Download
1 / 13

PREMISA - TINTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

PREMISA - TINTA. Pe parcursul anului 2012 s-a deschis procedura insolvenţei pentru 23.665 de companii . La sfarsitul lunii iunie 2013, 12.739 de companii se aflau in diverse stadii ale procedurii insolventei .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PREMISA - TINTA' - kynan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Peparcursulanului 2012 s-a deschisprocedurainsolvenţeipentru 23.665 de companii.

 • La sfarsitulluniiiunie 2013, 12.739 de companii se aflau in diverse stadii ale proceduriiinsolventei.

 • La nivel national, in intervalulianuarie 2007 – martie 2013 procentulreorganizarilorreusite a fost de 1%.

 • Procentulreorganizarilor de succes din SUA, avand la bazafilosofiasipractica generate de Chapter 11, este de aproximativ 10%.


 • ART. 95:

 • Planul de reorganizarevaindicaperspectivele de redresare (…) sivaspecificamasurileadecvatepentrupunereasa in aplicare, cum arfi:

 • pastrarea, in intregimesau in parte, de catredebitor, a conduceriiactivitatii sale, inclusivdreptul de dispozitieasuprabunurilor din avereasa, cu supraveghereaactivitatii sale de catreadministratoruljudiciardesemnat in conditiilelegii;

 • obtinerea de resursefinanciarepentrusustinerearealizariiplanuluisisursele de provenienta a acestora;

 • transmitereatuturorsau a unoradintrebunurileaveriidebitoruluicatreunaorimaimultepersoanefizicesaujuridice, constituite anterior ori ulterior confirmariiplanului;

 • fuziuneadebitorului, in conditiilelegii;

 • lichidareatuturorsau a unoradintrebunurileaveriidebitorului, separatoriîn bloc, libere de oricesarcini, saudareaînplată a acestoracătrecreditoriidebitorului, încontulcreanţelorpe care aceştia le au faţă de avereadebitorului. Dareaînplată a bunurilordebitoruluicătrecreditoriisăivaputeafiefectuatădoar cu condiţiaprealabilă a acorduluiscris al acestora cu privire la aceastămodalitate de stingere a creanţeilor;

 • lichidareapartialasautotala a activuluidebitorului in vedereaexecutariiplanului se face potrivit art. 116-120;

 • modificareasaustingereagarantiilorreale, cu acordareaobligatorie, in beneficiulcreditoruluigarantat, a uneigarantiisauprotectiiechivalente.


ART. 95:

Planul de reorganizarevaindicaperspectivele de redresaresipoatecuprinde masuri² ca de exemplu:

pastrarea, in intregimesau in parte, de catredebitor, a conduceriiactivitatii sale, inclusivdreptul de dispozitie


PRINCIPALELE CAUZE ALE ESECULUI PLANURILOR DE REORGANIZARE

 • Demarareatardiva a procedurilor de insolventa;

 • Managementuldefectuos (mentinut in continuare);

 • Pastrareavechiloradministratori in procedura – numireaacestora in calitatea de administrator special;

 • Prevalentalegaluluiasupraeconomicului (instantele de judecata);

 • Propunereaunorplanuri de reorganizarenerealistesinerealizabile (FORMALE);

 • Lipsa de finantare in perioada de observatiesireorganizare – FRESH MONEY;

 • Neimplicareaorganelorstatuluicompetente in construireasiconsolidareauneieconomii de piatasiunuimediu macroeconomic stabil (art. 135 alin. 2 lit. a din Constitutie);

 • Legivotatedoarpeprincipiul “EUROPA NE PRIVESTE”, saavemsinoi “falitii” nostri:

  • legea 381 din 10 dec. 2009 privindintroducereaconcordatuluipreventivsimandatului ad-hoc;

  • legeainsolventeiadministratieipublice locale;

  • etc.


 • Art. 5 din Legea nr. 85/2006

 • Organele care aplicaprocedurasunt:

 • Instantelejudecatoresti;

 • Judecatorulsindic;

 • Administratoruljudiciarsilichidatorul.

 • CHEIA NOASTRA PERSONALA: TO TRANSFORM THE LEGAL KNOWLEDGE INTO BUSINESS OPPORTUNITIES

 • REGULI DE FOLOSIRE:

 • SALVGARDAREA INTREPRINDERII, separabila de titularulsau initial;

 • IN THE BEST INTEREST OF CREDITORS (art. 2 din Legea nr. 85/2006: “Scopulprezenteilegiesteinstituireauneiproceduricolectivepentruacoperireapasivuluidebitoruluiaflat in insolventa”.)

