Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter - PowerPoint PPT Presentation

Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter
Download
1 / 33

 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter. Giulia Arslan , ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten Psykiatri Nordväst. Borderlineenheten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

Dialektisk beteendeterapi – färdigheter för både patienter och terapeuter

Giulia Arslan, ÖL Med Dr

Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef

Borderlineenheten

Psykiatri Nordväst


Borderlineenheten

Borderlineenheten

 • En specialiserad behandlingsenhet i öppenvård, för personer med borderline personlighetsstörning

 • Etablerad 2001

 • Specialiserad på Dialektisk beteendeterapi


F rdigheter beh vs

Färdigheter behövs

 • För patienter

  • För att minska självskadebeteenden och andra destruktiva beteenden och för att skapa ett liv värt att leva

 • För behandlare

  • För att arbeta effektivt och professionellt med personer med Borderline personlighetsstörning


F rdigheter f r patienter

Färdigheter för patienter


Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

BPS=

 • ”en genomgripande dysfunktion i känsloregleringssystemet”

  • Linehan, 1993

 • Självskada, affektlabilitet, interpersonellt kaos (och andra destruktiva beteenden) som känsloreglering, mindre effektiv problemlösning

  • Linehan, 1993; Nock, 2010; Weiss et al., 2012


 • Emotionell dysreglering

  Emotionell dysreglering

  • Hög känslighet för emotionella stimuli

  • Hög reaktivitet

  • Långsam återgång till basläge

   • Linehan, 1993

  • Bristande medvetenhet, förståelse och acceptans av känslor

  • Oförmåga att kontrollera beteenden under stark känslomässig stress

  • Bristande tillgång till adaptiva känsloregleringsstrategier,duration & intensitet

  • Ovillighet att uppleva känslomässigt obehag som en del av att uppnå meningsfulla aktiviteter i livet

   • (Gratz & Roemer, 2004)


  Dbt en helt ckande behandling

  DBT – en heltäckande behandling

  • Stärka patientens motivation till förändring

  • Förbättra patientens förmåga/färdigheter

  • Möjliggöra generalisering av färdigheter till patientens vardag

  • Förbättra terapeutens färdigheter och motivation till att arbeta effektivt

  • Strukturera miljön så att den stödjer patientens och terapeutens färdigheter


  Moduler

  Moduler


  F rdigheter f r anh riga

  Färdigheter för anhöriga

  • Familjeband för syskon och föräldrar

  • Partnergrupp


  Verkningsmekanismen alternativa f rdigheter

  Verkningsmekanismen –alternativa färdigheter

  • Istället för självskada och interpersonellt kaos

   • Medveten närvaro – skifta fokus för vad och hur vi uppmärksammar

   • Relationsfärdigheter – för att påverka, vårda relationer och uppnå mål

   • Känsloregleringsfärdigheter – för att lugna eller aktivera känslor

   • Krisfärdigheter – för att distrahera, lugna och acceptera

    • Neasciu, Rizvi & Linehan, 2010


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster

  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Förstärkande

  Trigger/

  händelse

  konsekvenser

  Använder färdigheter

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster1

  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Skär sig

  Sårbarhet: ensamhet, trötthet, reaktivitet

  Lättnad

  Trigger:

  Invalidering

  Självinvalidering

  “Jag är värdelös”

  Sekundär känsla:

  Skam

  Primär känsla:

  Ledsenhet

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Kedjeanalys f r ndra beteenden och bryta gamla m nster2

  Kedjeanalys –förändra beteenden och bryta gamla mönster

  Problembeteende

  Sårbarheter

  Trigger: Invalidering

  Lättnad

  Observera och beskriva

  Självvalidera

  Aktivera sig

  Tillåta den primära känslan

  Självtrösta

  Elizabeth Malmquist, 2012


  Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

  Du gillar

  verkligen att gå dit!

  Det är så roligt

  på Clas Ohlson

  Validering

  (Man kan validera även det man inte håller med om)


  F rdigheter f r behandlare

  Färdigheter för behandlare


  Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

  Ytliga självskador= ingen suicidrisk!

  Hon försöker bara få uppmärksamhet

  Spelar ut personalen mot varandra

  Ger man lillfingret tar de hela handen

  Obotliga!

  Gränssättning!

  Manipulation!

  Hon kan om hon bara vill


  Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

  har kanske inte orsakat alla sina problem, men måste lösa dem i alla fall

  gör så gott hon kan

  • vill bli bättre

  behöver anstränga sig mer

  behöver lära sig nya beteenden

  lever ett outhärdligt liv


  Antaganden om terapin

  Antaganden om terapin

  • Det mest omtänksamma en terapeut kan göra är att hjälpa sina patienter förändras så att de för dem närmre sina egna mål

  • Klarhet, precision och medkänsla är av yttersta vikt när man bedriver DBT

  • Den terapeutiska relationen är en relation mellan jämlikar

  • Inlärningsprinciper gäller för alla, såväl terapeuter som patienter

  • Terapeuter som arbetar med borderlinepatienter behöver stöd

  • DBT-terapeuter kan misslyckas

  • DBT kan misslyckas även om terapeuten inte gör det


  Anv nd f rdigheter

  Använd färdigheter!

