COMA Limburg
Download
1 / 52

Welkom - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

COMA Limburg 18/01/2005 ‘t Borrelhuis Hasselt. Welkom. In goede handen. Pilootproject Coma. Dr. Joyce Steenberghs, revalidatiearts Johan Coppens, campusverantwoordelijke. Revalidatiecentrum St. Ursula. Welkom Toelichting start Revalidatie Visie en doelstellingen revalidatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Welkom' - lada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

COMA Limburg18/01/2005 ‘t Borrelhuis Hasselt

Welkom

In goede handen


Pilootproject Coma

Dr. Joyce Steenberghs, revalidatieartsJohan Coppens, campusverantwoordelijke


Revalidatiecentrum st ursula
Revalidatiecentrum St. Ursula

 • Welkom

 • Toelichting start Revalidatie

 • Visie en doelstellingen revalidatie

 • Toelichting pilootproject Coma


Revalidatiecentrum st ursula1
Revalidatiecentrum St. Ursula

CAZ Midden Limburg vzw

AZ Salvator - St. Ursula

Revalidatiecentrum St. Ursula, Diestsesteenweg 8

3540 Herk-de-Stad


Revalidatiecentrum st ursula2
Revalidatiecentrum St. Ursula

Start revalidatiecentrum:

 • Acuut algemeen ziekenhuis St. Ursula

  • 110 bedden

  • fusie met Salvatorziekenhuis Hasselt

  • sinds 2003 in ombouw naar revalidatiecentrum

  • behoud van dienst spoedgevallen - heelkunde - geriatrie - dagziekenhuis - polikliniek - radiologie - CT-scan - labo

 • Revalidatiecentrum

  • 01/01/2004 start afdeling voor locomotorische revalidatie

  • 01/07/2004 erkenning als expertisecentrum pilootproject coma

  • 01/09/2004 start afdeling voor neurologische revalidatie

  • 01/10/2004 start centrum voor ambulante revalidatie


Revalidatiecentrum st ursula3
Revalidatiecentrum St. Ursula

Specifieke doelgroepen:

 • Patiënten met neurologische aandoeningen:

  CVA, NAH (traumatisch, neurochirurgisch,medisch), polyneuropathie met motorische uitval, polytrauma

 • Patiënten met locomotorische aandoeningen:

  Polytrauma, amputatie-patiënten en prothese-revalidatie, verwikkelde heup- en kniefracturen, verwikkelde gewrichtsprothesechirurgie, uitgesproken motorische dysfunctie (zware chirurgische ingreep, verblijf op IZ)

 • Comapatiënten: PVS - MRS


Revalidatiecentrum st ursula4
Revalidatiecentrum St. Ursula

VISIE EN DOELSTELLINGEN REVALIDATIE

Geneeskunde: klassiek traditioneel model

 • Gericht op herkennen, behandelen, genezen van acute en chronische ziekten.

 • Grote waarde voor diagnostiek en therapie.

 • Geen aandacht voor lichamelijke en psychosociale gevolgen.


Revalidatiecentrum st ursula5
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiegeneeskunde: ‘gevolgenmodel’

Ziekte Functiestoornissen

Trauma

Misvorming

Beperkingen

Handicap


Revalidatiecentrum st ursula6
Revalidatiecentrum St. Ursula

 • Functiestoornis:

  iedere afwezigheid, vermindering of afwijking van lichamelijke,

  fysiologische of psychologische functie of structuur

 • Beperking:

  elke vermindering of afwezigheid van vaardigheden om

  activiteiten uit te voeren

 • Handicap:

  nadelige positie van de persoon tgv de functiestoornis of beperking, waarbij de normale rolvervulling in de eigen leefomgeving wordt beperkt, belemmerd of onmogelijk gemaakt


Revalidatiecentrum st ursula7
Revalidatiecentrum St-Ursula

‘Gevolgenmodel’:

 • Gericht op de betekenis van deze gevolgen voor ‘Kwaliteit van leven’:

  Functioneel herstellen

  Maatschappelijk integreren


Revalidatiecentrum st ursula8
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • De mens (revalidant) wordt in zijn totaliteit benaderd, vanuit het bio-psycho-sociaal model.

