sarkoidoza - PowerPoint PPT Presentation

Sarkoidoza
Download
1 / 64

 • 683 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

sarkoidoza. Dr med. Wojciech Piotrowski Klinika Pneumonologii i Alergologii UM w Łodzi. CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE. Idiopatyczne zapalenie pęcherzyków płucnych - IIP. INNE. O znanej przyczynie. Choroby ziarniniakowe. idopatyczne włóknienie płuc - IPF/UIP. INNE. NSIP. DIP. AIP.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

sarkoidoza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sarkoidoza

sarkoidoza

Dr med. Wojciech Piotrowski

Klinika Pneumonologii i Alergologii

UM w odzi


Sarkoidoza

CHOROBY RDMISZOWE

Idiopatyczne

zapalenie

pcherzykw

pucnych - IIP

INNE

O znanej

przyczynie

Choroby

ziarniniakowe

idopatyczne

wknienie puc - IPF/UIP

INNE

NSIP

DIP

AIP

RB-ILD

WJ Piotrowski

COP (BOOP)

LIP

ATS/ERS 2002


Sarkoidoza definicja

SARKOIDOZA-DEFINICJA

 • Przewleka choroba ziarniniakowa o nieznanej etiologii, obejmujca przede wszystkim wzy chonne (w szczeglnoci wnk pucnych) i misz puca ale rwnie inne narzdy. Cech typow jest tendencja do samoistnych remisji i nawrotw.

  ATS Statement on sarcoidosis. 1999

WJ Piotrowski


Epidemiologia zapadalno

EPIDEMIOLOGIA - zapadalno

 • Szwecja 60/100.000/rok

 • Pnocna Europa 5-40/100.000/rok

 • Japonia 1-2/100.000/rok

 • USA (afroamerykanie) 35/100.000/rok

 • USA (biali) 11/100.000/rok

 • Polska 10/100.000/rok


Epidemiologia cd

EPIDEMIOLOGIA - cd

 • Pocztek zwykle przed 50 rokiem ycia

 • Szczyt zachorowa 20 39 rok ycia

 • Niewielka przewaga kobiet


Epidemiologia zmienno przebiegu w zale no ci od populacji

EPIDEMIOLOGIA zmienno przebiegu w zalenoci od populacji

 • Pnocna Europa czciej modzi, z. Lfgrena, lepsze rokowanie

 • Pnocna Europa u kobiet dwa szczyty zachorowa: 25-29 i 65-60 rok ycia

 • USA (afroamerykanie) pniejszy pocztek, gorsze rokowanie odlege, wikszy odsetek postaci pozapucnych

 • Japonia wysoki odsetek sarkoidozy serca


Etiologia i patogeneza

Etiologiai patogeneza

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Sarkoidoza rozwija si u osb o bliej nieokrelonej predyspozycji genetycznej w wyniku pobudzenia ukadu immunologicznego przez zakane lub niezakane czynniki (czynnik sarkoidalny) penice rol sabo-degradowalnych antygenw

Predyspozycja

genetyczna

CHOROBA

Czynniki

rodowiskowe

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Zjawiskiem zapocztkowujcym odpowied immunologiczn jest kontakt antygenu z komrk prezentujc antygen (APC - komrki dendrytyczne). Kluczow rol w prezentacji antygenu limfocytom Th4 odgrywa ukad zgodnoci tkankowej (HLA).

HLA

TCR

APC

TH4

V

J

Ag

J

D

V

WJ Piotrowski


Mhc a sarkoidoza

MHC a sarkoidoza

 • HLA-B8 (posta ostra)

 • HLA-DRB1, DQB1

 • HLA-A1, -B8, -DR3 (korelacja pozytwna)

 • HLA-B12, -DR4 (korelacja negatywna)

 • HLA-B22 (posta rozsiana, pop. woska)

 • HLA-DR17 (pop. Skandynawska, dobre rokowanie)

 • HLA-DR15, -DR16 (pop. Skandynawska, przewleko)

 • HLA-DRw52 (choroba ograniczona, Japonia)

 • HLA-DR5J (przewleko, Japonia)

WJ Piotrowski


Hla dr jako czynnik rokowniczy berlin et al am j respi crit care med 1997

HLA-DR jako czynnik rokowniczyBerlin et al. Am J Respi Crit Care Med. 1997

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Podstawow cech zapalenia w sarkoidozie jest tworzenie ziarniny. Jest to reakcja na nieznany antygen, ktrego fizjologicznym celem jest jego lokalizacja, ograniczenie zapalenia i ochrona ssiadujcych tkanek


