Zorgelijke zorgmijders
Download
1 / 30

Zorgelijke zorgmijders - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Zorgelijke zorgmijders. Een kijkje in de keten. In de WMO wordt de OGGZ omschreven als:. Het signaleren van en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het bereiken van kwetsbare personen en risicogroepen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zorgelijke zorgmijders' - kylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zorgelijke zorgmijders
Zorgelijke zorgmijders

Een kijkje in de keten


In de WMO wordt de OGGZ omschreven als:

 • Het signaleren van en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

 • Het bereiken van kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Functioneren als meldpunt voor signalen van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Bieden van psychosociale hulp bij rampen.

 • Tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

bron: Visie OGGZ Gineke Paulissen 2010


Algemeen
Algemeen

De OGGZ omvat: preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare mensen die zelf geen hulp zoeken.

Bv daklozen en zorgmijders.


Gemeentelijke functie samengevat
Gemeentelijke functie samengevat:

 • Een vangnetfunctie: erger en uitval voorkomen.

 • Een herstelfunctie: weer meedoen en erbij horen, terugval voorkomen.

 • Toeleidingsfunctie is geconcentreerd bij de centrumgemeenten


Door:

 • Jaap Keijser.

 • Co Pater.

 • Sanne van Houten.

 • Hans van Veller.


Wat gaan we doen
Wat gaan we doen:

 • Jaap Keijser en Co Pater Geschiedenis OGGZ Kop van NH.

 • Jaap Keijser ontwikkeling OGGZ reductie meldingen ?

 • Co Pater en Jaap Keijser casus “Jacob”.

 • Hans van Veller organisatie en financiering OGGZ in de kop.

 • Panel: inbreng casuïstiek.

 • OGGZ in het FACT.


O ggz in noord holland

(O)GGZ in Noord-Holland

KleinSnelSamen

19062011


Aanleiding van vernieuwde en intensieve aanpak
Aanleiding van vernieuwde en intensieve aanpak:

 • in 2004

 • Flinke toename (O)GGZ-meldingen en inzet bij de Politie. (20 tot 25 % van de Politie-inzet is OGGZ-gerelateerd.)

 • Idem toename bij de GGD-Vangnet & Advies.

 • Toenemende samenwerking met GGZ en Brijder Verslavingszorg, o.a. tevens door toename ambulantisering zorg.

 • Niet goed werkende 3 maandelijkse casuïstieke overleggen.

 • Te veel “irrelevante” partners aan tafel.(9 partners!)

 • Te weinig resultaat/effect.


Overzicht oggz meldingen in de noordkop bij ggd vangnet advies in
Overzicht OGGZ meldingen in de Noordkop bij GGD-Vangnet & Advies in %

Bron: GGD NHN


Gewenst
Gewenst:

 • Vroegsignalering!

 • Snelle inzet.

 • Goede coördinatie.

 • Goede samenwerking.

 • Verbeteren communicatie.

 • Slagvaardig.

 • Maatwerk.

 • Terugkoppeling.

 • Verantwoordelijkheid.


Pilot oggz 2005
Pilot OGGZ 2005

 • Initiatief Politie en GGD (Vangnet & Advies)

 • Binnen afd. Schager- en Wieringerland

  • Casusoverleg 1 x per 2 weken

  • Alleen met:

   • GGD Vangnet & Advies (Regierol)

   • GGZ

   • Brijder

   • Politie


Doel klein snel samen
Doel: Klein, Snel, Samen

 • Klein verband, minder partners, flexibel.

 • Snelbeslissen, inzet, bijstellen.

 • Samen, op elkaar afgestemde aanpak, maatwerk per casus, samenwerking, goede sfeer.

 • Ieder vanuit eigen rol, taak en kracht

  • GGD V&A, GGZ en Brijder: Zorgen.

  • Politie: Noodhulp en Signaleren, Registreren

   • Wijkagent:

   • Signaleren, registreren, ondersteunen.

   • Politie-zorgcoördinator OGGZ: Coördinatie, verbinding, adviseren, vraagbaak.


Casu stieke inbreng 2010 van politie in de noordkop
Casuïstieke inbreng 2010 van politie in de Noordkop.

OGGZ-casusoverleg locaties in de Noordkop:

12%

30%

25%

33%

Bron: GGD NHN


Waar naar toe
Waar naar toe?