  Gevolgen van ziekte of ongeval:

  • lichamelijk dimensie

  • psychisch-emotionele dimensie (angst, depressie, ...)

  • sociale dimensie (gedrag, relaties binnen het gezin, gevolgen voor het werk, …)


Revalidatiecentrum st ursula9
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • De revalidant = partner in revalidatie

  • persoonlijke behoeften en wensen

  • ruimte voor vragen, op- en aanmerkingen

  • klachten en suggesties


Revalidatiecentrum st ursula10
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • Revalidatiezorg is doeltreffende zorg:

  • gericht op het voorkomen of verminderen van een handicap of participatieprobleem als gevolg van stoornissen en beperkingen in het bewegingsvermogen

  • teneinde de revalidant in staat te stellen een maximaal haalbare en gewenste zelfstandigheid te bereiken of te behouden.


Revalidatiecentrum st ursula11
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiefilosofie

 • Revalidatiezorg omvat onderzoek, behandeling en advisering

 • door een multidisciplinair team van deskundigen

 • onder leiding van een geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie.


Revalidatiecentrum st ursula12
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatiedoelstellingen

 • Partieel of volledig herstel

 • Verhogen van de autonomie en de levenskwaliteit

 • Maximaal benutten van de aanwezige restvermogens

 • Ondersteuning door aanbieden van aanpassingen en/of hulpmiddelen


Revalidatiecentrum st ursula13
Revalidatiecentrum St. Ursula

Multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak

nodig: ‘het Reva-team’

 • Revalidant

 • Artsen

 • Verpleegkundigen

 • Paramedici

 • Technisch-orthopedische werkplaats


Revalidatiecentrum st ursula14
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Revalidant

  • Patiënt = Revalidant = Klant

  • Revalidant + familie + 1ste lijn

  • Partner in de revalidatie


Revalidatiecentrum st ursula15
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Artsen Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie

  • Dr. P. Grisar, coördinerend geneesheer

  • Dr. J. Steenberghs

  • Dr. P. Roelandts

  • Dr. F. Schreurs


Revalidatiecentrum st ursula16
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Verpleegkundig Team

  • Hoofdverpleegkundige

  • Verpleegkundigen - referentieverpleegkundigen

  • Verzorgenden

  • Logistiek assistenten


Revalidatiecentrum st ursula17
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-team

 • Paramedici

  • Kinésitherapeuten

  • Ergotherapeut

  • Logopedist

  • Maatschappelijk werker

  • Psycholoog

  • Diëtiste


Revalidatiecentrum st ursula18
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Aanvraag voor revalidatie

 • Indicatie - beslissing tot opname

 • Intake-gesprek

 • Opname


Revalidatiecentrum st ursula19
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Aanvraag voor revalidatie

 • Revalidatiearts

  Reden van opname

  Diagnose, nevendiagnosen, uitgevoerde ingrepen

  Aandachtspunten: medicatie, wondzorg, decubitus, mrsa, ...

  Sociale omkadering

  Katzschaal - evaluatieschaal

  Revalidatiediagnose S - B - H model


Revalidatiecentrum st ursula20
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Indicatie-beslissing tot opname: revalidatiearts

 • Opnamecriteria:

  Een te verwachten mate van herstel

  Aanwezigheid of te verwachten beperkingen of handicaps

  Leerbaarheid & trainbaarheid van de revalidant

  Mogelijkheid om in eigen (aangepaste) woonsituatie te functioneren.

  ==> REVALIDATIEDOELSTELLINGEN


Revalidatiecentrum st ursula21
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Intakegesprek

  Gesprek vóór opname door revalidatiearts

  Start medisch revalidatiedossier

  Beperkingen in activiteitengebieden op basis van

  SAMPC-model

  Somatische status

  ADL-activiteiten

  Maatschappelijk functioneren

  Psychisch functioneren

  Communicatief functioneren


Revalidatiecentrum st ursula22
Revalidatiecentrum St. Ursula

Revalidatie-zorgconcept

 • Opname

  Onthaal op de afdeling

  Opnamegesprek

  Coördinerende verpleegkundige

  Teambespreking

  ‘Rondetafel-gesprek’

  Dagboek van de revalidant
Pilootproject Coma:

 • Opname in acuut ziekenhuis:

  • observatie en behandeling

  • ontwaaktechnieken

 • Aangepaste opvang, huisvestings- en zorgstructuren ontbreken tot hiertoe


Pilootproject Coma:

 • Proefproject opgezet door federale overheid

 • duurtijd: 2 jaar

 • opname in gespecialiseerd revalidatiecentrum

 • gemiddeld 6 maanden actieve revalidatie

 • diagnosestelling PVS -MRS

 • voorbereiding & organisatie ‘long term’ zorg

  • Doel: uitbouw van zorgnetwerk voor patiënten in een persisterende vegetatieve status of minimaal responsieve status.

