Wielowymiarowe widma NMR – nowe koncepcje i perspektywy - PowerPoint PPT Presentation

Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy
Download
1 / 87

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wielowymiarowe widma NMR – nowe koncepcje i perspektywy. Wiktor Koźmiński Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastosowania wielowymiarowego NMR. chemia : 2D NMR rutynowe pomiary : COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, itd . b iomolekuły 2D , 3D, 4D

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wielowymiarowe widma NMR – nowe koncepcje i perspektywy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

Wielowymiarowe widma NMR – nowe koncepcje i perspektywy

Wiktor Koźmiński

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego


Zastosowania wielowymiarowego nmr

Zastosowania wielowymiarowego NMR

 • chemia: 2D NMR

  rutynowe pomiary : COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, itd.

 • biomolekuły 2D, 3D, 4D

  dobrze zdefiniowane wąskie zakresy spektralne

 • widma wielowymiarowe (2D, 3D) są też coraz bardziej popularne w badaniach fazy stałej

 • MRI – te same metody (2D, 3D), ale próbkowanie przestrzeni odwrotnejgradientami B0


Co daj widma wielowymiarowe

Co dają widma wielowymiarowe?

 • poprawa separacji sygnałów

 • poprawa czułości przy pośredniej detekcji jąder o niskim g

 • identyfikacja jąder wzajemnie oddziałujących

  • problem podstawowy: przypisanie sygnałów odpowiednim atomom

 • pośredni pomiar widm wielokwantowych

 • obrazowanie (MRI)


Jednowymiarowe widmo nmr bia ka

jednowymiarowe widmo NMR białka


Widmo dwuwymiarowe

widmo dwuwymiarowe


I tr jwymiarowe

i trójwymiarowe

HNCACB


Problemy rosn z liczb wymiar w czyli

t N

t i

exc

mix i

N–1

Problemy rosną z liczbą wymiarów czyli :

 • ograniczenia związane z próbką

  (nieistotne w większości przypadków)

  - stężenie, g, B0, T, własności relaksacyjne

 • i próbkowaniem (metodologiczne)

  • liczba punktów (ewolucji w wymiarach pośrednich) szybko rośnie z liczbą wymiarów

  • rozdzielczość jest proporcjonalna do maksymalnego czasu ewolucji (teoremat Nyquista)

   N – wymiarowy eksperyment :

W przypadku MRI zmiana amplitudy PFG zamiast czasu

Dlanipunktów w wymiarze i : n1n2 .... nN-12N-1 pomiarów 1D


I oczekiwan rozdzielczo ci

… i oczekiwaną rozdzielczością

 • rozdzielczość jest ograniczona przez maksymalny osiągnięty czas ewolucji (tak naprawdę fazę f= wt)

 • maksymalny odstęp między punktami pomiarowymi – Df ≤ p(teoremat Nyquista)


Splot sygna u nmr z funkcj pr bkowania i ograniczeniem czasu ewolucji

próbkowanie

aliasing

t-1

t

identyczne kopie widma

Ograniczenie czasu pomiaru

poszerzenie

Splot sygnału NMR z funkcją próbkowania i ograniczeniem czasu ewolucji


W praktyce 2d

W praktyce 2D:

 • liczba pomiarów 1D

  n2D= (t1max  sw1 + 1)  2

  przykład (500 MHz)

  t1max=0.05 s, sw1=3.5 kHz (1H 7ppm) lub 20 kHz (13C 160 ppm)

  rozdzielczość 20 Hz

  n2D= 352 (1H) lub 2002 (13C)

  czas pomiaru (2 akumulacje po 2 s):

  24’ (1H) lub 2 h 13’ (13C)


Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

i 3D

 • liczba pomiarów 1D

  n2D= (t1max  sw1 + 1) (t2max  sw2 + 1)  4

  przykład (500 MHz)

  t1max=t2max=0.05 s, sw1=3.5 kHz (1H) sw2= 20 kHz (13C)

  rozdzielczość 20  20 Hz

  n3D= 2818816

  czas pomiaru (2 akumulacje po 2 s): ~4 miesiące


Wp yw indukcji b 0

wpływ indukcji B0

 • wraz z wielkością B0 rośnie czułość:

