UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL - PowerPoint PPT Presentation

      UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL
Download
1 / 142

 • 286 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská PODNIKOVÁ LOGISTIKA Prof. Ing. Marie Jurová, CSc Kolejní 4, 6.poschodí, místnost 43 tel. 5 4114 2691, E-mail: jurova@fbm.vutbr.cz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


U ebn texty vysok ch kol

UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

PODNIKOVÁ LOGISTIKA

Prof. Ing. Marie Jurová, CSc Kolejní4, 6.poschodí, místnost 43

tel. 5 4114 2691, E-mail: jurova@fbm.vutbr.cz


Logistick management

Logistický management

 • Základní pojmy logistiky

 • Podniková logistika

 • Metody pro řízení procesů

 • Znaky logistického přístupu

 • Logistická koncepce firmy - integrace

 • Cíle logistiky

 • Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů

 • Rozhodování logistického managementu


Logistika opat ov n

Logistika opatřování

 • Funkce a podmínky opatřování

 • Úkoly opatřování

 • Zdroje opatřování

 • Utváření trhu opatřování

 • Srovnání přístupů nákupního managementu

 • Náklady na logistické činnosti

 • Značení a identifikace zboží

 • Řízení zásob


U ebn texty vysok ch kol

Doporučená literatura:

Základní literatura ke studiu :

a/ domácí

JUROVÁ,M. Obchodní logistika. 1. a 2.část. 2.přepr. a dopl. vyd., Brno VUT v Brně, FP 2006, s.130, ISBN 80-214-3128-8

PRAŽSKÁ,L.,JINDRA,J. a kol. Obchodní podnikání. 1vyd. Praha: Management Press, 1997. 880s. ISBN 80-85943-48-4

GURTLICH G.H. a kol.Ekonomika dopravy. Trh, marketing, logistika. 1 vyd. Praha:BABTEXT, 1993, 128s. ISBN 80-901444-7-0

CANNON,T.,SHAW,S. Svět obchodu. 1 vyd. Brno: Albion, 1991,188s. ISBN 80-85318-03-2

SCHULTE,CH. Logistika. 1 vyd. Praha:Victoria Publishing, 1994, 301s. ISBN 80-85605-87-2

GROS I. Logistika. 1 vyd.Praha: Vydavatelství VŠCHT. 1996,228s. ISBN 80-7080-262-6

PERNICA,P.Logistický management. Teorie a podniková praxe. 1 vyd. Praha: Radix 1998. 660s. ISBN 80-86031-13-6


U ebn texty vysok ch kol

Základní literatura ke studiu- pokračování

TOMEK,G.,TOMEK,J.Nákupní marketing.1 vyd. Praha: GRADA Publishing 1996, 176s. ISBN 80-85623-96-X

CHRISTOPHER,M. Logistika v marketingu. Přel.Prokeš R., Praha Management Press 2000, 166s. ISBN 80-7261-007-4

TOMEK,J.,HOFMAN,J. Moderní řízení nákupu podniku. 1.vyd. Praha Management Press 1999, 276s. ISBN 80-85943-73-5

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2006, 589s. ISBN 80-251-0504-0

BOSSIDY,I.,CHARAN,N., BURK,CH. Řízení realizačních procesů. Přel.Grusová,I. . Praha Management Press 2004, s.224, ISBN 80-7261-118-6

KOTTER,R.S. Vedení procesů změny. Přel.Škapová,H., Praha Management Press 2000, s. 192, ISBN 80-7261-014-5

ŘEPA,V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha Grada 2006, 265s. ISBN 80-247-1281-4

SCHEER,A.W. ARIS – od podnikových procesů k aplikačním systémům. Praha IDS Scheer ČR 1998, 185s. ISBN 80-238-4719-8

BERAN,V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha Academia 2002,172s. ISBN 80-200-1007-6


B zahrani n

b/ zahraniční

RUPPER,P., SCHEUCHZER,R.H. Unternehmenslogistik. Zurich, Verlag Industrielle Organisation 1989

CHRISTOPHER,M. Logistics and supply chain management. 2.edition, London, Pearson Education Limited. 1998, p.294, ISBN 0 273 63049 0

SIMS,R. Planning and Managing Industrial Logistics Systems. Amsterdam Elsevier Science Publishers B.V. 1991,s. 422, ISBN 0-444-88151-4

BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Munifacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4

STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8

c/ časopisy

Logistika, Logistik für Unternehmen, Systémová logistika, Moderní řízení, Logistics Pilot, Technika a trh


U ebn texty vysok ch kol

Postavení logistiky

množství

produkt

ZÁKAZNÍK

čas

prostor


U ebn texty vysok ch kol

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:

 • správné zboží

 • ve správném množství

 • na správném místě

 • ve správném čase

 • za přijatelných nákladů


Po adavek realizuje logistika

POŽADAVEK realizujeLOGISTIKA


E en po adavk je vyj d eno posl n m logistiky pernica p logistika pro 21 stolet

Řešení požadavků je vyjádřeno posláním logistiky Pernica, P. Logistika pro 21. století

Podstatou logistiky je řízení materiálových toků a s nimi spojených informačních toků, (t.j. navrhování a realizace logistických systémů, organizace, plánování a zavádění, řízení a kontrola činnosti opatřování, dopravy a skladování) od těžby surovin až po dodání hotových výrobků zákazníkům.


U ebn texty vysok ch kol

Proč vůbec logistika a její užití v reálné ekonomice - průmyslové praxe ?


U ebn texty vysok ch kol

Vývoj ve společnosti při uspokojování potřeb a požadavků je dán

individualizací požadavků –

trendy globalizace.


U ebn texty vysok ch kol

Individualizace poptávky má dvě podoby:

 • potenciál poptávky se tříští  je čím dál

 • tím rozmanitější

 • 2) podmínky dodávek a platební podmínky jsou

 • stále více určovány kupujícím spíše než

 • prodávajícím


U ebn texty vysok ch kol

Změny v reálné ekonomice vedou k důsledkům v průmyslové organizaci a to:

 • 1) tlak na zvyšování kapacit

 • 2 ) prodlužování průběžných dob

 • zhoršování spolehlivosti dodržování

 • termínu


U ebn texty vysok ch kol

Obecné vyjádření logistiky jako teoretické discipliny – vědy:

„logos“ - je to slovo, které znamená

pochopení [z řečtiny]

Poslání logistiky


U ebn texty vysok ch kol

 • Egypt

 • Byzantské

 • císařství

 • II. světová

 • válka

Poslání logistiky

ve vojenských operacích

v průmyslové praxi


U ebn texty vysok ch kol

Poslání logistiky v průmyslové praxi

fyzický tok

Průmyslová

organizace

1) výrobní

2) obchodní

organizace

trh

opatřování

3) organizace poskytující služby

trh zákazníků

3. fáze

1. fáze

2. fáze

informační tok

4. fáze


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY

1.fáze fyzické distribuce

Optimalizace v oblasti distribuce

[ Physical distribution ]

- dopravní cesty

- dopravní kanály

- rozmístění skladů

konsignační

distribuční


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY

2.fáze uplatnění hlediska produkce

1.Třídění produktů

Zboží : -specifikované zákazníkem

- typizované se specifickými zákaznickými požadavky

- standardní zboží s variantami

- standardní zboží bez variant

2.Standardizace

Individualizace poptávky - individualizace výroby

ochranná funkce

manipulační funkce

marketingová

3.Obal


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY

3.fáze

Realizace nutnosti hledisek opatřování

Cíl : uzavřený systém trhů materiálů a zboží.