  • Sector-overschrijdend: ziekenhuizen, RVT’s, Nursingtehuizen Vlaams Fonds, GDT’s


Expertise centra deskundige ziekenhuiscentra
Expertise-centra: deskundige ziekenhuiscentra

 • 80 bedden voor heel België:

  • 46 in Vlaams Gewest

  • 26 in Waals Gewest

  • 8 in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   ( geen bijkomende plaatsen )


Expertise centra deskundige ziekenhuiscentra1
Expertise-centra: deskundige ziekenhuiscentra

Regio Aantal erkende centra Aantal bedden

Vlaanderen 7 46

Wallonië 5 26

Brussel 2 8

België 14 80

Vlaamse centra:

De Mick, Brasschaat

UZ Gent

AZ Salvator - St. Ursula

UZ Pellenberg

Ziekenhuis Inkendael, Vlezenbeek

H. Hart, Roeselare

AZ St. Jan, Brugge


Doelgroep nah
Doelgroep: NAH

 • (Persisterend) vegetatieve status.

 • Minimaal responsieve status.


Vegetatieve status
Vegetatieve status:

 • Getuigt van geen enkele vorm van bewustzijn van zichzelf of de omgeving

 • Is niet in staat met anderen te communiceren

 • Geen geen enkele volgehouden, repliceerbare, gerichte en vrijwillige respons op stimulatie van het gezichtsvermogen, het gehoor, de tastzin of pijnprikkels

 • Geeft geen enkel teken van welke vorm van taalvermogen, noch wat betreft begrip, noch wat betreft spraak


Vegetatieve status vervolg
Vegetatieve status: vervolg

 • Kan soms spontaan de ogen openen, oogbewegingen maken, zonder daarom personen of voorwerpen met de ogen te volgen

 • Heeft een slaap-waakritme en ontwaakt dus met tussenpozen (zonder bij bewustzijn te komen)

 • De hypothalamische en hersenstamfuncties zijn nog voldoende intact om te kunnen overleven met medische en verpleegkundige verzorging

 • Vertoont geen emotionele reactie op verbale aanmaningen

 • Vertoont faecale en urinaire incontinentie


Persisterende vegetatieve status
Persisterende vegetatieve status

 • Persisterend:

  • > 3 maanden na niet-traumatisch hersenletsel

  • > 6 tot 12 maanden na traumatisch hersenletsel


Minimaal responsieve status
Minimaal responsieve status.

 • Patiënt is zich in een bepaald opzicht van zichzelf en de omgeving bewust:

  • Gerichte beweging

  • Reageren op bepaalde stimuli door huilen of lachen

  • Ja of nee via bewegingen of articulatie


Praktische uitwerking van project
Praktische uitwerking van project.

 • Erkenning van ‘coma-bedden’ in revalidatiecentra: expertise-centra

 • Voorzien van specifieke forfaits voor long-term care

  • RVT

  • Thuis

  • Nursingtehuizen van Vlaams Fonds


Expertise centra
Expertise-centra:

 • Expertisecentrum voor Limburg:

  Revalidatiecentrum St. Ursula

  Diestsesteenweg 8, 3454 Herk-de-Stad

  • 5 plaatsen voor PVS - MRS

  • geen aparte entiteit, integratie 2 REVA-afdelingen

  • multidisciplinaire aanpak


Expertise centra vervolg
Expertise-centra: vervolg

 • Na stabilisatie van vitale functies in acuut ziekenhuis

 • Hospitalisatie tijdens de ontwaakfase

 • Gespecialiseerde, actieve en individueel aangepaste multidisciplinaire revalidatie

