slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Herbig Ae/Be csillagok Dr. Kovács József ELTE Gothard Obszervatórium 9707 Szombathely

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Herbig Ae/Be csillagok Dr. Kovács József ELTE Gothard Obszervatórium 9707 Szombathely - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Herbig Ae/Be csillagok Dr. Kovács József ELTE Gothard Obszervatórium 9707 Szombathely Szent Imre Herceg u. 112. [email protected] GEORGE HERBIG. A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK EREDETI DEFINÍCIÓJA. Herbig, ApJS 4, 337 (1960) 26 objektumból álló minta kiválasztási kritériumok:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Herbig Ae/Be csillagok Dr. Kovács József ELTE Gothard Obszervatórium 9707 Szombathely' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Herbig Ae/Be csillagok

Dr. Kovács József

ELTE Gothard Obszervatórium

9707 Szombathely

Szent Imre Herceg u. 112.

[email protected]

slide3

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK EREDETI DEFINÍCIÓJA

 • Herbig, ApJS 4, 337 (1960)
 • 26 objektumból álló minta
 • kiválasztási kritériumok:
 • a csillag A vagy B színkép-
  • típusú, a színképben
  • emissziós vonalakkal
 • a csillag társult sötét és
  • reflexiós ködök vidékein
  • található
 • a csillag igen erősen
  • gerjeszti a közvetlen
  • közelében található
  • ködöt
slide7

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK ÚJABB DEFINÍCIÓJA

 • főleg távoli IR megfigyelések (IRAS FIR survey) alapján több objektum, melyek:
 • izoláltak, azaz nem kötődnek ködökhöz
 • nem egyértelműen (aktív) csillagkeletkezési területen találhatók
 • újabb definíció:
 • Ae vagy Be színképtípus
  • kizárja az F0-nál későbbi színképtípusú T Tauri csillagokat
 • forró vagy hideg cirkumsztelláris por miatti infravörös excesszus
  • kizárja a „klasszikus” Be és Ae csillagokat:
  • IR excesszus  szabad-szabad átmenetek a csillag körüli ionozált gázban
 • luminozitási osztály: III – V
  • kizárja a B[e] szuperóriásokat
  • (nagytömegű fősorozat utáni csillagok egyenlítői anyagkiáramlással)
slide8

ALAPTULAJDONSÁGOK

 • kevésbé homogén csoportot alkotnak, mint a klasszikus Be csillagok
 • fősorozat előtti csillagok (PMS = pre-main sequence)
 • színképtípus: korai B-től késői A-ig, néha F-ig
 • tömeg: 2 – 8 naptömeg
 • még abban a por-gáz burokban vannak, amelyből születtek
 • cirkumsztelláris korong  lényeges cirkumsztelláris extinkció  RV~ 5
 • gyakran erős röntgensugárzás jellemzi őket: LX~ 1022 – 1025 W
  • ok: mágneses mező által hajtott akkréciós korong? mágneses mező eredete?
  • új eredmény: AB Aurigae esetében a röntgensugárzás forrása valószínűleg a
   • csillag két féltekéjéről kiáramló csillagszél ütközése
  • ezen folyamat vezérléséhez szükséges a mágneses tér
  • eredete: a molekulafelhő kollapszusa előtti tér felerősödve
 • összefoglalva: a T Tauri típusú csillagok közepes tömegű megfelelői
slide9

FOTOMETRIAI VÁLTOZÁSOK I.

 • UX Ori típusú változók (legalább a Herbig Ae/Be csillagok 25%-a)
  • hirtelen bekövetkező, V-ben 3m-et is elérő fényességcsökkenés
  • közben vörösödés és a polarizáció fokának növekedése
  • lassú, hetekig tartó visszatérés a normál fényességhez
  • a változások irregulárisak, előre nem jelezhetőek
  • hasonlít a fedési változók minimumára  Algol-típusú minimum
  • ok: oszlopsűrűség-változások a látóvonal mentén a cirkumsztelláris porban
  • több esetben a halványodás
   • közben a csillag kékül
   • ok: megnő a szórt fény
   • járuléka a teljes fluxushoz
  • csak A0-nál későbbi típusú
   • csillagok esetében!
   • ok (?): a Herbig Be
   • csillagok optikailag
   • láthatatlanok a PMS
   • akkréciós fázisukban
  • kapcsolat a v sin i –vel?

SV Cep

Bibo & Thé, A&A 236, 155 (1990)

slide10

FOTOMETRIAI VÁLTOZÁSOK II.