  S/N~B01.5

 • ale zakresy spektralne także rosną z proporcjonalnie do B0

 • przykład: 500 MHz  700 MHz

  aby uzyskać tę samą rozdzielczość w :

  widmach 2D czas pomiaru wzrośnie o 40% (7/5)

  widmach 3D dwukrotnie (7/5)2


Wp yw indukcji b 01

wpływ indukcji B0

 • wraz z wielkością B0 rośnie czułość:

  S/N~B01.5

 • ale zakresy spektralne także rosną z proporcjonalnie do B0

 • przykład: 500 MHz 700 MHz

  aby uzyskać tę samą rozdzielczość w :

  widmach 2D czas pomiaru wzrośnie o 40% (7/5)

  widmach 3D dwukrotnie (7/5)2


Wp yw indukcji b 02

wpływ indukcji B0

 • wraz z wielkością B0 rośnie czułość:

  S/N~B01.5

 • ale zakresy spektralne także rosną z proporcjonalnie do B0

 • przykład: 500 MHz 700 MHz

  aby uzyskać tę samą rozdzielczość w :

  widmach 2D czas pomiaru wzrośnie o 40% (7/5)

  widmach 3D dwukrotnie (7/5)2


Jak obej problem pr bkowania

Widma o zredukowanej wymiarowości ND  2D (próbkowanie radialne) zawodzi przy dużej liczbie sygnałów

Koźmiński & Zhukov, Kim & Szyperski

Rekonstrukcja z projekcji (też próbkowanie radialne)

Kupče & Freeman

Kodowanie przestrzenne – pomiary jednoprzebiegowe (EPI)

Frydman et al.

Spektroskopia kowariancyjna (naprawdę korelacyjna)

Brüschweiler

Metody niefourierowskie (MEM, MDD)

Billeter, Orekhov, Hoch

Wielowymiarowa transformata Fouriera (dowolne próbkowanie)

nasza grupa

Jak obejść problem próbkowania?

czyli metody spektroskopii projekcyjnej

oraz:


Jak obej problem pr bkowania1

Widma o zredukowanej wymiarowości ND  2D (próbkowanie radialne) zawodzi przy dużej liczbie sygnałów

Koźmiński & Zhukov, Kim & Szyperski

Rekonstrukcja z projekcji (też próbkowanie radialne)

Kupče & Freeman

Kodowanie przestrzenne – pomiary jednoprzebiegowe (EPI)

Frydman et al.

Spektroskopia kowariancyjna (naprawdę korelacyjna)

Brüschweiler

Metody niefourierowskie (MEM, MDD)

Billeter, Orekhov, Hoch

Wielowymiarowa transformata Fouriera (dowolne próbkowanie)

nasza grupa

Jak obejść problem próbkowania?

czyli metody spektroskopii projekcyjnej

oraz:


Spektroskopia nmr a obrazowanie

spektroskopia NMR a obrazowanie

 • w przypadku spektroskopowym częstości w widmach NMR wynikają z różnych oddziaływań chmury elektronowej z jednorodnym polem B0, oraz wartości współczynników żyromagnetycznych g dla różnych jąder.

 • w eksperymencie obrazowania częstości rezonansowe różnicuje się geometrycznie zmieniając przestrzenny rozkład indukcji magnetycznej. w(x,y,z)=g(B0+xGx+yGy+zGz)

 • w spektroskopii konieczne jest przeniesienie koherencji pomiędzy jądrami (tego samego rodzaju – homojądrowe lub różnych rodzajów - heterojądrowe) np. CP, INEPT itd. W poszczególnych wymiarach obserwuje się rożne częstości dla tych samych cząsteczek.

 • w obrazowaniu ten efekt uzyskuje się przełączając kierunek gradientu indukcji B0.


Spektroskopia nmr a obrazowanie1

spektroskopia NMR a obrazowanie

 • w przypadku spektroskopowym zróżnicowanie częstości w widmach NMR wynika z różnych oddziaływań chmury elektronowej z jednorodnym polem B0, oraz wartości współczynników żyromagnetycznych g dla różnych jąder.