 • SUBSTANCE OVER FORM

 • SELF RESPECT  cauzaeseculuiprocedurilor de insolventa = lipsacomunicareintreparticipanti RESPECT RECIPROC

 • __________________________________________________________________

 • ¹”As compared to the insolvency laws of many countries, the quality of the Romanian IL is quite high. The legislator succeeded in creating a realistic scenario of reorganisation in the IL”, The Insolvency Law of Central and Eastern Europe, 2007 Jens Lowitzsch (Ed.) , published by Insol Europe, pag. 372.


 • “Raul din aceastalume e binesa-l curmamincepand cu noiinsine. E mai la indemana.”

 • OFERTA NOASTRA:

 • RIDICAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A DEBITORULUI

 • CONTROLUL!

 • ______________________________________________________________________________________________________________

 • ٭ PASSE-PARTOUT


SOLUTIE DE FINANTARE

 • FRESH MONEY  CHEIA DVS.٭

 • ART. 121 Fondurileobtinute din vanzareabunurilor din avereadebitorului, grevate, in favoareacreditorului, de ipoteci, gajurisaualtegarantiirealemobiliareoridrepturi de retentie de oricefel, vorfidistribuite in urmatoareaordine:

 • .

 • 1´¹creanţelecreditorilorgarantaţinăscuteîntimpulprocedurii de insolvenţădupăconfirmareaplanului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Acestecreanţecuprindcapitalul, dobânzile, majorărileşipenalităţile de oricefel;

 • _____________________________________________________________________________________________

 • ٭majorare capital social BERLUSCONI - AGNELLI


 • PENTRU:

 • DEBITORUL poateiesi din insolventa.

 • NOUL CREDITOR garantatvafiindestulatprivilegiat, imediat (inainteacelorlalticreditori).

 • ECONOMIA NATIONALA – INVESTITII, REVIGORARE princreareaunuistimulent legal pentruposibiliiinvestitori.

 • ECONOMIC-SOCIAL

 • Creditoriiprocedurii (past debts) au sansemaimarisa fie satisfacutiprinmaximizareavaloriiaveriidebitorului.

 • E. LOCURI DE MUNCA.


CONSTRUCTORUL – “POLISH PLUMBER”

 • IPOTECA LEGALA

 • Potrivitdispozitiilor art. 2.386 din Noul Cod Civil, beneficiaza de ipotecalegala:

 • .

 • 6. arhitectiisiantreprenorii care au convenit cu proprietarulsa edifice, sareconstruiascasausarepare un imobil, asupraimobilului, pentrugarantareasumelordatorateacestora, insanumai in limitasporului de valoarerealizat.

 • CONSTRANGERE/COMPETITIE

 • PENTRU:

 • Titulariicreantelorgarantatenascutesiintabulate anterior deschideriiproceduriiprin care vorfiobligatisacrediteze in continuaredebitorulpentru a nu-sipierderangulipoteciisi a nu-sidiminuavaloareasumeidistribuite.

 • Explicatie:

 • O ipotecaintabulata anterior deschideriiprocedurii nu mai are vecheaprioritate in fatauneiipoteci (legale) noi de RANG SUPERIOR cuprinsa in cadrulplanului de Reorganizare.

 • CONCLUZIA: CINE SE OFERA MAI REPEDE SA FINANTEZE DEBITORUL? COMPETITIE!


SUBROGATIA LEGALA

mecanism de preluare a uneiintreprinderiaflate in insolventa

 • Art. 1.593 alin. 1 din Noul Cod Civil “Oricineplăteşteînloculdebitoruluipoatefisubrogatîndrepturilecreditorului (…)”.

 • Art. 1.596 din Noul Cod Civil, in afară de altecazuriprevăzute de lege, subrogaţia se produce de drept:

 • “a) înfolosulcreditorului, chiarchirografar, care plăteşteunui creditor care are un drept de preferinţă, potrivitlegii.”

 • “Subrogatia, fie ea legala, fie conventionala (...) punepesubrogat in loculcreditorului, in privintaasigurarilor care garantaucreanta, siacestegarantiitrectoate la subrogat.”³

 • CREDITOR PRIVILEGIAT .... MAJORITAR

 • Art. 116 siurmatoarele din Legea nr. 85/2006

 • ______________________________________________________________________________________________________________________

 • ³ DimitrieAlexandresco “Explicatiuneteoreticasipractica a Dreptului Civil Roman in comparatiune cu legilevechisi cu principalelelegislatiunistraine, tomul al saselea”, Ed. tipografianationala, 1899, pag. 647.


 • SOFT POWER – THE ABILITY TO PRODUCE OUTCOMES THROUGHT ATTRACTION RATHER THAN COERCION OR PAYMENT

 • NEGOCIERE, DIALOG, COOPERARE, CAI DE ATAC IN PROCEDURA CIVILA,

 • SI NU PLANGERI PENALE

 • ٭

 • ٭٭

 • SOFT SKILLS

 • are our true ASSETS