Hlediska : toku materiálu

výroba „bez zásob“ ( JIT, JIS)

řízení zásob


U ebn texty vysok ch kol

Realizace JIT vede k dosažení:

 • 7 „nul“

 • nulové zmetky

 • nulové časy seřízení

 • nulové stavy zásob

 • žádná manipulace

 • žádné přerušení

 • nulové časy dodávek

 • výrobní dávky velikosti jedna

 • V praxi  přiblížení se k tomuto požadavku


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY

4. fáze

Respektování nadpodnikových hledisek dodavatelů, zákazníků a nositelů služeb - tvorba logistických řetězců

v podnikání [sítí]

Hlediska: - dodavatelů

- zákazníků

- nositelů služeb (distribuce), logistická centra

přejít na následující snímek


U ebn texty vysok ch kol

4. fáze logistiky v průmyslové praxi

fyzický tok

Průmyslová

organizace

1) výrobní

2) obchodní

organizace

trh

opatřování

3) organizace poskytující služby

trh zákazníků

SCM

LIS

CRM

ERP

ECR

EDI


Vysv tlen zkratek

Vysvětlení zkratek:

 • MIS – manažérský informační systém

 • ERP – Enterprise Resources Planning

 • CIM – Computer Integrated Manufacturing

 • CRP – Continuous Repleshment Program

 • QR – Quick Response

 • CRM - Customer Relationshop Management

 • SCM - Supply Chain Management

 • MRP – Material Requirements Planning

 • EDI- Electronic Document Interchange

 • CIL - Computer integrated logistics

 • ECR - Efficient Consumer Response


U ebn texty vysok ch kol

MIS

SCM

ERP

CRM

Rozšířený model ERP


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY pokračování 4.fáze

ERP ( Enterprise Resources Planning)

Plánování podnikových zdrojů

ERP je koncepce vyvinutá konzultační firmou Gardner Group.

Popisuje příští generaci výrobního podnikového systému

a software MRP II. Systém ERP tedy prakticky znamená

všechny moderní podnikové informační systémy.

Přejít na následující snímek


U ebn texty vysok ch kol

Data ERP

 • Číselníky – položek, pracovišť, skladových míst, nákladových středisek, referentů, dodavatelů, zákazníků

 • Kmenová data s údaji o:- výrobku: položky, kusovníky- způsobu realizace výrobku: technologický postup- VS výrobní základně: strojích a dalších pracovištích- dodavatelích materiálů- zákaznících

 • Zakázková data s údaji o:- zakázce pro konkrétního zákazníka s požadovanými termíny, množstvím, strukturou, provedením výrobku

 • Archivní data - údaje k již realizovaným zakázkám

 • Parametry- hodnoty pro stanovení optimálního fungování systému ERP a jeho modulů


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY - pokračování 4.fáze

EDI ( Electronic Document Interchange )

Elektronická výměna dat


U ebn texty vysok ch kol

EDI je elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů mezi odběratelem a dodavatelem.

V systémech EDI spolu přímo komunikují počítačové aplikace nebo informační systémy obchodních partnerů a mohou si tak automatizovaně nebo s minimem lidských zásahů předávat obchodní doklady


U ebn texty vysok ch kol

Počátky EDI sahají do 70. let, kdy vznikala první řešení datové komunikace mezi firmami. Z nutnosti komunikace v celé síti firem se postupně zrodily standardy, zejména ANSI[1] X12, evropský GTDI[2] a ODETTE v automobilovém průmyslu. Potřeba vytvořit jednotný mezinárodní standard nakonec vedla k vytvoření samostatného orgánu OSN pod názvem EDIFACT[3], který vytvořil a nadále spravuje stejnojmenný standard.[1] „American National Standards Institute“, v českém překladu „Americký národní normalizační institut“.[2] „Guidelines for Trade Data Interchange“, v českém překladu „pravidla pro výměnu dat v obchodě“.[3] „Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport“, v českém překladu „elektronická výměna dat pro administrativu, obchod a dopravu“.


Edifact

EDIFACT

definuje syntax zprávy („dokumentu“), skládajícího se z jednotlivých segmentů :

(„vět“) a

prvků („slov“).

Standard nabízí množinu předdefinovaných zpráv, např.:

 • PAYORD – payment order – platební příkaz

 • INVOIC – invoice – faktura

 • PARTIN – party information – informace o firmě

 • FINSTA – financial statement – účetní výkaz


U ebn texty vysok ch kol

Přínosy systému EDI

 • snížení objemu papírování (vytváření a zakládání dokumentů)

 • vyšší přesnost vzhledem k omezení manuálního zpracování

 • vyšší rychlost přenosu objednávek a dalších dat

 • omezení kancelářské práce/administrativy při zadávání dat, zakládání, zasílání dokumentů poštou a při souvisejících činnostech

 • možnost zabývat se strategickými záležitostmi v oblasti nákupu (protože administrativním ůkonům je možno věnovat méně času)


U ebn texty vysok ch kol

objednávka

faktura

Slévárna

Strojírenský podnik

platba

avízo

clearing

banka 1

banka 2


U ebn texty vysok ch kol

Uplatnění SCM

 • Pět vývojových fází:

 • Snižování nákladů uvnitř firmy (oddělení, útvaru)

 • Mezifunkční týmy  plnění zakázek zákaznický servis  MRP II- včasná dodávka podnikem

 • Integrovaný podnik  efektivní plnění zakázek věcná realizace vnitropodnikový internet sledování celkových nákladů na realizaci

 • Rozšířený dodavatelský řetězec -výměn dat (EDI) a internet, zvýšení vzájemné komunikaceCílem je zkrátit čas a snížit náklady realizace

 • Pružné uspořádaní partnerů v rámci sítě


U ebn texty vysok ch kol

Současné řešení SCM

 • zvýšení spokojenosti zákazníka

 • podíl zákazníka na výsledné konfiguraci produktu

 • informace o stavu jeho zakázky

 • snížení pravděpodobnosti výskytu opožděné nebo nekompletní dodávky

 • řešení neočekávaných situací v rámci celého dodavatelského řetězce


Hierarchie pojm

SCM

Logistika

Opatřování

Nákup

Hierarchie pojmů

Zásobování


U ebn texty vysok ch kol

FÁZE LOGISTIKY - pokračování 4.fáze

ECR - ( Efficient Consumer Respouse)

Plánovitá spolupráce oboustranně výhodná -

obchodní řetězce

CRP - ( Continuous Replenishment Program

Systémy plynulého zásobování


U ebn texty vysok ch kol

 • CRP - ( Continuous Replenishment Program )

 • Systémy plynulého zásobování

 • CRP je jedním z pilířů strategie ECR (Efficient Consumer Respouse), současné vzájemné iniciativy dodavatelů a obchodníků zaměřené na optimalizaci společného distribučního řetězce. Účelem je vytvoření dodatečné spotřebitelské hodnoty v podmínkách

 • nižších nákladů,

 • lepších služeb,

 • vyšší kvality

 • širšího sortimentu.