 • w eksperymencie obrazowania częstości rezonansowe różnicuje się geometrycznie zmieniając przestrzenny rozkład indukcji magnetycznej. w(x,y,z)=g(B0+xGx+yGy+zGz)

 • w spektroskopii konieczne jest przeniesienie koherencji pomiędzy jądrami (tego samego rodzaju – homojądrowe lub różnych rodzajów - heterojądrowe) np. CP, INEPT itd. W poszczególnych wymiarach obserwuje się rożne częstości dla tych samych cząsteczek.

 • w obrazowaniu ten efekt uzyskuje się przełączając kierunek gradientu indukcji B0.


Spektroskopia nmr a obrazowanie2

spektroskopia NMR a obrazowanie

 • w przypadku spektroskopowym częstości w widmach NMR wynikają z różnych oddziaływań chmury elektronowej z jednorodnym polem B0, oraz wartości współczynników żyromagnetycznych g dla różnych jąder.

 • w eksperymencie obrazowania częstości rezonansowe różnicuje się geometrycznie zmieniając przestrzenny rozkład indukcji magnetycznej. w(x,y,z)=g(B0+xGx+yGy+zGz)

 • w spektroskopii konieczne jest przeniesienie koherencji pomiędzy jądrami (tego samego rodzaju – homojądrowe lub różnych rodzajów - heterojądrowe) np. CP, INEPT itd. W poszczególnych wymiarach obserwuje się rożne częstości dla tych samych cząsteczek.

 • w obrazowaniu ten efekt uzyskuje się przełączając kierunek gradientu indukcji B0.


Spektroskopia nmr a obrazowanie3

spektroskopia NMR a obrazowanie

 • w przypadku spektroskopowym częstości w widmach NMR wynikają z różnych oddziaływań chmury elektronowej z jednorodnym polem B0, oraz wartości współczynników żyromagnetycznych g dla różnych jąder.

 • w eksperymencie obrazowania częstości rezonansowe różnicuje się geometrycznie zmieniając przestrzenny rozkład indukcji magnetycznej. w(x,y,z)=g(B0+xGx+yGy+zGz)

 • w spektroskopii konieczne jest przeniesienie koherencji pomiędzy jądrami (tego samego rodzaju – homojądrowe lub różnych rodzajów - heterojądrowe) np. CP, INEPT itd. W poszczególnych wymiarach obserwuje się rożne częstości dla tych samych cząsteczek.

 • w obrazowaniu taki efekt uzyskuje się przełączając kierunek gradientu indukcji B0.


Spektroskopia nmr a obrazowanie4

spektroskopia NMR a obrazowanie

 • w widmach NMR informacja jest rozproszona i zawarta w sygnałach

   im więcej wymiarów tym sygnały są rzadsze

   można otrzymać pełną informację z małej ilości danych

 • w obrazowaniu istotne jest wszystko

   jest znacznie trudniej stosować metody przyspieszania pomiaru


Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

Accordion spectroscopy i przesunięcia chemiczne:Próbkowanie radialne t1 i t2 w widmie trójwymiarowym

 • Pomiar punktów wzdłuż promienia r pod kątem j

  t2=r cos(j), t1=r sin(j)

 • Po jednowymiarowej transformacie Fouriera względem r uzyskuje się widmo z kombinacją liniową częstości :

 • wr= cos(j) w2 + sin(j) w1

 • Niezbędne wyznaczenie znaków częstości

 • Analiza bezpośrednia – obliczanie częstości  „Reduced Dimesionality”

 • Widmo próbkowane wzdłuż promienia jest rzutem widma trójwymiarowego na płaszczyznę nachyloną pod kątem j rekonstrukcja z projekcji


Widma o zredukowanej wymiarowo ci czyli rekonstrukcja z pojedynczej projekcji

Widma o zredukowanej wymiarowości – czyli rekonstrukcja z pojedynczej projekcji

 • Dla każdego sygnału trzeba rozwiązać układ równań liniowych, tj. trzeba zbadać różne kombinacje znaków częstości:

  wr=  cos(j) w2 sin(j) w1

 • Zawodzi gdy liczba sygnałów jest zbyt duża np. dla wielowymiarowych eksperymentów NOE dla biomolekuł  potrzebna jest metoda pozwalająca odtworzyć widmo o wysokiej wymiarowości


Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

Prosty przykład

4D → 2D HACANH

j1= x/y, j2= x/y,(G1,y)/(-G1,-y)

Koźmiński & Zhukov, J. Biomol. NMR, 26, 157 (2003)


Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

HACANH

+++

+––

+–+

++–


Rekonstrukcja z projekcji

Rekonstrukcja z projekcji

 • częstości w widmach 2D z próbkowaniem czasu wzdłuż r pod kątemj :

 • w2 cos(j) + w1 sin(j)

  Efekt:

 • projekcjawidma 3D na płaszczyznę nachyloną pod kątemj.

