P t hullad kgazd lkod s az p t ipar s a hullad kipar k z s kih v sai
Download
1 / 20

Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Másodnyersanyagok ipari felhasználásának lehetőségei és szabályozása, hasznosítási kötelezettségek. Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai. Lion ’s Garden Hotel – Budapest, XIV. Cházár András u. 4 . 2012. május 16. Tartalom Keletkezés Kötelezettség

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai ' - kurt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P t hullad kgazd lkod s az p t ipar s a hullad kipar k z s kih v sai

Másodnyersanyagok ipari felhasználásának lehetőségei és szabályozása,

hasznosítási kötelezettségek

Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai

Lion’s Garden Hotel – Budapest, XIV. Cházár András u. 4.

2012. május 16.


 • Tartalom és szabályozása,

  • Keletkezés

  • Kötelezettség

  • Szabályozás

  • Felhasználás lehetőségei


Keletkezés és szabályozása,


Keletkezés és szabályozása,


Kötelezettségek és szabályozása,

 • Első és talán legfontosabb elem az elfogadott 2008/98/EK rendelet és az abban foglaltak:

  • 2020-ra el kell érni a 70%-os újrahasznosítási rátát.

   • A kitermelt föld kikerül a hulladékkörből.

   • 2010. december 12-ig a hazai jogi szabályozásban meg kell jelennie a keretirányelv előírásai általi módosításoknak


Szabályozás és szabályozása,

HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

MŰSZAKI IRÁNYELVEK, (ÚJ ANYAGRA ÉS MÁSODNYERSANYAGRA)

ÚTÉPÍTÉSI SZABVÁNYOK

ÚJ ANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


Szabályozás és szabályozása,

 • HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

  • 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

  • 1996. évi LIII. törvény A természet védelméről

  • 1994. évi LV. törvény A termőföldről

  • 2001. évi CXVI. törvény A Nemzeti Földalapról

  • 1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998 Korm. Rendelettel

  • 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökségről

  • 1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és területrendezésről

  • 1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről

  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

  • 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

  • 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről


Szabályozás és szabályozása,

 • 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 • 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 • 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

 • 2/2002. (I.11.) Korm. Rendelet A veszélyes (ADR) áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről

 • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

 • 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

 • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

 • 22/2001 (X.10.) KöM rendelet A lerakóhelyek rekultivációjával kapcsolatban

 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről


Szabályozás és szabályozása,

 • ÚTÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELVEK, (ÚJ ANYAGRA ÉS MÁSODNYERSANYAGRA)

  • ÚT 2-1. 502:2003 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

  • ÚT 2-1. 503:2002 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése

  • ÚT 2-3. 201:2000 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények

  • ÚT 2-3. 204:1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények

  • ÚT 2-3. 206:2003 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Követelmények

  • ÚT 2-3. 207:2003 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Tervezési előírások

  • ÚT 2-3. 208:2000 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai

  • ÚT 2-3. 210 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása (másodbeton)

  • ÚT 2-3. 601:2003 Útépítési zúzott kőanyag

  • ÚT 2-3. 602 Töltőanyagok aszfaltkeverékekhez

  • ÚT 2-3. 603 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként

  • ÚT 2-3. 701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai

  • ÚT 2-3. 702 Betonok párazáró anyagainak követelményei és vizsgálata

  • ÚT 2-3. 706:2003 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása

  • ÚT 4-1. 203 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója és útbaigazító

  • BV-MI 01: 2005 (H) Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával


Szabályozás és szabályozása,

 • ÚTÉPÍTÉSI SZABVÁNYOK

  • MSZ 4702/2: 1997 Portlandcementek. Összetétel, követelmények

  • MSZ 4713 A beton alapanyagainak vizsgálata

  • MSZ 4714 A frissbeton vizsgálata

  • MSZ 4719 Betonok (követelmények)

  • MSZ 4720 A beton minőségellenőrzése

  • MSZ 4751 Beton útburkoló elemek

  • MSZ 4798-1:2004 Betonok 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 2006-1 szabvány alkalmazási feltételeiről Magyarországon

  • MSZ 14043-1 -11:1979-1983 Talajmechanikai vizsgálatok

  • MSZ 15105:1965 Építőipari földmunkák

  • MSZ 18282-1:1987 Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Termékek mintavétele és minősítése

  • MSZ 18284/3 Építési kőanyag-víztartalom vizsgálata

  • MSZ 18288/1 Építési kőanyagok szemmegoszlás-vizsgálata

  • MSZ 18288/2 Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel

  • MSZ 18288/3 Szemalak vizsgálata

  • MSZ 18288/4 Vegyi szennyeződés vizsgálata

  • MSZ 18291 Zúzottkő


Szabályozás és szabályozása,

 • HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

  • 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

  • 1996. évi LIII. törvény A természet védelméről

  • 1994. évi LV. törvény A termőföldről

  • 2001. évi CXVI. törvény A Nemzeti Földalapról

  • 1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998 Korm. Rendelettel

  • 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökségről

  • 1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és területrendezésről

  • 1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről

  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

  • 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

  • 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

  • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről


Szabályozás és szabályozása,Teljesítés feltételei és szabályozása,


Teljesítés feltételei és szabályozása,

 • Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben a 2020-ra vonatkozó kötelezést teljesíteni tudjuk az alábbiak megvalósítása mindenképpen szükséges:

  • olyan termékminősítés kidolgozása, mely a piaci igényeket támogatja

  • információs rendszer

  • PPP projektek támogatása (pl.: önkormányzati úthálózat fejlesztése)

  • szankciók és ösztönzők bevezetése (pl.: lerakási díj megemelése)

  • közbeszerzésben kötelező felhasználás előírása


Teljesítés feltételei és szabályozása,

 • Az építési hatóság feladatának, jogkörének pontosítása; feladatok koncentrálása

  • a. hulladékjegyek ellenőrzése

  • b. engedélyezési eljárás kötelező elemeinek megreformálása

  • c. ellenőrzési jogkörök

  • d. büntetési jogkör, büntetési tételek

 • Megakadályozni a konténeres szállítóknak a hulladékkezelési engedély kiadását ellenőrizetlenül (az általuk kezel hulladékról pontos elszámolást kérni)

 • Hasznosítói oldal támogatása

 • A hulladékáramokat a kijelölt kezelőközpontokba kell irányítani


Teljesítés feltételei és szabályozása,

Szabályozás

A Hgt módosítása szükséges a kötelezetti státusz definiálása miatt. A „45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” helyett kormányrendeleti szinten kell szabályozni e területet.

A helyi (HHT) és regionális (RHT) tervekben is meg kell jelennie az építési és bontási hulladékok újrahasznosítására vonatkozó szabályozók által a 2020-as teljesítés biztosító lépéseknek.

Szemléletformálás

Akció tervek
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és szabályozása, Várkonyi Istvá[email protected]


ad