Учебен отдел - PowerPoint PPT Presentation

Учебен   отдел
Download
1 / 8

  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Учебен отдел. Структура и дейност. Учебният отдел във ВСУ е обслужващо звено. Той координира дейностите свързани с организацията и провеждането на учебния процес. Учебен отдел. Дейността на учебния отдел обхваща:. 1. Изготвя Академичния календар за учебния процес през годината.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Учебен отдел

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4833732

Учебен отдел

Структура и дейност

Учебният отдел във ВСУ е обслужващо звено.Тойкоординира дейностите свързани с организацията и провеждането на учебния процес.


4833732

Учебен отдел

Дейността на учебния отдел обхваща:

1. Изготвя Академичния календар за учебния процес през годината

2. Изготвя семестриалните разписания за учебните занятия

3. Изготвя графици за провеждане на изпитни сесии


4833732

Учебен отдел

4. Организира и извършва ежегоден прием на студенти в училището, като рекламира училището, провежда конкурсни изпити, извършва класиранията и контролира записванията на новоприетите студенти


4833732

Учебен отдел

Отговори на въпроси относно:

  • студентски стипендии

  • прием на документи

  • кандидатстване и срокове

5. Учебен отдел приема и обработва

документите за студентските стипендии. Студентски стипендии по ПМС 90 със

средства от бюджета на училището.

Тел. (02) 80 29 116

Стая 31, ет. 3, Ректорат


4833732

Какви дейности се финансират?

  • Дейност 1: Предоставяне на студентски стипендии които обхващат до 20% от студентите в редовна форма на обучение, класирани по успех

  • Дейност 2: Предоставяне на специални стипендии за участие в научни, изследователски или практически разработки

6. Учебен отдел организира кандидатстването и класирането на студенти в редовна форма на обучение за отпускане на стипендии по

ОП “Развитие на човешките ресурси”


4833732

Учебен отдел

7. Учебен отдел участва в организирането и провеждането на ежегодна международна научна конференция


4833732

Учебен отдел

8. Участва в планирането на развитието, поддържането и ремонта на учебно-материалната база като:

- Осигурява учебния процес с необходимите консумативи за водене на учебните занятия

- Организира дейностите по подготовка на учебните зали за провеждане на кандидатстудентските приемни изпити и избор на специалност за новата учебна година


4833732

Учебен отдел

9. Изготвя статистическата информация за Министерството на образованието, младежта и науката

10. Изготвя информации, справки и отчети, възложени от Ректора и Зам.-ректора по учебната дейност

11. Осъществява комуникации с институции и организации по въпросите на образованието


  • Login