Crp continuous replenishment program syst my plynul ho z sobov n

CRP - ( Continuous Replenishment Program ) Systémy plynulého zásobování

CRP slouží dodavatelům k zefektivnění

distribuce a zajištění hladkého toku výrobku

do maloobchodu. Zabezpečuje současně

 • snížení úrovně zásob

 • odstranění nedostatků zboží v prodejnách,

 • přispívá k minimalizaci nákladů na

  vyřizování objednávek.


Crp continuous replenishment program syst my plynul ho z sobov n1

CRP - ( Continuous Replenishment Program Systémy plynulého zásobování

Pomocí CRP lze rovněž optimalizovat vlastní distribuci, včetně dopravních kapacit, primárně dochází ke snížení výkyvů v dodávkách. Tento systém rovněž poskytuje kvalitnější informace o úrovni zboží v jednotlivých distribučních kanálech, čímž přispívá k lepšímu předpovídání a plánování výroby.

Jedním z největších přínosů pro odběratele je navázání strategického obchodního partnerství.


Crm customer relationship management syst m pro zen vztah se z kazn ky

CRM ( Customer Relationship Management )Systém pro řízení vztahů sezákazníky

CRM je zákaznicky orientovaná podnikatelská

strategie, která slouží k optimalizaci :

rentability,

tržeb

uspokojení zákazníků.


U ebn texty vysok ch kol

Strategie CRM

Strategie zákazníků kdo jsou a kdo nejsou zákazníci určení jejich potřeb určení jejich preferencí

Strategie organizace - rozhodnutí jaké produkty s jakými atributy jsou vhodné pro zákazníky (kteří byli identifikováni jako vhodní)

Strategie komunikačních kanálů určení jakými určení způsobu

Strategie infrastruktury: podpora CRM z hlediska: technologického procesního organizačního


U ebn texty vysok ch kol

Funkce CRM

 • spojité sledování zákaznických požadavků

 • tvorba nové hodnoty s využitím zákaznických informací

 • zaměření obchodních zdrojů na aktivity k vytváření dlouhodobých a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky


Matice ziskovosti z kazn ka

Matice ziskovosti zákazníka


U ebn texty vysok ch kol

Vývojové fáze logistiky (Baumgarten, Walter, 2000)


Logistika na po tku 21 stolet

Vymezení problému

Teoretická východiska

Cíle

Metody

Přínosy

Logistika na počátku 21. století

Megatrendy

Vliv na logistiku

Globalizace

Technologický rozvoj

Rozšiřování sortimentu výrobků

Kratší životní cykly výrobků

Individualizace produktů

Rostoucí význam služeb

Tlak na snižování nákladů

Zmenšuje se podíl výrobce na přidané hodnotě

Globální distribuce

Klíčový význam informací

Rostoucí množství zboží

Kratší časy uvedení výrobku na trh

Menší velikost dodávek

Vysoká frekvence dodávek

Kratší dodací lhůty

Užší časová okna

Tvorba dodavatelských sítí


U ebn texty vysok ch kol

LOGISTIKA - pojem

Převzetí pojmu logistika do ekonomiky v šedesátých letech, se jej používá jako

zastřešující pro optimalizační postupy:

 • při tvorbě plánování procesů

 • při řízení procesů

 • při regulování a kontrole procesů

uvnitř i mezi sociálními systémy


U ebn texty vysok ch kol

Proces

Je definován jako transformace vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu hodnotu. Proces je zároveň chápán jako systematické opakující se aktivity, které vedou k realizaci konečného produktu


U ebn texty vysok ch kol

Procesy mají dvě základní charakteristiky:

 • mají zákazníky mají definované vstupy a jejich příjemce (zákazník může být uvnitř nebo vně firmy)

 • překračují podnikové hranicetzn. že se vyskytují mezi nebo uvnitř jednotlivých subjednotek. Procesy jsou obecně nezávislé na formální organizační struktuře.


Procesn zen

Procesní řízení

 • je soubor metod, které vedou k poznání firemních procesů s následnou možností tyto procesy a systém jejich řízení zlepšovat

 • základním kamenem je procesní analýza – zpracování konkrétního modelu organizace s cílem jeho využití pro řešení firemních problémů


U ebn texty vysok ch kol

► přijetí obchodního případu

► vytvoření objednávky, její obsahovou, termínovou a cenovou specifikaci,

► plánování potřebných materiálových požadavků, včetně zpracování návrhů na nákupy a kooperace,

► objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů,

► zajištění úloh skladového hospodářství,

► plánování výrobních i předvýrobních kapacit,

► řízení realizace výrobní zakázky, včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby,

► expedice hotových výrobků,

► archivace zakázek a dalších souvisejících dat.

Primární proces podniku – logistika (výroba, nákup, skladování a prodej)


Volba procesn ho syst mu

Volba procesního systému

 • Chování trhu?

 • Velikost a rozložení Lead Time?

 • Variabilita a předvídatelnost procesu? (seriovost, konfigurovatelnost.../// reprodukovatelnost, výtěžnost///komunikace se zákazníkem a změny po objednávce, speciály)

 • Rozložení přidané hodnoty?

 • Kumulace zásob/peněz v průběhu výrobního cyklu?

 • Pružnost výrobních kapacit a prostředků?

 • Riziko zastarávání zásob (obsolescence)?

 • Finanční politika schopnost firmy?

 • Balení, celnice, doprava, instalovatelnost?


