Videokonferencije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

VIDEOKONFERENCIJE PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VIDEOKONFERENCIJE. Vedrana Pandžić, broj indeksa: 625, G1 Tena Pavić, broj indeksa: 653, G1. 1. Uvod – što su videokonferencije?. Sustav za komuniciranje na daljinu putem koje se zvuk i video slika izmjenjuju između dvije ili više lokacija

Download Presentation

VIDEOKONFERENCIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VIDEOKONFERENCIJE

Vedrana Pandžić, broj indeksa:625, G1

Tena Pavić, broj indeksa:653, G1


1. Uvod – što su videokonferencije?

 • Sustav za komuniciranje na daljinu putem koje se zvuk i video slika izmjenjuju između dvije ili više lokacija

 • Omogućavaju prijenos neverbalnih elem.govorne komunikacije: gestikulacija, izraz lica...

Videokonferencije


Videokonferencije omogućavaju:

 • brzu i jednostavnu razmjenu informacija i znanja

 • sudjelovanje na predavanjima na daljinu, konferencijama ili seminarima

 • praćenje i sudjelovanje na stručnim skupovima i okruglim stolovima

 • uštede u vremenu i troškovima putovanja

Videokonferencije


Standardne funkcije videokonferencijskih programa

 • pozivanje sudionika

 • prekidanje veze

 • prikaz liste sudionika

 • upravljanje prijenosom audio i videozapisa

 • prilagođavanje veličine prikaza, jačine zvuka i kvalitete slike

Videokonferencije


Dodatne funkcije videokonferencijskih programa

 • integracija s adresarom

 • chat tehnologije

 • prijenos datoteka

 • uporaba ploče za crtanje (whiteboard)

 • rad s desktopom nekog od sudionika

 • dijeljenje programa ili aplikacija

Videokonferencije


2. Oprema

 • odabiremo ju ovisno o složenosti videokonferencije

  - videosustav

  - audiosustav

  - računalno-komunikacijski sutav

Videokonferencije


3. Podjela videokonferencija

3.1. Podjela po namjeni:

3.1.1. Sobne videokonferencije

- namijenjeni su sudjelovanju većeg broja osoba koje se nalaze na dvije ili više udaljenih lokacija posebno opremljenih za praćenje videokonferencije (TCR učionice, kongresne dvorane ili velike predavaonice)

Videokonferencije


3.1.2. Stolne videokonferencije

- najčešće izvođena videokonferencija

- izvodi se upotrebom osobnog računala na kojeg su priključeni video kamera smještena na monitoru računala, zvučnici i mikrofon

- često osim izmjene video slike, zvuka i podataka uključuje i dijeljenje dokumenata

- dodavanja, prepravljanja, spremanja ili ispisa nekog dokumenta dostupnog u isto vrijeme različitim stranama

Videokonferencije


3.2. Po broju priključnih točaka

3.2.1. Point-to-point

- tip veze u kojoj sudjeluju samo dvije strane, opremljene jednakom ili kompatibilnom opremom

- sudjeluju sudionici iz dviju prostorija, s dva računala ili u kombinaciji računala i prostorije

- naknadno dodavanje novih članova u konferenciji nije moguće

Slika 1: point-to-point veza

Videokonferencije


3.2.2. Point-to-multipoint

- tip veze u kojoj sudjeluje tri ili više lokacija

- centralni nadzorni uređaj (MCU) uspostavlja vezu povezivanjem i uključivanjem pojedinih članova u sustav

- sudjelovanje više od pet strana u video konferenciji  rezultira lošom, neefektivnom komunikacijom

Videokonferencije


- ako sudjeluju četiri strane tada svaki od sugovornika  na svome monitoru vidi vlastitu sliku i slike svih ostalih sugovornika konferencije

- ukoliko je broj strana koje sudjeluju u video konferenciji veći od četiri tada nakon svakog fiksnog vremenskog intervala prikazuje jednu od strana redom (najčešće je to period od 5 do 10 sekundi)

Slika 1: point-to-multipoint veza

Videokonferencije


4. TCR učionica

- prostorija potpuno prilagođena uvjetima koje zahtijeva kvalitetan prijenos zvuka i slike

- u njoj je oprema za uspostavljanje videokonferencija stalno smještena

- svaka učionica treba imati audiovizualnu, računalnu i komunikacijsku opremu koja omogućiti kvalitetan dvosmjeran prijenos zvučnog i videosignala te računalnih podataka između sličnih udaljenih učionica

Videokonferencije


Slika 3: TCR učionica

Slika 4: TCR učionice u Hrvatskoj

Videokonferencije


5. Primjeri videokonferencijskih alata

5.1. Live Meeting i Windows Meeting Space

5.1.1. Microsoft Office Live Meeting

-Microsoft Office Live Meeting 2007 je online prostor za sastanke, moguće sudjelovanje 2500 korisnika

