2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N . - PowerPoint PPT Presentation

2 CÔ-RINH-TÔ
Download
1 / 52

 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N . SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN TH ƯỞ NG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM. TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA. RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA! HTTL VIỆT NAM JUAN.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2 CÔ-RINH-TÔ (CHÚA NHẬT 29/4/2012) *** ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • 2 CÔ-RINH-TÔ

 • (CHÚA NHẬT 29/4/2012)

 • ***

 • ĐỐ TOÀN BỘ 2 CÔ-RINH-TÔ 13 ĐOẠ N.

 • SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.

 • TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU CÓ QUYỀN THAM GIA.

 • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC THI ĐUA HỌC LỜI CHÚA!

 • HTTL VIỆT NAM JUAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • PHẦN 1

 • TÔI LÀ AI?

 • TÌM NHÂN VẬT CÓ ĐẶC TÍNH GIỐNG NHƯ PHẦN GỢI Ý.

 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.

 • PHẦN ĐỐ GỒM 5 CÂU.

 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY; MỖI CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG ĐƯỢC 10 ĐIỂM.


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

TÔI LÀ AI?

Câusố 1


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.

 • Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Giả mạo làm thiên sứ sáng láng.

 • Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời.

 • ĐÁP:Quỷ sa-tan(2 Cô-rinh-tô 11:13)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

TÔI LÀ AI?

Câu số 2


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm công lừa dối.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm công lừa dối.

 • Giả mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm công lừa dối.

 • Giả mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.

 • ĐÁP: SỨ ĐỒ GIẢ

 • (2 Cô-rinh-tô 11:13)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

TÔI LÀ AI?

Câu số 3


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm mù lòng người không tin.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm mù lòng người không tin.

 • Là chúa của thế giới tội lỗi nầy.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Làm mù lòng người không tin.

 • Là chúa của thế giới tội lỗi nầy.

 • ĐÁP: chúa đời nầy(2 Cô-rinh-tô 4:4)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

TÔI LÀ AI?

Câu số 4


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.

 • Người đàn bà không có mẹ.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn.

 • Người đàn bà không có mẹ.

 • ĐÁP: Ê-VA(2 Cô-rinh-tô 11:3)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

TÔI LÀ AI?

Câu số 5


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Lấy màn che mặt mình.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Lấy màn che mặt mình.

 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Lấy màn che mặt mình.

 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.

 • Ánh sáng hiện trên mặt khi ông hầu chuyện với Chúa.

 • ?


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • TÔI LÀ AI?

 • Lấy màn che mặt mình.

 • Che mặt để dân I-sơ-ra-ên không nhìn thấy sự sáng trên mặt mình.

 • Ánh sáng hiện trên mặt khi ông hầu chuyện với Chúa.

 • ĐÁP: MÔI-SE(2 Cô-rinh-tô 3:13)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • PHẦN 2

 • TRẢ LỜI THEO CÂU HỎI

 • BẠN HÃY TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI.

 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.

 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.

 • PHẦN ĐỐ GỒM 17 CÂU, MỖI CÂU 10 ĐIỂM.


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 6

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Phao-lô được thêm ơn là nhờ việc gì?

ĐÁP: nhờ nhiều người cầu nguyện thay cho.

(2 Cô-rinh-tô 1:11)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 7

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Để ma quỷ không thắng được chúng ta, chúng ta phải làm gì?

ĐÁP: tha thứ cho nhau.

(2 Cô-rinh-tô 2:10-11)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 8

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tài năng của thánh Phao-lô, các đầy tớ Chúa đến từ đâu?

ĐÁP: Đến từ Đức Chúa Trời.(2 Cô-rinh-tô 3:5)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 9

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chữ làm cho chết, nhưng ai, (hoặc điều gì)......................làm cho sống?

ĐÁP: Đức Thánh Linh.

(2 Cô-rinh-tô 3:6)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 10

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì .............................................?

ĐÁP: thì sự tự do cũng ở đó. (2 Cô-rinh-tô 3:17)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 11

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tin lành chỉ bị che khuất (bị không hiểu biết) đối với ai?

ĐÁP: người bị hư mất (người chẳng tin).