Pr b h zak zky ve v robn firm

Průběh zakázky ve výrobní firmě

 • Roční rozpočet

 • Pravidelná tvorba build planu na cca 18 měsíců dopředu na základě:

  • Vývoje příjmu zákaznických objednávek

  • Vývoje prospektů

  • Statistické prognózy a vývoje trhu

 • Kapacitní plánování

 • Zaplánování do ERP – MRP

 • Forecast a objednávání materiálu

 • Výroba standardní části dle forecast

 • Zpracování zákaznické objednávky:

  • Konfigurace, (dohoda přepravních a akceptačních podmínek)

  • Zajištění 3th parties

  • NSR = speciál - schválení, design, zajištění, výroba a test

  • Export control, Letter of Credit

  • CWAT = zákaznický schvalovací test

  • Potvrzení termínu dodání a plán instalace

  • Zajištění přepravní společnosti (pojištění je FEI globální)

 • Fakturace …může znít jednoduše_?


 • D lka procesu a akumulace hodnot

  Délka procesu a akumulace hodnot

  Platební podmínky

  Výroba na předpověď!


  U ebn texty vysok ch kol

  Uspořádání podniku

  přání

  dodávka

  přání

  dodávka

  zákazník

  Procesně orientované

  uspořádání podniku

  Klasické uspořádání

  podniku


  U ebn texty vysok ch kol

  Procesní zpracování obchodní zakázky v rámci informačního systému

  nabídka

  zákazníkovi

  evidence

  položka

  termínování

  zakázka

  přiřazení

  příprava

  práce

  výrobní zakázka

  převzetí

  dispozice

  objednací

  návrh

  nákup


  V sledky procesn ho zen

  Výsledky procesního řízení

  • zprůhledňuje podnik

   - procesy, které se v něm odehrávají

   - organizaci, kterou jsou procesy řízeny

  • dává možnost procesy měřit, trvale monitorovat dosahování cílů

  • definuje vztah k outsourcovaným činnostem

  • pomáhá tvořit zadání pro funkčnost základních nástrojů pro činnost podniku

  • je nezbytným předpokladem pro dodržování závazných norem


  U ebn texty vysok ch kol

  Supplier

  Exchanges

  Customer

  Exchanges

  Logistics

  Exchanges

  Dodavatelský řetězec na bázi e-logistiky

  Prodejci

  Dodavatelé

  Distributoři

  Výrobci

  Virtuální výrobci

  Smluvní výrobci

  Poskytovatelé

  logistických služeb

  Informační tok

  Tok zboží


  U ebn texty vysok ch kol

  Metody procesního řízení v logistice

  Oblast Metody

  analýza procesů matematická statistika, stochastika, analýza

  shluků, teorie mlhavých množin, teorie chyb,

  ABC - Paretova analýza, SWOT,SLEPT

  modelování

  procesů teorie grafů, teorie hromadné obsluhy, teorie

  spolehlivosti, simulační technika,...

  IT výpočetní + komunikační technika

  optimalizace metody operační analýzy, teorie rozhodování,

  procesů teorie her, teorie zásob,...

  řízení procesů teorie organizace, teorie regulace,

  vyhodnocování rozpočtování nákladů, hodnotová analýza,

  procesů analýza užitku a nákladů, controlling.

  45


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistické řízení

  při využití teorie systémů


  Slo ky logistick ho zen

  Složky logistického řízení

  Logistické výstupy

  Logistické vstupy

  Řídící činnosti

  Plánování

  Implementace

  Řízení

  Orientace na marketing (konkurenční výhoda)

  Přírodní zdroje (půda, zařízení, vybavení)

  Využití času a místa

  Logistické prvky

  Lidské

  zdroje

  Suroviny

  Zásoby ve výrobě

  Hotové výrobky

  Dodavatelé

  Zákazníci

  Efektivní zásobování zákazníka

  Finanční zdroje

  Informační zdroje

  Majetkové přínosy

  Logistické činnosti

  • zákaznický servis

  • prognózování poptávky

  • distribuční komunikace

  • řízení stavu zásob

  • řízení pohybu materiálu

  • vyřizování objednávek

  • zajištění náhradních dílů a servisu

  • výběr lokality závodu a skladu

  • řízení nákupu

  • balení zboží

  • řízení pohybu vráceného zboží

  • recyklace („zpětná logistika“)

  • doprava a přeprava

  • skladování


  U ebn texty vysok ch kol

  V aplikaci na podnik se vztahuje logistika na všechny materiální a komunikativní procesy během a po produkci zboží a to uvnitř i vně podniku.

  Podniková logistika má tři těžiště, které je nutno integrovat a to:

  opatřování [nákup +zásobování výroby materiálovými prvky]

  integrované plánování potřeb, které vychází z trhu

  a výroby

  fyzická distribuce [ rozdělování zboží ]


  U ebn texty vysok ch kol

   čas

  Tok materiálových prvků v jakémkoliv podobě má překlenout:

   prostor

  OPTIMÁLNĚ


  U ebn texty vysok ch kol

  K tomu malý příklad:

  Rozhlížejte se ve svém prostředí v tuto chvíli tak dlouho dokud

  neuvidíte nějaký světelný zdroj ( žárovku, zářivku nebo něco

  podobného ). Otázka pro Vás zní „Jakou dobu vyžaduje tento

  světelný zdroj ( v evropském průměru ), než jsou svezeny jeho

  části na jedno místo, než je zdroj vyroben, zabalen, opět rozbalen,

  zamontován a než se tam, kde nyní nachází, poprvé rozsvítí ?“

  Trvalo to :

  a) 50 minut ?

  b) 22 hodin ?

  c) 5 měsíců 29 dní ?

  d) 6 měsíců ?


  U ebn texty vysok ch kol

  z pramene: VOLVO


  U ebn texty vysok ch kol

  „ skutečná doba přípravy a zpracování“

  ( 50 minut odpověď a, )

  „ skutečná doba dopravy v rámci firmy i mimo ni “ ( 22 hodin odpověď b,)

  „doba skladování mezi jednotlivými

  zhodnocovacími kroky“ ( 5 měsíců 29 dní, odpověď c , )


  U ebn texty vysok ch kol

  Dodavatel

  Základní princip v podnikatelském subjektu

  Výroba

  Logistika

  Finance

  Prodej &Marketing

  Zákazník


  Evropsk logistick asociace r 2003

  Evropská logistická asociace [r. 2003]

  Logistika je chápaná jako organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích


  U ebn texty vysok ch kol

  Definice podnikové logistiky

  Logistika má za úkol koncipovat a vyvíjet strategiia

  taktiku pohybu zdrojů z hlediska optimálních výkonů

  a největší hospodárnosti.

  Logistika není ani nejdůležitější, ani jedinou podnikovou ekonomickou funkcí, ale změny ve výrobě a v obchodě vyvolávající její rostoucí význam jako integrující průřezové funkce.


