2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ - PowerPoint PPT Presentation

2.5 ...
Download
1 / 23

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ. ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A , B , X , TOT, NAME เป็นต้น ตัวแปรชุด (ARRAY) การตั้งชื่อตัวแปรในหน่วยความจำที่ใช้ชื่อเพียงตัวเดียว

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 5

2.5

  • 1

 • A , B , X , TOT, NAME

  • (ARRAY)

 • X(1) , X(2), X(3)


2 5

(ONE-DIMENSION ARRAY)

1

2

3

4

5

X(3)

X

X

X(3)

X(5)

X(5)

(Subscript)


2 5

(TWO-DIMENSION ARRAY)

Matrix 2

1 2 3

X

1

2

3

4

5

6

X(2,3)

X(5,3)


2 5

  • [C]mxn = [A]mxn + [B]mxn

 • [C]mxn = [A]mxn * [B]mxn

 • a[3][2]

 • a11 a12

  a21 a22

  a31 a32


  2 5

  Flowchart

  READ

  M,N

  I 1 M

  I = 0

  I = I + 1

  J = 0

  A(I,J)

  J 1 N

  I

  J = J + 1

  Read

  A(I,J)

  no

  J = N?

  yes

  no

  I = M?

  yes

  A[I,J]


  2 5

  Read

  X(I)

  I = 110

  10 X(1) X(10)

  Print

  X(I)

  I = 110

  X(1) X(10)


  2 5

  2

  Read

  A(I,J)

  I = 1,2M

  J = 1,2.N

  M X(1) X(M)

  Print

  A(I,J)

  I = 1,2M

  J = 1,2.N

  X(1) X(M)


  2 5

  • 12

   • N

  • 3 3 5 1

  3 5 1

  3 5 1

  MAX

  MIN

  MIN

  MAX

  3 5 1

  3 5 1

  MIN

  MAX

  MAX

  MIN

  2

  1

  3

  4


  2 5

   • N =

   • X(I) = I

   • MAX = (Maximum)

   • MIN = (Minimum)


  2 5

  START

  Read

  N

  Read X(I)

  i = 1N

  i = 1

  MIN=X(i)

  MAX=X(i)

  1

  2

  Flowchart

  ()


  2 5

  2

  1

  No

  Yes

  i < N

  Print

  MAX

  MIN

  i = i + 1

  No

  Yes

  X(i)>MAX?

  STOP

  MAX=X(i)

  Yes

  No

  X(i)<MIN?

  MIN=X(i)


  2 5

  13

  (Sort) 999

  5 1

  1 5

  a[L+1]--> a[L]

  temp --> a[L+1]

  a[L]

  a[L+1]

  a[L]

  temp

  5 1

  1 1

  1 5

  a[L] = a[L+1]

  a[L+1]=temp

  Temp = a[L]

  Temp

  5


  2 5

  a(i) = i

  i =

  CHECK =

  CHECK = 1 1 ()

  CHECK = 0 ()

  Temp =

  N =

  L =


  2 5

  Flowchart

  START

  i = 0

  i = i + 1

  Read a[i]

  a[i]=999

  N= i - 1

  CHECK = 1

  1

  N

  Y

  2

  Check=1

  L = 1 TO N

  Print

  a[L]

  STOP

  ()


  2 5

  2

  L=1

  CHECK = 0

  N

  Y

  L < N

  N

  Y

  a[L]>a[L+1]

  Temp=a[L]

  a[L]=a[L+1]

  a[L+1]=Temp

  CHECK = 1

  1

  L = L + 1


  2 5

  c11 c12 c13

  c21 c22 c23

  a11 a12 a13

  a21 a22 a23

  b11 b12 b13

  b21 b22 b23

  +

  =

  2*3

  2*3

  2*3

  • 14

  • 2

   • [A]mxn = [B]mxn + [C]mxn

 • 2*3

  • aij = bij + cij


 • 2 5

  START

  Read m,n

  Read Aij

  i = 1,,m

  j = 1,,n

  Read Bij

  i = 1m

  j = 1n

  j = 0

  1

  Flowchart

  ()


  2 5

  1

  j = j + 1

  i = 0

  2

  Print Cij

  i = 1m

  j = 1n

  i = i + 1

  i = i + 1

  Cij = Aij + Bij

  STOP

  i = m?

  N

  Y

  j = n?

  N

  Y

  2

  Flowchart


  2 5

  15

  SD2 =

  (Xi - X)2

  N-1

  • Xi

  • X

  • N

   • Input :

   • Output :

   • : -

   • -


  2 5

   • i =

   • score =

   • SUM =

   • X =

   • TOT =

   • ( (Xi - X)2)

   • SD2 =


  2 5

   • 1. (score) loop sum array

   • 2.

   • 3. loop SUM(Xi - X)2

   • 4. (Xi - X)2

  • N-1

   • 5.


  2 5

  START

  i = 0

  SUM = 0

  TOT =0

  Read score

  Yes

  Score<>999?

  No

  i = i + 1

  N = i

  X(i) = score

  SUM = SUM+score

  X=SUM/N

  Read score

  1

  Flowchart

  ()


  2 5

  1

  i = 0

  i = i + 1

  TOT=TOT+(X(i)-X)2

  No

  i = N?

  Yes

  SD2=TOT/(N-1)

  Print SD2

  END


 • Login