 • hosszú időskálájú (gyakran évtizedes) fényességcsökkenés, illetve növekedés
  • lehetséges okok:
  • FU Ori típusú kitörés (Hartmann & Kenyon, ARA&A 34, 207 (1996))
  • a cirkumsztelláris burok extinkciójának fokozatos változása
 • kis amplitúdójú (< 0.5mV-ben) fényességváltozások
  • valószínűleg fotoszférikus, illetve kromoszférikus aktivitás következménye
 • periodicitások: a legtöbb esetben csak nagyon kétséges periódusok

SV Cep

Friedemann et al., A&A 255, 246 (1992)

slide11

POLARIMETRIA

 • az optikai kontinuumban gyakori a változó polarizáció  információ a cirkum-
 • sztelláris anyag eloszlásáról
 • polarizáció lehetséges okai:
  • szabad elektronokon történő szóródás
   • jellemző a klasszikus Be csillagok esetében
   • nem jellemző a Herbig Ae/Be csillagok esetében
  • porrészecskéken történő szóródás
   • sok elnyúlt porrészecske egy irányban áll
   • a porrészecskék nemszférikus eloszlása a csillag körül
 • a polarizációban bekövetkező változások gyakran korrelálnak a mély fotometriai
  • minimummal  a sűrű porfelhők eltakarják a csillag direkt fényét, s csak a
  • porrészecskékeken szóródott polarizált fény tud kijutni
 • több esetben a polarizáció szöge is erősen változik  szignifikáns változás a
  • szóró részecskék térbeli eloszlásában
  • ok: nagy, üstökös-szerű objektumok behullása a csillagba?
slide12

ÁLTALÁNOS SPEKTROSZKÓPIAI TULAJDONSÁGOK

 • a fotoszférikus abszorpciós vonalak erőssége alapján normál A vagy B színkép-
  • típusú fősorozati csillagokként klasszifikálhatók
  • az osztályozásra használható vonalak:
  • korai B típusú csillagok esetében: He I 4026, 4387, 4471, 4921, 5876
  • kisebb effektív hőmérséklet esetén: Mn I 4030-34, Fe I 4271, Mg II 4481
  • B8-nál későbbi típusok esetében: Ca II K vonala
 • némi vonalgyengülés csak a legjobban beágyazott forrásoknál (fátyolhatás),
  • de például az AB Aur esetében egyáltalán nem figyelhető meg
 • rotációs sebességek: 60 < v sin i < 200 km/s, azaz gyorsabban rotálnak, mint a
  • T Tauri csillagok, de lassúbbak a klasszikus Be csillagoknál
 • emissziós és abszorpciós vonalak komplex változása
  • 25%: csillagszél jelenlétére utaló spektroszkópiai jelek
  • 15%: erősen kollimált kiáramlások, ún. kifúvások (dM/dt  10-6 – 10-8 M/év)
  • 20%: tömegkiáramlásra utaló P Cygni vonalprofilok
 • tiltott emissziós vonalak jelenléte a spektrumban
slide13

INFRAVÖRÖS SPEKTRÁLIS ENERGIAELOSZLÁS

IR tartomány: nagymennyiségű cirkumsztelláris anyag (CSM), főleg por hatása

Hillebrand et al. (ApJ 397, 613 (1992)): 3 nagy csoport

 • erős IR excesszus
 • F~ -4/3
 • optikailag vastag CSM
 • laposabb görbe
 • esetenként nagyobb 
  • felé emelkedik
 • csak kis IR excesszus
 • inkább a Be csillagokhoz
  • hasonlóak
slide14

SPEKTROSZKÓPIAI VÁLTOZÁSOK

 • Merrill és Burwell: az AB Aur esetében a H és a H vonalprofil erősen változó

AB Aur

Merrill & Burwell, ApJ 77, 103 (1933)

 • Herbig (1960): a legtöbb Herbig Ae/Be jelölt spektroszkópiailag változó
 • Finkenzeller és Mundt (A&AS 55, 109, (1984)):
  • a jellemző spektroszkópiai változások nem korlátozódnak az A0-nál későbbi
  • típusú csillagokra, mint a fotometriai változások  más fizikai ok
slide15

A H EMISSZIÓS VONAL TÍPUSAI

egycsúcsú emisszió

duplacsúcsú emisszió

P Cygni vonalprofil

 • az emisszió lehetséges forrásai (nem teljesen tisztázott):
 • a korongban kiáramló csillagszél (Hamann & Persson, ApJS 82, 285 (1992))
 • AB Aurigae: kromoszférikus csillagszél (Catala, A&A 319, 176 (1997))
slide17