  U ebn texty vysok ch kol

  1)Strategie manažerské činnosti funkce - plánování - vedení

   - organizování - kontrola

  oblast řízení - rozhodování - komunikace

  2) Taktikavýkon toku zboží od vývoje výrobků přes výrobu adistribuci

  oblast provádění výkonů

  3)Ekonomické funkce:

  - návratnost kapitálu v materiálových tocích

  - optimální organizační struktury - procesní řízení - informační otevřenost - rozmach nových nástrojů řízení

  doba obratu

  Dupontovo

  schéma

  návratnost

  investic


  U ebn texty vysok ch kol

  Řízení logistiky jako ekonomická funkce firmy

  KOORDINACE

  NÁKUP TECHNIKA PRODEJ

  co?

  jak?

  kde?

  VÝZKUM & VÝVOJ

  ZÁSOBOVÁNÍ VÝROBA MARKETING

  ODBYT

  potřeby x požadavky

  DODAVATEL SKLAD KONVERZE SKLAD ZÁKAZNÍK

  zahajuje logistický řetězec


  U ebn texty vysok ch kol

  Řízení logistiky jako ekonomická funkce firmy - pokračování

  nákup

  výzkum & vývoj+marketing

  technika

  simultánní inženýrství

  KOORDINACE

  plánování

  provádění

  kontrola

  informačních

  materiálových

  toků


  U ebn texty vysok ch kol

  řízení materiálového a informačního toku

  dodavatelé

  vývoj

  a

  nákup

  výroba

  prodej

  odběratel


  U ebn texty vysok ch kol

  dodavatel

  výroba

  prodej

  odběratelé

  vývoj

  a

  náklady

  rozšíření hranic řízení materiálového i

  informačního toku


  U ebn texty vysok ch kol

  Prodej

  Zásoby

  Provozní

  kapitál

  plus

  Obrat

  Děleno

  Pohledávky

  Plus

  plus

  Celkové

  investice

  Fixní

  kapitál

  Hotovost

  NÁVRAT-

  NOST

  INVESTIC

  Násobené

  Podnikové náklady

  plus

  Prodej

  Prodejní

  výdaje

  Výnosy

  Minus

  plus

  Výnosy

  jako %

  z prodeje

  Doprava

  Děleno

  Náklady

  plus

  Prodej

  Administrativní

  výdaje

  34


  U ebn texty vysok ch kol

  Doba obratu zásob   doba

  od nákupu materiálu do prodeje výrobků

  průměrná zásoba

  DOZ =

  360

  *

  [ dny ]

  tržby

  tržby

  DOZ=

  [ počet obrátek ]

   zásoby


  Spole n znaky charakterizuj c obsah logistiky

  Společné znaky, charakterizující obsah logistiky:

  • zaměření na toky materiálu a informací od prvovýrobců až k zákazníkovi

  • procesní charakter logistiky (end-to-end procesy)

  • orientace na konečného uživatele


  U ebn texty vysok ch kol

  Základní znaky logického přístupu

  1. Rozhodujícím článkem logického řetězce je zákazník

  2. Středem zájmu je finální produkce ( zakázka )

  3. Zaměření na koordinaci, synchronizaci a celkovou optimalizaci

  všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí

  dodání finálního produktu zákazníkovi z hlediska času,

  prostoru a hospodárnosti

  4. Řešení obsahuje všechny činnosti logistických procesů

  5. Řešení zahrnuje všechny články logistických prvků


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistický management

  řídí: - prostor

  - čas

  - hospodárnost

  v rovině informačních toků a materiálových toků


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistický management pracuje

  za podmínek užití:

  Systémové teorie x procesního řízení

  Řídí v podmínkách systémů, daných charakteristikami:

  1) nejistoty

  2) složitosti


  U ebn texty vysok ch kol

  VYROVNÁNÍ SE S NEJISTOTAMI

  Záporné účinky nejistot lze minimalizovat

  způsoby:

   zajistit spolehlivé predikce a jejich úpravy na základě skutečné situace

   do plánování zabudovat určitou vůli

   mít k dispozici adekvátní informační systém

   vytvořit pružnost v celém podniku


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistický

  management

  Dodavatelský

  servis

  Zásoby

  Dodavatelé

  Zákazníci

  Průběžné

  doby

  Lhůty

  Rovina fyzického

  materiálového

  toku

  Převzetí Evidence

  zásob

  Hlášení

  dokončení

  výroby

  Vazební

  systémy

  logistická

  „měřící místa“

  Příjem

  Uskladnění

  Vyskladnění

  Uskladnění

  Příprava

  zásilek

  Výdej

  Kontrola

  jakosti

  Materiálový tok

  ve výrobě


  Postup pr ce

  Postup práce

  analýza

  návrh

  zhodnocení


  Kvalita is z hlediska u ivatel

  Kvalita IS z hlediska uživatelů

  • spolehlivost aplikací

   (dosažitelnost a použitelnost v potřebnou dobu)

  • dostupnost aplikací

   (zpracování v reálném čase, přístup k historickým datům)

  • integrita a komplexnost aplikací

  • bezpečnosti aplikací

  • snadnost užívání aplikací

   (flexibilita, jednoduchost)

  Molnár, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, ISBN 80-7169-410-X.


  U ebn texty vysok ch kol

  Klíčové zdroje informací pro logistickou databázi

  • Externí data o průmyslovém odvětví

  • podíly na trhu

  • současná nabídka produktů

  • demografické trendy

  • ekonomické trendy

  • Systém vyřizování objednávek

  • rozmístění zákazníků

  • historie objednávek zákazníka

  • obchodní zástupce

  • obraty

  • stav objednávek

  • Podnikové záznamy

  • náklady kapitálu

  • náklady logistických činností

  • standardní náklady

  • Manažerská data

  • reakce konkurence

  • prognózy prodeje

  • budoucí trendy v nabídkách produktů

  • nové trhy

  • Operační data

  • platby dopravného

  • historie dopravy

  • stav zásob

  • záznamy o úvěrech

  • přesuny produktů

  Logistická databáze

  • Tvorba výkazů

  • výkon v oblasti vyřizování objednávek

  • výkon v oblasti dodávek

  • škody a vrácené zboží

  • sledování a prognózování prodeje podle produktů

  • výkazy výkonu a nákladů za oblast logistiky


  U ebn texty vysok ch kol

  Informační systém musí poskytovat informace pro zodpovězení mnoha otázek:

  • Jak logistické náklady ovlivňují zisk podniku vygenerovaný jednotlivými segmenty např. podle jednotlivých produktů, oblastí, zákazníků a obchodních zástupců?

  • Jaké náklady jsou spojeny s poskytováním vyšší úrovně zákaznického servisu? Jaké nákladové vazby je nutno uvažovat a jaký přírůstkový zisk resp. ztrátu to přinese?

  • Jaká výše zásob je pro podnik optimální? Do jaké míry reagují stavy zásob na změny v modelu skladování nebo v modelu zákaznického servisu? Kolik nás stojí udržování zásob v určité výši?


  U ebn texty vysok ch kol

  • Jakou kombinaci druhů dopravy a dopravců bychom měli používat?

