X' nag]mlu? - PowerPoint PPT Presentation

X'   nag]mlu?
Download
1 / 44

  • 122 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

X' nag]mlu?. Jiena jisimni Mark. Jien u s]abi ffurmajna klabb u kul]add i]obb jag]mel xi ]a[a differenti. Illum imissna niltaqg]u. Tridu tiltaqg]u ma’ s]abi?. Kull filg]odu David ji[ri [irja fil-kampanja. Kull filg]axija Josef jirkeb ir-rota. Marija ti\fen mal-mu\ika.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

X' nag]mlu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


X nag mlu

X' nag]mlu?


X nag mlu

Jiena jisimni Mark. Jien u s]abi ffurmajna klabb u kul]add i]obb jag]mel xi ]a[a differenti. Illum imissna niltaqg]u. Tridu tiltaqg]u ma’ s]abi?


X nag mlu

Kull filg]odu David ji[ri [irja fil-kampanja.


X nag mlu

Kull filg]axija Josef jirkeb ir-rota.


X nag mlu

Marija ti\fen mal-mu\ika.


X nag mlu

Lino jdoqq il-kitarra.


X nag mlu

Pawlu jsajjar tajjeb ]afna.


X nag mlu

Daniel ipin[i stampa kuljum.


X nag mlu

Kull meta jkollha `ans Marija ti\bog] ir-razzett.


X nag mlu

Fis-Sajf Franco jg]um kuljum.


X nag mlu

Karl jaqra storja sabi]a kuljum.


X nag mlu

Wara l-ikel Mario jisma’ r-radju fil-[nien.


X nag mlu

Kull filg]odu n-nannu jitma’ l-]amiem fil-[nien pubbliku.


X nag mlu

Kull nhar ta’ Sibt Robert jilg]ab bil-ballun.


X nag mlu

Kull nhar ta’ }add j]awwel ix-xtieli.


X nag mlu

Kull nhar ta’ Sibt, Joe jog]dos Wied i\- |urrieq.


X nag mlu

Kull nhar ta’ }add Anton jistad bil-qasba.


X nag mlu

Kuljum wara l-ikel Carmen issuq il-mutur.


X nag mlu

X' jag]mlu dawn?


X nag mlu

Kuljum wara l-iskola Josef ir-rota.

jirkeb


X nag mlu

Lino il-kitarra.

jdoqq


X nag mlu

ipin[i

Danjel

stampa kuljum.


X nag mlu

Kuljum wara l-ikel Carmen il-mutur.

issuq


X nag mlu

ti\fen

Marija

mal-mu\ika.


X nag mlu

Ftakar x' jag]mlu dawn...


X nag mlu

Iz-ziju Anton

jistad

jaqra

jdoqq


X nag mlu

Marija

ti\fen

taqra

t]it


X nag mlu

Danjel

ji[ri

ipin[i

idoqq


X nag mlu

U inthom, x’tag]mlu kuljum?


X nag mlu

X' jag]mlu dawn?

Ikantaw


X nag mlu

X' jag]mel dan?

Isajjar


X nag mlu

X' jag]mel Mario?

Mario jisma’ r-radju.


X nag mlu

u Mark?

Mark i`empel.


X nag mlu

Min qed ji[ri?


X nag mlu

Min qed isajjar?


X nag mlu

Min qed ibig]?


X nag mlu

X'qed tag]mel din?


X nag mlu

... u din?


X nag mlu

... u dan?


X nag mlu

X'nag]mlu b'dawn?

naqraw


X nag mlu

X'nag]mlu b'dan?

Noqog]du

bilqieg]da


X nag mlu

X'nag]mlu b'din?

Nift]u u nsakkru


X nag mlu

B'liema nsuqu?


X nag mlu

Liema nilbsu?


  • Login