EGYÉB EMISSZIÓS VONALAK

gyakran emisszióban észlelt vonalak még:

O I, Ca II, Si II, Mg II és Fe II

Mg II vonalak

Imhoff, ASPC 62, 107 (1994)

V380 Ori

Rossi et al., A&AS 136, 95 (1999)

Fe II vonalak

slide18

TILTOTT EMISSZIÓS VONALAK

 • fontos diagnosztikai szerepet játszanak a cirkum-
  • sztelláris környezet feltérképezésében
 • sokkal szimmetrikusabbak, mint a T Tauri
  • csillagok esetében megfigyelhető profilok
 • kékeltolódott [O I] vonal csak néhány mélyen
  • beágyazott forrásnál figyelhető meg
 • az erősen kékeltolódott (> 200 km/s) vonalakat
  • produkáló gáz olyan kifúvásban áramlik,
  • melynek vörös részét takarja a porkorong:
  • Appenzeller-Jankovics-Östreicher effektus
  • (Appenzeller et al., A&A 141, 108 (1984))
 • kiáramlás nagysebességű [O I] emisszió nélkül
  • (Hirth et al., A&A 285, 929 (1994))
 • mi az eredete a szimmetrikus [O I] emissziónak?
  • (FWHM ~ 10 km/s)

[O I] 6300

Corcoran & Ray, A&A 321, 189 (1997)

slide19

OPTIKAI ÉS UV ABSZORPCIÓS VONALAK

 • komplex változások mind az optikai, mind az UV tartományban (Mg II, Fe II, Ca II)
 • AB Aurigae
  • Mg II UV vonalak kék szárnyában P = 45h± 6h periódusú változás
  • Fe II vonalaknál nincs egyértelmű periódus
   • (Praderie et al., ApJ 303, 311 (1986))
  • Ca II K vonala esetében P = 32h± 4h periódusú változás
   • (Catala et al., ApJ 308, 791 (1986))
  • egyéb optikai abszorpciós vonalaknál a változások időskálája: 20m – 10h
   • (Catala et al., A&A 319, 176 (1997))
 • HD 163296
  • hasonló periódusok az
   • Mg II és a Ca II K vonalakra
   • (Catala et al., A&A 221, 273 (1989))
  • gyors profilváltozások ( NRP)
   • (Baade & Stahl, A&A 209, 268 (1989))
 • magyarázat:
  • Ca II K: rotációs periódus
  • Mg II: diff. rot. kromoszférikus csillagszél

Catala et al., A&A 221, 273 (1989)

slide20

MODELLEK A SPEKTROSZKÓPIAI VÁLTOZÁSOKRA

 • nemradiális pulzáció
  • a pulzáció frekvenciájával vándorló huplik (bumps) a fotoszferikus
   • abszorpciós vonalprofilokon
  • kellene még: multiperiodikus változás az észlelt vonalprofilokban
  • vagy óriás csillagfoltok, de ezek nyoma a fotometriai adatokban nem látható
 • mágneses tér a csillag felszínén
  • az rA Alfvén-rádiuszig a csillaggal együttforgó csillagszél  két régió:
   • r < rA: kettős csúcsú vonalak
   • mindkét tartományban keletkező vonalak
    • vr > rA  : II. típusú, vr < rA  : III. típusú P Cygni vonalprofil
  • nagy szélességekig kiterjedő mágneses struktúra  gyors és lassú áramok
   • a csillagszélben (napszél analógia)
  • direkt mágneses tér mérések?
 • egyenlítői csillagszél
 • akkréció
 • változó sebességgradiens, sztochasztikus csillagszél
slide21

INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA

 • IR spektroszkópia  cirkumsztelláris gáz és por kémiai összetétele és geometriája
 • szénben és oxigénben gazdag porkomponensek jelenléte
 • IR emissziós sávok: 3.29 m, 6.2 m, 7.7 m, 8.6 m és 11.3 m 
  • PAHs (polycyclic aromatic polycarbons, aromás szénhidrogének) jelenléte
  • térbeli eloszlásuk még nem teljesen világos
 • 10 m: domináns az oxigénben gazdag szilikátok optikailag vékony emissziója
 • hidrogén infravörös rekombinációs sugárzása:
  • a nagysűrűségű gázkomponens vizsgálata a korongban vagy a kiáramlásban
  • tömegvesztési ráta: 10-8 – 10-6 M/év
 • ISO spektroszkópiai megfigyelések:
  • általában optikailag vékony por emissziós komponensek
  • néha optikailag vastag komponensek  élükről látott porkorongok
  • a legtöbb esetben megerősítették a PAH-ok jelenlétét
  • néhány esetben H2 tisztán rotációs IR átmenetei  az emisszió a cirkum-
   • sztelláris korong forró gázában keletkezik
slide22