  • Kolik regionálních skladů bychom měli provozovat a kde by tyto sklady měly být umístěny?

  • Jaká by měla být frekvence přestavování linek? Který závod by měl vyrábět které produkty? Jaké je optimum výrobních kapacit měřeno podle alternativního složení a objemu výroby?

  • Které varianty balení výrobků by se mělo používat?

  • Do jaké míry by se měl automatizovat systém vyřizování objednávek?

  • Jaké distribuční kanály by se měly používat?


  U ebn texty vysok ch kol

  Jak prostředníci snižují náklady na tržní kontakty mezi dodavatelem a zákazníkem

  A. Přímý prodej

  dodavatel

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  zákazník

  40 tržních kontaktů


  U ebn texty vysok ch kol

  B. Prodej prostřednictvím jednoho prostředníka

  dodavatel

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  14 tržních kontaktů


  U ebn texty vysok ch kol

  Typické konfigurace systémů EDI

  Proprietární systémy (One-to-Many)

  Dodavatel

  Výrobce

  Dodavatel

  Dodavatel

  Sítě přidávající hodnotu (Many-to-Many)

  Výrobce

  Dodavatel

  Třetí strana

  Výrobce

  Dodavatel

  Výrobce

  Dodavatel


  U ebn texty vysok ch kol

  L I S

  (Logistický

  informační systém)

  Plán

  kapacit

  subsystém

  logistického

  plánování

  Plán

  zásob.

  Plán

  distrib.

  Plán

  výroby

  subsystém

  řízení

  zásob

  požadavky na plán. období

  výr. úkoly

  na obd.

  subsystém

  předpovědi

  pož. na distribuci

  Řízení

  zásob

  Operativní

  řízení

  Předpovědi

  Nákup

  stav

  zásob

  objed.

  pro

  vlastní

  spotřebu

  subsystém zprac.

  objednávek

  operativní

  výrobní

  úkoly

  souhrnný výkaz

  objednávek

  stav

  zásob

  Přenos

  objed.

  Zprac.

  objedn.

  Výběr

  objedn.

  opert.

  požadavky

  na suroviny

  příkaz k

  expedici

  příkaz k

  dopravě

  objednávky zákazníkům

  Sklad

  expedice

  Sklad

  výr.zásob

  Dodava-

  telé

  Zákazníci

  Doprava

  Výroba

  inf. o fin. situaci

  zákazníků

  dod.listy dod.listy

  faktury přijaté

  faktury odeslané

  Účtárna

  úhrada odeslaných faktur

  úhrada přijatých faktur

  42

  Účet u banky


  U ebn texty vysok ch kol

  Základní vazby mezi subsystémy LIS

  Subsystém logistického plánování

  Požadavky

  na distribuci

  Výrobní

  úkoly

  na období

  Požadavky

  na nákup

  Předpovědi

  poptávky

  Subsystém

  předpovědi

  poptávky

  Subsystém

  operativního

  řízení výroby

  Informace

  o trhu

  Subsystém

  řízení zásob

  Objednávky

  u

  dodavatelů

  Subsystém

  zpracování

  objednávek

  Operativní

  rozpis plánu

  výroby

  Objednávky

  zákazníků

  Souhrnný

  výkaz

  objednávek

  Stav zásob

  surovin

  Stav zásob

  nedokončené

  výroby

  Stav zásob

  výrobků


  Vztah informa n ho auditu k ivotn mu cyklu is

  provoz a údržba

  plánování

  návrh

  zavádění

  informační strategie organizace

  provoz, údržba a rozvoj

  úvodní studie systému

  globální analýza a návrh

  detailní analýza a návrh

  implementace

  zavádění

  Informační audit*

  Audit* - revize; přezkoumání závěrečných výsledků či plynulé prověřování

  vykázaných stavů.

  Vztah informačního auditu k životnímu cyklu IS

  Upraveno dle: Šunka, J., Hodnocení informačního systému opatřování, ISBN80-214-2286-6


  U ebn texty vysok ch kol

  VYROVNÁNÍ SE SLOŽITOSTÍ

  Negativní hlediska lze omezit následujícím způsobem :

   zabezpečit, aby koncepce logistického systému

  byla co nejjednodušší.

   Tam, kde je to možné, musí být uskutečněna

  dekomposice složitých situací

   strukturovat logistický systém - zavést horizontální,

  vertikální i organizační strukturu pro podnik nejvýhodnější

  možnost návratu na snímek č.38


  Sch ma distribu n ch kan l

  3,5%

  ZÁKAZNÍK

  Cisterny

  Balící

  linky

  Centralní sklad

  (pivovary)

  Interní dodavatelé

  (výrobní závody)

  Přímé závozy

  4,5%

  Primární

  distribuce

  92%

  Externí dodavatelé

  (JČP, UDV, Stock...)

  92%

  Depa (ODC)

  Zpětná logistika /vratné obaly ../

  (95% výrobků)

  Schéma distribučních kanálů

  Sekundární distribuce


  U ebn texty vysok ch kol

  Projekt PLANTOUR – optimalizace distribuce

  SW – architektura v PP a.s.

  Carmanager

  Logistický controlling

  Náklady na výrobek

  Interface a modifikace ERP S21

  Samo-fakturace

  PLANTOUR

  SW pro optimalizaci tras

  Standort

  Umístěn.dep

  Primarní distribuce

  Změna systému sazeb

  Produktivity

  nakládky

  Centrální

  dispečink

  @TIME /časová okna/


  U ebn texty vysok ch kol

  Co by to znamenalo?


  U ebn texty vysok ch kol

  Schéma základního distribučního cyklu


  U ebn texty vysok ch kol

  Model přímé distribuce (DSD) – sekundární distr.

  Plánování

  nakládky

  (např.ložení na pal.)

  NL,DL,DD-DL

  Optimalizace

  dopravy

  do distrib. tras

  Vstup objednávky

  Balení, Chystání

  (obchodní zástupce HHC,

  Nakládka

  Telefon, EDI, www).

  Sales

  Obch.