G wne cytokiny odpowiedzialne za tworzenie ziarniny to

Gwne cytokiny odpowiedzialne za tworzenie ziarniny to:

 • IFN-g

 • TNF-a

 • IL-12

 • IL-18


Sarkoidoza

Przewaga cytokin produkowanych

przez limfocyty Th1 sprzyja

promowaniu zapalenia ziarniniakowego

Makrofagi IL-12

Komrki dendrytyczne

Th1:

INF

IL-2

Th2:

IL-4

IL-5

IL-10

TNF-a

MAKROFAGI

WJ Piotrowski

SARKOIDOZA


Sarkoidoza

CD4+

czynnik sarkoidalny

makrofag

Th0

IFN-

Th1

IL-6

IL-12

IL-6

IL-1

TNF-

MIP-1

MCP-1

IL-8

sIL-2R

IP10

RANTES

BAL

IL-1

ACE

TNF-

ziarniniaki

TNF-

IL-2

WJ Piotrowski

TGF-


Rol limfocyt w cd4 w zapaleniu ziarniniakowym ilustruj obserwacje kliniczne hiv a sarkoidoza

Rol limfocytw CD4+ w zapaleniu ziarniniakowym ilustruj obserwacje kliniczne.HIV a sarkoidoza.

 • Infekcja HIV ze znacznie obnion populacj CD4+ agodzi lub wygasza objawy wczeniejszej sarkoidozy

 • Wystpowanie sarkoidozy (de novo lub nawroty) u pacjentw z AIDS po kuracji HAART, ktrej efektem jest wzrost CD4+ > 200 komrek/l

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

U 5-10% chorych na sarkoidoz dochodzi do wknienia puc. Przesunicie rwnowagi Th1/Th2 w kierunku Th2 zwizane jest z produkcj cytokin o dziaaniu profibrogennym.

fibroblasty

Makrofagi

Komrki tuczne

ECM

TGF-

PDGF

IGF-1

GM-CSF

IL-4,-5,-6,-10,-13

Th1

Th2

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Wknienie moe by wynikiem nadmiernej aktywnoci metaloproteinaz (np. MMP-8 i MMP-9) co przy braku kompensacyjnego wzrostu aktywnoci tkankowych inhibitorw metaloproteinaz (np. TIMP-1) moe prowadzi do degradacji elementw macierzy pozakomrkowej i remodelingu.

destrukcja

MMP-8

MMP-9

TIMP-1, -2

nieprawidowe

procesy

naprawcze

wknienie

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Makrofagi pcherzykowe stymulowane cytokinami wydzielanymi przez limfocyty Th1 produkuj fibronektyn i CCL18 (CC motif ligand 18), chemokin, ktra stymuluje fibroblasty do zwikszonej produkcji kolagenu. Kolagen stymuluje zwrotnie produkcj CCL18, co prowadzi do wytworzenia mechanizmu bdnego koa i promocji wknienia.

CCL18

IL-2

IFN-g

fibroblasty

AM

kolagen

Th1

wknienie

WJ Piotrowski


Sarkoidoza jako choroba zaka na

Sarkoidoza jako choroba zakana

 • Sezonowo

 • Zbieno czasowa i przestrzenna zachorowa

 • Wystpowanie u pracownikw suby zdrowia

 • Sarkoidoza po transplantacji

WJ Piotrowski


Potencjalne czynniki etiologiczne

Potencjalne czynniki etiologiczne

WJ Piotrowski


Rozpoznanie i monitorowanie

Rozpoznaniei monitorowanie

WJ Piotrowski


Klasyfikacja radiologiczna

Klasyfikacja radiologiczna

 • 0 O prawidowe RTG

 • I O poszerzenie wnk pucnych

 • II O wnki + zmiany rozsiane

 • III O tylko zmiany rozsiane

 • IV O nieodwracalne zwknienie

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Stopie I

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Stopie II

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Stopie III

WJ Piotrowski


Zesp l fgrena

Zesp Lfgrena

 • Zapalenie staww (Arthritis)

 • Rumie guzowaty (Erythema nodosum)

 • Adenopatia wnkowa

 • U wielu chorych rwnie gorczka, stany podgorczkowe, obrzki

 • Wystpuje u 9-34% pacjentw (zmienno zalena od pochodzenia)

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Rumie guzowaty (erythema nodosum) to zapalenie przegrd w podskrnej tkance tuszczowej (panniculitis). Wystpuje w postaci bolesnych guzw, najczciej na przedniej powierzchni goleni, wyprostnej czci przedramion i grzbietowej czci stp.

