Uitwisseling van co 2 en restwarmte do s dont s
Download
1 / 19

Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s. Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen. Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator Yara IFEST, Gent, 21 oktober 2008. Wie is Yara?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uitwisseling van co 2 en restwarmte do s dont s

Uitwisseling van CO2 en restwarmte: Do`s & dont`s

Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen

Ir. Sam Van Den Broeck

Production Support Coordinator Yara

IFEST, Gent, 21 oktober 2008


Wie is yara
Wie is Yara?

 • Yara is een Noors bedrijf en `s werelds grootste producent van minerale meststoffen.

 • De vestiging in Sluiskil (kanaalzone Terneuzen) is de grootste site in de groep met 600 medewerkers.


Ontwikkelingen zeeuwse kanaalzone biopark terneuzen
Ontwikkelingen (Zeeuwse) kanaalzone: BioPark Terneuzen

 • Initiatief BioPark Terneuzen: “Building smart links into the sustainability chain”

  • Meer oog voor duurzame ketens: AgroTransforum studie

  • Politieke basis; gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports

  • Kennisbasis: gerenomeerde chemische en voedingstechnologische bedrijven aanwezig

  • Innovatiebasis: nieuwe biogebaseerde bedrijven

  • Handelsbasis: centraal gelegen zone in de Europese markt

  • Economische basis: beschikbaarheid werkkrachtenVan theorie naar praktijk 2006 2008
Van theorie naar praktijk (2006-2008)

 • Links en clustering in BioPark afhankelijk van:

  • Investeringsbeslissingen

   • Subsidie-afhankelijk

   • Kosten-baten

   • Economische situatie

  • Lange termijn afspraken

   • Commitment multinationals

  • Politiek klimaatLancering glastuinbouwproject warmco 2
Lancering Glastuinbouwproject & WARMCO2

 • Project door Gemeente Terneuzen aan Zeeland Seaports gedelegeerd

 • Milieu Effect Rapport (MER) afgerond. Proefkas in gebruik.

 • Opvatting m.b.t. Glastuinbouw kanaalzone binnen Gemeente en Provincie overwegend zeer positief

 • Procedure loopt voor bestemmingsplanwijziging: bijna 300 ha gebied

 • Yara samen met Zeeland Seaports en Visser Smit Hanab in Energie B.V.: WARMCO2


Relatie glastuinbouw yara co 2
Relatie Glastuinbouw – Yara CO2

 • Levering van Koolstofdioxide (CO2)

  • CO2 is een gasvormig bijprodukt van ammoniakproductie

  • Yarazorgt nu al dat een groot deel van de geproduceerde CO2 opnieuw

   gebruiktwordt:

   • CO2 voor produktie van ureum meststoffen

   • CO2 wordt vloeibaar gemaakt voor frisdrank- en ijsindustrie

    en tuinbouwbedrijven

  • Het overschot wordt nu afgeblazen naar de atmosfeer


Relatie glastuinbouw yara warmte
Relatie Glastuinbouw – Yara warmte

 • Levering van ‘Restwarmte’

  • Restwarmte levering vermindert directe lozing in het milieu via lucht- en/of kanaalwaterkoeling en is voor Yara dus:

   Beschikbare energie waar Yara zelf niets nuttigs meer mee kan doen

 • Levering van ‘Bijwarmte’

  • Bijwarmte gaat ten koste van elektrici-teitslevering of beschikbaarheid van stoom voor andere processen, en is voor Yara dus:

   Beschikbare energie waar Yara zelf wel iets nuttigs mee kan doen


Wat heeft yara te bieden
Wat heeft Yara te bieden?

 • Restwarmte:

  • Geïdentificeerde restwarmte-bronnen: 76 MWthermisch

   • Warmte gaat normaal naar de atmosfeer of het kanaal

  • Potentiële restwarmte-bronnen: 61 MWthermisch

 • Bijwarmte:

  • Geïdentificeerde bijwarmtebronnen: 18MWthermisch

 • Uit gegevens over de behoefte van de glastuinbouw blijkt:

  • Mogelijkheid tot dekking warmtevraag 300ha: 60%

   • Waarvan restwarmte: 93%

   • Waarvan bijwarmte: 7%

  • Mogelijkheid tot dekking CO2 vraag (80.000 ton): 100%

 • Potentieel wordt inmiddels verzilverd door bijplaatsen warmtewisselaars.