  Dokumentace

  Shipment

  objednávka

  Order

  &

  WM

  Delivery

  Skladová

  Transfer

  Order

  dokumentace

  Kontrola na bráně

  (fyzická)

  Faktury -DD

  Invoice

  Trasa - realizace

  Fakturace

  Kontrola na bráně

  Route Settlement

  (fyzická - vstupní)


  U ebn texty vysok ch kol

  Podpora dodávek zboží a vracení obalů (řidič)


  U ebn texty vysok ch kol

  Začlenění logistiky do funkční organizace


  U ebn texty vysok ch kol

  OBCHODNÍ ŘEDITEL

  VÝROBNÍ ŘEDITEL

  LOGISTICKÝ ÚTVAR ( ústřední )

  NÁKUP

  VEDOUCÍ ZÁVODU

  DODAVATELÉ

  VÝROBA

  LOGISTICKÝ ÚTVAR ZÁVODU

  - plánování a řízení výrobního programu

  - dispoziční nakupovaných a vyráběných součástí

  - skladové hospodářství a doprava

  - služby zákazníkům

  - logistické plánování

  - tuzemsko

  - zahraničí

  = kontinent

  = zámoří

  - plánování výroby

  - údržba závodu

  - výroba

  odborná podřízenost

  přímá podřízenost vedoucímu závodu

  VERTIKÁLNÍ VZTAHY:

  ( podřízenost)


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistika v maticové organizaci ( centrálně funkční )


  U ebn texty vysok ch kol

  Začlenění logistiky do maticové organizace jako servisní funkce


  U ebn texty vysok ch kol

  Divizní struktura organizace podniku


  Logistick koncepce

  Vymezení problému

  Teoretická východiska

  Cíle

  Metody

  Přínosy

  Logistická koncepce

  • Vymezuje základní pravidla a principy tvorby a řízení logistického systému

  • Uplatňuje systémový přístup

  • Optimalizuje materiálové a informační toky jako celek s cílem dosáhnout synergický efekt

  • Definuje výkonové a ekonomické cíle

  • Propojuje podnikové funkce za účelem uspokojení koncového článku řetězce – zákazníka

  • Určuje způsob integrace podniku do dodavatelské sítě

  • Zaměřuje se na pozitivní ovlivňování míst styku

  • Procesní orientace na toky objektů v síti


  U ebn texty vysok ch kol

  Logistická koncepce

  Materiálové hospodářství

  Výrobní proces

  Marketing

  Prodej

  Zákazník, spotřebitel


  Logistick c le

  Logistické cíle:

  • zvýšení spolehlivosti dodacích lhůt

  • zvýšit spolehlivost predikce poptávky

  • snížení nákladů na dopravu, skladování, manipulaci a balení

  • zvýšení úrovně služeb zákazníkům

  • zvýšení produktivity kooperací

  • zkrácení průběžné doby výroby

  • snížení nákladů na materiálové vstupy

  • snížení celkové úrovně zásob


  U ebn texty vysok ch kol

  výroba

  logistika

  prodej


  U ebn texty vysok ch kol

  POSLÁNÍ

  VIZE

  Měřítka výkonnosti

  STRATEGIE

  SOUČASNÝ STAV


  Faktory ovliv uj c logistiku

  FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTIKU:

  1. Požadavky trhu

  2. Výrobní program

  3. Výrobně ekonomické rámcové podmínky (výrobní a kapitálová náročnost)

  4. Technologické určující faktory (informační technologie)

  5. Právní rámcové podmínky (normy pro přepravu zboží)


  U ebn texty vysok ch kol

  Důsledky pro logistiku

  Optimalizace hmotných toků v rámci rozšiřování výrobních kapacit

  Optimalizovat systémy řízení výroby

  Optimalizovat dodavatelské služby a služby zákazníkům

  Optimalizovat nákupní management

  Optimalizovat systém distribuce zboží

  Udržet relativní tržní podíl

  Udržení dostatečných pohotových finančních prostředků

  Základní strategická pravidla

  Hvězdy

  • Těžiště podnikání:

  • Výroba

  • Marketing

  • Alokace zboží


  Diferenciace slu eb z kazn k m podle ivotn ho cyklu v robku

  FÁZE ZAVÁDĚNÍ

  (“otazníky”)

  Těžiště podnikání:

  vývoj výrobku, výroba, marketing

  Strategie:

  získat podíl na trhu, počítat se ztrátami

  Služby zákazníkům:

  zlepšit

  Diferenciace služeb zákazníkům podle životního cyklu výrobku

  FÁZE RŮSTU

  (“hvězdy”)

  Těžiště podnikání:

  výroba, marketing, rozmísťování zásob

  Strategie:

  udržet podíl na trhu, udržet dostatečné disponibilní finanční prostředky

  Služby zákazníkům:

  optimalizovat

  Tržní růst (%)

  FÁZE NASYCENÍ

  (“psi”)

  Těžiště podnikání:

  finance

  Strategie:

  vyřadit výrobek, minimalizovat ztráty

  Služby zákazníkům:

  udržovat jen pro vybrané zákazníky (segmenty trhu)

  FÁZE ZRALOSTI

  (“krávy”)

  Těžiště podnikání:

  marketing, rozmísťování zásob, finance

  Strategie:

  udržet podíl na trhu, snižovat náklady, zajistit finanční prostředky

  Služby zákazníkům:

  udržovat, event. diferencovat podle zákazníků (segmentů trhu)

  Tržní podíl (%)


  Hlavn p edpoklady dlouhodob ziskovosti firmy

  Dlouhodobá ziskovost

  Hlavní předpoklady dlouhodobé ziskovosti firmy

  Stálost zákazníků

  Kvalita vztahu

  Úroveň služeb poskytovaných zákazníkovi

  Logistická zdatnost


  Budov n vztah se z kazn ky

  Budování vztahů se zákazníky

  • Význam stálosti zákazníků

   • stálí zákazníci jsou zdrojem vyššího zisku

   • vypočítejte přínos zákazníka za dobu jeho „životnosti“

   • poznejte příčinu ztráty zákazníků

 • Koncepce vztahového marketingu

  • rozdíl mezi transakcí a vztahem

  • vztah na úrovni partnerství

  • orientace na vztahy se zákazníky je klíčová

 • Tvorba tržně orientované logistické strategie

  • poznejte požadavky zákazníka na úroveň služeb

  • definujte kritéria „perfektní dodávky“

  • věnujte se řízení procesů, které ovlivňují kvalitu dodávky


 • V po et indexu rovn slu eb z kazn k m

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  • s pomocí tří nebo čtyř kritérií určujících úroveň - která se mohou u jednotlivých zákazníků, tržních segmentů nebo distribučních kanálů lišit - můžeme sledovat, do jaké míry naplňujeme podmínky „perfektní dodávky“

  • perfektní dodávky je dosaženo jenom tehdy, pokud jsou všechna kritéria splněna podle očekávání zákazníka


  V po et indexu rovn slu eb z kazn k m1

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  Pro ilustraci uvádíme příklad se třemi kritickými faktory:

  • včasností dodávky

  • úplností dodávky

  • bezchybností

   Každé ze zmíněných tří kritérií musíme přesně definovat a změřit.

   Modelová kritéria definujeme následovně:


  P klady norem v oblasti z kaznick ho servisu

  Příklady norem v oblasti zákaznického servisu


  V po et indexu rovn slu eb z kazn k m2

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  1. Včasnost dodávky

  • Podíl počtu dodávek uskutečněných během dohodnuté dodací lhůty

   a počtu všech objednávek.

  počet dodávek včas x 100

  všechny přijaté objednávky


  V po et indexu rovn slu eb z kazn k m3

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  2. Úplnost dodávky

  • Vyjadřuje procento dodávek

   napoprvé přesně odpovídající objednávkám.