A CIRKUMSZTELLÁRIS ANYAG GEOMETRIÁJA

 • a Herbig Ae/Be csillagok a T Tauri csillagok nagyobb tömegű megfelelői 
 • a csillag környezetének geometriája is hasonló kell legyen:
 • optikailag vastag korong
 • bipoláris kiáramlás
 • részletes vizsgálatok 
 • a Herbig Ae/Be csillagok
 • esetében a kép
 • kicsit bonyolultabb
 • a cirkumsztelláris anyag
 • geometriájának feltérképezése
  • direkt felvételek alapján
  • a spektrális energiaeloszlás
   • (SED) alapján
  • színkép alapján
slide23

DIREKT FELVÉTELEK

 • interferometria milliméteres hullámhosszakon
 • lapult szerkezet 100 CsE skálán (Mannings & Sargent, ApJ 490, 792 (1997))
 • tipikus korongrádiuszok:
 • 200 – 600 CsE
 • tipikus korongtömegek:
 • 0.005 – 0.05 M
 • - kis szögkiterjedés
 • - porkorong tömege 
 • - gömbszimmetria
 •  magas extinkciós faktor
 •  lapult diszk-geometria
 • MWC 480: rotáló Kepler-diszk (Mannings et al., Nature 388, 555 (1997))
 • spektropolarimetriai mérések (Vink et al., MNRAS 337, 356 (2002))
  • a minta 83%-ában lapult struktúra, 9 esetben rotációra utaló nyomok

}

slide24

DISZK-GEOMETRIA A SED ALAPJÁN

 • sok modell a cirkumsztelláris porkorong IR és milliméteres emissziója alapján
 • opt. vastag korong, akkréció: 10-6 M/év (Hillebrand et al., ApJ 397, 613 (1992))
  • nem észlelhető a korongtól származó megfelelő közeli IR emisszió
  • optikai és UV hullámhosszakon sem jelentkezik az akkréciós energia
  • helyette: excesszus 1-2 m-en  korong helyett inkább tórusz (belső lyuk)
  • sok megfigyelésben 10-8 M/év rátájú csillagszélnek megfelelő rádióemisszió
  • tehát: valószínűleg az akkréciós ráta jóval alacsonyabb
 • optikailag vastag korong helyett burok (Hartmann et al., ApJ 407, 219 (1993))
  • a közeli IR emissziót nemegyensúlyi hőmérsékletű kicsiny porrészek okozzák
  • nem okozhatják egyedül a 2-10 m-es emissziót, hacsak nem abnormálisan
   • nagy a gyakoriságuk (Natta et al., A&A 275, 527 (1993))
 • következtetés: nagyon nehéz a CMS geometriáját a SED-illesztés alapján feltárni:
  • a por opacitása, kémiai összetétele?
  • a porrészecskék méret szerinti eloszlása?
  • megfelelő szögfelbontás?
slide25

TILTOTT EMISSZIÓS VONALAK

 • főleg az [O I] és [Si II] tiltott vonalaknak fontos szerepük van a cirkumsztelláris
  • geometria feltérképezésében
 • T Tauri analógia
  • AJÖ-effektus:
  • a kékeltolódott emisszió
  • oka a bipoláris kiáramlás,
  • melynek egyik részét az
  • optikailag vastag korong
  • eltakarja előlünk
  • eltérés csak a nagyon erős
  • kiáramlások esetén (~ 15%)
 • modell (Kwan & Tademaru, ApJ 332, L41 (1988)):
  • a nagysebességű emisszió forrása a bipoláris kiáramlás
  • az alacsony sebességű komponens a korongban keletkezik
slide26

