre

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Hat szigma m dszer

  Hat szigma módszer

  • 1987 Motorola, költségérzékeny minőségfejlesztési filozófia

  • Azóta: Texas Instruments, General Electric, KODAK, NOKIA, Sony, SIEMENS, Bosch, Flextronics, TYCO, SANMINA-SCI stb.

  • Nem akreditálható, Európában általában a TQM alapelveivel együtt az ISO 9000 „részeként” alkalmazzák.

  • Lényegében hiba nélküli gyártás ideálját jelenti, a fenti cégek jól megközelítik.

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Selejtar nyok k l nb z sz r sok eset n

  Selejtarányok különböző szórások esetén

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  N h ny jellemz p lda a 6 folyamatokra

  Néhány jellemző példa a ±6σ folyamatokra

  • Gépelésnél 300.000 oldalanként egy hibás leütés (±3σ esetén 15 oldalanként). Nem százalékos, hanem nagyságrendi javulás.

  • A Föld kerületét 100 méteres pontossággal tudjuk mérni

  • 30.000.000 Ft-os beruházást a tervezéskor 100 Ft pontossággal tudjuk becsülni

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A gy rt si sz r s s a min s g kapcsolata

  A gyártási szórás és a minőség kapcsolata

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A 6 sz r s gy rt s

  A ±6σ szórású gyártás

  • A várható érték ± 1,5σ eltolódása még megengedett

  • Ekkor 10.000.000 termékből 34 db lehet selejtes (±3σ esetén 668 110)

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Legfontosabb jellegzetess gek

  Legfontosabb jellegzetességek

  • Projekt szervezésű megvalósítás

   • Probléma észlelésekor projekt létrehozása

   • 3-5 hónapos időtartam

   • Napokra lebontott feladatterv

   • Befejezés, értékelés

  • Soha nem látott mértékű oktatás a vállalat minden dolgozója számára

   • Statisztikai módszerek

   • Projektvezetési technikák

   • Problémamegoldás módszertana

  • Igényes, mérésekre, adatokra támaszkodó (un. kemény) statisztikai módszerek pl.:

   • Szóráskép elemzés

   • Gép és folyamatképesség elemzés

   • FMEA analízis stb

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A hat szigma szervezet fel p t se

  A hat szigma szervezet felépítése

  • A keleti harcművészetből vett fokozatok, övek

  • green belt - a résztvevő műszakiak, team-tagok

  • black belt - közvetlen segítők, még jobban felkészített műszakiak, projektvezetők

  • master black belt - vállalati szintű szakértők, tanácsadók

  • six sigma champion - irányítás, stratégia, feltételek biztosítása

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A dmaic ciklus

  A DMAIC ciklus

  • Létező folyamatok, termékek folyamatos javtására

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A define f zis

  A Define fázis

  • Határozzuk meg a projekt feladatát

  • Azonosítsuk a minőség szempontjából fontos javítandó folyamatot

  • Definiáljuk a folyamat határait - a kezdetét és végét

  • A folyamatábra segítségével bontsuk részekre a folyamatot, és jelöljük ki azt, amelyikkel először foglalkozni akarunk

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A measure f zis

  A Measure fázis

  • Határozzuk meg a mérendő, a folyamat teljesítményére jellemző mennyiségeket, és mérésük módját

  • Gyűjtsünk adatokat a folyamatról, és számszerűsítsük azokat

  • Dolgozzunk ki adatgyűjtési rendszert, amely lehetővé teszi a fejlesztő munka eredményének figyelemmel kísérését

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Az analyse f zis

  Az Analyse fázis

  • Elemezzük az összegyűjtött adatokat és a folyamatábrát, hogy a hibák eredendő okait és a folyamat javítási lehetőségeit megtaláljuk

  • Jelöljünk meg prioritásokat a javításra

  • Azonosítsuk az ingadozás forrásait

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  Az improve f zis

  Az IMPROVE fázis

  • Javítsuk a cél-folyamatot kreatív megoldásokkal

  • Végezzünk kísérleteket a folyamat javítására

  • Készítsük el és hajtsuk végre a változtatási terveket

  • Igazoljuk, hogy a változtatások meghozták a kívánt eredményt

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


  A control f zis

  A CONTROL fázis

  • Ellenőrizzük a változtatások végrehajtását

  • Akadályozzuk meg a régi rendszerhez való visszatérést

  • Követeljük meg folyamatos ellenőrzést (monitorozást)

  • Intézményesítsük a változtatásokat (személyzet, oktatás, ösztönzés)

  Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás


 • Login