โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 3

  • 155 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. ความเป็นมา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6434958

..2525 14 700,000 3,000 2532 270304-32-20-0035

..2549 ( .) 60 7 2549

25 2550 57-1-36 ... ..2552 1

-

-

-


6434958

-

-

70

57 ... 1

- 1

- 1,260 ..

-


6434958

( 2552 2554)

1

302 ( 1 1)

- 1,260 .. 30

/

  • ,

2555 926,200

100

- 0.675 ..


  • Login