 • konieczne jest wyznaczenie znaków wszystkich częstości

 • oryginalny pomysł - obrazowanie:

 • Lauterbur, Nature, 242, 190 (1973)


Rekonstrukcja z projekcji kup e freeman j biomol nmr 27 383 2003

Rekonstrukcja z projekcjiKupče & Freeman, J. Biomol. NMR, 27, 383 (2003)

F3 (1H)

 • jeśliczęstości F3nie są zdegenerowane wystarczą dwie płaszczyzny :

 • F1F3i F2F3

F2 (15N)

F1 (13C)


Rekonstrukcja z projekcji kup e freeman j biomol nmr 27 383 20031

Rekonstrukcja z projekcjiKupče & Freeman, J. Biomol. NMR, 27, 383 (2003)

F3 (1H)

 • jeśliczęstości F3nie są zdegenerowane wystarczą dwie płaszczyzny :

 • F1F3i F2F3

F2 (15N)

F1 (13C)

 • F1F3 t2 =0j= 0o


Rekonstrukcja z projekcji kup e freeman j biomol nmr 27 383 20032

F3 (1H)

F2 (15N)

F1 (13C)

Rekonstrukcja z projekcjiKupče & Freeman, J. Biomol. NMR, 27, 383 (2003)

 • jeśliczęstości F3nie są zdegenerowane wystarczą dwie płaszczyzny :

 • F1F3i F2F3

 • w praktyce potrzeba wiele

 • otrzymuje się prawdziwe widmo trójwymiarowe

 • F1F3 t2 =0j= 0o

 • F2F3t1 =0j= 90o


 • Kolejne projekcje pomagaj usun niejednoznaczno ci

  F3 (1H)

  j

  F2 (15N)

  F1 (13C)

  kolejne projekcje pomagają usunąć niejednoznaczności


  Kup e freeman j biomol nmr 27 383 2003 13 c 15 n ubi kwityna

  Kupče & Freeman, J. Biomol. NMR, 27, 383 (2003)13C,15N-ubikwityna

  rekonstrukcjakonwencjonalne

  dwie płaszczyzny

  F3 (1H) =7.28 ppm

  F3 (1H) =8.31 ppm

  trzy płaszczyzny

  F3 (1H) =8.77 ppm


  Rekonstrukcja

  rekonstrukcja

  • zaleta : „prawdziwe” widma wielowymiarowe

  • wady:

   • artefakty, które mogą tworzyć fałszywe sygnały

   • zafałszowane kształty sygnałów

   • zafałszowane stosunki intensywności

  • wiele różnych podejść (deterministycznych i statystycznych) do rekonstrukcji widm

  • jak dotąd żadna nie jest całkowicie wolna od wad i ogólna


  Transformacja fouriera najlepsza estymata sygna w okresowych

  Transformacja Fouriera- najlepsza estymata sygnałów okresowych

  Podejście konwencjonalne sekwencyjna jednowymiarowa FT:

  • punkty przestrzeni czasu w rzędach i kolumnach

  • algorytm FFT


  Problem

  Problem:

  • teoremat Nyquista:

   Δt<1/sw

  • rozdzielczość:

   Δn1/at

  • dla danego czasu pomiaru konieczny kompromis między zakresami częstości a rozdzielczością

  • czas pomiaru rośnie w postępie geometrycznym z liczbą wymiarów


  Aliasing

  Aliasing

  przez równoodległe punkty można przeprowadzić więcej niż jedną sinusoidę

  but only one fits to randomly distributed points


  Aliasing1

  Aliasing

  przez równoodległe punkty można przeprowadzić więcej niż jedną sinusoidę

  ale tylko jedna pasuje gdy punkty rozłożone są losowo


  Aliasing2

  Aliasing

  przez równoodległe punkty można przeprowadzić więcej niż jedną sinusoidę

  ale tylko jedna pasuje gdy punkty rozłożone są losowo

  Wciąż obserwuje się aliasing powodowany zaokrąglaniem losowych współrzędnych czasu i/lub wielkością kroku zegara spektrometru.