  • Emotionsreglering – modellera

  • Medveten närvaro – modellera ett icke-dömande förhållningssätt

  • Krisfärdigheter – acceptans, självtröst, distraktion

  • Relationsfärdigheter – för modellering, övertalning och för att vårda relationen


  Dbt konsultationsteam

  DBT konsultationsteam

  • Psykoterapi för terapeuter

  • Öka färdigheter för terapeuter

   • Adherence

  • Hålla terapin balanserad

  • ”Att hjälpa patienten samspela med andra terapeuter och behandlare och inte tala om för andra hur de ska interagera med patienten”

  • ”Att alla i teamet inte behöver vara helt eniga och ha samma bemötande av en patient”

  • ”Att alltid leta efter den mest empatiska och icke värderande tolkningen av en patients beteende”


  Adherence trohet

  Adherence/trohet

  • Therapist adherence (non-pejorative conceptualization of client) and dialectical balance of acceptance and change) was associated with reduced self-harming in the week following that adherent session.

   • Bedics et al., 2012

 • “Intensivt tränade” terapeuter gav signifikant bättre utfall

  • Pasieczny & Connor, 2011


 • F rdigheter f r dbt team

  Färdigheter för DBT-team

  • Enhetlighet & konsekvens

  • Valfrihet

  • Slutenvård

  • Stabilitet

   • Organisatoriskt stöd och personalomsättning

    • Swales, Taylor & Hibbs, 2012


  F rdigheter f r l kare

  Färdigheter för läkare


  F rdigheter f r bed mning

  Färdigheter för bedömning

  • Kvalificerad diagnostik

   • Differentialdiagnostik

   • Neuropsykiatri

   • Missbruk

  • Strukturerad bedömning

   • SCID-I, SCID-II, syndromskattningsskalor

   • Funktionell/beteendeanalys


  Inklusion exklusion

  Inklusion/exklusion

  • Remiss från specialist i psykiatri

  • Inklusionskriterier

   • Över 18 år

   • Emotionell instabilitet med eller utan personlighetsstörning

   • Självskadebeteende

   • Färdighetsbrister

   • Unga kvinnor, kvinnor med små barn prioriteras


  Positiva prediktorer dbt

  Positiva prediktorer DBT

  • Agreeableness

   • Arbetsallians viktig i DBT

    • Hirsch et al., 2012

  • Highbaselineseverity

   • Verheul et al., 2003; Rüsch et al., 2007; Pistorello et al., 2012


  Negativa prediktorer dbt

  Negativa prediktorer DBT

  • Dissociation

   • Kleindienst et al., 2011

  • Högre grad av känslomässigt undvikande och ”traitanxiety”. Ev högre grad av fientlighet och upplevd stigma

   • Rüsch et al., 2007

  • Svår neuropsykiatrisk störning

  • Missbruk/beroende

  • Begåvningshandikapp

  • Lång kontakt med psykiatri


  Inklusion exklusion1

  Inklusion/exklusion

  • Exklusionskriterier:

   • Psykos

   • Svår ätstörning/anorexi/BMI < 18

   • Begåvningshandikapp

   • Språkliga svårigheter

   • Missbruk som primärdiagnos

   • Omfattande psykosocialt omhändertagande på annan ort/del av Stockholm


  Farmakoterapi

  Farmakoterapi

  Evidensbaserad farmakologisk behandling

  • ”Skillsinsteadof pills”

  • Relationsfärdigheter

   (lyssna, validera, säga nej)


  Nskelista

  Önskelista

  • Växa, bli fler! Erbjuda fler sorters behandlingar

   • iDBT-ST

   • Manualiserade gruppbehandlingar

  • Samarbete kommun/FK

   • Zanarini et al., 2012

 • Utvärderingssystem (terapeutens motivation)


 • Cochrane review 2012

  Cochrane review 2012

  The results indicate Dialectical Behaviour Therapy is helpful for people with borderline personality disorder. Effects included a decrease in inappropriate anger, a reduction in self-harm and an improvement in general functioning.

  • Stoffers et al., 2012


  Litteraturtips

  Litteraturtips

  • Koerner, K (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical guide.

  • Chapman A & Gratz K (2008). The Borderline personality disorder survival guide. Everything you need to know about living with BPD. New Harbinger Publications

  • Kåver A (2009). Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2002). Emotionellt instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur

  • Nilsonne Å & Kåver A (2007) Tillsammans. Stockholm: Natur & Kultur

  • Fruzzetti A (2006). The high conflict couple. New Harbinger Publications

  • Hollander M (2008). Helping teens who cut. Understanding and ending self-injury. The Guilford Press

  • Rathus J & Miller A. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. The Guilford Press 2007


  Dialektisk beteendeterapi f rdigheter f r b de patienter och terapeuter

  • Mer fokus på behandlares känsloregleringsfärdigheter

  • Tidig intervention

   • iDBT-ST

  • Prevention


  ad
 • Login