odvozov n podstatn ch jmen
Download
Skip this Video
Download Presentation
ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN. Mgr. Michal Oblouk. ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN. podstatná jména odvozujeme : příponou škola – škol ák předponou klíč – pa klíč koncovkou Petr – Petr a kombinací předpony a přípony hora – po hor ka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN' - kyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odvozov n podstatn ch jmen1
ODVOZOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
 • podstatná jména odvozujeme:
 • příponou škola – školák
 • předponou klíč – paklíč
 • koncovkou Petr – Petra
 • kombinací předpony a přípony hora – pohorka
 • kombinací předpony a koncovky

město – předměstí

 • podstatná jména odvozená příponami se tvoří od podstatných jmen, od přídavných jmen a od sloves
n zvy prost edk a n stroj
NÁZVY PROSTŘEDKŮ A NÁSTROJŮ
 • odvozují se od sloves

-Čpočíta-č, zapalova-č, vysava-č

-DLOmý-dlo, struha-dlo, šviha-dlo

-TKO razí-tko, praví-tko

-ÁK vrt-ák, zved-ák, svěr-ák

-NÍK pil-ník, ced-ník, náraz-ník

-KA třpyt-ka, zástrč-ka

-ČKA pra-čka, suši-čka

-IVO

n zvy initelsk
NÁZVY ČINITELSKÉ
 • odvozují se od sloves, označují většinou osoby (podle zaměstnání)

-TEL uči-tel, hlasa-tel, vychova-tel

-Č prodava-č, hlída-č, řidi-č

-EC plav-ec, let-ec, chod-ec, lov-ec

-CE soud-ce, zrád-ce, obrán-ce

-NÍK děl-ník, útoč-ník, řeč-ník

-ÁK div-ák, tul-ák, žebr-ák

-AČ, -IČ, -ČÍ

n zvy konatelsk
NÁZVY KONATELSKÉ
 • odvozují se od podstatných jmen a označují osoby, které s věcí podstatných jménem vyjádřenou něco konají, pěstují ji, vyrábějí

-ÁŘryb-ář, cukr-ář, mlyn-ář

-AŘlyž-ař, houb-ař

-NÍK papír-ník, zed-ník, zámeč-ník

-ÍŘ, -ÁK, -Č, -EC, -CE, -ÍK

n zvy nositel vlastnost
NÁZVY NOSITELŮ VLASTNOSTÍ
 • odvozeniny označují osoby, zvířata i věci podle vlastnosti vyjádřené v jejich základovém přídavném jménu

-ÍKodborn-ík, rychl-ík, mlad-ík

-ECdrav-ec, lakom-ec, stař-ec

-KA křiv-ka, přím-ka, krás-ka

-INA rov-ina, kysel-ina, bystř-ina

-ICE prav-ice, orn-ice, běl-ice

-OCH, -ÁK

n zvy obyvatelsk
NÁZVY OBYVATELSKÉ
 • odvozují se od názvů zemí, měst, krajů

-AN Evrop-an, Praž-an, vesnič-an

-ÁK Han-ák, Slov-ák

-ECBrazil-ec, Litev-ec, Slovin-ec

n zvy v sledk d je
NÁZVY VÝSLEDKŮ DĚJE
 • odvozeniny označují, co vzniklo dějem vyjádřeným základovým slovesem

-EK/-ĚK výpis-ek, odlit-ek, dopln-ěk

-KA výšiv-ka, vsuv-ka

n zvy m st
NÁZVY MÍST
 • odvozují se od sloves podle činnosti, která na místech probíhá, od podstatných jmen podle toho, co se na místě vyskytuje, od přídavných jmen podle toho, jaké místo je

-IŠTĚ pracov-iště, smet-iště, spálen-iště

-NApracov-na, cihel-na

-ÁRNAček-árna, posluch-árna

-NÍK ryb-ník, holub-ník, popel-ník

-ÍRNA, -OVNA, -ISKO, -ÍN, -EC, - ICE, -INA

n zvy d j a vztah
NÁZVY DĚJŮ A VZTAHŮ
 • názvy dějů se odvozují od sloves
 • názvy vztahů bývají slova odvozená od příslovcí, přídavných jmen nebo sloves (zítřek, hořejšek, kamarádství)

-BA plav-ba, stav-ba, těž-ba

-OT dup-ot, šep-ot, rach-ot

-A zábav-a, námah-a, rozmluv-a

-Ípsan-í, volán-í, pokryt-í, bodnut-í

n zvy vlastnost
NÁZVY VLASTNOSTÍ
 • odvozují se od přídavných jmen

-OST mlad-ost, rychl-ost, moudr-ost

-OTA dobr-ota, čist-ota, slep-ota

-STVÍ bohat-ství, přátel-ství

-OBA, -CTVÍ

-Í stář-í, mlád-í, vesel-í

n zvy p ech len
NÁZVY PŘECHÝLENÉ
 • odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské

-KA soused-ka, učitel-ka, lékař-ka

-YNĚ žák-yně, ministr-yně

-KYNĚ plav-kyně, soud-kyně

-ICEděln-ice, úředn-ice

-OVÁ Novák-ová, Svobod-ová

n zvy zdrobn l
NÁZVY ZDROBNĚLÉ

-EK strom-ek

-EČEK dom-eček

-ÍK prst-ík

-ÍČEK nos-íček

-KA kníž-ka

-IČKA/-EČKA ruč-ička, kníž-ečka

-KO slův-ko

-EČKO/-ÍČKO zrn-ečko, slov-íčko

n zvy hromadn
NÁZVY HROMADNÉ
 • odvozeniny vyjadřují množství

-STVOučitel-stvo, loď-stvo

-CTVO pta-ctvo, zvíře-ctvo

-OVÍ strom-oví, sloup-oví

-Í trn-í, kamen-í, uhl-í

odvozov n p edponov
ODVOZOVÁNÍ PŘEDPONOVÉ

-předponu připojujeme k celému slovu

PRA-pra-otec, pra-hory, pra-les

PŘE- pře-sila, pře-míra

PŘED- před-síň

PROTI- proti-vítr

POD- pod-plukovník

MEZI- mezi-čas

ad