WJ Piotrowski

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Rumie guzowaty nie jest zmian swoist dla sarkoidozy. Sarkoidoza moe by przyczyn okoo 25% tego typu zmian skrnych.

WJ Piotrowski


Objawy og lne sarkoidozy

objawy oglne sarkoidozy

 • Wikszo przypadkw wykrywana przypadkowo przebieg bezobjawowy

 • Osabienie oglne

 • Nocne poty

 • Utrata masy ciaa

 • Stany podgorczkowe

WJ Piotrowski


Objawy ze strony uk adu oddechowego w sarkoidozie

objawy ze strony ukadu oddechowego w sarkoidozie

 • Wikszo chorych nie zgasza adnych objaww

 • Przewleky kaszel

 • Nawracajce zapalenia oskrzeli

 • Duszno, upoledzenie tolerancji wysiku

 • Ucisk, dyskomfort w klatce piersiowej

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Naley dy do potwierdzenia rozpoznania badaniem histopatologicznym. Jednake o ostatecznym rozpoznaniu decyduje cao obrazu (klinika, badania obrazowe, biochemiczne). Ziarniniak bez cech serowacenia nie jest jednoznaczny z rozpoznaniem sarkoidozy !

sarkoidoza

grzybica

bruceloza

z. Wegenera

TBC

borelioza

trd

ciao obce

WJ Piotrowski

nieserowaciejce ziarniniaki


Sarkoidoza

Ziarnina sarkoidalna zoona jest z komrek olbrzymich i nabonkowatych (s to makrofagi zmienione morfologicznie i czynnociowo). Skupiska tych komrek otoczone s limfocytami.

WJ Piotrowski


Typowe miejsca pobierania materia u do badania histopatologicznego

Typowe miejsca pobierania materiau do badania histopatologicznego

 • Puco (bronchoskopowa transbronchialna biopsja obwodowa)

 • Puco (wideotorakoskopia, biopsja otwarta)

 • Oskrzela

 • Zmiany skrne (z wyjtkiem rumienia guzowatego)

 • Stare blizny

 • luzwki (np. jamy ustnej)

 • Obwodowe wzy chonne

 • Wzy chonne rdpiersia (mediastinoskopia)

WJ Piotrowski


Transbronchialna biopsja obwodowa p uca transbronchial peripheral lung biopsy tblb

transbronchialna biopsja obwodowa pucatransbronchial (peripheral) lung biopsy - TBLB

 • Daje okoo 85 % prawidowych rozpozna

 • Polega na pobraniu maego fragmentu puca z dostpu przez obwodowe oskrzele

 • Okoo 5 % powika (odma, krwawienie)


Sarkoidoza

Zanim zaproponujesz pacjentowi diagnostyk inwazyjn, zawsze wczeniej oce, czy materia do badania mgby by pobrany z atwiej dostpnych miejsc np. bona luzowa oskrzeli, zmiany skrne, bony luzowe, obwodowe wzy chonne.


Sarkoidoza

Biopsja oskrzeli wykonana podczas

bronchofiberoskopii pozwala uzyska 50 60 %

prawidowych rozpozna.

Typowe zmiany to: guzki, tarczki i

miotekowate poszerzenia naczy.

Czsto bona luzowa jest makroskopowo nie zmieniona

ciupa4

WJ Piotrowski


Sarkoidoza sk ry

25-35% pacjentw

Erythema nodosum-10 %

Lupus pernio

Plamki, grudki, tarczki

Sarkoidoza skry

WJ Piotrowski


Sarkoidoza oka

SARKOIDOZA OKA

 • Narzd wzroku zajty u 25-80% chorych

 • Zapalenie przedniego odcinka (anterior uveitis) 65% zmian w narzdzie wzroku

 • Chronic anterior uveitis prowadzi podstpnie do jaskry i utraty wzroku

 • Acute anterior uveitis jest najagodniejsz postaci sarkoidozy oka, o dobrym rokowaniu

 • Zmiany w tylnym odcinku oka u 30% chorych z sarkoidoz oka, czsto wspistniej z sarkoidoz OUN

 • Kady pacjent chory na sarkoidoz musi by okresowo badany okulistycznie. Badanie musi obejmowa ocen w lampie szczelinowej, ostro wzroku, pole widzenia, ocen dna oka, badanie cinienia rdgakowego.