Wat levert dat op voor de glastuinbouw
Wat levert dat op voor de glastuinbouw?

 • Beperkte investering in energie voorziening

  • voornamelijk in backup voorzieningen

 • Lage CO2 prijs

 • Lage prijzen voor warmte (rest/bijwarmte)

 • Niet stoken in de zomer om CO2 te produceren

 • Voldoen aan eis om minimaal 4% duurzame energie te betrekken

 • Beperkte resources nodig om energievoorzieningen te beheren

 • Afvalwatervoorziening naar bestaande RWZI (Heros)


Wat levert dat op voor de industrie
Wat levert dat op voor de industrie?

 • Inkomsten uit CO2 en warmte levering

 • Beperkt potentieel tot extra productie

 • Borging van duurzaamheid in de onderneming / Groen imago

 • Aan de wereldtop blijven binnen Convenant Energy Benchmarking


Pitfalls en bottlenecks algemeen
Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen

 • Afstemmen vraag/aanbod (seizoensinvloeden)

  • Baseload vs. Full Load

  • Niet alle warmtebronnen kunnen frequent worden aan- en uitgeschakeld

  • Zoektocht naar een warmte-afnemer in de zomer?

 • Leveringszekerheid/back up faciliteiten

  • Productie-installatie hebben meerjaarlijkse onderhoudsstops, maar ook ongeplande shutdowns

  • Hoe groot moet de back-up/buffer faciliteit zijn?

  • Wat eist de verzekeraar?

 • Het technische regelvraagstuk

  • Regelstrategie vereist hoge mate van integratie

  • Feed-forward controle van partij A naar B


Pitfalls en bottlenecks algemeen1
Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen

 • Voor wie zijn de CO2 credits vanaf de ETS handelsperiode 2013-2020

  • Voor degene die de CO2 reductie mogelijk maakt

  • Of degene die deze effectief realiseert?

 • Lange termijn afspraken/garanties

  • Contractduur van 15-20 jaar is lang voor industriële partners

  • Interne flexibiliteit wordt gereduceerd

 • Consequenties van nieuwe investeringsplannen (gebonden aan lopende contracten)

 • Win-win is `conditio sine qua non`

 • Rekening houden met eigenheid van partners

  • Clustering gaat buitenom core business


Pitfalls en bottlenecks specifiek
Pitfalls en Bottlenecks: Specifiek

 • Geen core business voor Yara

 • Huidige problematiek rond gasprijs bemoeilijkt het afleveren van langdurige leveringsgaranties

 • Rendement op investering lager dan normale Yara eis

 • ETS Subsidies nog onzeker

 • CO2 emissiehandel

 • Volloopscenario

 • Voorkeur tuinder voor WKK energieconcept ?


Kansen voor de toekomst
Kansen voor de toekomst

 • Ontwikkeling netwerk infrastrucuur.

  • Ontwikkeling pijpleiding infrastructuur voor 1 groot kansrijk project biedt mogelijkheden tot “meeliften” van kleinere initiatieven (voorbeeld omgeving Dordrecht).

  • Versterking cluster.

 • Clustering.

  • Meer aanbieders restwarmte/CO2 verkleint risico’s mbt discontinuïteit en back up.

  • Meer mogelijkheden voor afstemming vraag/aanbod.

 • Missing link.

  • Interregionale connectie Zeeuws/Vlaams netwerk


Do s dont s
Do`s & dont`s

 • DO

  • Clustering opnemen in bedrijfsbeleid

 • DON`T

  • Denken dat het een gemakkelijk traject is

 • DO

  • Moeilijk gaat ook, er wacht een mooie beloning aan de streep


ad