X'   nag]mlu?
Download
1 / 44

X' nag]mlu? - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

X' nag]mlu?. Jiena jisimni Mark. Jien u s]abi ffurmajna klabb u kul]add i]obb jag]mel xi ]a[a differenti. Illum imissna niltaqg]u. Tridu tiltaqg]u ma’ s]abi?. Kull filg]odu David ji[ri [irja fil-kampanja. Kull filg]axija Josef jirkeb ir-rota. Marija ti\fen mal-mu\ika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

X' nag]mlu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


X' nag]mlu?


Jiena jisimni Mark. Jien u s]abi ffurmajna klabb u kul]add i]obb jag]mel xi ]a[a differenti. Illum imissna niltaqg]u. Tridu tiltaqg]u ma’ s]abi?


Kull filg]odu David ji[ri [irja fil-kampanja.


Kull filg]axija Josef jirkeb ir-rota.


Marija ti\fen mal-mu\ika.


Lino jdoqq il-kitarra.


Pawlu jsajjar tajjeb ]afna.


Daniel ipin[i stampa kuljum.


Kull meta jkollha `ans Marija ti\bog] ir-razzett.


Fis-Sajf Franco jg]um kuljum.


Karl jaqra storja sabi]a kuljum.


Wara l-ikel Mario jisma’ r-radju fil-[nien.


Kull filg]odu n-nannu jitma’ l-]amiem fil-[nien pubbliku.


Kull nhar ta’ Sibt Robert jilg]ab bil-ballun.


Kull nhar ta’ }add j]awwel ix-xtieli.


Kull nhar ta’ Sibt, Joe jog]dos Wied i\- |urrieq.


Kull nhar ta’ }add Anton jistad bil-qasba.


Kuljum wara l-ikel Carmen issuq il-mutur.


X' jag]mlu dawn?


Kuljum wara l-iskola Josef ir-rota.

jirkeb


Lino il-kitarra.

jdoqq


ipin[i

Danjel

stampa kuljum.


Kuljum wara l-ikel Carmen il-mutur.

issuq


ti\fen

Marija

mal-mu\ika.


Ftakar x' jag]mlu dawn...


Iz-ziju Anton

jistad

jaqra

jdoqq


Marija

ti\fen

taqra

t]it


Danjel

ji[ri

ipin[i

idoqq


U inthom, x’tag]mlu kuljum?


X' jag]mlu dawn?

Ikantaw


X' jag]mel dan?

Isajjar


X' jag]mel Mario?

Mario jisma’ r-radju.


u Mark?

Mark i`empel.


Min qed ji[ri?


Min qed isajjar?


Min qed ibig]?


X'qed tag]mel din?


... u din?


... u dan?


X'nag]mlu b'dawn?

naqraw


X'nag]mlu b'dan?

Noqog]du

bilqieg]da


X'nag]mlu b'din?

Nift]u u nsakkru


B'liema nsuqu?


Liema nilbsu?


ad
  • Login