VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05 - PowerPoint PPT Presentation

VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05
Download
1 / 9

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05 Anotace: Prezentace obsahuje zásady pro psaní dopisu. Vysvětluje rozdíly mezi dopisem osobním a úředním.V závěru je slohové cvičení, na kterém si žáci mohou procvičit své komunikační kompetence. Vzdělávací oblast: český jazyk a literatura

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

VY_32_INOVACE_Čj-Sl 6.,7.05

Anotace: Prezentace obsahuje zásady pro psaní dopisu. Vysvětluje rozdíly mezi dopisem osobním a úředním.V závěru je slohové cvičení, na kterém si žáci mohou procvičit své komunikační kompetence.

Vzdělávací oblast: český jazyk a literatura

Autor: Mgr. Zuzana Lindovská

Jazyk: český

Očekávaný výstup: Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Druh učebního materiálu: prezentace

Cílová skupina: žák

Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola

Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012

Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : šestý ročník základní školy


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Dopis


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Jak psát dopis

datum, místo

pozdrav

oslovení

obsah sdělení

rozloučení

pozdrav

podpis


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Zásady pro psaní dopisu

 • Za oslovením píšeme čárku, př: Milý Kubo,

2. Některá zájmena píšeme při oslovení velkým písmenem, př:Těším se až k Vám přijedeme.

3.Odesilatelje ten, který dopis píše a odesílá.

4.Adresátje ten, který dopis přijme a přečte.


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Druhy dopisu

a) osobní

b) úřední


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Najdi rozdíly

a) osobní

b) úřední

 • Používáme jazyk spisovný i nespisovný.

 • Adresátovi tykáme.

 • Svěřujeme se i s důvěrnými informacemi.

 • Často používáme slova citově zabarvená.

 • Používáme jazyk spisovný

 • Adresátovi vykáme.

 • Sdělujeme pouze důležité informace.

 • Používáme zdvořilostní obraty.


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

Dopisové fráze

Napiš, do kterého z dopisů bys použil následující fráze:

a) osobní

b) úřední

Ahoj

Čus, bus, bambus

Měj se krásně

Naviděnou příště

Ahoj

S pozdravem

Brzy nashledanou

Těším se na brzké shledání

S přáním hezkého dne

S pozdravem

Měj se krásně

Čus, bus, bambus

Naviděnou příště

Brzy nashledanou

S přáním hezkého dne

Těším se na brzké shledání


Vy 32 inovace j sl 6 7 05

…do roku 2000

Minulost

po roce 2000…

Současnost


 • Login