Leidinggeven
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

leidinggeven PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

paragraaf 3.6.5. Zelfsturende. teams. leidinggeven. extra leerstof: teamrollen. negen teamrollen van…. plant. brononder -zoeker. coördinator. uitvoerder. afronder. specialist. vormgever. monitor. teamspeler. plant. p l a n t. bron van creatieve ideeën

Download Presentation

leidinggeven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


paragraaf 3.6.5

Zelfsturende

teams

leidinggeven

extra leerstof: teamrollen

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


negen teamrollen van…

plant

brononder-zoeker

coördinator

uitvoerder

afronder

specialist

vormgever

monitor

teamspeler


plant

p l a n t

 • bron van creatieve ideeën

 • zeer fantasierijk/originele oplossingen

 • treedt buiten de gebaande paden

 • onconventioneel

 • onafhankelijk/wars van regels

 • einzelgänger/verstrooid

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


brononder-zoeker

brononderzoeker

 • vriendelijke netwerker

 • maakt snel contacten

 • extravert, enthousiast en avontuurlijk

 • generalist

 • nonchalant

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


coördinator

c o ö r d i n a t o r

 • natuurlijk leider

 • bewaakt procedures

 • oog voor teamcompetenties

 • delegeren

 • kalm/tolerant/aanjager

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


vormgever

v o r m g e v e r

 • prestatiegericht

 • gaat uitdagingen aan

 • energiek en extrovert

 • driftkikker/provoceren

 • andere kwetsen

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


monitor

m o n i t o r

 • logische analyse ideeën

 • logische beoordeling ideeën

 • weegt alles goed af

 • kritisch

 • overwogen beslissingen

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


teamspeler

t e a m s p e l e r

 • emotionele steun

 • behulpzaam/attent

 • sfeerschepper

 • veerkrachtig/tactvol/diplomatiek

 • harmonie/evenwicht

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


uitvoerder

u i t v o e r d e r

 • harde werker

 • organisatietalent

 • praktisch inzicht

 • routinetaken

 • moeite met nieuwe ideeën

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


afronder

a f r o n d e r

 • detailplanning groepstaken

 • perfectionist

 • bewaakt kwaliteit/arbo

 • moeite met delegeren

 • rond zaken af

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


specialist

s p e c i a l i s t

 • toegewijde vakman

 • expert bijzonder vakgebied

 • eenling

 • blijft binnen eigen grenzen

 • mijdt risico’s

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


talenten van teamrollen

d o e n

d e n k e n

w i l l e n

v o e l e n

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


welke teamspeler ben jij?

DOEDEBELBINTEST

Retailmanagement hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.5


 • Login