-omogućava zajednički rad na dokumentima tijekom sastanka

5.1.2.Windows Meeting Space

-program koji omogućava virtualne sastanke u kojima može sudjelovati do 10 korisnika,moguća razmjena podataka

Videokonferencije


Slika 5: Windows Meeting Space

Videokonferencije


5.2. Lotus Sametime

- namijenjen radu virtualnih timova

- naprednija svojstva:

 • instant messaing

 • diskusijske sobe

 • sobe za timski rad

Slika 6: Lotus Sametime sučelje

Videokonferencije


6. Primjeri videokonferencija

6.1.Promocija projekta e-obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Vladom RH dana 19.3.2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, javnost je predstavila čitav skup infrastrukture i servisa u viskoškolskom obrazovanju i znanosti. Na svečanosti je uspostavljena videokonferencijska veza sa svim sveučilišnim centarima u Hrvatskoj i Sveučilištem u Mostaru, te ostvaren kontakt sa svim rektorima navedenih sveučilišta

Videokonferencije


6.2. Promicanje investiranja na području Zapadnog Balkana

- Simora d.o.o. (Razvojna agencija Sisačko-moslovačke županije) je sudjelovala u radu prve video konferencije o promicanju investiranja na području Zapadnog Balkana

- glavne teme ovog skupa bile su uloge agencija za promicanje ulaganja te potrebne reforme na nacionalnoj i regionalnoj razini

- video konferencija je održano u sjedištu CARNet-a u Zagrebu; prva iz serije video konferencija moderirana je iz Beča

- organizator je previdio održavanje pet videokonferencija, gdje su sudionici imali prigodu čuti od prvih ljudi inozemnih kompanija koja su njihova iskustva o pokretanju poslova na području Zapadnog Balkana

Videokonferencije


7. Zaključak

- tehnika i internet olakšavaju komunikaciju i čine ju jednostavnijom, bržom i praktičnijom videokonferencije imaju veliku ulogu

- brži protok informacija i znanja među fizički udaljenim mjestima u realnom vremenu

- jedonstavnije organizacije, uštede troškova putovanja i vremena

-velika primjena videokonferencija vidi se u obrazovanju, u svijetu medicine, u poslovnom svijetu

- daljni razvoj telekomunikacijskih sustava i tehnologija zasigurno će doprinjeti višoj kvaliteti slike i zvuka prilikom održavanja videokonferencijskih poziva

- glavni nedostatak: skupa oprema – malo ustanova ima potrebnu opremu

- za manje od 10 godina zamijeniti uobičajeni način komuniciranja preko interneta

Videokonferencije


Literatura:

 • V.Srića, A.Kliment, B.Knežević, Uredsko poslovanje, Sinergia nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2003, 159-160 str.

 • CARNet, Videokonferencije-moj način, http://www.carnet.hr/videokonferencije/stosu 5.1.2009

 • CARNet, Videokonferencije-moj način, http://www.carnet.hr/videokonferencije/primjeri 5.1.2009

 • CARNet, Servis sobih videokonferencija, http://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/info/CDA0032.pdf 29.12.2008.

 • CARNet, TCR centri, http://www.online-baze.hr/videokonferencije/tcr-centri?CARNetweb=93ff0e00a0f20348234617acf5a2f42d 5.1.2009.

 • CARNet, Rječnik pojmova, http://www.online-baze.hr/videokonferencije/rjecnik?CARNetweb=afae085f7e2230be94cfbe6 29.12.2008.

 • Z. Jelačić, CARNetov sustav sobnih videokonferencija, http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-05/clanak-05/index.html 5.1.2009.

 • Z. Jelačić, Je li to (već) vrijeme videa... na Internetu?, http://edupoint.carnet.hr/casopis/23/clanci/1 5.1.2009.

 • Microsoft Corporation, Microsoft Office Live Meeting product overview, http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/HA102415201033.aspx 9.1.2009.

Videokonferencije


10. Microsoft Corporation, Windows Meeting Space, http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/meeting-space.aspx 9.1.2009.

11. B. Mihalić, Videokonferencija, http://pcekspert.com/articles/226-5.html 29.12.2008.

12. Neowin Managment System, Galleries, http://www.neowin.net/index.php?act=galleries&id=25&img=4 9.1.2009.

13. A. Novak, Mogućnosti primjene stolnih mulitmedijalnih konferencija u sustavu obrazovanja, http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-05/clanak-02/stolne-mc.pdf5.1.2009.

14. Simora d.o.o., Videokonferencija o stranim ulaganjima, http://www.simora.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=1 9.1.2009.

15. Supra Net Projekt d.o.o, Općenito o videokonferencijama, http://www.supranet-projekt.hr/opcenito.htm 9.1.2009.

16. http://www.thesametimeblog.com/sametimeblog/sametimeblog.nsf/dx/new-recorded-demo-of-lotus-sametime-7.5.1-instant-messaging?opendocument&comments 9.1.2009.

Videokonferencije


 • Login