  Jest to jednak nie znaczące –

  n.p. 12.5 ns cykl zegara daje MHz okno spektralne wolne od aliasingu.


  Ft i aliasing

  FT i aliasing

  próbkowaniepróbkowanie

  konwencjonalnelosowe

  64 punkty

  128 punktów

  256 punktów

  512 punktów

  tmax=1s

  1024 punkty


  Ft i aliasing1

  FT i aliasing

  próbkowaniepróbkowanie

  konwencjonalnelosowe

  64 punkty

  128 punktów

  256 punktów

  512 punktów

  tmax=1s

  1024 punkty


  Pr bkowanie losowe 2d symulacja

  próbkowanie losowe 2D - symulacja

  • próbkowanie losowebrak aliasingu!

  • można osiągnąć większe czasu ewolucji (i poprawić rozdzielczość) bez przedłużania eksperymentu!


  Jak to osi gn

  jak to osiągnąć:

  • wielowymiarowa transformacja Fouriera w jednym kroku:

  • przemienna algebraClifforda:

   etc.


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  400 MHz 3D HNCA ubikwityny 512 punktówKazimierczuk, Zawadzka, Koźmiński, Zhukov J Biomol NMR,36, 157 (2006)

  konwencjonalne

  losowe

  w3(1H) = 8.10 ppm

  w3(1H) = 8.74 ppm


  Re z ult at

  Rezultat:

  brak aliasingu

  szerokość linii zdeterminowana relaksacją poprzeczną

  brak dodatkowych parametrów

  artefakty – o amplitudzie proporcjonalnej do pierwiastka kwadratowego z liczby punktów


  Schematy pr bkowania

  schematy próbkowania

  • widmo 3D HNCACB dla różnych rozkładów


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  • stosunek sygnałów do artefaktów (S/A) nie zależy od gestości próbkowania i wymiarowości eksperymentu

  • S/A jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z liczby punktów

  • można mierzyć widma o dowolnie wysokiej wymiarowości z rozdzielczością ograniczoną jedynie procesami relaksacyjnymi


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 month, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 year, Q=3.97 x 10-7


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 month, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 year, Q=3.97 x 10-7


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 month, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 year, Q=3.97 x 10-7


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 month, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 year, Q=3.97 x 10-7


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 miesiąc, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 year, Q=3.97 x 10-7


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Poziom artefaktów nie zależy od gęstości próbkowaniaK. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 197, 219-228 (2009)

  symulacje 1D - 250 punktów

  różny czas pomiaru – stały poziom artefaktów

  tmax=4s, Q=3.12

  tmax=8s, Q=1.56

  tmax=16s, Q=0.78

  tmax=32s, Q=0.39

  tmax=1 miesiąc, Q=4.8 x 10-6

  tmax=1 rok, Q=3.97 x 10-7


  Poziom artefakt w nie zale y od wymiarowo ci

  poziom artefaktów nie zależy od wymiarowości

  Q=0.013

  Q=0.54

  Q=0.97

  Q=33.3

  Q=59.52


  Transformacja oszcz dno ciowa smft

  transformacja oszczędnościowa SMFT

  • wysoka wymiarowość i rozdzielczość

   • problem wielkości plików

  • 3D – dziesiątki GB - możliwe

  • 4D – do TB, łatwe w przyszłości

  • 5D, 6D – PB (peta bajty) lub więcej

  • rozwiązanie: widma NMR są raczej puste, obliczajmy tylko te miejsca w których są sygnały!


  Transformacja oszcz dno ciowa smft1

  transformacja oszczędnościowa SMFT

  • wysoka wymiarowość i rozdzielczość

   • problem wielkości plików

  • 3D – dziesiątki GB - możliwe

  • 4D – do TB, łatwe w przyszłości

  • 5D, 6D – PB (peta bajty) lub więcej

  • rozwiązanie: widma NMR są raczej puste, obliczajmy tylko te miejsca w których są sygnały!


