НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ. НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ. Сдружение „Националната мрежа за бизнес развитие” (НМБР) е учредена през март 2003 г. Членове на сдружението са 42 бизнес центъра и инкубатора в цялата страна създадени по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS)

Download Presentation

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4405722

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ


4405722

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Сдружение „Националната мрежа за бизнес развитие” (НМБР) е учредена през март 2003 г. Членове на сдружението са 42 бизнес центъра и инкубатора в цялата страна създадени по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS)

Нашите цели:

 • развитие и укрепване на национална мрежа от организации, подкрепящи бизнеса

 • насърчаване на предприемачеството и подобряване на бизнес климата чрез изграждане на широко представени партньорства

 • повишаване капацитета на българските предприемачи за развитие на устойчив и конкурентен бизнес


4405722

Мрежата


4405722

Дейности

 • Предоставят финансов лизинг за закупуване на

  оборудване на стартиращи предприемачи, действащи фирми и селскостопански производители

 • Професионално обучение за професионална квалификация

 • Разработване и изпълнение на проекти

 • Пакет услуги за стартиращи предприемачи

 • Бизнес консултации и специализирани обучения

 • Съвременни комуникационни и информационни услуги и др.


4405722

ЦПО към Сдружение НМБР

Към Сдружение НМБР е лицензиран Център за професионално обучение с лиценз за извършване на обучения с № 200312111 от НАПОО

ЦПО към НМБР има лицензирани 90 професии със 157 специалности в 28 професионални направления

През 2008 г. ЦПО към НМБР заедно с мрежата от от БЦ е обучил 4076 лица

ЦПО към НМБР е сертифициран по международен стандарт EN ISO 9001:2008


4405722

ПРОЕКТ 100

Проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаподкрепен от Програмата на ООН за развитие.

За периода 2004 г. – 2008 г. по проекта е предоставена безвъзмездна помощ на в размер от 10 000 до 20 000 лв. на 320 стартирали по проекта фирми.

Усвояването на помощта и предоставянето на консултантски услуги е извършено от 15 бизнес центрове членове на НМБР.


4405722

ПРОЕКТ “ТЕХНОСТАРТ”

Проект "Насърчаване на иновационната активност на младитехора в България" – ТЕХНОСТАРТ е проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаподкрепен от Програмата на ООН за развитие.

Безвъзмездно финансиране до 20 000 лв. на младежи до 29 години, които са студенти или се дипломират като бакалавър или магистър през календарната 2008 г.

Одобрени и финансирани 5 бизнес идеи.


4405722

За контакт

Национална мрежа за бизнес развитие

София 1408

ул.”Димитър Манов” № 66, ап.1

тел: (02) 950 43 45

факс: (02) 950 43 46

office@nbdn-bg.org

www.nbdn-bg.org


 • Login