Bron: GGD NHN


Wat betekende dit voor de ggz
Wat betekende dit voor de GGZ:

 • Toename aanmeldingen, mede i.v.m. de “vroegsignalering”

 • Deelname verantwoordelijkheid voor OGGZ-patiënten.

 • Prominente rol van de OGGZ in de GGZ-organisatie.

 • “Vergeten” cliënten worden opgemerkt en in behandeling aangeboden.

 • In eerdere fase schifting, dus minder “geschuif”.

 • Duidelijk meer open communicatie en samenwerking met partners, met name met de Politie.

 • Outreachend.


Andere bijkomende ontwikkelingen
Andere bijkomende ontwikkelingen:

 • Bij In Bewaring Stellingen:

 • Indien van toepassing ondersteuning d.m.v. “sfeer-processen-verbaal van de politie, welke rechtstreeks bij de rechter worden aangeleverd.

 • Bij Rechterlijke Machtigingen:

 • Idem als bij IBS.

 • Samenwerking:

 • Intensive samenwerking in de uitvoering.

 • Geen drempels meer.


Casus jacob
Casus “Jacob”

Casus “Jacob”

1e melding(en)

1990

OGGZ aanpak

Nieuwe stijl

Mei 2008

Afgerond

Maart 2009

2005

In behandeling in 3 maands OGGZ ovlg.


Resultaten tot nu toe
Resultaten tot nu toe:

Sterke afname inzet van politie in OGGZ-casuïstiek.

Afname van ernstige/geëscaleerde casuïstiek.

Casuïstiek sneller op de juiste plek.

Realisatie van wijkteams/fact-teams bij de GGZ in de Noordkop (reeds vanaf 2006).

Realisatie van outreachende (samen)werking van GGZ en Brijder.

Betere afstemming van OGGZ en Politie met

het OM/Justitie.Privacy
Privacy...........

 • Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.

 • Uiteraard alleen die informatie welke relevant/nodig is.

 • Meestal betreft het uitzonderingen op de regel met een evident belang.

 • Duidelijke afspraken.

 • Functionele eenheid.


Huidige stand van zaken
Huidige stand van zaken:

Momenteel wordt de basiswerkwijze OGGZ, zoals gepresenteerd, door de GGD, GGZ, Brijder en de Politie, per afdeling,als standaard werkwijze in de hele regio Noord-Holland Noord ingevoerd.

D.w.z. de 14-daagse casuïstieke overleggen en de intensieve samenwerking.


Organisatie en financiering oggz
Organisatie en financiering OGGZ:

Regio Kop van Noord-Holland Ketenpartners

 • Gemeente Den Helder.

 • GGD Vangnet en Advies.

 • Brijder verslavingszorg.

 • GGZ.

 • Politie.


Organisatie
Organisatie:

Management:

 • Productieafspraak Gemeente.

 • Verantwoording productie/rapportage

 • Deelname Adviescommissie MO.

 • Onderhoud keten.

 • Aanschuiven casusoverleg intern ( 1x per maand )


Organisatie1
Organisatie:

Operationeel:

3 OGGZ-teams GGZ in de kop

Medewerkers uit FACT-teams (in deeltijd).

 • Psychiater.

 • SPV

 • casemanagers


Structuur
Structuur:

 • Wekelijks casusoverleg intern.

 • Tweewekelijks casusoverleg met ketenpartners.


Financiering
Financiering:

Productieafspraak met centrumgemeente Den Helder

 • Wieringermeer

 • Wieringen

 • Anna Paulowna

 • Niedorp

 • Schagen

 • Harenkarspel

 • NiedorpResultaten 2010 ggz1
Resultaten 2010 GGZ

 • Totaal 93 trajecten ( 54 m. 39 vr. )

 • Locatie Den Helder 45

 • Locatie Schagen 45

 • Onbekend 3


Resultaten 2010 ggz2
Resultaten 2010 GGZ

 • Uitgeschreven 16

 • Overleden 2

 • Geen overlast meer 2

 • Ingeschreven GGZ 16


Resultaten 2010 ggz3
Resultaten 2010 GGZ:

 • Per traject gem. 8.4 uur.

 • 5 crisiscontacten buiten kantooruren van onverzekerden(SEPH)

 • Toekomstige ontwikkelingen