  Transformacja oszcz dno ciowa smft2

  transformacja oszczędnościowa SMFT

  • wysoka wymiarowość i rozdzielczość

   • problem wielkości plików

  • 3D – dziesiątki GB - możliwe

  • 4D – do TB - łatwe w przyszłości

  • 5D, 6D – PB (peta bajty) lub więcej

  • rozwiązanie: widma NMR są raczej puste, obliczajmy tylko te miejsca w których są sygnały!


  Transformacja oszcz dno ciowa smft3

  transformacja oszczędnościowa SMFT

  • wysoka wymiarowość i rozdzielczość

   • problem wielkości plików

  • 3D – dziesiątki GB - możliwe

  • 4D – do TB - łatwe w przyszłości

  • 5D, 6D – PB (peta bajty) lub więcej

  • rozwiązanie: widma NMR są raczej puste, obliczajmy tylko te miejsca w których są sygnały!


  Transformacja oszcz dno ciowa smft4

  transformacja oszczędnościowa SMFT

  • wysoka wymiarowość i rozdzielczość

   • problem wielkości plików

  • 3D – dziesiątki GB - możliwe

  • 4D – do TB - łatwe w przyszłości

  • 5D, 6D – PB (peta bajty) lub więcej

  • rozwiązanie: widma NMR są raczej puste, obliczajmy tylko te miejsca w których są sygnały!


  Sparse mft

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Sparse mft1

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Sparse mft2

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Sparse mft3

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Sparse mft4

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Sparse mft5

  w2

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  D

  B

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  E

  A

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  w3

  N

  C

  C H

  N

  C

  C H

  N

  C

  H

  O

  R

  H

  O

  R

  H

  O

  w

  1

  Sparse MFT


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO CsPIN protein (92 aa)

  G21C-E22N-H

  L30-K31N-H

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 1800t1/t2/t3 punktów

  • 0.65% eksperymentu konwencjonalnego

  • 20godzin pomiaru

  E22C-A23N-H

  R29C-L30N-H

  A23-L24N-H

  E28C-R29N-H

  Cb

  H

  O

  N

  L24C-A25N-H

  Q27-E28N-H

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V26C-Q27N-H

  A25C-V26N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO 0.5 mM Maltose Binding Protein (MBP) (370 residues)

  700 MHz RT HCN probe

  D180-V181

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 6700 t1/t2/t3 punktów

  • 5.5 % eksperymentu konwencjonalnego

  • 83 godzin pomiaru

  V181-G182

  G182-V183

  Cb

  H

  O

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  V183-D184

  H

  O

  Cb

  D184-N185


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HNCACO 0.5 mM Maltose Binding Protein (MBP) (370 residues)

  700 MHz RT HCN probe

  D180-V181

  • przekroje CA-CO dla parN-HN

  • 6700 t1/t2/t3 punktów

  • 5.5 % eksperymentu konwencjonalnego

  • 83 godzin pomiaru

  V181-G182

  G182-V183

  Cb

  H

  O

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  V183-D184

  H

  O

  Cb

  D184-N185


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HN(CA)NH CsPIN protein (92 aa)

  Cb

  H

  O

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  N

  • przekroje N-HN

  • każda para N-HN skorelowana jest z jednostką poprzednią i następną

  • 1800 t1/t2/t3 punktów

  • 0.49% eksperymentu konwencjonalnego

  • 22godzin pomiaru

  H

  O

  Cb

  H

  E22N-H

  A23N-H

  L24N-H

  A25N-H

  V26N-H

  K31N-H

  L30N-H

  R29N-H

  E28N-H

  Q27N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  4D HN(CA)NH CsPIN protein (92 aa)

  Cb

  H

  O

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  N

  H

  O

  Cb

  H

  • przekroje N-HN

  • każda para N-HN skorelowana jest z jednostką poprzednią i następną

  • 1800 t1/t2/t3 punktów

  • 0.49% eksperymentu konwencjonalnego

  • 22godzin pomiaru

  E22N-H

  A23N-H

  L24N-H

  A25N-H

  V26N-H

  K31N-H

  L30N-H

  R29N-H

  E28N-H

  Q27N-H


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  5D

  • HCCCONH-TOCSY ubikwityna

  • przekroje H-C dla każdej trójki: Ni+1-HNi+1-COi)