  • Podíl počtu kompletních dodávek

   a počtu všech přijatých objednávek.

  počet úplných dodávek x 100

  všechny přijaté objednávky


  V po et indexu rovn slu eb z kazn k m4

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  3. Bezchybnost

  • Kontrola faktur a ostatních obchodních dokumentů se používá jako indikátor správné funkce řízení zakázek a logistiky.

  • Podíl počtu bezchybně vystavených faktur a počtu všech vystavených faktur.

  bezchybné faktury x 100

  všechny vystavené faktury


  V po et indexu rovn slu eb z kazn k m5

  Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

  • Výsledný index obdržíme jako součin vypočtených hodnot.

  • Analýzu provádíme

   • na úrovni jednotlivých odběratelů,

   • podle distribučních cest (distribučních center),

   • podle regionů

   • nebo na kterékoli jiné vhodné úrovni.


  Kvalita v logistice znamen spln n dohodnut ch po adavk a o ek v n z kazn k v etn n sleduj c ch prvk

  Kvalita v logistice znamená splnění dohodnutých požadavků a očekávání zákazníků, včetně následujících prvků:

  • snadnost podání dotazu, objednávky a přenosu objednávky

  • včasné a spolehlivé dodání objednávky a dobré komunikační spojení

  • přesné, kompletní a nepoškozené dodávky a bezchybná administrativa

  • včasná a vstřícná podpora po prodeji

  • přesná a včasná tvorba informací a jejich přenos mezi funkčními odděleními podniku a vnějšími stranami, aby byla zajištěna podpora plánování, řízení a provádění výše uvedených činností


  P klad anal zy p in a n sledk s vyu it m diagramu ryb kosti

  Problémy s dodávkami materiálu

  Nepružné systémy

  Nepodařilo se dosáhnout plánované výroby

  Chybné odhady

  Kapacitní omezení

  Nedostatečná komunikace

  Neefektivní kontrola procesu

  Chybné plánování

  Nedostatečná koordinovanost dodavatelů

  Příklad analýzy příčin a následků s využitím diagramu „rybí kosti“

  Nulové zásoby výrobku

  Krátká dodací lhůta

  Nedodržení dodací lhůty

  Problémy s kvalitou

  Nespolehlivý dopravce


  Funkce distribu n ho et zce

  Funkce distribučního řetězce

  • Nákup zboží vyžadovaných zákazníky u výrobců a jejich doprava z míst výroby na místa spotřeby.

  • Transformace

  • Skladování výrobků na všech přechodných úrovních distribuce

  • Balení výrobků

  • Nabídka výrobků v místech prodeje.

  • Prodej spotřebitelům.

  • Jiné služby – např. zásilka výrobku až do domu, instalace výrobku, servis apod.

  • Inovace technologií a metod transformace, balení a prodeje.


  Typy distribu n ho et zce

  Přímá distribuce

  Výrobce

  Spotřebitel

  Agent

  Spotřebitel

  Maloobchod

  Spotřebitel

  Velkoobchod

  Spotřebitel

  Velkoobchod

  Maloobchod

  Spotřebitel

  Agent

  Velkoobchod

  Maloobchod

  Spotřebitel

  Typy distribučního řetězce

  • Nejrozšířenější typy distribučního řetězce


  V b r typu distribu n ho et zce

  Výběr typu distribučního řetězce

  Každý typ DR se nehodí na všechna odvětví. Použití závisí na řadě faktorů. Mezi nejdůležitější patří:

  • Velikost, kapacita a specifika cílového trhu,

  • Charakteristické vlastnosti výrobku,

  • Náklady na distribuci,

  • Síla a image subjektů,

  • Zkušenosti z dosavadních mezisubjektových vazeb.


  Integra n strategie

  Predikce prodeje

  Vyřízení objednávek

  2

  6

  3

  1

  5

  4

  Dodavatelé

  Sklad MTZ

  Výroba

  Sklad odbytu

  Zákazník

  TOK MATERIÁLU: PUSH

  TOK INFORMACÍ: SÉRIOVÝ

  Sklad odbytu

  • - objednávka zákazníka

 • - kontrakt s dodavateli

  • 3-6 - přiobjednání

 • Článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na objednávky zákazníků

  Integrační strategie

  • Charakteristickým typem logistického řetězce pro nejstarší strategii dílčích přístupů je řetězec s přetržitými toky. Tento typ řetězce byl v západních zemích používán do počátku 90. let. V ČR a v ostatních postkomunistických státech však přetrvává


  Integra n strategie1

  Predikce prodeje

  Vyřízení objednávek

  3

  2

  1

  4

  Sklad odbytu

  Kompletace, konsolidace

  Dodavatelé

  Výroba

  Zákazník

  TOK MATERIÁLU: PUSH

  TOK INFORMACÍ: SÉRIOVÝ

  Výroba

  • - objednávka zákazníka

 • - kontrakt s dodavateli

  • 3-4 - přiobjednání

 • Článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na objednávky zákazníků

  Integrační strategie

  • Jisté vylepšení, avšak stále s uplatňováním principu dílčího nadhledu, vytváří řetězec s kontinuálními toky. Oproti předchozímu modelu je zjednodušena jeho struktura.


  Z kladn typy p epravek klt syst mu

  Základní typy přepravek KLT systému


  V hody p i pou it klt syst mu

  Hospodárnější alternativa oproti jednocestným obalům

  Ekologická odpovědnost – recyklovatelnost obalů

  Optimální manipulace se zbožím při výrobě, skladování, vychystávání a distribuci

  Bezproblémová likvidace a návratnost prázdných obalů

  Nízká hmotnost přepravek a vysoká kapacita

  Zvýšení produktivity vlivem nižších stavů zboží na skladě

  Snadná a přehledná kontrola stavu zásob díky speciálním platům s vyznačeným množstvím materiálu, použitelných ve všech typech KLT boxů

  Snadné označení přepravek pomocí čárových kódů

  Výhody při použití KLT systému:

  Hospodárnější alternativa oproti jednocestným obalům

  Ekologická odpovědnost – recyklovatelnost obalů

  Optimální manipulace se zbožím při výrobě, skladování, vychystávání a distribuci

  Bezproblémová likvidace a návratnost prázdných obalů

  Nízká hmotnost přepravek a vysoká kapacita

  Zvýšení produktivity vlivem nižších stavů zboží na skladě

  Snadná a přehledná kontrola stavu zásob díky speciálním platům s vyznačeným množstvím materiálu, použitelných ve všech typech KLT boxů

  Snadné označení přepravek pomocí čárových kódů

  Výhody při použití KLT systému:


  U ebn texty vysok ch kol

  Konec


 • Login