A HERBIG Ae/Be CSILLAGOK FEJLŐDÉSI ÁLLAPOTA

 • kapocs a kis- és nagytömegű csillagok keletkezése között
  • mi a különbség a kis- és nagytömegű csillagok keletkezési helyeinek
   • kozmikus környezete között?
  • milyen fizikai folyamatok,
   • paraméterek játszanak
   • szerepet a fősorozatra
   • való ráfejlődésben?
 • tömeghatárok: 2 – 8 M a Galaxisban
  • 2 M: efölött a kontrakció
   • kezdetekor sugárzási egyensúly
  • 8 M: ennél a tömegnél a születési
   • buroktól való „függetlenedéskor”
   • elkezdődik a H-égés
   • (Hayashi-vonal metszi a ZAMS-ot)
   • nagyobb tömegű Herbig Ae/Be

csillagok optikailag még nem

láthatók a ZAMS elérésekor

   • ez azonban függ a környezettől és a fémességtől  az LMC-ben nagyobb
   • tömegű Herbig Ae/Be csillagok (Beaulieau et al., Science 272, 995 (1996))
slide27

AKKRÉCIÓ ÉS KIÁRAMLÁS

 • mind a T Tauri, mind a Herbig Ae/Be csillagok aktivitásának fő forrása a
  • cirkumsztelláris akkréció
 • következmény:
  • bipoláris kiáramlás
 • az akkréció és a kiáramlás
  • a fejlődés során csökken,
  • de az első fázisokban
  • mindenképpen változó
  • erősségű
 • Z CMa (tipikus FUOR)
  • 3.6 pc-ig kiterjedő jet (Hartmann et al., ApJ 338, 1001 (1989))
  • akkréciós ráta: 10-3 M/év
  • legalább 15 HH-objektumot világít meg (Poetzel et al., A&A 224, L13 (1989))
 • tipikus akkréciós és kiáramlási ráták: 10-8 – 10-9 M/év
slide28

A  PICTORIS KAPCSOLAT

 • kapcsolat a Vega típusú csillagok és a Herbig Ae/Be csillagok között?
 • a Vega maga és a Fomalhaut is messze elfejlődött a ZAMS-tól
 • sok Vega típusú objektum a fősorozati csillagok között, ezek biztosan nem fiatalok
 • valószínű, hogy a Vega típusú diszkek a csillagok fiatal korából maradtak (YSO)
 • több Vega típusú jelölt izolált Herbig Ae/Be csillagnak bizonyult
slide29

HD 163296 – EGY IZOLÁLT HERBIG Ae/Be CSILLAG

2000 = 17h56m21s

2000 = -21°57’21”

d = 150 pc

B = 6.967m, V = 6.87m

spektráltípus = A1Ve

Teff = 8700 – 9500 K

M = 2.2 – 2.3 M

R = 2.2 – 2.4 R

L = 32 – 36 L

log t = 6.6 ± 0.4

v sin i = 120 km/s

slide30

SPEKTROSZKÓPIAI TÖRTÉNET

 • a spektrum első leírása optikai tartományban Merwill és társai által (‘30-as évek):
  • a Balmer-vonalak emisszióban keskeny abszorpciós maggal
  • számos, alacsonyan ionizált fémvonal jelenléte
  • jelentős változások a vonalak intenzitásában és pozícióiban is
 • részletes spektroszkópiai vizsgálatok a ’80-as évektől kezdődően
  • H vonalprofil változás (P Cygni II  P Cygni III)
  • periodikus változások: Mg II UV rezonancia doublett és Ca II K vonal
   • PMg II = 50h± 8h, PCa II K = 35h± 5h (Catala et al., A&A 221, 273 (1989))
   • Ca II K: a csillag rotációs periódusa
   • Mg II: a cirkumsztelláris burok differenciális rotációjakor a kromoszférikus
    • csillagszélben keletkeznek
  • fotoszférikus Si II és Mg II vonalak (Baade & Stahl, A&A 209, 268 (1989)):
   • gyors vonalprofil változások
   • nincsenek periodicitásra utaló jelek
  • H és H vizsgálatok (Pogodin, A&A 282, 141 (1994)):
   • vonalprofilváltozások a néhány órától néhány napig terjedő időskálán
   • burok modell:
    • egy aktív terület a csillaghoz közel  egyenlítői csillagszél
    • egy külső, közelítőleg konstans héj
slide31

ESO LA SILLA, CHILE, ATACAMA SIVATAG

 • sok derült éjszaka,
  • legalább 350 évente
 • kevés csapadék, alacsony
  • páratartalom (5%)
 • sok fotometriai minőségű
  • éjszaka
 • nagy tengerszint feletti
  • magasság
 • lakott területektől mért nagy
  • távolság
ad