  • 2000 t1/t2/t3/t4 punktów

  • 0.005% czasu konwencjonalnego

  • 61 godzin pomiaru

  H

  C

  H

  Cb

  H

  O

  H

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  • HCCCACONH-TOCSYCsPIN (92 residues)

  • przekroje H-C (dla: Ni+1-HNi+1-COi-CAi)

  • 1650t1/t2/t3/t4/t5punktów

  • 0.0066% eksperymentu konwencjonalnego

  • 114 godzin pomiaru

  6D

  K41

  L24

  H

  C

  H

  Cb

  H

  O

  H

  N

  Ca

  C

  N

  C

  Ca

  H

  O

  Cb

  V77

  G54


  Pomiar sprz e

  pomiar sprzężeń

  • HNCO {Ca}

  • 6 sprzężeń dla jednego sygnału w układzie E.COSY

  • 4900punktów t1/t2

  • 2.6%gęstości konwencjonalej

  • 31 godzinpomiaru

  conventional random

  Kazimierczuk K, Zawadzka A, Koźmiński W, Zhukov I

  J. Am. Chem. Soc.130 (2008) 5404-5405


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  HNCO - {Ca}

  6 sprzężeń w jednym sygnale


  Tr jwymiarowe eksperymenty dla cz steczek organicznych

  trójwymiarowe eksperymenty dla cząsteczek organicznych

  • wymagające z powodu dużych zakresów spektralnych, nie praktyczne metodami konwencjonalnymi

  • zazwyczaj spore stężenia i brak problemów relaksacyjnych

  • naturalna zawartość izotopów 13C i 15N


  500 mhz 3d cosy hmbc 10 mm strychniny m misiak w ko mi ski magn res chem 45 171 2007

  500 MHz 3D COSY- HMBC 10 mM strychninyM. Misiak, W. Koźmiński, Magn. Res. Chem., 45, 171 (2007)

  F3 (1H) = 3.90 ppm, częstotliwość F3 dlaH16

  konwencjonalnie

  losowo

  czas pomiaru 7 godzin

  720 punktów t1/t2

  próbkowanie konwencjonalne:

  maksymalnet1it2:

  odpowiednio 5.65 ms i 1.76 ms,

  próbkowanie losowe :

  maksymalnet1it2:

  20 ms i 5 ms


  3d hsqc tocsy do pomiar w sta ych sprz enia m misiak w ko mi ski magn res chem 47 205 209 2009

  3D HSQC-TOCSY do pomiarów stałych sprzężenia M. Misiak, W. Koźmiński, Magn. Res. Chem., 47, 205-209 (2009).

  1000 t1/t2punktówts

  t1 max = 20 ms

  t2max = 5 ms

  7.5% eksperymentu konwencjonalnego

  F2 (13C) = 50.3 ppm, (C-18)

  F2 (13C) = 42.4ppm, (C-11)

  F2 (13C) = 31.4 ppm, (C-14)


  Pakiet biopack varian

  pakiet „BioPack” - Varian

  Sparse (Orekhov) NLS Sampling

  Expicit (Kozminski) NLS Sampling

  Automatic Spectral Copmression

  Linear (Normal) Sampling

  Idle


  Podsumowanie

  Podsumowanie

  • losowe próbkowanie i wielowymiarowa transformacja Fouriera umożliwia pomiar wielowymiarowych widm NMR z maksymalną możliwą rozdzielczością.

  • raczej ”dokładny” niż ”szybki” NMR

  • zachowuje względne intensywności sygnałów

   • możliwe zastosowanie do widm NOESY

  • zastosowania:

   • nowe techniki [przypisywania sygnałów

   • precyzyjne pomiary sprzężeń

   • częściowo niezwinięte białka


  Wielowymiarowe widma nmr nowe koncepcje i perspektywy

  Grupa:

  Krzysztof Kazimierczuk

  Maria Misiak

  Jan Stanek

  Anna Zawadzka

  Polish Ministry of Science and Higher Education

  Grant No.: N301 07131/2159

  software available : nmr700.chem.uw.edu.pl

  Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient and coordinated Pan-European pool of NMR capacities to enable global collaborative research & boost technological advancements (Proj. 228461)

  www.eastnmr.eu

  We provide Transnational Access to liquid state 700 MHz spectrometer


 • Login