Sarkoidoza serca

SARKOIDOZA SERCA

 • Moe by przyczyn nagego zgonu

 • Kady niepokojcy objaw, odchylenie w badaniu serca i w EKG wymaga wdroenia penej diagnostyki kardiologicznej i obrazowej

 • Ziarniniaki i blizny w wolnej cianie lewej komory, przegrodzie m-komorowej i ukadzie bodco-przewodzcym

 • Moliwe objawy: niewydolno serca, tachyarytmia, bradyarytmia, omdlenia, zatrzymanie krenia


Inne lokalizacje pozap ucne

Inne lokalizacje pozapucne

 • Wtroba (10% nieprawidowe prby wtrobowe, czsto bezobjawowa, 60% pacjentw z zajciem wtroby ma objawy oglne)

 • ledziona do 15%

 • Ukad nerwowy (OUN 25% w badaniach autopsyjnych, 10% objawy neurologiczne, najczciej poraenie nn. czaszkowych, u 74% objawy neurologiczne wyprzedzaj rozpoznanie sarkoidozy)

 • Hyperkalcemia i nerki (hyperkalciuria 40%, hyperkalcemia 11%, kamica -10%)

 • Koci i stawy czsto bezobjawowe

 • Ziarniniaki mog powsta praktycznie w kadym narzdzie

WJ Piotrowski


Trafno rozpozna u chorych bez rozpoznania histo patologicznego

Trafno rozpozna u chorych bez rozpoznania histo-patologicznego

 • STOPIE I 98 %

 • STOPIE II 89 %

 • STOPIE III 52 %

 • STOPIE IV - ?

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Rozpoznanie opiera si na potwierdzeniu zgodnoci obrazu klinicznego i radiologicznego z rozpoznaniem histopatologicznym


Sarkoidoza

Pukanie oskrzelowo-pcherzykowe wykonane podczas bronchofiberoskopii zwykle wykazuje znaczne zwikszenie odsetka limfocytw. Zwikszony stosunek CD4:CD8 pozwala na rnicowanie z innymi postaciami limfocytarnego zapalenia pcherzykw pucnych

BAL: CD4/CD8 > 3.5

Czuo 53 %

Swoisto 94 %

WJ Piotrowski


Badania wst pne

Badania wstpne

 • Wywiad

 • B.fizykalne

 • RTG

 • Spirometria + DLCO

 • Morfologia

 • Ca (surowica, mocz), ALT, AST, AP, kreatynina, mocznik

 • Mocz

 • EKG

 • Okulista

 • OT

WJ Piotrowski


Wskazania do ct hrct

Wskazania do CT (HRCT)

 • Nietypowy obraz radiologiczny

 • Powikania (rozstrzenia, aspergiloza, wknienie, rozedma z pocigania, infekcje, nowotwory)

 • Prawidowe RTG przy podejrzeniu choroby

WJ Piotrowski


Badania czynno ciowe w sarkoidozie

BADANIA CZYNNOCIOWE W SARKOIDOZIE

 • Duy odsetek chorych nie ma zaburze w badaniach czynnociowych, nawet gdy badania obrazowe wykazuj due zmiany.

 • W spirometrii najczciej restrykcja.

 • Sarkoidoza naley do nietypowych chorb rdmiszowych, poniewa u niektrych chorych moe by obecna obturacja (6%). Nadreaktywno oskrzeli mona wykaza u 20%.

 • Badanie dyfuzji dla CO (DLCO) jest bardzo cennym narzdziem w monitorowaniu postpu choroby.

