Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI - PowerPoint PPT Presentation

Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi
Download
1 / 10

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI. Pojem Boha u detí - sprostredkovane cez veriacich rodičov - prvotný výrok „Boh ťa má rád. Pozná ťa; počuje a vie, keď k Nemu hovoríme...“.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Príprava na prvé sv. prijímanie STRETNUTIE S RODIČMI MODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

Príprava na prvé sv. prijímanieSTRETNUTIE S RODIČMIMODLIME SA S NAŠIMI DEŤMI


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

Pojem Boha u detí- sprostredkovane cez veriacich rodičov- prvotný výrok „Boh ťa má rád. Pozná ťa; počuje a vie, keď k Nemu hovoríme...“


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

2. Zmysel modlitby- modlitba je stretnutie s Bohom, v ktorom dospelývyjadruje svoju vieru a dieťa prostredníctvom modlitby postupne dozrieva k osobnému vzťahu k Bohu.


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

3. Výchova k modlitbe- od narodenia – postupná účasť na modlitbe rodičov- vysvetľovanie o veľkých Božích skutkoch- rozprávanie o Pánu Ježišovi- aktivita dieťaťa (najprv pozorovanie; neskôr opakovanie viet; potom – radenie, čo sa budú modliť...)


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

4. Systém modlitby- časový rámec modlitby Obraz alebo predmet napomáhajúci utíšenieForma modlitby (dĺžka, spôsob, druhy modlitby... *)- Pozor na náladu a „kapacitu“ dieťaťa postoj a miesto pri modlitbe obsah modlitby (Pane, prepáč..)


Druhy modlitby formulovan vlastn mi slovami 1 v aky 2 prosby 3 chv ly 4 odprosenia

Druhy modlitby:Formulovaná – Vlastnými slovami1. vďaky2. prosby3. chvály4. odprosenia


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

5. Ťažkosti detskej modlitby- Dieťa sa odmietne modliť (zvládať umenie pozývať a zároveň nenútiť.)Sklamanie dieťaťa, že jeho modlitby nebola vypočutá- Prekážky modlitby prichádzajúce zvonka k sústredeniu pomôže zamerať sa na určitú myšlienku...


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

6. Rozprávanie o Pánu Ježišoviniekoľko pohľadov na prípravu:Texty s jednoduchým a prehľadným dejomČo treba deťom vysvetliť a opisne vykresliť?Uchopiť podstatu veci – kde rozvinúť vzťah k Ježišovi?Používať hovorový spôsob rečiVhodná chvíľaDať slovo aj deťom


Pr prava na prv sv prij manie stretnutie s rodi mi modlime sa s na imi de mi

DOMÁCA ÚLOHA: Napíš do svojho zošitka

1) modlitbu vlastnými slovami

2) list Pánu Bohu

Zapamätaj si:

Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?Pán Ježiš nás naučil modlitbu Otče náš.

Ktorou modlitbou sa obraciame na Pannu Máriu?Na našu nebeskú matku sa obraciame modlitbou Zdravas Mária.

Kedy sa modlíme? Modlíme sa ráno a večer, pred a po jedle, a vždy keď chceme Bohu ďakovať, chváliť ho alebo ho prosiť.

Ako znie modlitba Verím v Boha?Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, ....


Najbli ie stretnutie 12 december 2009

Najbližšie stretnutie:12. december 2009


  • Login