 • Gemiddeld 6 maanden

 • Permanente opleiding naar teams die instaan voor zorg op lange termijn

 • ‘Externe liaison’-functie

 • Zorgcontinuïteit


Aangepaste long term care
Aangepaste long-term care

 • Gespecialiseerd RVT

 • Nursingtehuizen Vlaams Fonds

 • Geïntegreerde diensten voor thuiszorg


Gespecialiseerd rvt
Gespecialiseerd RVT

 • 150 bedden

  • 70 voor Vlaanderen

   • 13 voor Limburg

 • RVT Heiderust Genk: 5

 • RVT Sint Anna Koersel Beringen: 8


Gespecialiseerd rvt1
Gespecialiseerd RVT

 • Bijkomende financiering:

  • Na aflevering attest door arts expertise-centrum

  • Bijkomend personeel

  • Aangepast verzorgingsmateriaal

  • Samenwerkingsovereenkomst met expertise-centrum:

   • Opleiding

   • Specifieke patiëntgerichte adviezen


Nursingtehuizen vlaams fonds
Nursingtehuizen Vlaams Fonds

 • Jaarlijks forfait voor patiënt:

  • Na aflevering attest door arts van expertise-centrum

  • Materiaal

  • Niet in nomenclatuur voorziene zorgverstrekkingen

 • Nog in uitwerking !! En dus nog niet operationeel.


Long term care thuis ge ntegreerde diensten voor thuiszorg
Long-term care thuis: Geïntegreerde diensten voor thuiszorg

 • Jaarlijks forfait voor patiënt:

  • Na aflevering van attest door arts van expertise-centrum

  • Materiaal

  • Niet in nomenclatuur voorziene zorgverstrekkingen

 • Financiering interdisciplinair overleg GDT

 • Nog in uitwerking !! En dus nog niet operationeel.


Expertisecentrum st ursula
Expertisecentrum St. Ursula

Multidisciplinaire behandelprogramma’s:

 • Kinesitherapie

 • Ergotherapie

 • Psychologie

 • Logopedie

 • Diëtiek

 • Relaxatie- en stimulatietherapie

 • Orthopedisch-technische aanpassingen


Expertisecentrum st ursula1
Expertisecentrum St. Ursula

Behandelprogramma’s:

 • optimaliseren lichamelijke toestand

 • preventie van verwikkelingen

 • uitlokken bewegingsmogelijkheden

 • stimuleren van bewustzijnstoestand naar alertheid

 • op gang brengen communicatie

 • begeleiden van familie naar acceptatie, verwerking

 • geven van info en voorlichting


Kinesitherapie

 • behouden en verbeteren beweeglijkheid gewrichten

 • verticalisatie: het rechtop brengen van de revalidant

 • positionering in uitgangshoudingen buiklig, zijlig, zit- en ruglig

 • preventie verwikkelingen

 • Aanpassen hulpmiddelen, spalken, rolstoel


Ergotherapie

 • motorisch vlak: mobilisatie ledematen

 • revalidatie arm-handfunctie

 • bevorderen cognitieve processen

 • stimulatieprogramma zintuigen

 • positioneringsschema’s lig- en zithouding

 • hanteringsadviezen

 • huisbezoek, woningaanpassing


Psychologie

 • aanbieden van individueel stimuleringsprogramma

 • systematische zintuiglijke prikkels

 • psychologische ondersteuning partner en familie in verwerkingproces, omgaan met, ...

 • opzetten informatiesessies voor naaste familie ivm hersenletsels, behandelingsprograma’s, inzichten, ...


Logopedie

 • manuele prikkeling gelaat en mondgebied

 • advies inzake mondverzorging

 • eet- en drinkbegeleiding

 • mogelijkheden op communicatief vlak

 • uitlokken vocalisatie

 • stimuleren luistergerichtheid

 • afbouw tracheacanule


Diëtetiek

 • evaluatie voedingstoestand

 • voedingsproblematiek

 • sondevoeding


Relaxatie- en stimulatietherapie

 • uitbouw snoezeltherapie

 • stimulatie door zintuiglijke prikkels horen, voelen, proeven, ruiken, zien

  • klanken, muziek, geluiden

  • snoezelbed, warmte, massage

  • smaken, aroma’s

  • lichtbeelden, projecties, spiegelbol


ad