(2 Cô-rinh-tô 4:3, 4)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 12

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Khi rao giảng Tin Lành, sứ đồ Phao-lô không rao giảng về ông; Ông chỉ rao giảng gì ...................?

ĐÁP: Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa(2 Côr 4:5)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 13

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là ........................

ĐÁP: đời đời không cùng.

(2 Cô-rinh-tô 4:18)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 14

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sứ đồ Phao-lô biết Chúa đáng kính sợ, nên ông tìm cách làm cho người ta đều .........................?

ĐÁP: tin

(2 Cô-rinh-tô 5:11)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 15

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên................?

ĐÁP: sự công bình của Đức Chúa Trời.

(2 Cô-rinh-tô 5:21)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 16

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Chớ mang ách chung với ..............?

ĐÁP: kẻ chẳng tin

(2 Cô-rinh-tô 6:14)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 17

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi kẻ .......................?

ĐÁP: ngã lòng.

(2 Cô-rinh-tô 7:6)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 18

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự ...................?

ĐÁP: sự rỗi linh hồn.

(2 Cô-rinh-tô 7:10a)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 19

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Sự buồn rầu theo thế gian sanh ra .........................?

ĐÁP: sự chết.

(2 Cô-rinh-tô 7:10b)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 20

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách ......................?

ĐÁP: vui lòng.

(2 Cô-rinh-tô 9:7)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 21

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự .......................................?

ĐÁP: ban cho của Ngài không xiết kể.

(2 Cô-rinh-tô 9:15)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 22

TRẢ LỜI ĐÚNG THEO CÂU HỎI

Ai khoe mình, hãy.................?

ĐÁP: khoe mình trong Chúa.

(2 Cô-rinh-tô 10:17)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • PHẦN 3

 • ĐIỀN CHỮ VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH.

 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH!

 • THỜI GIAN CHO MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY

 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU, TRẢ LỜI TRỌN CÂU MỚI ĐƯỢC ĐIỂM. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 23

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

Vả, chúng ta biết rằng nếu ................ của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có .........................tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi ........................làm ra. (2 Côr 5:1)

nhà tạm

nhà đời đời

tay người


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 24

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ................trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người .................tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong ...................”

(2 Cô-rinh-tô 5:10)

ứng hầu

nhận lãnh

xác thịt


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 25

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vậy, nếu ai ở trong ...................., thì nấy là người dựng ..................; những ................... đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

(2 Cô-rinh-tô 5:17)

Đấng Christ

nên mới

sự cũ


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 26

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn ........., vì anh em mà tự làm nên ................, hầu cho bởi sự ....................của Ngài, anh em được nên giàu.” (2 Côr 8:9)

giàu

nghèo

nghèo


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

CÂU 27

BỔ SUNG CHỮ CÒN THIẾU ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

Vả, những ..................mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi ............................của Đức Chúa Trời, có ........................ đểđạp đổ các đồn lũy.” (2 Cô-rinh-tô 10:4)

khí giới

quyền năng

sức mạnh


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • PHẦN 4

 • SUY TƯỞNG

 • NHÌN HÌNH ẢNH SUY TƯỞNG VÀ TÌM RA NỘI DUNG CÂU CHUYỆN, CÂU KINH THÁNH.

 • BẠN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG KINH THÁNH.

 • THỜI GIAN MỖI CÂU LÀ 60 GIÂY.

 • PHẦN ĐỐ NÀY GỒM 3 CÂU. MỖI CÂU 10 ĐIỂM.


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

C ÂU 28

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Phao-lô viết thư cho Hội thánh Cô-rinh-tô trong trạng ‘tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề.” (2 Côrinhtô 2:4:)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

C ÂU 29

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Viết trên lòng anh em . (2 Cô-rinh-tô 3:3)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

C ÂU 30

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

><

ĐÁP: Đấng Christ và Bê-li-an không hòa hiệp nhau (nghịch nhau).(Côr 6:15)


2 c rinh t ch a nh t 29 4 2012 to n b 2 c rinh t 13 o n

 • HẾT

 • THÁNG 5, CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH GA-LA-TI 6 ĐOẠN & Ê-PHÊ-SÔ 6 ĐOẠN

 • CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA VÀ ĐỐ KINH THÁNH!

 • XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO HẾT THẢY CHÚNG TA!

 • 사랑해요!


 • Login