WJ Piotrowski


Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczo ci hrct

Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczociHRCT

 • Rozsiane zmiany drobnoguzkowe

 • Pogrubienie przegrd midzyzrazikowych

 • Zmiana architektury

 • Pseudoguzy

 • Inne (plaster miodu, rozstrzenia, cysty, nacieczenia)

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

WJ Piotrowski


Monitorowanie

monitorowanie

 • Przez co najmniej 2 lata

 • Stopie I co 6 m-cy

 • Stopie II co 3-6 m-cy

 • Jeeli leczony do 3 lat po zakoczeniu leczenia

 • Postaci przetrwae co najmniej 1 x w roku przez kilka (?) lat

WJ Piotrowski


Jak monitorowa

PODSTAWOWE:

Objawy

Badanie przedmiotowe

RTG

Spirometria (z DLCO)

DO ROZWAENIA:

HRCT

BAL

SACE

Ca (surowica, mocz)

Scyntygrafia

Jak monitorowa

WJ Piotrowski


Enzym konwertuj cy angiotensyn sace

Enzym konwertujcy angiotensynSACE

 • ACE jest produkowany przez komrki ziarniny

 • Nie jest swoisty dla sarkoidozy

 • Wysokie stenia u 60% chorych

 • Pozytywna warto predykcyjna 84%

 • Negatywna warto predykcyjna 74%

 • Wykazano polimorfizm genu ACE

WJ Piotrowski


Zaburzenia gospodarki wapniowej

Zaburzenia gospodarki wapniowej

 • Komrki ziarniny s rdem aktywnej witaminy D3

 • Hyperkalciuria u 40%

 • Hyperkalcemia u 11%

 • Kamica nerkowa u 10%

 • Stenie wapnia w surowicy i dobowe wydalanie wapnia z moczem mog suy do monitorowania przebiegu choroby

WJ Piotrowski


Inne parametry biochemiczne

Inne parametry biochemiczne

 • sIL-2R (surowica) Grutters, 2003

 • TNF- (BAL, plwocina indukowana) Moodley, 2000

 • MCP-1 (BAL, surowica) Suga, 1999

 • ACE (surowica)

 • CRP (surowica)

 • SAA serum amyloid A (surowica)

 • Immunoglobuliny (surowica) Catagay, 2003

WJ Piotrowski


Leczenie

Leczenie

WJ Piotrowski


Wskazania do systemowych gks sarkoidoza pozap ucna

Wskazania do systemowych GKSsarkoidoza pozapucna

 • Sarkoidoza serca

 • Neurosarkoidoza

 • Sarkoidoza oka (z wyjtkiem uveitis anterior acuta)

 • Hyperkalcemia

WJ Piotrowski


Wskazania do systemowych gks sarkoidoza p ucna

Wskazania do systemowych GKSsarkoidoza pucna

 • Progresja radiologiczna

 • Postpujce zaburzenia w badaniach czynnociowych

 • Cika objawowa sarkoidoza

WJ Piotrowski


Cechy kliniczne zwi zane z progresj przewlek ym przebiegiem

Lupus pernio

Chronic uveitis

Wiek > 40 lat

Przewleka hyperkacemia

Kamica nerkowa

Rasa czarna

Postpujce zmiany pucne

Zmiany w luzwce nosa

Torbiele kostne

Neurosarkoidoza

S. Serca

Przewleka niewydolno oddechowa

Cechy kliniczne zwizane z progresj/przewlekym przebiegiem

WJ Piotrowski


Spontaniczne remisje

Spontaniczne remisje !

WJ Piotrowski


Sarkoidoza

Wpyw leczenia na naturalny przebieg choroby

Bez leku

GKS

LATA

WJ Piotrowski


Sarkoidoza zasady leczenia gks

Sarkoidoza - zasady leczenia GKS

 • Dawka wstpna (prednizon) 20 40 mg/dob

 • Ewaluacja po 1 3 m-cach

 • Jeeli odpowied pozytywna: docelowo 5 10 mg/dob

 • Jeeli negatywna rozway leczenie alternatywne

 • Minimalny czas leczenia: 12 miesicy

 • Wiksze dawki w neurosarkoidozie i sarkoidozie serca

WJ Piotrowski


Leczenie alternatywne

LECZENIE ALTERNATYWNE

WJ Piotrowski


Leki cytotoksyczne wskazania

Leki cytotoksyczne - wskazania

 • Oporno na GKS

 • Przeciwskazania do GKS

 • Powikania sterydoterapii

 • Niektre postaci sarkoidozy pozapucnej

WJ Piotrowski


Rokowanie

ROKOWANIE

przebieg

przewleky

20-25%

wknienie

puc

5-10%

REMISJE

60%

 • Zgony 1-5%

 • Zwknienie puc

 • Sarkoidoza serca

 • Sarkoidoza OUN

powrt

do

zdrowia

nawroty

WJ Piotrowski


 • Login