KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN - PowerPoint PPT Presentation

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
Download
1 / 16

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN. Heidi Thörnberg. Lag om Kollektivtrafik 2012-01-01. Regional kollektivtrafikmyndighet. Organisation. Kommuner och landstinget Region Västerbotten förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen/Kollektivtrafikutskott Kollektivtrafikmyndighet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

Heidi Thörnberg


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Lag om Kollektivtrafik 2012-01-01

Regional kollektivtrafikmyndighet


Organisation

Organisation

 • Kommuner och landstinget

 • Region Västerbotten förbundsfullmäktige

 • Förbundsstyrelsen/Kollektivtrafikutskott

 • Kollektivtrafikmyndighet

  • Myndighetschef

  • Kollektivtrafikstrateg

   - Länstrafiken i Västerbotten AB

   - Norrtåg AB

   - Umeå Busstation

   - Samtrafiken i Sverige AB

   - Svensk kollektivtrafik


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Ansvarsfördelning

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län

 • Strategiska val för kollektivtrafiken

 • Tar fram ett trafikförsörjningsprogram

 • Upprättar och fastställer mål och budget för trafikförsörjningen

 • Beslutar om trafikplikt och taxor

 • Uppdrar till Länstrafiken att upphandla i enlighet med beslut om trafikplikt

 • Ansvarar för samverkansavtal

 • Prioritering av hållplatser att åtgärdas med nationell pott, i samråd med Länstrafiken


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

 • Kommunerna

 • Planerar trafiken

 • Fastställer trafikplan

 • Informeras om trafikkostnaderna

 • Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB

 • Landstinget

 • Planerar trafiken

 • Fastställer trafikplan

 • Informeras om trafikkostnaderna

 • Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB

Ansvarsfördelning


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Ansvarsfördelning

 • Länstrafiken i Västerbotten AB

  • Upphandlar och driver trafik - tecknar avtal och utför avtalstolkningar

  • Kostnadsberäkningar - Sammanställer budget för trafiken

  • Ersätter entreprenörerna

  • Tillhandahåller resandestatistik och övrigt underlag för uppföljning

  • Information, marknadsföring, kundtjänst

  • Äger och förvaltar teknisk infrastruktur - Drift och underhåll samt utveckling av biljett- och betalsystem

  • Delta i och driva utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken

  • Ansvar för produkten bussgods


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Tuta och kör eller……………………..?

Fokus på lagens krav

Nationella mål

Regional vision och Mål

Samverkansparter

Angränsande kollektivtrafikmyndigheter

Trafikverket

Länsstyrelsen

Stöd

SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik m fl.

Kontroll

Transportstyrelsen

Trafikanalys m fl.


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Regional kollektivtrafik

Inom regionen (länet)

Allmän kollektivtrafik

Länsgränsöverskridande

Kommungränsöverskridande

Särskild kollektivtrafik

Kollektivtrafik på vatten


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Trafikplikt?

Beslut om allmän trafikplikt

- Omfattning av trafik

- Krav på upphandlad trafik på sträckor med allmän trafikplikt

- Tillgänglighet

- Miljö

- Trafiksäkerhet

Beslutet innebär ett verkställande av trafikförsörjningsprogrammet

RKM skall annonsera före upphandling

Samråd inför upphandling (SIU)

RKM tar ställning till kommersiell eller upphandlad trafik

Överklagande

Avtal

Årlig rapport


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet gäller den regionala kollektivtrafiken.

Strategiskt verktyg för önskad samhällsutveckling Kopplingar mot de flesta samhällsområden.

Samordning med samhällsplaneringen

Bebyggelse och trafik- infrastruktur har stor betydelse för kollektivtrafikens framkomlighet attraktivitet och framgång.


Trafikf rs rjningsprogram

Trafikförsörjningsprogram

Nationella mål och riktlinjer

Tillväxtpolitiska mål

Transportpolitiska mål

Nationella miljökvalitetsmål

Nationella miljömål för kollektivtrafiken

Målsättningar avseende tillgänglighet

Barnkonventionen


Trafikf rs rjningsprogram1

Trafikförsörjningsprogram

Öka resandet med 5 %

Möjligt

- tätbefolkade områden

- starka stråk

Svårt / utmanande

- glesbygden

- långa avstånd


Trafikf rs rjningsprogram2

Trafikförsörjningsprogram

Hur jobbar vi vidare med programmet?

 • Mål och åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: Samråd, utredning, baka in i programmet (september 2012-feb 2013)

 • Samordnas med RUS-processen (september 2012-maj 2013)

 • Samråd mål och åtgärder under höstens Kommunrunda (Okt-dec 2012)

 • Uppdatera Nuläge med GIS-analyser (Jan-mars 2013), önskeläge enl. plan

 • Omarbeta mål, åtgärder och övriga delar (januari-mars 2013), pågår

 • Remiss och samråd (maj - aug 2013)

 • Remisskonferens den 13 juni 2013 i Umeå

 • Reviderad version antas i november2013?


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Kollektivtrafikens robusthet, beredskap och Samverkansbehov

Vad planerar vi för?

?

- om…….?

- om inte……..?

Vem planerar?

Vem beslutar?


Kollektivtrafikmyndigheten i v sterbottens l n

Kommer vi till ……………………………

Jobbet

Skolan

Sjukhuset


Broar skapar m jligheter

Broar skapar möjligheter


 • Login